Όπως εξηγεί, οι παράγοντες που οδήγησαν σε πιο αυστηρά κριτήρια ήταν οι συνθήκες ρευστότητας που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα, οι δυσκολίες πρόσβασής τους στις αγορές χρήματος και οι ανησυχίες τους για τους κινδύνους που δημιουργούνται λόγω της γενικής οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, τα κριτήρια αναμένεται να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου.

Αποτέλεσμα των πιο αυστηρών κριτηρίων, σημειώνει η ΤτΕ, ήταν να γίνουν πιο αυστηροί και οι όροι χορήγησης δανείων προς ΜΧΕ κατά τη διάρκεια του γ' τριμήνου του 2015, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Επίσης, η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ ήταν μειωμένη κατά τη διάρκεια του γ' τριμήνου του 2015, παρά τις αυξημένες ανάγκες για αναδιάρθρωση του χρέους των επιχειρήσεων. Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ αναμένεται να ανακάμψει ως ένα βαθμό κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου.

Δάνεια προς νοικοκυριά

Αυστηρότερα σε σχέση με πέρυσι έγιναν και τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά, ενώ οι προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί το προηγούμενο τρίμηνο ήταν ότι τα κριτήρια δεν θα μεταβάλλονταν.

Όσον αφορά τις προσδοκίες για το τέταρτο τρίμηνο, τα κριτήρια αναμένεται να γίνουν ακόμα πιο αυστηρά για την περίπτωση των καταναλωτικών δανείων και να παραμείνουν αμετάβλητα για τα στεγαστικά δάνεια.

Όπως σημειώνει η ΤτΕ, τα αυστηρότερα κριτήρια χορηγήσεων είχαν σαν αποτέλεσμα να αυστηροποιηθούν και οι όροι χορήγησης δανείων σε κάποιο βαθμό το γ' τρίμηνο του 2015.

Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια μειώθηκε κατά τη διάρκεια του γ' τριμήνου του 2015, αλλά αναμένεται να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου. Η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε και αναμένεται να ανακάμψει ως ένα βαθμό κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου.