to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

Τζάμπα …μαθήματα αντικυβερνητικής προπαγάνδας

Εντύπωση για την αλήστου μνήμης προσέγγιση του “πες πες κάτι μένει στο τέλος…” κάνει το άρθρο του Κώστα Τουλγαρίδη με τίτλο "O Τσαρλατάνος, τα ανδρείκελα, ο διάλογος για την Παιδεία και το παράδειγμα των διορισμών και της 2χρονης προσχολικής αγωγής"


Εντύπωση για την αλήστου μνήμης προσέγγιση του “πες πες κάτι μένει στο τέλος…” κάνει το άρθρο του Κώστα Τουλγαρίδη με τίτλο "O Τσαρλατάνος, τα ανδρείκελα, ο διάλογος για την Παιδεία και το παράδειγμα των διορισμών και της 2χρονης προσχολικής αγωγής" (https://www.alfavita.gr/arthron/o-tsarlatanos-ta-andreikela-o-dialogos-gia-tin-paideia-kai-paradeigma-ton-diorismon-kai-tis). Υιοθετώντας τα αίολα πρόσφατα δημοσιεύματα του αστικού αντιπολιτευτικού τύπου περί δήθεν εξαπάτησης των εκπαιδευτικών από τον Υπουργό Παιδείας με τη δέσμευση του για μεγάλο αριθμό προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών, αναφέρει ότι στις 30/12/15 ο Υπουργός συνυπογράφει την απόφαση του Υπουργικού συμβουλίου για πάγωμα των προσλήψεων σε όλο το δημόσιο μέχρι το τέλος του 2016.

Σε αυτή την υπογραφή του Υπουργού δομεί όλο το άρθρο του, που αφορά το σύνολο περίπου των εκτιμήσεων της συνδικαλιστικής του παράταξης (είναι γνωστό κορυφαίο συνδικαλιστικό στέλεχος παράταξης εκπαιδευτικών) για το ποια πολιτική ασκεί και θα ασκήσει η κυβέρνηση στην παιδεία. Επιμένοντας σε όλους τους τόνους και πολλές φορές στο άρθρο, ότι η υπογραφή αυτή στις 30/12, δείχνει ότι ο Υπουργός είναι ΄΄τσαρλατάνος΄΄ αφού εξαπατά τους εκπαιδευτικούς τάζοντας προσλήψεις ενώ υπογράφει απόφαση (ανανέωση της ΠΥΣ 33/2006) που παγώνει τους διορισμούς. Όλα όσα λέει ο Υπουργός είναι ψέματα, αφού μόλις είχαμε το πρώτο μέγα ψέμα του με τους διορισμούς, ισχυρίζεται ο συνάδελφος Κ. Τουλγαρίδης και φτάνει να αμφισβητήσει τα πάντα, εθνικό διάλογο, διετή προσχολική αγωγή, ακόμη και κορυφαία συνδικαλιστικά στελέχη της εκπαίδευσης. Που παρότι ήταν απολυμένοι (όπως μας θυμίζει) τώρα φιγουράρουν ως …ανδρείκελα κατά τη γνώμη του στις επιτροπές διαλόγου του Υπουργείου Παιδείας! Όλοι δε όσοι έχουν πολιτικό ρόλο στα τεκταινόμενα του Υπουργείου Παιδείας, κατά τον παραπάνω συνάδελφο πρέπει να κηρυχτούν ανεπιθύμητοι(!) από τους χώρους της παιδείας. Aπ;o πότε άραγε «ποινικοποιήθηκε» η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου και στη λήψη αποφάσεων για την εκπαιδευτική πολιτική;

Με αφορμή το συγκεκριμένο άρθρο και επειδή ο Κ.Τ. εκτός από εκλεγμένος συνδικαλιστής είναι και εκπαιδευτικός, άρα αυτό που διπλά οφείλει να εκφωνεί είναι η κατά το δυνατό πιο τεκμηριωμένη άποψη, γνώση ή πληροφόρηση, προκύπτει το ερώτημα:

Εκτός από τον τίτλο της ΠΥΣ 33/2006 ( Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα) ο ΄΄αρθρογράφος΄΄ διάβασε το περιεχόμενο της;

( http://www.elke.uoc.gr/committee/files/%CE%A0%CE%A5%CE%A333-06-%CE%9C%CE%95%20%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%93%CE%95%CE%A3.doc )

Διάβασε (;) πχ ότι στο άρθρο 1 γράφει:

Άρθρο 1

Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων

1. Αναστέλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007 ο διορισμός και η πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.). της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος

(Κ.Ε.Δ.Κ.Ε) "της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.ΝΑΕ.)" και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

Αλλά ακολουθεί το άρθρο 2:

"1. Συνιστάται Τετραμελής Επιτροπή που αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, ως Πρόεδρο, τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον Υπουργό Οικονομικών και το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης της επόμενης παραγράφου".

2. Διορισμός και πρόσληψη προσωπικού καθώς και σύναψη συμβάσεων έργου επιτρέπεται στους φορείς του προηγούμενου άρθρου μόνο ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από

πρόταση του αρμόδιου υπουργού κατά τη Διαδικασία του επόμενου άρθρου. Η έγκριση αυτή απαιτείται και για την κίνηση των διαδικασιών προκήρυξης πλήρωσης θέσεων και για την έκδοση όλων γενικά των προπαρασκευαστικών πράξεων για το διορισμό, την πρόσληψη ή την σύναψη σύμβασης έργου.

"Ως προς τις συμβάσεις μίσθωσης έργου της έγκρισης της

Επιτροπής προηγείται βεβαίωση του ΑΣΕΠ κατά το άρθρο 10 του ν. 3812/2009".

Αν το διάβασε και έγραψε όσα έγραψε να του διευκρινίσουμε το αυτονόητο: ότι οι δηλώσεις των Υπουργών (Φίλη και Βερναρδάκη) περί μόνιμων διορισμών αποτελούν αδιαμφισβήτητη κυβερνητική θέση αφου από ούτε από τον Πρωθυπουργό, ούτε φυσικά από άλλο στέλεχος της Κυβέρνησης διαψεύστηκαν. Η τετραμελής επιτροπή που με βάσει την υπογραφείσα ΠΥΣ είναι αρμόδια για την έγκριση των διορισμών αποτελεί τον πυρήνα της ίδιας κυβέρνησης, οπότε δεν καταλαβαίνουμε που είναι το πρόβλημα, πού βρίσκεται το υποτιθέμενο υπουργικό ψέμα στο οποίο δόμησε το άρθρο του. Όλοι και όλες βέβαια καταλαβαίνουμε ότι οι χιλιάδες μόνιμοι διορισμοί που θα είναι η μεγάλη ανάσα για την δημόσια εκπαίδευση (και την υγεία), δεν αρέσουν σε όλους. Και αυτοί που ενοχλούνται δεν είναι μόνο στα γραφεία των μέχρι πρότινος κυβερνητικών κομμάτων, αλλά και σε κάποια πιο μικρά γραφεία κάποιοι περιμένουν να λάβουν το “κομμάτι” τους από την επιθυμητή γι' αυτούς αποτυχία της κυβέρνησης της αριστεράς.

Για να επανέλθουμε στο επίμαχο σημείο, η ΠΥΣ 33/2006 είναι προμνημονιακή όπως φαίνεται και από το έτος έκδοσης της, με στόχο το δημοσιονομικό έλεγχο. Για τους διορισμούς στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί οποιοδήποτε στέλεχος της κυβέρνησης να πράτει κατά τη δική του εκτίμηση, αλλά ένα συγκεκριμένο όργανο (τετρεμελές) αποφασίζει προκειμένου να μην χαθεί …η μπάλα!

Αν τώρα ο Κ.Τ. δεν διάβασε όλη την ΠΥΣ αλλά μόνο τον “πιασάρικο” τίτλο της, ε τότε…

* Ο Χρήστος Πιλάλης είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Οργανωτικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ 

2024 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)