to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

10:26 | 28.06.2021

Οικονομία

Δ. Παπαδημούλης: Αδήριτη αναγκαιότητα η ριζική αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας πριν την απενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής

Ανοιχτό παράθυρο από την Κομισιόν για συνέχιση της ευελιξίας στα κράτη μέλη και για μεταρρυθμίσεις των δημοσιονομικών κανόνων - Σε ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για την αναθεώρηση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας απάντησε ο αρμόδιος Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι


Ανοιχτό το παράθυρο για συνέχιση της ευελιξίας στα κράτη μέλη και για μεταρρυθμίσεις των δημοσιονομικών κανόνων αφήνει η Κομισιόν δια του αρμόδιου Επιτρόπου Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με την ανάγκη αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) πριν την άρση της γενικής ρήτρας διαφυγής.

Στην ερώτησή του ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία υπογράμμιζε πως «η προσωρινή ευελιξία των κρατών μελών να αποκλίνουν από τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αν και θετική, δεν επαρκεί, καθότι τυχόν άρση της γενικής ρήτρας διαφυγής πριν την επαναφορά του πραγματικού ΑΕΠ σε προ κρίσης επίπεδα θα οδηγήσει σε de facto καταστρατήγηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης».

Αναγνωρίζοντας πως «η πανδημία έχει αλλάξει σημαντικά το πλαίσιο του διαλόγου, με υψηλότερα επίπεδα χρέους και ελλείμματος, σημαντικές απώλειες παραγωγής, αυξημένες επενδυτικές ανάγκες και την εισαγωγή νέων εργαλείων πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ», ο Επίτροπος Τζεντιλόνι επισημαίνει, μεταξύ άλλων, πως «η απόφαση όσον αφορά την απενεργοποίηση ή τη συνέχιση της εφαρμογής ρήτρας διαφυγής θα πρέπει να ληφθεί στο πλαίσιο συνολικής αξιολόγησης της κατάστασης της οικονομίας βάσει ποσοτικών κριτηρίων. Το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ ή στη ζώνη του ευρώ σε σύγκριση με τα προ κρίσης επίπεδα (τέλη του 2019) θα είναι το βασικό ποσοτικό κριτήριο για να προβεί η Επιτροπή σε αυτή την αξιολόγηση».

Επιπλέον, τονίζει πως «μετά την απενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής θα εξακολουθήσουν να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές καταστάσεις κάθε χώρας, αξιοποιώντας πλήρως την ευελιξία σε περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν έχει ανακάμψει στο προ της κρίσης επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας».

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δημ. Παπαδημούλης δήλωσε τα εξής:

«Η ριζική αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα. Το καταδεικνύουν η εκτίναξη του δημόσιου χρέους και των ελλειμμάτων των κρατών μελών, η αύξηση της ανεργίας και οι τεράστιες επενδυτικές ανάγκες για μια πραγματικά δίκαιη και βιώσιμη ανάκαμψη. Και είναι αναγκαίο αυτή η αναθεώρηση να ολοκληρωθεί πριν την απενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής. Διαφορετικά, θα οδηγηθούμε ξανά σε νέους γύρους μονόπλευρης λιτότητας ή σε de facto παραβίαση των κανόνων για το χρέος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ιδίως για τις χώρες του Νότου».

Ακολουθούν οι πλήρεις ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000904/2021

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (The Left)

Θέμα:         Αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) πριν την άρση της γενικής ρήτρας διαφυγής

Η διεθνής κρίση του 2008 και η έξαρση της πανδημίας COVID-19 κατέδειξαν, με τον πλέον έκδηλο τρόπο, ότι οι κανόνες του ΣΣΑ δεν διασφαλίζουν κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στη βιωσιμότητα και τη σταθερότητα, τόσο σε ομαλές όσο και κατά μείζονα λόγο σε απρόβλεπτες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.

Η αβεβαιότητα που προκαλεί η πανδημία συνεχίζει να μηδενίζει την ανάπτυξη και να μεγεθύνει τις ανισότητες και το δημόσιο χρέος παγκοσμίως. Επομένως, η ανάκαμψη και η ανάπτυξη θα εξαρτηθούν από την εφαρμογή διευκολυντικής νομισματικής και επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής[1].

Η προσωρινή ευελιξία των κρατών μελών να αποκλίνουν από τις απαιτήσεις του ΣΣΑ, αν και θετική, δεν επαρκεί, καθότι τυχόν άρση της γενικής ρήτρας διαφυγής πριν την επαναφορά του πραγματικού ΑΕΠ σε προ κρίσης επίπεδα θα οδηγήσει σε de facto καταστρατήγηση του ΣΣΑ[2].

Ερωτάται η Επιτροπή:

Ποιες συνέπειες θα έχει η απενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής πριν την αναθεώρηση του ΣΣΑ;

Εξετάζει την προσαρμογή των απαιτήσεων για το χρέος στις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών και την αναθεώρηση των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα, ώστε να αποφευχθούν νέες πολιτικές λιτότητας, οι οποίες θα οδηγούσαν σε εκτίναξη της ανεργίας και του χρέους καθώς και σε παρατεταμένη ύφεση;

Επεξεργάζεται, πιθανώς σε συνεργασία με την ΕΚΤ, προτάσεις δομικών αλλαγών του ΣΣΑ με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την οικονομική κρίση και την πανδημία;

EL, E-000904/2021

Απάντηση του κ. Gentiloni

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τον Φεβρουάριο του 2020, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια συζήτηση σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, όπως των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, με ανακοίνωση στην οποία παρουσιάζει την αξιολόγησή της και θέματα προς συζήτηση1. Υπό το πρίσμα της κρίσης της COVID-19 και της ανάγκης επικέντρωσης στην άμεση πολιτική απόκριση, η δημόσια συζήτηση σχετικά με το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης έχει ανασταλεί.

Όταν παγιωθεί η ανάκαμψη, η Επιτροπή θα επαναλάβει τη δημόσια διαβούλευση. Αυτό θα μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε άποψη όσον αφορά πιθανές μεταρρυθμίσεις των δημοσιονομικών κανόνων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που είχαν προσδιοριστεί πριν από την πανδημία και να αντλήσουμε διδάγματα από την τρέχουσα κρίση. Η πανδημία έχει αλλάξει σημαντικά το πλαίσιο του διαλόγου, με υψηλότερα επίπεδα χρέους και ελλείμματος, σημαντικές απώλειες παραγωγής, αυξημένες επενδυτικές ανάγκες και την εισαγωγή νέων εργαλείων πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, η γενική ρήτρα διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, η απόφαση όσον αφορά την απενεργοποίηση ή τη συνέχιση της εφαρμογής της γενικής ρήτρας διαφυγής θα πρέπει να ληφθεί στο πλαίσιο συνολικής αξιολόγησης της κατάστασης της οικονομίας βάσει ποσοτικών κριτηρίων2. Το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ ή στη ζώνη του ευρώ σε σύγκριση με τα προ κρίσης επίπεδα (τέλη του 2019) θα είναι το βασικό ποσοτικό κριτήριο για να προβεί η Επιτροπή σε αυτή την αξιολόγηση. Μετά την απενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής θα εξακολουθήσουν να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές καταστάσεις κάθε χώρας, αξιοποιώντας πλήρως την ευελιξία σε περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν έχει ανακάμψει στο προ της κρίσης επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας.

*Βλέπε : COM(2020)55, «Επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης». https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_170

*Βλ. COM (2021) 105, «Ένας χρόνος από την έξαρση της πανδημίας COVID-19: απόκριση σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής». https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_884

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)