to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

12:57 | 26.06.2018

Κοινωνία

Στη «Διαύγεια» το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων

Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, του υφυπουργού Εργασίας Νάσου Ηλιόπουλου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη, για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων, ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.


Σύμφωνα με την ΚΥΑ, σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης 15.000 ανέργων νέων, ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) και, γενικά, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται δαπάνη, ύψους 100 εκατ. ευρώ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και κατανέμεται σε ετήσια βάση, ως εξής:

Για το 2018: 15 εκατ. ευρώ

Για το 2019: 55 εκατ. ευρώ

Για το 2020: 30 εκατ. ευρώ.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

α. Άνεργοι, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

β. Μακροχρόνια άνεργοι, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, μέχρι την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

γ. Άνεργοι, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας ημέρας, πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Οι ωφελούμενοι άνεργοι και των τριών ανωτέρω κατηγοριών κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει:

- Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

- Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

- Να είναι ηλικίας 18-29 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 30ο έτος την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια υπηρεσία.

Δεν είναι δυνατή η υπόδειξη ανέργων σε επιχειρήσεις:

- Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση:

- Είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλον χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους.

- Είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλον εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα).

- Είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.

- Είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

- Για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).

- Για άτομα που:

Είναι εταίροι σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και στις ΙΚΕ.

Είναι μέλη των ΔΣ στις ΑΕ, πλην των μελών-εταίρων των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων, πλην των μελών-εργαζομένων των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Είναι μέλη σε συνεταιρισμούς, πλην των μελών-εργαζομένων των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/98.

Θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο, επίσης, επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά.

Θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).

Θα απασχοληθούν με μίσθωση-σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα ατομικά σχέδια δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και σύμφωνα με τη διαδικασία που θα περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελουμένου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα άδειας.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Μετά τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής–εντολή κενής θέσης–υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι πιστοποιημένος χρήστης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, εφόσον έχει παραλάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ2 της περιοχής της και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθηματικό).

Tα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο. Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και η κατανομή των θέσεων θα εξειδικευτούν στη Δημόσια Πρόσκληση.

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφορικό Σύστημα (portal) του Οργανισμού, πρέπει να επισκεφτούν την υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την παραλαβή κλειδάριθμου, προκειμένου, στη συνέχεια, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στο ανωτέρω πρόγραμμα:

Οι ατομικές επιχειρήσεις τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.

Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της, καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα, τότε κατά την έκδοση του κλειδάριθμου πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δ/νση, τηλέφωνο, email, ΑΦΜ, κλπ) κάθε υποκαταστήματός της.

Στην ηλεκτρονική αίτηση εμπεριέχεται και η εντολή κενής θέσης, η οποία καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού και στην οποία οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την ειδικότητα των ανέργων που επιθυμούν να προσλάβουν, στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η διαδικασία της αντικατάστασης του επιχορηγούμενου ατόμου, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, γίνεται με κλειδάριθμο και η «εντολή κενής θέσης για αντικατάσταση» υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Στην ηλεκτρονική αίτηση, η επιχείρηση πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και μόνο τα -τυχόν- νομικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή μέτοχοι της επιχείρησης από 20% και άνω, ανεξαρτήτως εάν τα νομικά πρόσωπα της επιχείρησης είναι μέτοχοι ή εταίροι εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να γίνει η σώρευση των κρατικών ενισχύσεων.

Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ–ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ) του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Σε περίπτωση που μία επιχείρηση ή ένα υποκατάστημα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει/διορθώσει, τότε μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής, ακυρώνοντας κάθε προηγούμενη.

Η ως άνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί, όσες φορές χρειαστεί, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, η επιχείρηση λαμβάνει αποδεικτικό με αριθμ. πρωτ. και ημερομηνία υποβολής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ


Η Κοινή Υπουργική Απόφαση:

2024 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)