to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

19:28 | 02.03.2013

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: 24ωρη τοπική απεργία εκτάκτων αρχαιολόγων τη Δευτέρα

Εικοσιτετράωρη απεργία των εκτάκτων αρχαιολόγων τη Δευτέρα, από τις 6:00 το πρωί, μόνο για τη Θεσσαλονίκη, κήρυξε ο σύλλογος εκτάκτων αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α), ζητώντας την ανάκληση των απολύσεων στο έργο του μετρό Θεσσαλονίκης, την «άμεση προώθηση της αρχαιολογικής διερεύνησης στους υπό εκκρεμότητα χώρους» καθώς και την υπογραφή συμβάσεων εργασίας με τους συλλόγους εργοδοτών (ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ).


Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) με απόφαση του Δ.Σ. του προκηρύσσει 24ωρη τοπική απεργία στη Θεσσαλονίκη από τις 6:00πμ στις 4/3/2013, ζητώντας την άρση των μαζικών απολύσεων μεγάλου αριθμού εργαζομένων στις αρχαιολογικές ανασκαφές του έργου του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης που αναγγέλθηκαν μονομερώς από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, καθώς και για τα υπόλοιπα ζητήματα του κλάδου.

 

·        Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ανήγγειλε μονομερώς μαζικές απολύσεις εργαζομένων στις αρχαιολογικές ανασκαφές του έργου του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, με πρόσχημα την έλλειψη αντικειμένου, η οποία όμως τεχνηέντως δημιουργήθηκε, καθώς υπάρχουν ακόμα χώροι προς αρχαιολογική διερεύνηση, ενώ απώτερος στόχος των εργοδοτών είναι η αλλαγή των συμβάσεων εργασίας και η μείωση των μισθών. Οι μαζικές απολύσεις αντιτίθενται τόσο στην εργατική νομοθεσία, όσο και στις διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου, όπου στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄) προβλέπεται στις υποχρεώσεις του κυρίου του έργου η συντήρηση, μελέτη και δημοσίευση των ευρημάτων.

 

·        Οι σύνδεσμοι των τεχνικών εταιρειών Σ.Α.Τ.Ε. και Σ.Τ.Ε.Α.Τ., που αποτελούν εργοδότες μας,αρνούνται να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις για υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Σ.ΕΚ.Α., παρόλο που ο Σ.ΕΚ.Α. έχει στείλει επανειλημμένως πρόσκληση στους εργοδότες. Με τον τρόπο αυτό διασαλεύεται η εργασιακή ειρήνη και δυσχεραίνονται οι σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

 

·        Στις 25/2/2013 κοινοποιήθηκε Υπουργική Απόφαση υπογεγραμμένη από τον Αν. Υπουργό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., κ. Τζαβάρα, σχετικά με τις νέες προσλήψεις προσωπικού σε έργα Ε.Σ.Π.Α., ορίζοντας πως οι προσλήψεις του επιστημονικού προσωπικού και των τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης μνημείων και έργων τέχνης πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση τα «μη επιστημονικά» κριτήρια» και τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. Το εν λόγω προσωπικό όμως, βάσει του άρθρου 1 του Ν.3812/2009,εξαιρείται από τη συγκεκριμένη διαδικασία προσλήψεων που περιγράφεται στο Ν.2190/1994, λόγω της φύσης της εργασίας που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, εμπειρία και ειδικά προσόντα. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν3051/2002, «αν για την πρόσληψη απαιτούνται προσόντα ειδικού επιστημονικού προσωπικού, η σειρά κατάταξης κάθε ειδικότητας καθορίζεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 (Α΄-Γ΄) του άρθρου 18 του Ν.2190/1994».

 

·        Επίσης, το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. αρνείται να χορηγήσει στην ειδικότητα των αρχαιολόγων ΠΕ που εργάζονται με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στη Γ.Γ. Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. το επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας, που έχει ήδη αναγνωριστεί για τους μόνιμους τεχνίτες, συντηρητές και άλλες ειδικότητες της Γ.Γ. Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Οι αρχαιολόγοι όμως προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση σε ανασκαφικές και αναστηλωτικές εργασίες, που, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ΦΕΚ 1416/Β/30-04-2012, δικαιολογούν την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Επίσης, για όσους αρχαιολόγους εργάζονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. δεν αναγνωρίζεται μισθολογικά η προϋπηρεσία τους σε ιδιωτικά έργα και ΝΠΙΔ (εργολάβους και οικόπεδα, ΤΔΠΕΑΕ), παρόλο που η προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται ως προσόν διορισμού αρχαιολόγων στο Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 7δ΄ του Νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271Α΄/1997).

 

·        Ελαστικοποιούνται περαιτέρω οι εργασιακές σχέσεις στη Γ.Γ. Πολιτισμού, μέσω τωνπρογραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον Τομέα του Πολιτισμού (ΚΟ.Χ.Π.). Σε μια προσπάθεια να καλυφθούν οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Υπηρεσίας, οι προσλήψεις του προσωπικού θα γίνονται μέσω Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), οι οποίες θα επινοικιάζουν εργαζομένους με μισθούς πείνας, με συνεπάγουσα αντικατάσταση των συμβασιούχων με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

 

·        Κατατέθηκε στο κοινοβούλιο προς το νομοσχέδιο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Αντιμετωπίζοντας τις αρχαιότητες ως εμπόδιο στην ανάπτυξη, τις αποφάσεις για τα αρχαιολογικά έργα, προβλέπεται να μην  τις λαμβάνει αποκλειστικά η αρχαιολογική υπηρεσία, αλλά να συναποφασίζει  πλέον και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στο Κεφ. Στ΄, Άρθρο 5, παρ.2, των ειδικών ρυθμιστικών διατάξεων, ο ρόλος της αρχαιολογικής υπηρεσίας «αντικαθίσταται» από προεδρικά διατάγματα κατόπιν υποβολής κοινής πρότασης των δύο αρμόδιων υπουργείων (Ανάπτυξης-Πολιτισμού) κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, που θα καθορίζουν «τους ειδικούς όρους ανάδειξης και προστασίας αρχαιοτήτων και άλλων μνημείων, που ενδεχομένως να εντοπίστηκαν κατά την υλοποίηση της επένδυσης ή να υφίσταντο πριν την έναρξής της». Μάλιστα μετά από την έκδοση των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων δεν απαιτείται έκδοση άλλης απόφασης από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Είναι ξεκάθαρο ότι η προτεινόμενη διάταξη υποβαθμίζει την αρχαιολογική υπηρεσία, παρακάμπτει τον Αρχαιολογικό Νόμο και κυρίως αντιβαίνει στις διατάξεις του Συντάγματος περί προστασίας της Πολιτισμικής Κληρονομιάς.

 

Αιτήματα:

1.     Ανάκληση των μαζικών απολύσεων στο έργο του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. Άμεση προώθηση της αρχαιολογικής διερεύνησης στους υπό εκκρεμότητα χώρων, προκειμένου να μην καθυστερήσει περεταίρω το έργο. Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄) για τη συντήρηση, μελέτη και δημοσίευση των ευρημάτων με παράλληλη αξιοποίηση του εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού στις εργασίες του τεχνικού τμήματος.

2.     Να προσέλθει ο Σ.Α.Τ.Ε. και ο Σ.Τ.Ε.Α.Τ. σε διαπραγματεύσεις για υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Σ.ΕΚ.Α.

3.     Αναθεώρηση της Υ.Α. που εκδόθηκε από τον Αν. Υπουργό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., σχετικά με τις νέες προσλήψεις προσωπικού σε έργα Ε.Σ.Π.Α., ώστε η πρόσληψη του επιστημονικού προσωπικού να γίνεται με βάση τα κριτήρια και τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2190/1994 (βάσει των διατάξεων την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν3051/2002).

4.     Χορήγηση του Επιδόματος Ανθυγιεινής Εργασίας στους συμβασιούχους αρχαιολόγους στα έργα αυτεπιστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού,

5.     Αναγνώριση μισθολογικά στα κλιμάκια της προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά έργα και στοΤΔΠΕΑΕ στους εργαζόμενους με συμβάσεις στη Γ. Γ. Πολιτισμού,

6.     Άμεση διακοπή των προσλήψεων από Μ.Κ.Ο. μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον Τομέα του Πολιτισμού (ΚΟ.Χ.Π.) και κάλυψη των αναγκών του υπουργείου με προσλήψεις με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

7.     Απόσυρση της παρ.2, του Άρθρου 5, του κατατιθέμενου στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση νομοσχεδίου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

2024 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)