to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

21:37 | 13.07.2020

Πολιτική

Παραδέχονται ότι ο K. Λούλης δεν πληροί τα κριτήρια του «επιτελικού κράτους»!

Η παραδοχή Θεοχάρη που γκρεμίζει τα περί «αριστείας»


Στην εντυπωσιακή παραδοχή ότι η Νέα Δημοκρατία διόρισε τον Κωνσταντίνο Λούλη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού χωρίς να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη συνέχεια ψήφισε τον Νόμο 4622/2019 που θέτει ως απαραίτητο προσόν την κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου, προχώρησε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης απαντώντας στο αίτημα κατάθεσης εγγράφων που είχε καταθέσει στις 9 Ιουνίου, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη, ζητώντας το πτυχίο του Κ. Λούλη. Μάλιστα, όπως προκύπτει από την απάντησή του η κυβέρνηση Μητσοτάκη διόρισε τη συντριπτική πλειοψηφία των Γενικών Γραμματέων, πριν ψηφίσει τον σχετικό νόμο.

Πιο συγκεκριμένα, στην -καθυστερημένη- απάντησή του ο Χ. Θεοχάρης υποστηρίζει ότι ο Κ. Λούλης διορίστηκε νομίμως στη θέση με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού, στις 23 Ιουλίου 2019 με βάση τα άρθρα 50 και 51 του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005, όπου δεν τίθενται τυπικά προσόντα, όπως αναφέρει.  Στη συνέχεια, στις 7 Αυγούστου 2019 η κυβέρνηση Μητσοτάκη ψήφισε τον περιβόητο νόμο 4622/2019 για το  "επιτελικό κράτος" που θέτει ως τυπικό προσόν το πτυχίο. Ως εκ τούτου, τη στιγμή του διορισμού του δεν ήταν σε ισχύ ο νέος νόμος, σύμφωνα με τον Υπουργό!

Θυμίζουμε βέβαια ότι, η περίπτωση Λούλη εκθέτει από κάθε άποψη την κυβέρνηση. Οχι μόνο αποδεικνύεται τώρα ότι ο αλευροβιομήχανος δεν είχε ούτε καν τα τυπικά προσόντα για τη θέση, αλλά προκαλεί τόσο με τις ακραίες φιλοχουντικές του θέσεις όσο και με δηλώσεις που βλάπτουν ευθέως τον τουρισμό της χώρας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή (βλ. σχετ. Γιάννης Μπασκάκης, «Η ανεξήγητη ασυλία του κ. γενικού», «Εφ.Συν.», 13.6.2010). Το μοναδικό του προσόν, σχολιάζει ο Δημ. Ψαρράς στην «Εφ.Συν.» (14/7/20) παραμένει το ότι είναι ο «ταμίας» του Ιδρύματος Μητσοτάκη. Φαίνεται ότι αυτό αρκεί.

Κυβέρνηση κυλινδρόμυλος

Για να τα πάρουμε με τη σειρά, την Τρίτη 13/7 διαβιβάστηκε από τον υπουργό Τουρισμού η έγγραφη απάντηση στηνΔώρα Αυγέρη, αναφορικά με τον τίτλο σπουδών του κ. Κωνσταντίνου Λούλη, γενικού γραμματέα Τουριστικής και Πολιτικής Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισμού.

«Ο κ. Λούλης διορίστηκε νομίμως στη θέση του γενικού γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης από 23.07.2019, με την υπ' αριθμ. 14594/31.07.2019 (ΦΕΚ 511/ ΥΟΔΔ/02.08.2019) κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Τουρισμού. Ο διορισμός αυτός έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51 του π.δ. 63/2005. Στο εν λόγω π.δ. δεν τίθεντο τυπικά προσόντα διορισμού στη θέση του γενικού γραμματέα. Με τον ίδιο άλλωστε νόμο είχαν διοριστεί και οι γενικοί γραμματείς προηγούμενων κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στις 07.08.2019, δηλαδή μεταγενέστερα του διορισμού του κ. Λούλη στη θέση γενικού γραμματέα, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019 ο υπ' αριθμ. 4622/2019 Νόμος για το επιτελικό κράτος. Στο άρθρο 44 ο εν λόγω νόμος θέτει νέα κριτήρια διορισμού των γενικών γαμματέων. Είναι όμως σαφές ότι αυτός ο νόμος δεν ήταν σε ισχύ κατά τον κρίσιμο χρόνο διορισμού του κ. Λούλη», αναφέρει ο υπουργός Τουρισμού στην απάντησή του.

Παραδέχεται έτσι ότι ο κ. Λούλης δεν διαθέτει πτυχίο!

«Δεν ήταν σε ισχύ ο νόμος»

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη στην Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων ανέφερε στην αίτηση της ότι ο νόμος 4622/2019 της ΝΔ, υπό τον τίτλο «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», στο άρθρο 44 («Γενικές διατάξεις για τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς») ορίζει ότι «Ως Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς διορίζονται ιδιώτες οι οποίοι διαθέτουν κατ' ελάχιστον: (α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, (β) πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας της Ε.Ε., (γ) ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης. Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων σε δημοσίους υπαλλήλους δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή δημοσίους λειτουργούς καθώς και σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή του δημόσιου τομέα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου».

Η βουλευτής είχε επισημάνει ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Τουρισμού, όπου είναι αναρτημένα τα βιογραφικά της πολιτικής ηγεσίας, για τον γενικό γραμματέα Τουριστικής και Πολιτικής Ανάπτυξης, Κ. Λούλη, σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι είναι διπλωματούχος της Ελβετικής Σχολής Τεχνικών Κυλινδρόμυλων αλλά «η μοναδική λειτουργούσα σήμερα ελβετική σχολή με αυτά τα χαρακτηριστικά φέρεται να είναι η St. Gallen (Schweizerische Müllereifachschule St. Gallen https://www.smssg.ch/die-schule.html), η οποία είναι Επαγγελματικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ετήσιας φοίτησης». Κατόπιν αυτών ζητούσε «αντίγραφο πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, του Γ.Γ. Τουριστικής και Πολιτικής Ανάπτυξης, Κ. Λούλη».

Ο υπουργός Τουρισμού διαβιβάζει στην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και το υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Διοικητικού του υπουργείου σύμφωνα με το οποίο οι διατάξεις του νόμου για το επιτελικό κράτος «δεν ήταν σε ισχύ κατά τον κρίσιμο χρόνο διορισμού του κ.Λούλη Κωνσταντίνου ούτως ώστε να εφαρμοστούν δεόντως».

Αναφέρει επίσης ότι δεν έχει κατατεθεί στην υπηρεσία «αντίγραφο πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, του Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Κ. Λούλη.

Την ίδια ημέρα (13/7/20) η Δώρα Αυγέρη κατέθεσε νέα Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη με την οποία ζητάει να διαβιβαστούν στη Βουλή τα Συμβόλαια Απόδοσης και την Αξιολόγηση των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Κυβέρνησης που προβλέπει ο νόμος για το επιτελικό κράτος.

Όπως επισημαίνει, με βάση το νόμο για το επιτελικό κράτος, «κάθε Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας υπογράφει Συμβόλαιο Απόδοσης με τον οικείο Υπουργό το οποίο συμπεριλαμβάνει τους στόχους και τις δράσεις που αναμένονται από αυτόν κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Το Συμβόλαιο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου Υπουργείου. Ο κάθε Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας αξιολογείται σε ετήσια βάση για την επίδοσή του. Σε περίπτωση που ο Γραμματέας δεν επιτύχει ουσιωδώς τη στοχοθεσία με δική του υπαιτιότητα, ο Υπουργός δύναται να εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό τη μη συνέχιση της θητείας του και αποφασίζουν από κοινού την άμεση λήξη της θητείας του». Η κ. Αυγέρη επισημαίνει ότι «μέχρι σήμερα καμία σχετική ανάρτηση - γνωστοποίηση δεν υπάρχει στη σχετική ιστοσελίδα https://primeminister.gr/».

Η βουλεύτρια υπενθυμίζει εξάλλου ότι με βάση το νόμο για το επιτελικό κράτος «με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στα Συμβόλαια Απόδοσης των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων όπως, ιδίως, ο τύπος, η στοχοθεσία, το χρονοδιάγραμμα ή κάθε άλλο ζήτημα αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου αυτού». Κατόπιν αυτών καλεί τον κ. Γεραπετρίτη να καταθέσει στη Βουλή:

-Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει τα Συμβόλαια Απόδοσης των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων.

-Τα σχετικά Συμβόλαια Απόδοσης και την Αξιολόγηση των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Κυβέρνησης.

2020 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)