to top
 • βρείτε μας στο Twitter
 • βρείτε μας στο Facebook
 • βρείτε μας στο YouTube
 • στείλτε μας email
 • εγγραφείτε στο RSS feed
 • international version

12:28 | 10.05.2022

Πολιτική

Κρίσιμες τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για κατάργηση Τράπεζας Θεμάτων και ΕΒΕ, μείωση εξεταστέας ύλης και μόνιμους διορισμούς

Με τροπολογίες τους, ο τομεάρχης και η αν. τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Ν. Φίλης και Μ. Τζούφη, ζητούν την μείωση της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικών για το 2022, την κατάργηση Τράπεζας Θεμάτων και ΕΒΕ, καθώς και τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών


Τέσσερις τροπολογίες κατέθεσαν ο Τομεάρχης Παιδείας Νίκος Φϊλης και η αναπλ. Τομεράρχης Μερόπη Τζούφη της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στο νομοσχέδιο  του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις».

Οι τροπολογίες αφορούν:

 1. Την μείωση της εξεταστέας ύλης για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. λόγω πανδημίας
 2. Την Κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων
 3. Την Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής - Ευθυγράμμιση της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό στόχο για 45% αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις ηλικίες 25-34 ετών
 4. Τον Διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Αναλυτικά, οι τροπολογίες: 

 • Μείωση της εξεταστέας ύλης για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πανδημία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα τόσο στη φοίτηση των εφετινών υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στα σχολεία όσο και στη δυνατότητά τους να συμμετέχουν απρόσκοπτα σε αποτελεσματική διδασκαλία. Ενώ όμως από τη μια πλευρά τα σχετικά προβλήματα, όπως η μετ’ εμποδίων διεξαγωγή της τηλεκπαίδευσης, η φοίτηση με κενά, οι ελλείψεις στο διδακτικό προσωπικό, η αύξηση των κρουσμάτων και τα συχνά κλεισίματα τμημάτων και σχολείων με συνέπεια τις διακοπές φοίτησης, οι συνθήκες άγχους και αβεβαιότητας στο σχολείο και στο σπίτι, η εύκολη διάσπαση προσοχής, τα ελλιπή μέτρα και η πλημμελής οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας από την πολιτεία είναι ιδιαίτερα σοβαρά, από την άλλη πλευρά η εξεταστέα ύλη όχι μόνο δεν μειώνεται αλλά, αντίθετα, αυξάνεται.

Στο πλαίσιο αυτό τονίζεται ότι στις 19 Φεβρουαρίου 2022 η Ελλάδα έσπασε το φράγμα του μισού εκατομμυρίου θετικών κρουσμάτων στα παιδιά και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για την ηλιακή ομάδα 0-17 ετών, από την αρχή της πανδημίας μέχρι εκείνη τη στιγμή, είχαν εντοπιστεί 506.689 μολύνσεις. Σημειώνεται πως το 58,9% (298.373) επί των συνολικών κρουσμάτων έχει καταγραφεί μέσα στο 2022, ενώ από την επαναλειτουργία των σχολείων στις 10 Ιανουαρίου έχουν ανιχνευτεί 250.351 κρούσματα στα παιδιά.

Επίσης προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας αντιμετώπισε η ίδια μαθητική κοόρτη και κατά τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη, κατά διαστήματα μάλιστα επιβλήθηκε και υποχρεωτικό κλείσιμο των σχολείων. Δεδομένου δε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις στη μάθηση έχουν σωρευτικό χαρακτήρα, είναι βάσιμο να υποθέσει κανείς ότι η έκθεση των εφετινών υποψηφίων σε δυσκολίες μεγαλύτερες του συνήθους κατά τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη δυσχέρανε σε σημαντικό βαθμό τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις διδακτικές απαιτήσεις σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο, με αποτέλεσμα η όλη προετοιμασία τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις να είναι πλημμελής. Ενδεχομένως η κατάσταση δεν είναι ίδια σε όλα τα σχολεία και η ένταση των προβλημάτων διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν. Ωστόσο, η υπερβολικά εκτεταμένη ύλη αυξάνει τον κίνδυνο της αποτυχίας για τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμβαίνει να έχουν αντιμετωπίσει πιο σοβαρά προβλήματα, ενώ ένας εκλογικευμένος περιορισμός της μειώνει τον κίνδυνο αυτόν, καθώς περιορίζεται το χάσμα στον τομέα της μάθησης ανάμεσα σε αυτό το μαθητικό κοινό, που έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα και σε εκείνο που δεν αντιμετώπισε το ίδιο σοβαρά προβλήματα. Εξάλλου με βάση το δεδομένο των  προβλημάτων στη λειτουργία των σχολείων λόγω της πανδημίας του covid-19 κατά το προηγούμενο σχολικό έτος και της συνακόλουθης αδυναμίας ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης της Γ΄ Τάξης του Λυκείου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, είχε υπάρξει κάποια μείωση της εξεταστέας ύλης. Κατά συνέπεια η εκλογικευμένη μείωση της εξεταστέας ύλης εξαιτίας αυτού του αδιαμφισβήτητου γεγονότος καθίσταται αναγκαία.

Ακολούθως με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται ότι, κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στις διατάξεις των άρθρων 106 παρ. 4 του ν. 4610/2019 και 10 παρ. 3 του ν. 3748/2009, όπως ισχύουν, η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το έτος 2022 των αποφοίτων Γενικού Λυκείου, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το μισό (½) της διδακτέας ύλης.


Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο….

1. Μετά την παρ. 4  του άρθρου 106 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) προστίθεται παρ. 5, η οποία έχει ως εξής:

“5. Κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2021-2022, η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το έτος 2022 των αποφοίτων Γενικού Λυκείου, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το μισό (½) της διδακτέας ύλης.”

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

“Κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2021-2022, η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το μισό (1/2) της διδακτέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ..”

3. Στην αριθμ. 83871/Δ2/2021 απόφαση της υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου” (Β΄ 3137) και στην αριθμ. Φ6/85271/Δ4/2021 όμοια απόφαση “Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022” (Β΄ 3147) επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις για τη μείωση της εξεταστέας ύλης σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος, οι οποίες ισχύουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2022.

 • Κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται η Τράπεζα Θεμάτων σε όλες τις τάξεις (Α, Β, Γ) κάθε τύπου Λυκείου ως παιδαγωγικά αδόκιμη και ατελέσφορη πρακτική. Συγκεκριμένα:

1. Κάθε μέτρο που αφορά την εκπαίδευση πρέπει να οδηγεί σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το συγκεκριμένο μέτρο οδηγεί σε τυποποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ευνοεί πρακτικές αποστήθισης σε βάρος της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών και μαθητριών.

2. Η εμπειρία από την εφαρμογή αυτού του μέτρου κατά το παρελθόν δείχνει ότι δυσχεραίνει σημαντικά την προσπάθεια των μαθητών και μαθητριών να ανταποκριθούν στις προβαλλόμενες απαιτήσεις. Η προσφυγή στην εξωσχολική υποστήριξη (φροντιστήρια) ενισχύεται σημαντικά, με αποτέλεσμα να διευρύνονται οι ανισότητες σε βάρος των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων. Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων, το 2013, αυξήθηκε ο αριθμός των μετεξεταστέων από 4% σε 16%.

3. Οι συνθήκες της πανδημίας λειτουργούν επιβαρυντικά σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. Η εφαρμογή της τράπεζας  θεμάτων σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα προβληματική και, εκτός των άλλων, αναμένεται να αυξήσει την αβεβαιότητα και το άγχος των μαθητριών και μαθητών. Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι κατά το πρώτο σχολικό έτος ισχύoς του ν. 4692/2020, ήτοι το σχολικό έτος 2020-2021, δεν κατέστη εφικτή η εφαρμογή της Τράπεζα Θεμάτων λόγω των πολλών και σοβαρών προβλημάτων στην οργάνωση και πραγμάτωση της μαθησιακής διαδικασίας κατά την περίοδο της πανδημίας.

Κατά συνέπεια, κρίνεται γενικότερα αδικαιολόγητη η εφαρμογή του θεσμού της τράπεζας θεμάτων στις εξεταστικές διαδικασίες για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών και μαθητριών και τη διαδικασία πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πολύ δε περισσότερο όταν δημιουργούνται καταστάσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση του άγχους, στην αύξηση των διακρίσεων και των αποκλεισμών και στην περαιτέρω διεύρυνση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση.Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο...

1. Το άρθρο 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), η αριθμ. 173678/ΓΔ4/30.12.2020 απόφαση της υφυπουργού  Παιδείας και Θρησκευμάτων “Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)” (Β 5787), όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αφορά την τράπεζα θεμάτων καταργούνται.

2. Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ και της Β’ τάξης, καθώς και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης κάθε τύπου Λυκείου, τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/ τη διδάσκουσα το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Τα γραπτά βαθμολογούνται από τον/την οικείο/α διδάσκοντα/ουσα.

3. Κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται.

4. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

 • Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής - Ευθυγράμμιση της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό στόχο για 45% αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις ηλικίες 25-34 ετών

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις διατάξεις του Μέρους Α’ του ν. 4777/2021 θεσμοθετήθηκε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) προκειμένου να ισχύσει από τις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2020-2021.
Ο τρόπος θέσπισης των Ε.Β.Ε. στερείται κάθε παιδαγωγικής και ακαδημαϊκής τεκμηρίωσης και έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό υποψηφίων από Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι., παρότι ενδέχεται να συγκεντρώνουν μεγαλύτερη βαθμολογία από τον πρώτο ή/και τον τελευταίο εισαχθέντα.

Παράλληλα, η εφαρμογή της Ε.Β.Ε. κρίνεται κοινωνικά άδικη, με τη μείωση του αριθμού εισακτέων στα Α.Ε.Ι. το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 κατά τουλάχιστον 20.000 να είναι πρωτοφανής, τουλάχιστον για τις τελευταίες δεκαετίες. Επίσης, πλήθος οικογενειών θα αναγκαστούν να δαπανήσουν μεγάλο μέρος των εισοδημάτων τους για σπουδές στο εξωτερικό ή για εγγραφή στα ιδιωτικά Κολλέγια, τη στιγμή που δεκάδες πανεπιστημιακά Τμήματα, ιδίως στην Περιφέρεια, θα στερηθούν σημαντικό αριθμό φοιτητών με κίνδυνο να οδηγηθούν στην υπολειτουργία, τη συγχώνευση ή/και το κλείσιμο. Επιπλέον, η εκτιμώμενη δραστική μείωση των εισαχθέντων, όπως και η κατ’ έτος μελλοντική επανάληψη της σε συνδυασμό με άλλα μέτρα που μεθοδεύουν την μαθητική διαρροή από το Λύκειο (πχ: Τράπεζα Θεμάτων, διοχέτευση των μαθητών στην ανήλικη εργασία), οδηγούν την Ελλάδα σε απόκλιση από τον ευρωπαϊκό στόχο για ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο 45% των νέων ηλικίας 25-34 ετών μέχρι το 2030.

Συνεπώς, η κατάργηση της Ε.Β.Ε. και η επαναφορά του προϊσχύσαντος συστήματος εισαγωγής, το οποίο με μικρές διαφορές εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις από το 2010 και μετά, είναι αναγκαία μέτρα, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη συγκυρία, για να μην αποκλίνει και να ευθυγραμμιστεί η Ελλάδα με τους ευρωπαϊκούς στόχους.

Περαιτέρω, η πανδημική κρίση και η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων καθιστούν αναγκαία την άμεση εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης και όχι όξυνσης των ανωτέρω προβλημάτων και κατά συνέπεια η δυνατότητα των υποψηφίων, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2020-2021 και δεν εισήχθησαν, αν και συγκέντρωσαν πολύ υψηλή συνολική βαθμολογία, στην σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση της προτίμησής τους λόγω της εφαρμογής της Ε.Β.Ε, έχει σκοπό να θεραπεύσει τις αστοχίες και τις αδικίες που έχουν προκύψει από τη νομοθέτηση του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Εξάλλου η θέσπιση του νέου εξεταστικού συστήματος εν μέσω πανδημίας και στο μέσο της σχολικής χρονιάς 2020-2021, όπως και η περικοπή των εισακτέων κατά 30% αποτελούν τιμωρητικά μέτρα για τους μαθητές και τις μαθήτριες που αντιμετώπισαν πρωτόγνωρες εκπαιδευτικές και κοινωνικές συνθήκες λόγω της πανδημίας. Μια σειρά δε από πρόσφατες μελέτες, μεταξύ αυτών της UNESCO και του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ, διαπιστώνουν τη δημιουργία νέων μορφωτικών ανισοτήτων, ενώ καταγράφουν σημαντικές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις λόγω της μακράς περιόδου αναστολής της διά ζώσης λειτουργίας των σχολείων.


Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο ….

1. Για την εισαγωγή υποψηφίων από ημερήσια ή εσπερινά ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., καθώς και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων: α) δεν απαιτείται ως προϋπόθεση η επίτευξη βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης), καθώς και η επίτευξη βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ε.Β.Ε. ή των Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης (Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών), εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση και β) δεν ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν την Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και την ή τις Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών. Για την εισαγωγή των υποψηφίων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο έχουν εφαρμογή οι οικείες διατάξεις που εφαρμόζονταν πριν την ισχύ του ν. 4777/2021.

2. Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2020-2021 και δεν εισήχθησαν στην σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση της προτίμησής τους λόγω της εφαρμογής της Ε.Β.Ε, μπορούν να μετέχουν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και μέχρι να καλύψουν το όριο των 77.415 θέσεων εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022  χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους και τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την εφαρμογή της Ε.Β.Ε. ή των Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

3. Με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π. καθορίζεται κάθε σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2.

 • Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την παρ. 5 το άρθρο 62 του νόμου 4589/2019, «5.α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α΄ 115). Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α΄ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.»

Η εν λόγω ρύθμιση της προτεινόμενης τροπολογίας τροποποιεί την παράγραφο 5 του άρθρου 62 του νόμου 4589/2019 (Α΄13),  μειώνοντας το χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στην περιοχή διορισμού των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) από δύο (2) σε ένα (1) έτος, αίροντας τη διάταξη για διετή παραμονή και απαγόρευση οποιασδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής που επιφέρει αλλαγή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης.

Επισημαίνεται ότι η τροποποίηση αυτή είναι σε συνάφεια με το άρθρο 16, του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, «Για πραγματοποίηση των απαραίτητων συνθηκών διαβίωσης που απαιτούνται για την πλήρη ανάπτυξη της οικογένειας που είναι βασικό κύτταρο της κοινωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθούν την οικονομική, νομική και κοινωνική προστασία της οικογενειακής ζωής, ιδίως με κοινωνικές και οικογενειακές παροχές, με φορολογικές διατάξεις, με ενθάρρυνση για την κατασκευή κατοικιών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικογένειας, με την ενίσχυση των νέων εστιών ή με κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο.» και με το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τη σχετική νομολογία, στο οποίο προβλέπεται: «Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής του ζωής...».

Επίσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην παρ. 1 άρθρο 8, για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προβλέπεται: «1. Για τη μετάθεση εκπαιδευτικών που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στη κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.». Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, δεν απαιτείται η υπηρέτηση ούτε του ενός έτους για να θεμελιώσουν το δικαίωμα της μετάθεσης σε άλλη περιοχή:  «4. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους στην οργανική θέση στις περιπτώσεις της μετάθεσης ειδικών κατηγοριών καθώς στις περιπτώσεις μετάθεσης από σχολείο μη ειδικής αγωγής σε ΣΜΕΑ.» (παρ. 4 άρθρο 8 ΠΔ 50/1996). Επομένως, η διάταξη απαγόρευσης των υπηρεσιακών μεταβολών και δη της μετάθεσης όλων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών αδιακρίτως για δύο(2) έτη, ιδιαίτερα όσων  ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (σοβαρά πάσχοντες, ΑμΕΑ), δεν εναρμονίζεται και με τη συνταγματική διάταξη της παρ. 1 και 2 του 4 του Συντάγματος, στην οποία προβλέπεται: «1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.».

Περαιτέρω, με την τροπολογία αυτή, λαμβάνονται υπόψη από την πολιτεία τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν στην οικογενειακή ζωή και την υπηρεσιακή κατάσταση των νεοδιοριζόμενων, πλείστοι εκ των οποίων έχουν αποκτήσει οικογένεια με παιδιά, αφού η αναμονή διορισμού τους έχει ξεπεράσει τη δεκαετία και οι ίδιοι έχουν υπηρετήσει ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα, εκτός τόπου διαμονής, ακόμα και άνω των δεκαπέντε σχολικών ετών και η ανάγκη εναρμόνισης της οικογενειακής τους ζωής.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο…

Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 62 του νόμου 4589/2019 (Α’ 13) αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που τοποθετούνται στην περιοχή μετάθεσης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, παραμένουν υποχρεωτικά στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους εξαιρουμένων όσων ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, όπως κάθε φορά ισχύουν, για τους οποίους δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός(1) έτους στην περιοχή διορισμού τους. Για όσους τοποθετούνται κατά τη διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, ως χρόνος έναρξης τους έτους λογίζεται η 1η Σεπτεμβρίου. Για τις μεταθέσεις του σχολικού έτους 2021-22 δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής και στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης.»

2024 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)