to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

9:23 | 20.03.2019

Οικονομία

Την ανάγκη για ενίσχυση της λειτουργικής της επάρκειας παραδέχεται η ΕΚΤ

Απάντηση Αν. Ένρια σε ερώτηση Δημ. Παπαδημούλη προς την ΕΚΤ, σχετικά με την εκ νέου άρνησή της να παράσχει επαρκή στοιχεία κατά τους ελέγχους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου


Την ανάγκη ενίσχυσης της λειτουργικής της επάρκειας, κατά τη διαχείριση των τραπεζικών κρίσεων, και την ανάγκη αποτελεσματικότερης λογοδοσίας εκ μέρους της, παραδέχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σε απάντησή του προς τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, ο Αντρέα Ένρια, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, τονίζει την προσωπική του δέσμευση να στηρίξει «την αποτελεσματική λογοδοσία της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ έναντι του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου». Επιπλέον, η ΕΚΤ δεσμεύεται για την περαιτέρω βελτίωση των εργαλείων «παρακολούθησης παραβάσεων ή ενδεχόμενων παραβάσεων των εποπτικών απαιτήσεων», κατά τις περιπτώσεις διαχείρισης των ενδεχόμενων κρίσεων του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Υπενθυμίζεται ότι στην ερώτησή του -το Φεβρουάριο 2019- ο Δημ. Παπαδημούλης είχε αναδείξει την εκ νέου άρνηση της ΕΚΤ να παράσχει επαρκή στοιχεία για τη λειτουργική της επάρκεια στη διαχείριση των κρίσεων των τραπεζών και τον ρόλο της στην εποπτεία τους, όπως αυτή είχε προκύψει κατά τους ελέγχους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) (Ιανουάριος 2019).

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε να μάθει αν «θα παράσχει η ΕΚΤ τα στοιχεία που ζητάει το ΕΕΣ, όπως οφείλει με βάση και τον κώδικα δεοντολογίας της, και αν όχι για ποιον λόγο».

Ο Αν. Ένρια απαντά στον Δημ. Παπαδημούλη ότι «πρόσφατα, όπως επίσης ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ΕΚΤ και το ΕΕΣ άρχισαν να εξετάζουν εμπράκτως το ενδεχόμενο υλοποίησης διοργανικής ρύθμισης για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ». «Έχω αναλάβει προσωπικά τη δέσμευση να συμβάλω στην εξεύρεση θετικής λύσης», συμπληρώνει, αναφέροντας ωστόσο ότι η εντολή του ΕΕΣ περιορίζεται «προκειμένου να διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία της ΕΚΤ».

Σχετικά με την ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη επί της εξωτερικής συνεργασίας της ΕΚΤ με άλλες (και εθνικές) εποπτικές αρχές, και με το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, η ΕΚΤ υπενθυμίζει ότι «έχει συνάψει μέχρι στιγμής μνημόνια συνεννόησης με το ΕΣΕ και άλλα αντισυμβαλλόμενα μέρη, όπως τις εποπτικές αρχές κρατών μελών της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ και τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών», και «αναθεωρημένο μνημόνιο συνεννόησης με το ΕΣΕ», που τέθηκε σε ισχύ το Μάιο του 2018. Τονίζει, δε, ότι αναμένεται η σύναψη γραπτών ρυθμίσεων συντονισμού και συνεργασία με ακόμη 12 εκ των 27 εθνικών εποπτικών αρχών μέχρι το τέλος του 2019. «Αν και η σύνταξη κοινού κειμένου έχει αποτελέσει μεγαλύτερη πρόκληση από ό,τι αρχικά αναμενόταν, ιδίως σε ό,τι αφορά τους μεγάλους διεθνείς ομίλους, η διαδικασία αυτή επιταχύνεται», αναφέρει ο Αν. Ένρια.

Τέλος, στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη σχετικά με το επικείμενο «σύστημα πληροφοριών διαχείρισης για τη συστηματική αναφορά των παραβιάσεων και των οιωνοί παραβιάσεων των κανονιστικών απαιτήσεων», (κατά τη σύσταση του ελεγκτικού συνεδρίου, η οποία έχει ημερομηνία-στόχο υλοποίησης το α΄ τρίμηνο του 2019), η ΕΚΤ επισημαίνει ότι «προέβη στις ανάλογες ενέργειες σε συνέχεια της πλειονότητας των συστάσεων του ΕΕΣ το 2018», και συμπληρώνει πως «η διαδικασία κλιμάκωσης της παρακολούθησης κρίσης σε ανώτερο στάδιο μπορεί επίσης να βασίζεται στην έμπειρη αξιολόγηση των μεικτών εποπτικών ομάδων (ΜΕΟ) και του Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΚΤ».

Υπενθυμίζεται πάντως πως οι Ευρωπαίοι ελεγκτές είχαν διαπιστώσει, μεταξύ άλλων, ότι «οι ΜΕΟ (Μεικτές Εποπτικές Ομάδες) δεν τηρούν τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων της ΕΚΤ σε όλες τις περιπτώσεις (…), δεν χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το σύστημα παρακολούθησης της ΕΚΤ στο πλαίσιο της συνεχούς εποπτείας, ενώ η δε παρακολούθηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των απαιτήσεων, που τίθενται στις αποφάσεις των εποπτικών συμβουλίων, δεν τεκμηριωνόταν καν».

*Συνημμένο το κείμενο της απάντησης της ΕΚΤ – Μάρτιος 2019.

Ακολουθεί πλήρες το κείμενο της ερώτησης του Δημ. Παπαδημούλη (Φεβρουάριος 209):

Στην τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διαχείριση τραπεζικών κρίσεων από την ΕΚΤ[1] διαπιστώνεται πως η ΕΚΤ αρνείται να παράσχει στοιχεία, αναφορικά με τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων και τον ρόλο της στην εποπτεία των τραπεζών[2]. Μάλιστα, στην έκθεση αναφέρεται η αδυναμία του Ελεγκτικού Συνεδρίου να επιβεβαιώσει τη λειτουργική επάρκεια της ΕΚΤ, αναφορικά με τη διαχείριση κρίσεων.

Ερωτάται η ΕΚΤ:

  1. Θα παράσχει τα στοιχεία που ζητάει το ΕΕΣ, όπως οφείλει με βάση και τον κώδικα δεοντολογίας της, και αν όχι για ποιόν λόγο;
  2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία των τελικών ρυθμίσεων εξωτερικής συνεργασίας και συντονισμού με άλλες (και εθνικές) εποπτικές αρχές και με το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης;
  3. Τι θα περιλαμβάνει το επικείμενο «σύστημα πληροφοριών διαχείρισης για τη συστηματική αναφορά των παραβιάσεων και των οιωνοί παραβιάσεων των κανονιστικών απαιτήσεων» -σύσταση του ΕΕΣ η οποία έχει ημερομηνία-στόχο υλοποίησης το α΄ τρίμηνο του 2019;

[1] https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=44556

[2] «(…) οι ΜΕΟ (Μεικτές Εποπτικές Ομάδες) δεν τηρούν τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων της ΕΚΤ σε όλες τις περιπτώσεις (…) δεν χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το σύστημα παρακολούθησης της ΕΚΤ στο πλαίσιο της συνεχούς εποπτείας, η δε παρακολούθηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των απαιτήσεων που τίθενται στις αποφάσεις των εποπτικών συμβουλίων δεν τεκμηριωνόταν καν».

2021 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)