to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

Στο ευρωσκαμνί για την κατάντια στη λίμνη Κορώνεια

Το χρονικό της εγκληματικής αμέλειας των εκάστοτε κυβερνήσεων και της τότε Νομαρχίας Θεσσαλονίκης εις βάρος της λίμνης Κορώνειας, υδροτόπου διεθνούς σημασίας, θα ξετυλιχθεί την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στην ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν έχει προσφύγει κατά της Ελλάδας, από τον Οκτώβριο του 2011, ζητώντας την καταδίκη της διότι έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων τις υποχρεώσεις της, αλλά και όσα είχε υποσχεθεί να πράξει για την αποκατάσταση και προστασίας της λίμνης.


Το χρονικό της εγκληματικής αμέλειας των εκάστοτε κυβερνήσεων και της τότε Νομαρχίας Θεσσαλονίκης εις βάρος της λίμνης Κορώνειας, υδροτόπου διεθνούς σημασίας, θα ξετυλιχθεί την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στην ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν έχει προσφύγει κατά της Ελλάδας, από τον Οκτώβριο του 2011, ζητώντας την καταδίκη της διότι έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων τις υποχρεώσεις της, αλλά και όσα είχε υποσχεθεί να πράξει για την αποκατάσταση και προστασίας της λίμνης.

Εκτός των άλλων, η αδράνεια των αρχών, όλων των επιπέδων, είχε αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμοι πόροι περί τα 20 εκατ. ευρώ από το ταμείο συνοχής για την εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης. Όταν για μια ακόμη φορά η λίμνη είχε στεγνώσει (2004), η Ε.Ε. αποφάσισε να πάρει πίσω την προσφυγή της, πάλι στο Δικαστήριο, κλείνοντας το θέμα. καθώς η τότε κυβέρνηση, δύο μόλις ημέρες πριν από τις εκλογές (7 Μαρτίου), με Κοινή Υπουργική Απόφαση χαρακτήριζε τις λιμναίες, χερσαίες και υδάτινες περιοχές του υδροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης - Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών, Εθνικό Πάρκο. Με αυτήν οριοθετήθηκαν οι ζώνες προστασίας και καθορίστηκαν οι επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες ανά ζώνη.

 

Οι παραβιάσεις

Η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο ΔΕΕ ζητώντας να αποφανθεί ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (περί οικοτόπων), "μη λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών και πιο συγκεκριμένα, μη παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να πραγματοποιηθούν οι δράσεις που σχετίζονται με το κλείσιμο των παράνομων γεωτρήσεων, την άρδευση, την απόρριψη των αποβλήτων της βιομηχανικής παραγωγής και το Σχέδιο Διαχείρισης και ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολούθησης του Εθνικού Πάρκου των λιμνών Κορώνειας -  Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών" .

Επιπλέον θεωρεί ότι παραβιάζονται τα άρθρα 3 και 4 της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τη συλλογή και κατασκευή δικτύων αποχέτευσης αστικών λυμάτων. Όπως αναφέρεται στην προσφυγή, "σχετικά με την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Λαγκαδά μονάδων υποδοχής αστικών και βιοτεχνικών βοθρολυμάτων και λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, η Επιτροπή δεν έχει λάβει ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές περί του αν ολοκληρώθηκε η σκοπούμενη πρώτη φάση του έργου, με τη λήξη της οποίας θα εξυπηρετούντο το 50% του πληθυσμού της πόλης του Λαγκαδά. Εν πάση περιπτώσει, η δεύτερη φάση της αποχέτευσης του Λαγκαδά, με τη λήξη της οποίας θα καλύπτοταν το 100% του πληθυσμού, είναι ακόμα στο στάδιο της μελέτης".

 

Αέρας κοπανιστός

Εξειδικεύοντας η Ε.Ε., περιγράφει αναλυτικά τα απαραίτητα μέτρα και τα σχέδια που είχαν υποσχεθεί ΥΠΕΚΑ, υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η τότε νομαρχία, χωρίς να τα εφαρμόσουν για να "συνέλθει" η λίμνη. Ο κατάλογος είναι μακρύς και περιλαβάνει:

- "Το οριστικό κλείσιμο των παράνομων γεωτρήσεων, που οι ίδιες ελληνικές αρχές θεώρησαν απαραίτητο για την αποκατάσταση της λίμνης, δεν επετεύχθη.

- Ο περιορισμός άρδευσης σε ικανοποιητικό επίπεδο δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί, όπως προκύπτει από το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές δεν έχουν προσκομίσει στοιχεία που να βεβαιώνουν ότι τα σκοπούμενα μέτρα έχουν ληφθεί.

- Η μελέτη έργων κατασκευής συλλογικών αρδευτικών δικτύων και εμπλουτισμού του φρεατίου υδροφορέα λίμνης Κορώνειας δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα, ενώ η απόρριψη των αποβλήτων της βιομηχανικής παραγωγής δεν έχει υλοποιηθεί, εφόσον η σύμβαση σχετικά με το έργο κατασκευής λιμνοδεξαμενών ωρίμανσης δεν φαίνεται να έχει υπογραφεί. Επίσης εξακολουθούν να λειτουργούν παράνομα τέσσερις ρυπογόνες βιομηχανίες.

- Το σχέδιο διαχείρισης και ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολούθησης του Εθνικού Πάρκου των λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών δεν έχει ακόμη εγκριθεί.

- Όσον αφορά τη δευτεροβάθμια επεξεργασία των αστικών λυμάτων, η συγκεκριμένη σύμβαση δεν έχει ακόμη υπογραφεί μέχρι την ημερομηνία απάντησης των ελληνικών αρχών στην αιτιολογημένη γνώμη".

 

Προστασία στα χαρτιά

Προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως επισημαίνεται, "οι ελληνικές αρχές θέσπισαν καθεστώς προστασίας της περιοχής (ΚΥΑ 6919/2004), ειδικό πρόγραμμα μείωσης της ρύπανσης των υδάτων της λίμνης (ΚΥΑ 35308/1838/2005) και σχέδιο δράσης για τη νιτρορύπανση (ΚΥΑ 16175/824/2006) και ενέκριναν 21 δράσεις απαραίτητες για την αποκατάσταση της λίμνης, στο πλαίσιο κατευθυντήριου σχεδίου που εκπονήθηκε από τη Νομαρχία (Master Plan). Παράλληλα, εξασφάλισαν τη χρηματοδότηση των μέτρων αυτών με κοινοτικούς πόρους (κυρίως απόφαση του Ταμείου Συνοχής C(2005)5779/19.12.2005 που χρηματοδοτεί έργα υποδομών) αλλά και εθνικούς πόρους".

Παρά ταύτα, σύμφωνα με τη διαπίστωση της Επιτροπής, "ελληνικές αρχές εξακολουθούν να μην έχουν θέσει σε ισχύ, κατά τρόπο ουσιαστικό, το σχετικό νομικό πλαίσιο. Το πρόβλημα της υποβάθμισης της λίμνης παραμένει πλήρως και η υλοποίηση ορισμένων από τις 21 δράσεις (απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την Ε.Ε.) έχει ως εκ τούτου καθυστερήσει. Δεδομένης της έλλειψης προόδου σχετικά με την εφαρμογή των προγραμματισμένων μέτρων", η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο Δικαστήριο. Μετά την προφορική διαδικασία στο ακροατήριο, κατά κανόνα ο γενικός εισαγγελέας διατυπώνει τις προτάσεις του.

Σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων του ΔΕΕ για το 2011 η εκδίκαση με την έκδοση απόφασης κατά μέσον όρο απαιτεί 20,5 μήνες. Στην περίπτωση που το ΔΕΕ κρίνει ότι η υπόθεση δεν "εγείρει" κανένα νομικό ζήτημα μπορεί να αποφασίσει ότι δεν απαιτούνται οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα, οπότε η διαδικασία συντομεύεται...

 

Ροκάνισμα

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα μουλωχτά τον Οκτώβριο του 2008 η ΚΥΑ χαρακτηρισμού της περιοχής άλλαξε με κατάργηση των περιορισμών που είχαν τεθεί στην περιφερειακή Ζώνη των υδροτόπων, που αποτελεί ουσιαστικά την ασπίδα προστασίας έναντι των πιέσεων. Έτσι επετράπη η επέκταση των οικισμών χωρίς κανέναν περιορισμό στη Λεκάνη της Μυγδονίας. Επίσης επετράπησαν οι εξορυκτικές δραστηριότητες στην ίδια ζώνη όταν στην πρώτη μορφή της ΚΥΑ προβλεπόταν μόνον η εξόρυξη αδρανών υλικών προς κάλυψη τοπικών αναγκών, ενώ καταργήθηκε και η διάταξη που προέβλεπε τη λειτουργία μόνον εκτατικών κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων. Το ξεδόντιασμα της ΚΥΑ φέρει και την υπογραφή τού τότε υπουργού Ανάπτυξης Στ. Καλαφάτη, νυν αναπληρωτή ΠΕΚΑ...


Της Λ. Σταυρογιάννη

Πηγή: Αυγή

2020 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)