Οι διανυκτερεύσεις Ελλήνων στα ξενοδοχεία μειώθηκαν κατά 18,6% το 2012 σε σχέση με το 2011, ενώ σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 74% των Ελλήνων δηλώνει ότι δεν πήγε διακοπές το 2013. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η ίδια τάση δείχνει να συνεχίζεται και το 2014 υπό το βάρος της οικονομικής ύφεσης.

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η εποχικότητα του εσωτερικού τουρισμού είναι μικρότερη από την εποχικότητα του εισερχόμενου τουρισμού. Ωστόσο η εποχικότητα του τουρισμού γενικά είναι υψηλότερη σε σχέση με ανταγωνιστικές χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος και η Πορτογαλία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από την έρευνα πεδίου του ΙΤΕΠ, τον Μάιο του 2013 εργάζονταν στα ελληνικά ξενοδοχεία 93.523 άτομα και τον Αύγουστο 121.557. Σε σχέση με το 2012, η απασχόληση τον μήνα Μάιο εμφανίζεται μειωμένη κατά 0,9% και τον Αύγουστο αυξημένη κατά 1,3%. Τα ποσοστά μεταβολής της απασχόλησης δείχνουν ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος λειτουργεί ως ανάχωμα για την καταπολέμηση της ανεργίας. Για το σύνολο της οικονομίας, κατά το γ' τρίμηνο του 2013 η απασχόληση μειώθηκε κατά περίπου 3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Από το 2008 έως το 2013, στον κλάδο καταλύματος- εστίασης χάθηκαν συνολικά 20,4 χιλιάδες θέσεις απασχόλησης, που αντιστοιχεί σε μείωση της απασχόλησης κατά 6,6%. Αυτό το ποσοστό είναι το τέταρτο μικρότερο ποσοστό μείωσης της απασχόλησης μεταξύ των τομέων της οικονομίας.

Τέλος, τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος δείχνουν ότι στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 η Ελλάδα διέθετε 9.677 ξενοδοχειακές μονάδες, συνολικής δυναμικότητας 773.445 κλινών.

Το 2013, πάνω από το 63% των ξενοδοχείων ήταν ενταγμένο στις τρεις ανώτερες κατηγορίες, ενώ το 2009 αυτό το ποσοστό ήταν περίπου 60%. Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων παρουσιάζει σταθερά αυξητική πορεία: το 1990 ήταν 35 δωμάτια, το 2009 ήταν 40,1 και το 2013 ήταν 41,4.

Θετικά, αλλά όχι εντυπωσιακά, έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2014 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας, σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής (ΕΞΑΑ). Η πληρότητα αυξήθηκε από 55,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2013 σε 68,3% φέτος, ενώ αύξηση κατά 4,9% σε ετήσια βάση εμφανίζει και η μέση τιμή δωματίου (ARR), η οποία σύμφωνα με το «EuropeanBenchmark», ανέβηκε από τα 79,75 ευρώ το 2013 Αθήνα στα 83,69 το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Η Ένωση επισημαίνει ότι στο πρώτο εξάμηνο η Αθήνα παρέμενε η πιο προσιτή πρωτεύουσα της Ευρώπης. Οι αντίστοιχες τιμές των ανταγωνιστών ήταν: Ρώμη 146,55 ευρώ, Βαρκελώνη 119,32 ευρώ, Μαδρίτη 84,22 ευρώ, Κωνσταντινούπολη 135,65 ευρώ, Άμστερνταμ 136,10 ευρώ, Παρίσι 248,14 ευρώ, Λονδίνο 167,17 ευρώ, Μόναχο 115, 67, Βιέννη 94,16 ευρώ.

Ο Ιούνιος έκλεισε με μέση πληρότητα αυξημένη κατά 18,4% έναντι του 2013, ενώ καλύτερα δείχνουν πως είχαν κινηθεί οι τάσεις ανόδου τους προηγούμενους μήνες.