to top
 • βρείτε μας στο Twitter
 • βρείτε μας στο Facebook
 • βρείτε μας στο YouTube
 • στείλτε μας email
 • εγγραφείτε στο RSS feed
 • international version

8:36 | 26.11.2017

Κοινωνία

Σύνθεση των δικηγόρων: Η παρουσίαση του συνδυασμού με τον φακό του left

Ο συνδυασμός Σύνθεση των Δικηγόρων με υποψήφιο πρόεδρο για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών τον Νίκο Δαμασκόπουλο


Η Σύνθεση των Δικηγόρων παρουσίασε τις προτάσεις και τους υποψηφίους του συνδυασμού ενόψει των εκλογών του Συλλόγου.
 

Στην παρουσίαση μίλησαν:

Νίκος Δαμασκόπουλος, υποψήφιός Πρόεδρος 

Νατάσα Ξεπαπαδέα

Σωτήρης Φέλιος

Βασίλης Παπαστεργίου

Φωτογραφία του χρήστη left.gr.

Φωτογραφία του χρήστη left.gr.

Επιστολή του Ν. Δαμασκόπουλου προς τους συναδέλφους του δικηγόρους, ενόψει των εκλογών του ΔΣΑ:

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Όλοι μας γνωρίζουμε ότι οι σκοποί και οι αρμοδιότητες των Δικηγορικών Συλλόγων και των εκπρωσώπων μας προσδιορίζονται από τον Κώδικα Δικηγόρων. 

(Άρθρο 90 Ν. 4194/2013): 

Στους Δικηγορικούς Συλλόγους ανήκει:

Η υπεράσπιση των αρχών και κανόνων του ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ σε μια δημοκρατική πολιτεία.

Η διασφάλιση της λειτουργίας μιας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, η οποία απονέμεται πάντοτε στο όνομα του ελληνικού λαού.

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΜΕΡΙΜΝΑ για τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΑΣΚΗΣΗ του δικηγορικού λειτουργήματος.

Η μέριμνα για ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ που οφείλει να απολαμβάνει ο δικηγόρος από τη δικαστική και κάθε άλλη αρχή και εξουσία κατά την άσκηση του λειτουργήματός του.

Η διατύπωση γνωμών και προτάσεων που αφορούν στη ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, την ερμηνεία και την εφαρμογή της. 

Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ενώπιον δικαστηρίων και κάθε αρχής (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ανεξάρτητες αρχές) για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού, οικονομικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου που ενδιαφέρει τα μέλη του συλλόγου ή το δικηγορικό σώμα γενικότερα, καθώς και για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος. 

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με άλλους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς σε θέματα κοινού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Η λειτουργηματική όψη της εργασίας μας θεμελιώνεται στον ίδιο τον Κώδικα: 

"Ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός. Το λειτούργημά του είναι ΘΕΜΕΛΙΟ του Κράτους δικαίου". 

Ο Δικηγόρος είναι ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ της δικαιοσύνης, η θέση του είναι ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ, ΙΣΟΤΙΜΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ και ΑΝΑΓΚΑΙΑ για την απονομή της. 

Γι' αυτές τις αρμοδιότητες, γι' αυτούς τους σκοπούς και βεβαίως για τα μέσα επίτευξής τους, θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε με τους συναδέλφους μας, αλλά και με τους ανθυποψηφίους μας, στις επόμενες μέρες, και περισσότερο μετά τις εκλογές στις 26 - 27 Νοεμβρίου. 

Οι θέσεις μας είναι προϊόν ομαδικής και ορθολογικής εργασίας εξαιρετικών δικηγόρων αυτοαπασχολούμενων, εμμίσθων συνεργατών ή εμμίσθων σε έναν εντολέα (εταιρεία, οργανισμό, ανεξάρτητη αρχή κ.λπ.) νεότερων ή "αρχαιότερων" συναδέλφων, με κοινή μας αναφορά: 

την κοπιαστική και έντιμη εργασία για την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στους εντολείς μας,  

την τήρηση του Κώδικα Δικηγόρων και του Κώδικα Δεοντολογίας,

τον σεβασμό των συναδέλφων αλλά και των εργαζόμενων συνολικά στο χώρο της Δικαιοσύνης (δικαστές, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί υπάλληλοι).

Και πάνω απ' όλα, με την κοινή μας αντίληψη ότι ο δικηγόρος είναι ο κατ' εξοχήν θεμελιώδης προστάτης των πολιτών και ιδίως των πιο αδύνατων. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τους Δικηγορικούς Συλλόγους έναντι των μελών τους.

Σ' αυτό το πλαίσιο καταστρώνουμε τις απόψεις και τις προτάσεις μας προς τους συναδέλφους μας, όχι όμως πλειοδοτώντας σε χιμαιρικές παροχές επί χάρτου για την προσέλκυση προσωρινής εκλογικής πελατείας, με φυσική συνέπεια την πρόκληση μόνιμης απογοήτευσης. 

Προτιμούμε να κερδίσουμε έναν ακόμα συνομιλητή, ιδίως εκείνον που έχει διαφορετική ή και αντίθετη θέση από εμάς. Γιατί γνωρίζουμε ότι η ανεύρεση λύσεων, αλλά ακόμα και αυτή η υλοποίηση οραμάτων, ήταν πάντοτε αποτέλεσμα ΣΥΝΘΕΣΗΣ διαφορετικών θέσεων, με τη χρήση του ασφαλέστερου και χρησιμότατου στην άσκηση του λειτουργήματός μας εργαλείου, της διαλεκτικής. 

Αυτήν τη ΣΥΝΘΕΣΗ επιδιώκουμε για την επιλογή των βέλτιστων και υλοποιήσιμων απαντήσεων - λύσεων στα πασίγνωστα χρονίζοντα, αλλά και στα πιο σύγχρονα ερωτήματα - προβλήματα της δικηγορίας του 21ου αιώνα. 

Η "ΣΥΝΘΕΣΗ των ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ" θα αποτελέσει τον διακριτικό τίτλο της κοινής μας προσπάθειας να προσεγγίσουμε την ­ανεπτυγμένη ικανότητα των συναδέλφων μας να σκέφτονται, να συζητούν και να επιλέγουν. 

Γι' αυτό θεωρούμε ιδαίτερα σημαντική την ανάπτυξη απευθείας διαλόγου μεταξύ των παρατάξεων και των υποψηφίων προέδρων του ΔΣΑ.

Επιδιώκουμε την ενεργό συμμετοχή των συναδέλφων μας τόσο στη συζήτηση όσο και στη στελέχωση της προσπάθειάς μας, ώστε να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε και τελικά να ΣΥΝΘΕΣΟΥΜΕ και να ΣΥΝΔΕΣΟΥΜΕ την πραγματικότητα με το όραμά μας για τον δικηγόρο του 21ου αιώνα και τη θεσμική ενασχόλησή του με τη Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία. 

Με εκτίμηση 

Νίκος Δαμασκόπουλος 

για το συνδυασμό ΣΥΝΘΕΣΗ των ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 

Φωτογραφία του χρήστη Σύνθεση των δικηγόρων - Νίκος Δαμασκόπουλος.

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ»

 • Για την νοηματοδότηση του κύρους του λειτουργήματος.

 • Για την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια.

 • Για την εξωστρέφεια και την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

ΣΥΝΘΕΣΗ για τη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και την ποιότητα του δικαιοδοτικού έργου
 
 • Υλοποίηση των επιταγών του Κώδικα περί Δικηγόρων για την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του δικηγόρου ως συλλειτουργού της Δικαιοσύνης (άρθρα 1 και 2), έτσι ώστε να ανταπόκρινεται ο Σύλλογος στο καθήκον του να «μεριμνά για την αξιοπρεπή άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος» (άρθρο 90 παρ. 1γ)
 • Συμμετοχή του ΔΣΑ στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ιδίως για τις διατάξεις που αφορούν στη Δικαιοσύνη και στην πρόσβαση των πολιτών σε αυτήν
 • Ενίσχυση της συμμετοχής του ΔΣΑ στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, ειδικά σε ζητήματα που αφορούν στην απονομή της Δικαιοσύνης και στο σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών (άρθρο 90 παρ.1 εδ. ε΄ Κώδικα περί Δικηγόρων)
 • Επεξεργασία προτάσεων για την αναθεώρηση του άρθρου 90 του Συντάγματος και του άρθρου 1 Ν. 3841/2010 για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης - θεσμοθέτηση ευρύτερου εκλεκτορικού σώματος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της νομοθετικής εξουσίας, δικαστών και δικηγόρων 
 • Επιστημονική και θεσμική εξωστρέφεια - Ενίσχυση της συνεργασίας του ΔΣΑ με Διεθνείς Οργανισμούς και διεθνείς επιστημονικούς φορείς που παρέχουν τεχνογνωσία σε ζητήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης (λ.χ. CEPEJ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης)
 • Διαφάνεια στην απονομή δικαιοσύνης - Επέκταση του συστήματος μαγνητοφώνησης πρακτικών στην ποινική δίκη. 
 • Ενίσχυση θεσμών εξωδικαστικής επίλυσης - διαμεσολάβησης - ποινικής συνδιαλλαγής
 • Ειδικά για την εξαγγελία περί ίδρυσης νέων Πρωτοδικείων στην Ατττική: Θεωρούμε, στην παρούσα φάση, αποτελεσματικότερη τη διάθεση κονδυλίων για την υποστήριξη και αναβάθμιση ενός σύγχρονου, ενιαίου πρωτοδικείου (λ.χ. «ΝΕΑ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ») με αξιοπρεπείς συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος ΚΑΙ βελτίωση της καθημερινότητας του δικηγόρου (στελέχωση - μηχανοργάνωση - αίθουσες – χώροι υγιεινής κ.λπ.) 
 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ για την Κατάρτιση και Επιστημονική Επάρκεια των Δικηγόρων
 
 • Συνεργασία ΔΣΑ με Νομικές Σχολές, συζήτηση για την εισαγωγή μαθημάτων επιλογής συνδεδεμένων με την πράξη (εικονικές δίκες, επαγγελματική δεοντολογία)
 • Διασφάλιση ουσιαστικής πρακτικής άσκησης και επιμόρφωσης των ασκούμενων δικηγόρων (παραστάσεις σε δικαστήρια, σύνταξη δικογράφων, μόνιμα σεμινάρια), με μέριμνα του ΔΣΑ
 • Αναγκαιότητα έκδοσης εκτελεστικού νόμου για τον καθορισμό ελάχιστης αμοιβής ασκουμένων (άρθρ. 13 παρ. 10 Κωδ. Δικ.)
 • Υλοποίηση της υποχρέωση του προέδρου ΔΣΑ να μεριμνά για την κατανομή των ασκουμένων (άρθρ. 13 παρ. 8 Κωδ. Δικ.) 
 
 
 ΣΥΝΘΕΣΗ για την ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ του ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ των ΑΔΥΝΑΤΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ)
 
 • Τακτική υποχρεωτική επιμόρφωση των δικηγόρων που συμμετέχουν σε προγράμματα παροχής νομικής βοήθειας και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
 • Ειδική μέριμνα για τη βελτίωση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης στην αυτόφωρη διαδικασία (πιστοποιημένοι διερμηνείς - αξιοπρεπείς συνθήκες εκδικάσης των υποθέσων ιδίως στα Μονομελή Πλημμελειοδικεία)
 • Συζήτηση - οικονομοτεχνική μελέτη για την οργάνωση μόνιμου Γραφείου Δημοσίου Συνηγόρου με αποκλειστική απασχόληση συναδέλφων που έχουν λάβει ειδική επιμόρφωση ανά κλάδο δικαίου.
 
 ΣΥΝΘΕΣΗ για την αντιμετώπιση της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ στην απονομή της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
 • Υλοποίηση των συστάσεων της GRECO, επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την καταπολέμηση της διαφθοράς και στενή συνεργασία με την Επιτροπή για την παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων (follow up) και την αποτελεσματικότητα των μέτρων
 • Ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου, με την πρόβλεψη εγγυήσεων για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης 
 • Δημόσια υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη λειτουργία των δικαστηρίων, με επαρκή στατιστικά στοιχεία 
 • Διαρκής επιμόρφωση δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων σε ζητήματα δεοντολογίας και θέσπιση προτύπων συμπεριφοράς 
 • Άμεσος και αποτελεσματικός πειθαρχικός έλεγχος στους εμπλεκομένους δικηγόρους 
 
 
 ΣΥΝΘΕΣΗ για την Αξιοπρέπεια των έμμισθων Συνεργατών Δικηγόρων και Εταιρειών και των εμμίσθων δικηγόρων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 
 
 • Η Διάταξη του άρθρου 48 Κωδ. Δικ. δίνει λύση, εφόσον αποσαφηνιστεί η έννοια της «αποκλειστικής» απασχόλησης, ώστε να αποφεύγονται καταστρατηγήσεις: 
 • Διασφάλιση της επιστημονικής ανεξαρτησίας κατά την παροχή των υπηρεσιών, έγγραφη και κατατεθειμένη στον ΔΣΑ συμφωνία στην περίπτωση αποκλειστικής συνεργασίας και κατοχύρωση με τη συμφωνία της διάρκειας/ύψους αμοιβής και τρόπου καταβολής της/τρόπου λύσης της συνεργασίας
 • Ανάγκη ελέγχου τήρησης της διάταξης (πρόσκληση από τον ΔΣΑ στους δικηγόρους να δηλώσουν αν απασχολούν συνεργάτες αποκλειστικής απασχόλησης - σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Ελέγχου των συνθηκών απασχόλησης) 
 • Πειθαρχικός έλεγχος για τις παραβάσεις του «εργοδότη - δικηγόρου».
 • Διεκδίκηση τροποποίησης των άρθρ. 44 και 46 Κωδ. Δικ., έτσι ώστε να θεσπίζονται αξιοπρεπή όρια ελάχιστων πάγιων αποδοχών και αποζημιώσεων στους έμμισθους δικηγόρους και συνεργάτες 
 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ για το Ασφαλιστικό Σύστημα των Δικηγόρων
 
 • Εξορθολογισμός των συντελεστών ασφαλιστικής επιβάρυνσης για την άρση της αδικίας σε βάρος των δικηγόρων με μεσαία εισοδήματα (25.000 - 73.000 ευρώ) 
 • Μελέτη βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος με συνδυασμένη μείωση ανώτατου συντελεστή και αύξησης του ανώτατου πλαφόν (73.000 ευρώ) καταβολής εισφορών. Να ληφθεί, όμως, υπ’ όψιν και η ανταποδοτικότητα στις συνταξιοδοτικές παροχές και στις παροχές υγείας 
 • Θεσμοθέτηση ανώτατου ποσοστού ασφαλιστικής και φορολογικής επιβάρυνσης εν σχέσει με το συνολικό εισόδημα ή παγιοποίηση των υφισταμένων εκπτώσεων στις ασφαλιστικές εισφορές και επέκτασή τους στους έμμισθους δικηγόρους 
 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ για το Φορολογικό Σύστημα των δικηγόρων
 •  
 • Υποχρέωση έκδοσης απόδειξης Π.Υ. ή τιμολογίου κατά την καταβολή της αμοιβής και όχι με την παροχή της υπηρεσίας
 • Εξορθολογισμός των φορολογικών συντελεστών με στόχο την διεύρυνση και την εισπραξιμότητα των φορολογικών εσόδων. 
 • Επιδίωξη κατάργησης της προκαταβολής φόρου.
 • Πλήρης αποσαφήνιση των εκπιπτόμενων δαπανών.
 • Αύξηση του αφορολογήτου ορίου για τους νέους δικηγόρους τουλάχιστον 5ετίας, με αναλογικά - εισοδηματικά κριτήρια.
 • Φορολογικά κίνητρα για τη σύσταση και λειτουργία συνεργατικών μορφών δικηγορίας.
 
 ΣΥΝΘΕΣΗ για την ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣΑ (ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ) 
 •  
 • Διοικητικό Συμβούλιο - Γενική συνέλευση 
 • Διαφάνεια στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. – ανάρτηση Η/Δ και δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβούλευσης για τα σημαντικότερα οικονομικά ή θεσμικά ζητήματα – live streaming συνεδριάσεις με τήρηση χρόνου για τις τοποθετήσεις των συμβούλων - Μαγνητοφώνηση πρακτικών και ανάρτηση τους στο site 
 • Διαδικτυακή προετοιμασία Γ.Σ. - Συγκέντρωση θέσεων και προτάσεων δικηγόρων - Ομαδοποίηση - κλήρωση εισηγητών με περιορισμό χρόνου ομιλίας - ανώτατη διάρκεια - Θέση των προτάσεων σε ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τις προβλέψεις του κώδικα - μετάδοση με live streaming - πρόβλεψη για «ηλεκτρονική απαρτία»
 • Επεξεργασία και έγκριση του συνταχθέντος σχεδίου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου
 
Κινητοποιήσεις - Δράσεις 
 • Έλλογη και κλιμακωτή χρήση του έσχατου μέσου κινητοποίησης
 • Χρονικός περιορισμός αποχής που προκηρύσσεται από το Δ.Σ., συνδεόμενης με τον κρίσιμο χρόνο λήψης βλαπτικών για το σώμα αποφάσεων - Παράταση αποχής μόνο με απόφαση Γενικής Συνέλευσης. 
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την κήρυξη και παράταση οιασδήποτε αποχής, η διαφύλαξη της καθολικότητάς της, σε όλες τις εκδοχές της δικηγορίας και όχι μόνο στους δικηγόρους των ακροατηρίων 
 • Συζήτηση - συνεργασία με την Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εμμίσθων, κατά τη διάρκεια αποχής.
 • Σύσταση διαρκούς θεσμικού οργάνου των Επιστημόνων Ελευθέρων Επαγγελματίων (π.χ. με τη συμμετοχή του ΤΕΕ και του ΠΙΣ ) για τη συνεργασία στην αντιμετώπιση των κονών προβλημάτων
 • Μόνιμη ανάρτηση στο website του ΔΣΑ των προεκλογικών θέσεων των υποψηφίων Προέδρων και των συνδυασμών, κατά τη διάρκεια της θητείας τους (έλεγχος - αξιοπιστία συνδικαλιστικών παρατάξεων) 
 • Δυνάτοτητα σύναψης σύμβασης του ΔΣΑ για λογαριασμό των μελών του με τις ιδιωτικές τράπεζες νομικών πληροφοριών με στόχο τον εξορθολογισμό των υπέρογκων χρέωσεων - Παράλληλη αναμόρφωση ΙΣΟΚΡΑΤΗ
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με ΔΣΑ για την υποβολή αιτήσεων – έκδοση πιστοποιητικών – ηλεκτρονική ανανεώση ταυτότητας
 • Τήρηση της διάταξης του κώδικα για τη δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ στατιστικών για τη λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων (αρθρ. 145 παρ. 1 Κωδ. Δικ.)
 • Διαφήμιση: Λεπτομερής καθορισμός πλαισίου επιτρεπτής προβολής δικηγόρων - αυστηρή εφαρμογή πειθαρχικών κυρώσεων για παραβάσεις
 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ για τη σύγχρονη δικηγορία - Συνεργασίες δικηγόρων
 
 • Συνεργασία ΔΣΑ - Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) ή/και άλλων ενώσεων που εκπροσωπούν δικηγορικές εταιρείες σε διαρκή βάση για την ανάδειξη της αναγκαιότητας διεύρυνσης του θεσμού της Δικηγορικής Εταιρείας
 • Παροχή στους δικηγόρους, και ιδίως στους νεότερους, της τεχνογνωσίας και των κανόνων που υποστηρίζουν την παροχή ποιοτικών νομικών υπηρεσιών μέσω υγιών δικηγορικών εταιριών 
 • ΣΔΕΕ και ΔΣΑ οφείλουν να απαιτήσουν τη συνεργασία της Πολιτείας για τη θεσμοθέτηση κινήτρων και την εμπέδωση σταθερού δημοσιονομικού περιβάλλοντος λειτουργίας των δικηγορικών εταιρειών. 
 • Διερεύνηση θεσμοθέτησης και άλλων συνεργατικών μορφών δικηγορίας, με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία 
 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ για τους Δικηγόρους - Γονείς
 
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας για την ίδρυση παιδικού σταθμού για τα παιδιά των συναδέλφων, υπό την αιγίδα του ΔΣΑΦωτογραφίες από την παρουσίαση

Φωτογραφία του χρήστη left.gr.

Φωτογραφία του χρήστη left.gr.

Φωτογραφία του χρήστη left.gr.

Φωτογραφία του χρήστη left.gr.

Φωτογραφία του χρήστη left.gr.

Φωτογραφία του χρήστη left.gr.

Φωτογραφία του χρήστη left.gr.

Φωτογραφία του χρήστη left.gr.

Περισσότερες φωτογραφίες εδώ.

2024 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)