to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

11:21 | 28.02.2013

Σιγή ιχθύος από Σαμαρά για τις προσβολές του γενικού γραμματέα προς την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δεν έχει απαντήσει ακόμη στην επιστολή (από τις 20 Δεκεμβρίου) της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), η οποία καταγγέλλει απαξίωση στο έργο της και στα ανθρώπινα δικαιώματα από τον γενικό γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου, και προσωπική επιλογή Σαμαρά, Π. Μπαλάκο


 Όπως αναφέρεται στην επιστολή της ΕΕΔΑ, η οποία έχει κοινοποιθεί και στους αρχηγούς των κομμάτων της συγκυβέρνησης, 

«Η συμπεριφορά του κ. Γενικού Γραμματέα προς θεσμικό όργανο της Πολιτείας και η στάση του απέναντι στα κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα και το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο Δικαιώματα του Ανθρώπου και τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς που τα προστατεύουν, εκθέτει την Κυβέρνηση και Εσάς προσωπικά (σσ τον Πρωθυπουργό). Συνεπάγεται δε βαρύ θεσμικό κόστος σε εθνικό, διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και οι φορείς που εκπροσωπούνται σε αυτήν θέλουν να πιστεύουν ότι ο κ. Γενικός Γραμματέας εκφράζει μόνον προσωπικές του απόψεις και ότι η Κυβέρνηση σέβεται και τιμά το έργο της Επιτροπής και είναι έτοιμη να συμβάλει στην εκπλήρωσή του. Προσβλέπουμε δε σε Σας, ως θεσμικό εγγυητή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Κράτους Δικαίου, για να μας το επιβεβαιώσετε ».

 

Ολόκληρη η επιστολή της ΕΕΔΑ:

 

 
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Απευθυνόμαστε σε Σας ως εγγυητή της εύρυθμης λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και της προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη χώρα μας. Όπως γνωρίζετε, η ΕΕΔΑ συστάθηκε με τον Ν. 2667/1998, ως ανεξάρτητο όργανο της Πολιτείας με ρόλο συμβουλευτικό σε ζητήματα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπαγόμενο στον Πρωθυπουργό. Η θεσμική υπόστασή της είναι διεθνώς κατοχυρωμένη, ιδίως βάσει κανόνων του ΟΗΕ (των «Αρχών των Παρισίων»). Η δε χώρα μας υπόκειται σε διαρκή διεθνή έλεγχο ως προς την ανεξάρτητη και απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής, την επαρκή στελέχωσή της με επιστημονικό προσωπικό και την επαρκή χρηματοδότησή της.
Η υπαγωγή της Επιτροπής στον Πρωθυπουργό αποσκοπεί σε εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, αλλά και με το Σύνταγμα, ιδίως το άρθρο 25 § 1 που θέτει τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υπό την εγγύηση του Κράτους.
Η Επιτροπή λειτουργεί σταθερά και αδιάλειπτα από τη σύστασή της έως και σήμερα, έχοντας άριστη συνεργασία με τον εκάστοτε Πρωθυπουργό και τις λοιπές δημόσιες αρχές. Με το υψηλό δε επιστημονικό επίπεδο των εργασιών της, που οφείλεται και στο υψηλής ειδίκευσης στα Δικαιώματα του Ανθρώπου επιστημονικό προσωπικό της, έχει κερδίσει την εκτίμηση των αρμόδιων διεθνών οργάνων, που την έχουν κατατάξει στην ανώτατη βαθμίδα των εθνικών οργανισμών προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Status A). Συνεργάζεται στενά με διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Κατά τον ιδρυτικό της νόμο, η Επιτροπή υποστηρίζεται ως προς τη στελέχωση και υποδομή της από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Αφότου ανέλαβε ο νέος Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, ζητήσαμε επανειλημμένα, αλλά μάταια, να συναντηθούμε μαζί του, ώστε να τον ενημερώσουμε και να συνεργαστούμε για διάφορα προβλήματα της Επιτροπής. Μετά την από 13/09/2012 επιστολή μας, με την οποία ζητούσαμε την προσωπική παρέμβασή Σας, λύθηκε επιτυχώς η εκκρεμότητα του ορισμού δύο προσώπων εγνωσμένου κύρους ως μελών της Επιτροπής και Σας ευχαριστούμε γι’αυτό. Απευθυνόμαστε και πάλι σε Σας, λόγω της συνολικής στάσης και συμπεριφοράς του κ. Γενικού Γραμματέα απέναντι στην Επιτροπή.
Κατά την μόνη συνάντησή του με το Προεδρείο της Επιτροπής, την 7η/12/2012, ο κ. Γενικός Γραμματέας μάς επιφύλαξε υποδοχή περιφρονητική προς τον θεσμό που εκπροσωπούμε και ανάρμοστη με το αξίωμα που του έχετε αναθέσει. Δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρουν, ως εκπρόσωπο της Κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, το έργο της Επιτροπής και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ούτε οι σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, και συνειδητά ως τώρα δεν έκανε τίποτα για να διευκολύνει την απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής. Τόνισε δε ότι δεν προτίθεται να κάνει καμία ενέργεια για την αποκατάσταση των σοβαρών λειτουργικών πληγμάτων που έχει υποστεί η Επιτροπή, ούτε να κινήσει καμία διαδικασία της αρμοδιότητάς του, ακόμα και εάν η Επιτροπή μείνει χωρίς επιστημονικό προσωπικό. 
Αποχωρήσαμε από τη συνάντηση αυτή. Δεν ήταν μόνο θέμα διαφύλαξης της αξιοπρέπειάς μας και του κύρους του θεσμού που εκπροσωπούμε. Θεωρούμε ότι η από επίσημα χείλη, και μάλιστα εκπροσώπου του Πρωθυπουργού, αμφισβήτηση του εθνικού και διεθνούς θεσμικού πλαισίου προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί προάγγελο δυσμενών εξελίξεων.
Ειδικά σε περιόδους οξύτατων προβλημάτων για την κοινωνική συνοχή και τα θεμελιώδη δικαιώματα μεγάλων ομάδων του πληθυσμού, η ομαλή και δημιουργική συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Άλλωστε, όταν η Ελλάδα βάλλεται διεθνώς και υφίσταται ισχυρές οικονομικές και πολιτικές πιέσεις, η εκ μέρους της Πολιτείας αντιμετώπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών που τα προστατεύουν οφείλει να είναι άψογη.
Η ΕΕΔΑ θα συνεχίσει το έργο της ακόμα και υπό τις σημερινές δύσκολες συνθήκες, ή μάλλον ειδικά τώρα. Θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με άλλους εθνικούς θεσμούς, και βεβαίως να ενημερώνει τους διεθνείς θεσμούς προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το έργο της και τις δυσκολίες που συναντά.
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ
Η συμπεριφορά του κ. Γενικού Γραμματέα προς θεσμικό όργανο της Πολιτείας και η στάση του απέναντι στα κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα και το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο Δικαιώματα του Ανθρώπου και τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς που τα προστατεύουν, εκθέτει την Κυβέρνηση και Εσάς προσωπικά. Συνεπάγεται δε βαρύ θεσμικό κόστος σε εθνικό, διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και οι φορείς που εκπροσωπούνται σε αυτήν θέλουν να πιστεύουν ότι ο κ. Γενικός Γραμματέας εκφράζει μόνον προσωπικές του απόψεις και ότι η Κυβέρνηση σέβεται και τιμά το έργο της Επιτροπής και είναι έτοιμη να συμβάλει στην εκπλήρωσή του. Προσβλέπουμε δε σε Σας, ως θεσμικό εγγυητή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Κράτους Δικαίου, για να μας το επιβεβαιώσετε .
 
 
Με ιδιαίτερη τιμή
 
Κατ’εντολή της Ολομέλειας της ΕΕΔΑ, της 20ής Δεκεμβρίου 2012
 
Κωστής Παπαϊωάννου, Πρόεδρος
Λίλιαν Αργυροπούλου, Α΄ Αντιπρόεδρος
Έλλη Βαρχαλαμά, Β΄ Αντιπρόεδρος
 

2021 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)