to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

9:22 | 24.07.2020

Οικονομία

Σοβαρές ενστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πετσόκομμα των προγραμμάτων που τελικώς συμφωνήθηκε στη Σύνοδο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά για μια σειρά αποφάσεων που ελήφθησαν στον τετραήμερο «μαραθώνιο» της Συνόδου Κορυφής, παρότι, με 465 υπέρ, 150 κατά και 67 αποχές ενέκρινε το ψήφισμα για το ΠΔΠ και το ταμείο ανάκαμψης.


Με 465 υπέρ, 150 κατά και 67 αποχές, επί συνόλου 682 μελών, εγκρίθηκε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής επί του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και του ταμείου ανάκαμψης συνολικού ύψους 1,82 τρισ. ευρώ.

Με το συγκεκριμένο ψήφισμα, το ΕΚ προσδιορίζει διάφορα σημεία στα οποία επιθυμεί να αναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ. Το ΕΚ "δεν αποδέχεται, την πολιτική συμφωνία για το ΠΔΠ 2021-2027 ως έχει, είναι έτοιμο να συμμετάσχει αμέσως σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για τη βελτίωση της πρότασης, υπενθυμίζει την εντολή του Κοινοβουλίου του Νοεμβρίου 2018 και τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει την έγκρισή του στη συμφωνία για τον κανονισμό του ΠΔΠ, βάσει του άρθρου 312 της ΣΛΕΕ".

Συγκεκριμένα το ΕΚ "χαιρετίζει την αποδοχή εκ μέρους των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ενός ταμείου ανάκαμψης για την επανεκκίνηση της οικονομίας, όπως προτάθηκε από το Κοινοβούλιο τον Μάιο· αναγνωρίζει τη δημιουργία του μέσου ανάκαμψης, το οποίο αντιπροσωπεύει μια ιστορική κίνηση για την ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τη μείωση της συνιστώσας των επιχορηγήσεων στην τελική συμφωνία· υπενθυμίζει ότι η νομική βάση που επελέγη για τη θέσπιση του Μέσου Ανάκαμψης δεν δίνει επίσημο ρόλο στα εκλεγμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου".

Σε σχέση με το μηχανισμό για το κράτος δικαίου, το ΕΚ "εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποδυνάμωσε σημαντικά τις προσπάθειες της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για την προάσπιση του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στο πλαίσιο του ΠΔΠ και του μέσου ΕΕ-Επόμενη Γενεά (NGEU) και επαναβεβαιώνει το αίτημά του για ολοκλήρωση των εργασιών του συννομοθέτη όσον αφορά τον προτεινόμενο μηχανισμό της Επιτροπής για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ σε περίπτωση συστημικής απειλής για τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, και όταν διακυβεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης". Ακόμη "τονίζει ότι, για να είναι αποτελεσματικός, ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία, υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός αυτός δεν πρέπει να επηρεάζει την υποχρέωση των κρατικών φορέων ή των κρατών μελών να πραγματοποιούν πληρωμές στους τελικούς δικαιούχους ή αποδέκτες και υπογραμμίζει ότι ο κανονισμός για το κράτος δικαίου θα εγκριθεί με συναπόφαση".

Σε σχέση με τη διακυβέρνηση του ταμείου, το ΕΚ "υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με το Συμβούλιο· ζητεί, από την άποψη αυτή, την πλήρη συμμετοχή του στο μέσο ανάκαμψης, σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει στοχευμένη αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, προκειμένου να κατοχυρωθεί ο ρόλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στην έγκριση εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού".

Επιπλέον, το ΕΚ:

"Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολύ συχνά η αποκλειστική προσήλωση σε εθνικά συμφέροντα και θέσεις θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη κοινών λύσεων που υπηρετούν το γενικό συμφέρον· προειδοποιεί ότι οι περικοπές στο ΠΔΠ αντιβαίνουν στους στόχους της ΕΕ· πιστεύει, για παράδειγμα, ότι οι προτεινόμενες περικοπές στα προγράμματα για την υγεία και την έρευνα είναι επικίνδυνες στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας πανδημίας· πιστεύει ότι οι προτεινόμενες περικοπές στην εκπαίδευση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον της επόμενης γενιάς Ευρωπαίων· πιστεύει ότι οι προτεινόμενες περικοπές προγραμμάτων που στηρίζουν τη μετάβαση των περιφερειών που εξαρτώνται από τον άνθρακα αντιβαίνουν στην ατζέντα της ΕΕ για την πράσινη συμφωνία· πιστεύει ότι οι προτεινόμενες περικοπές στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων θέτουν σε κίνδυνο τη θέση της ΕΕ σε έναν ολοένα και πιο ευμετάβλητο και αβέβαιο κόσμο".

"Πιστεύει ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα του σχεδίου αποπληρωμής του μέσου ανάκαμψης· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν μόνο τρεις επιλογές για να γίνει αυτό: περαιτέρω περικοπές σε προγράμματα με προστιθέμενη αξία για την ΕΕ έως το 2058, αύξηση των συνεισφορών των κρατών μελών ή δημιουργία νέων ιδίων πόρων· πιστεύει ότι μόνο η δημιουργία νέων ιδίων πόρων μπορεί να συμβάλει στην αποπληρωμή του χρέους της ΕΕ, και ταυτόχρονα να διασώσει τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να ελαφρύνει τη δημοσιονομική πίεση στα εθνικά δημόσια ταμεία και τους πολίτες της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η δημιουργία νέων ιδίων πόρων είναι η μόνη μέθοδος αποπληρωμής που είναι αποδεκτή για το Κοινοβούλιο".

"Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απέρριψε την προταθείσα «μεταβατική λύση», η οποία προοριζόταν να ανταποκριθεί σε πιεστικές ανάγκες χρηματοδότησης για επενδύσεις το 2020, προκειμένου να δοθεί μια άμεση απάντηση στην κρίση για τους πολίτες και τους δικαιούχους στην ΕΕ, και να παρασχεθεί η αναγκαία χρηματοδότηση μεταξύ των μέτρων πρώτης αντίδρασης και της πιο μακροπρόθεσμης ανάκαμψης"

"Υπενθυμίζει ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ΠΔΠ δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα περισσότερο από μια πολιτική συμφωνία μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν θα περιοριστεί στο να επικυρώσει ειλημμένες αποφάσεις και είναι διατεθειμένο να αρνηθεί να δώσει την έγκρισή του για το ΠΔΠ έως ότου επιτευχθεί ικανοποιητική συμφωνία κατά τις επικείμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου· υπενθυμίζει ότι και τα 40 προγράμματα της ΕΕ που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΠ θα πρέπει να εγκριθούν από το Κοινοβούλιο ως συννομοθέτη".

"Αναθέτει στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές ομάδες να διαπραγματευτούν τους σχετικούς νομοθετικούς φακέλους, σύμφωνα με την αντίστοιχη εντολή του Κοινοβουλίου για τους τριμερείς διαλόγους".

Πηγή: real.gr (Θάνος Αθανασίου)

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)