to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

Κυβέρνηση, Αυτοδιοίκηση και δίκαιη ψηφιακή ανάπτυξη

Η στήριξή μας προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι δεδομένη. Δήμοι και Περιφέρειες εξοπλίζονται σύντομα με ένα ψηφιακό εργαλείο διαχείρισης εργασιών. Με το έργο της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων δίνουμε σάρκα και οστά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και επιτυγχάνουμε την ταχύτερη και ασφαλέστερη ανταλλαγή εγγράφων, ενώ θα εξοικονομούμε ετησίως 380 εκατ. ευρώ


Η χώρα ανακάμπτει. Η ανεργία μειώνεται σταθερά, τα δημοσιονομικά έχουν τακτοποιηθεί, η ανάπτυξη εδραιώθηκε. Έχουν μπει τα θεμέλια πάνω στα οποία μπορούμε να χτίσουμε μια ανάπτυξη διατηρήσιμη και δίκαιη.

Οι νέες τεχνολογίες δίνουν εξαιρετικές δυνατότητες για αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και της αποτελεσματικότητας του κράτους.

Ο τρόπος με τον οποίο διαχέονται στην κοινωνία και την οικονομία θα κρίνει αν αυτές οι τεχνολογίες θα αποτελέσουν εργαλείο σύγκλισης ή μήτρα νέων ανισοτήτων. Η δίκαιη διάχυσή τους είναι όρος δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν μέσο για να αναβαθμίσουμε τον τρόπο ζωής στις πόλεις αλλά και τις εργασιακές συνθήκες. Μέσο για να ενισχύσουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες και να εξοικονομήσουμε πόρους.

Για να γίνει κατορθωτός αυτός ο στόχος, πέρα από την κυβερνητική αποφασιστικότητα, χρειάζονται η κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και η ενεργοποίηση των ζωντανών προοδευτικών αυτοδιοικητικών δυνάμεων.

Χρειάζονται ο προγραμματικός εξοπλισμός και η αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή.

Οι «έξυπνες πόλεις» δεν είναι, σε καμία περίπτωση, πολυτέλεια.

Με τις κατάλληλες εφαρμογές κάνουμε τις πόλεις μας περισσότερο βιώσιμες και φιλικές προς τον δημότη. Η έξυπνη στάθμευση και διαχείριση υδάτων και απορριμμάτων, ο έξυπνος οδοφωτισμός, η διαχείριση λειτουργιών των κτηρίων και οι εφαρμογές τηλεϊατρικής θα αποτελέσουν πεδίο συνεργασίας της κυβέρνησής μας με τους δήμους και τις Περιφέρειες.

Η στήριξή μας προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι δεδομένη. Δήμοι και Περιφέρειες εξοπλίζονται σύντομα με ένα ψηφιακό εργαλείο διαχείρισης εργασιών, όπως θα συμβεί για ακόμη 21.000 φορείς του Δημοσίου. Με το έργο της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων δίνουμε σάρκα και οστά στο μεγάλο όραμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επιτυγχάνουμε την ταχύτερη και ασφαλέστερη ανταλλαγή εγγράφων, ενώ θα εξοικονομούμε ετησίως 380 εκατ. ευρώ.

Επιτυγχάνουμε, ακόμα, την πολυπόθητη διαφάνεια. Καμία υπόθεση δεν θα μπορεί να χάνεται. Το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο δίνει τη δυνατότητα της διαρκούς παρακολούθησης κάθε υπόθεσης που κατατίθεται από τους πολίτες έως τη διεκπεραίωσή της. Τα γκρίζα σημεία στην εξυπηρέτηση παύουν να υφίστανται, όλοι αντιμετωπίζονται με ισότητα.

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, αναπτύσσουμε την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη. Έναν κόμβο διαλειτουργικότητας μέσω του οποίου θα αιτούμαστε και θα λαμβάνουμε από το Δημόσιο, τους δήμους και τις Περιφέρειες τα έγγραφα που χρειαζόμαστε, ενώ θα εξουσιοδοτούμε τη διοίκηση να αναζητά έγγραφα από διάφορες αρχές ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή άλλες διαδικασίες του Δημοσίου.

Στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σχεδιάζουμε, επίσης, την πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος έξυπνης στάθμευσης για 20.000 θέσεις σε διάφορους δήμους της χώρας και το οποίο, μεταξύ άλλων, θα «προστατεύει» τις θέσεις στάθμευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Με τη δράση θα βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη, καθώς θα επιτύχουμε μείωση του χρόνου αναζήτησης μιας θέσης στάθμευσης και τις άσκοπες μετακινήσεις. Ειδικοί αισθητήρες στις επιλεγμένες θέσεις θα δίνουν «σήμα» στα κινητά τηλέφωνα των οδηγών, μέσα από κατάλληλη εφαρμογή, για το πού βρίσκονται οι ελεύθερες θέσεις μέσα στις πόλεις μας.

Οι επιχειρήσεις αποτελούν πυλώνες για αρκετές τοπικές κοινωνίες και δήμους. Με το Ψηφιακό ΓΕΜΗ που σχεδιάζουμε, διευκολύνουμε το έργο τους, αυτοματοποιούμε την παροχή δικαιολογητικών και τους παρέχουμε δωρεάν 130.000 ψηφιακές υπογραφές για την ηλεκτρονική υποβολή των ισολογισμών τους.

Προαπαιτούμενο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεών μας αποτελούν τα δίκτυα νέας γενιάς. Σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σχεδιάζουμε την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της χώρας. Ολοκληρώνουμε το έργο Rural Broadband, υλοποιούμε τη δράση Super Fast Broadband, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ ετησίως, μέσω της οποίας επιδοτούμε την απόκτηση γραμμών υπερυψηλών ταχυτήτων Ίντερνετ. Ετοιμάζουμε -σε σύντομο χρόνο- την προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο Ultra Fast Broadband, το οποίο -με προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ- αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ στα ευρυζωνικά δίκτυα στην Ευρώπη και το οποίο θα δώσει πρόσβαση σε 2,5 εκατ. πολίτες στο Διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps έως το 2023.

Η Ελλάδα προχωρά στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ε.Ε. με ταχύτατους ρυθμούς. Ήδη βρισκόμαστε σε συνεργασία με δήμους για την ανάπτυξη δικτύων 5G, που θα αλλάξουν ολοκληρωτικά την καθημερινότητά μας και θα επηρεάσουν θετικά σειρά τομέων μέσω της ανάπτυξης πρωτοπόρων εφαρμογών.

Βεβαίως, τεχνολογίες χωρίς ανθρώπους που δεν μπορούν να τις χειρίζονται και να επωφελούνται από αυτές καταλήγουν άχρηστες τεχνολογίες. Γνωρίζοντας αυτό, έχουμε εκκινήσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών. Είτε μέσω της δημιουργίας Πρότυπων Ψηφιακών Κέντρων, που στοχεύουν στην ατομική βιωματική ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε διάφορους δήμους, είτε με το σχεδιασμό προγραμμάτων για την εκπαίδευση 250.000 Ελλήνων σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στη δίκαιη ανάπτυξη. Και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο πιο κοντινός στην κοινωνία θεσμός, καλείται να συμβάλει με έναν κρίσιμο ρόλο: να σηκώσει ένα ιδιαίτερο φορτίο υπέρ των τοπικών κοινωνιών.

Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου, είναι δήμοι και Περιφέρειες σε εγρήγορση, δημοτικές παρατάξεις με πρόγραμμα, έτοιμες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες και η δίκαιη και ισόρροπη διάχυσή τους στην κοινωνία.

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι αριστερές και προοδευτικές διοικήσεις, που αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της διάχυσης των νέων τεχνολογιών προς όλους. Διοικήσεις που θα μπορέσουν να φέρουν το αύριο, σήμερα για όλους.

* Ο Νίκος Παππάς είναι υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)