to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

16:05 | 11.12.2012

left.gr

Πολιτική

Σχέδιο νόμου για την ένταξη των τρίτεκνων στο καθεστώς των πολυτέκνων κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ

Κατατέθηκε σήμερα η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για την εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες, σύμφωνα τόσο με τις προεκλογικές του δεσμεύσεις όσο και με τα αιτήματα των συλλόγων και του κινήματος των τρίτεκνων οικογενειών. Την πρόταση νόμου υπογράφουν ο Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Αλέξης Τσίπρας και το σύνολο των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.


Το πλήρες κείμενο της Πρότασης Νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ :

«Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο νόμο 1910/1944».


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ


Ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς EKΜ θεωρεί ότι η τρίτεκνη οικογένεια πρέπει κατ’ αρχήν να στηριχτεί για λόγους κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας. Για το λόγο αυτό, η πρόταση νόμου που κατατίθεται από τους προτείνοντες βουλευτές βασίζεται στην αντίληψη ότι, για τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, οι τρίτεκνοι είναι πολύτεκνοι και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτεκνοι. Στο πλαίσιο της παραδοχής αυτής, οι προτεινόμενες διατάξεις ανταποκρίνονται στην ανάγκη να δοθεί ουσιαστικό περιεχόμενο στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολύτεκνων για ειδική φροντίδα από το Κράτος (άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος) ως έκφραση αλληλεγγύης και φροντίδας της κοινωνίας σε όλες τις οικογένειες που έχουν αντικειμενικά μεγαλύτερη ανάγκη, ιδίως σε περίοδο οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης. 


Αφετηρία για την πλήρη θεσμική και νομική αντιμετώπιση των τρίτεκνων με ίδιους όρους με τους άλλους πολύτεκνους αποτελεί η παρούσα πρόταση νόμου.


Η αντιμετώπιση των προβλημάτων των τριτέκνων αποτελεί συμπληρωματικά ένα σημαντικό εργαλείο άσκησης δημογραφικής πολιτικής σε μία περίοδο που η όξυνση του προβλήματος αυτού στη χώρα μας αρχίζει να έχει ιδιαίτερα αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η συνεχής γήρανση του πληθυσμού, η υπονόμευση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, η υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης και η οξυμένη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών επιβάλλουν την άμεση αλλά και μακρόπνοη αντιμετώπισή του.  Ταυτόχρονα, η βελτίωση του δημογραφικού - ξεπερνώντας τα ιδεολογικά και οικονομικά αδιέξοδα νεοφιλελεύθερων και νεοσυντηρητικών προσεγγίσεων- προϋποθέτει σταμάτημα των πολιτικών της λιτότητας και των Μνημονίων, ενίσχυση της απασχόλησης και καταπολέμηση των γενικευμένων φαινομένων αδήλωτης εργασίας. 


Παρά τα κροκοδείλια δάκρυα των κομμάτων της συγκυβέρνησης για το δημογραφικό πρόβλημα, παρά τις ρατσιστικές προσεγγίσεις της Χρυσής Αυγής και επειδή με το προωθούμενο φορολογικό νομοσχέδιο τα παιδιά θεωρούνται ως τεκμήρια, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στηρίζει το δικαίωμα στην τεκνοποιία όλων όσων ζουν στη χώρα και απαιτεί να παρέχονται από την Πολιτεία οι αναγκαίοι υλικοί πόροι, για την προστασία του. Για να είναι αυτό εφικτό, οφείλουμε να ενισχύσουμε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ενώ θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα πολιτικής για τη στήριξη γενικά της μητρότητας. Θα πρέπει, επομένως, να ενισχυθούν επαρκώς καταρρέουσες κοινωνικές υποδομές όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και η κοινωνική πρόνοια. Θα χρειαστεί να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν τα αναγκαία μέτρα για τη λαϊκή στέγη και για την ενίσχυση των νέων ζευγαριών και να μην καταργούνται οι ΟΕΚ/ΟΕΕ. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ θεωρεί, ότι τα μέτρα που μέχρι τώρα έχουν ληφθεί από την πολιτεία για τους τρίτεκνους συνιστούν μια πρόχειρη παροχολογία, χωρίς ουσιαστικό υπόβαθρο και χωρίς μακροπρόθεσμη προοπτική, αφού:


- Παρά τις συστηματικές προεκλογικές δεσμεύσεις ότι οι οικογένειες με τρία παιδιά θα χαρακτηριστούν πολύτεκνες, ο νόμος 3454/2006 για ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις διέψευσε τις προσδοκίες των τρίτεκνων οικογενειών για το χαρακτηρισμό τους ως πολυτέκνων.

- Το επίδομα τρίτου τέκνου αμφισβητείται με απόφαση του ΣτΕ (ΣτΕ 2036/06).

- Η πρόβλεψη για απασχόληση και προσλήψεις στο δημόσιο τομέα είναι ανεφάρμοστη, αφού στην πράξη είναι μηδενική η πιθανότητα πρόσληψης τριτέκνου.

- Οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί, καθώς και οι τρίτεκνοι που προέρχονται από το ιατρικό, νοσηλευτικό, και από το προσωπικό σωμάτων ασφαλείας καθώς και από άλλες ειδικότητες (τεχνικές) δεν περιλαμβάνονται στην προστασία από τις μεταθέσεις.

- Δεν ισχύει και στους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς η πρόσληψή τους όπως των πολυτέκνων.

- Χάνονται τα όποια δικαιώματα της τρίτεκνης οικογένειας εκ του νόμου, εάν το ένα τέκνο είναι μεγαλύτερο των 25 ετών. Δεν ισχύει η ισοβιότητα και στους τρίτεκνους.


Με την παρούσα πρόταση νόμου «για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο νόμο 1910/1944» ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ επιδιώκει να χαρακτηριστούν οι τρίτεκνες οικογένειες ως πολύτεκνες θεωρώντας, ότι με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπιστούν σε ικανοποιητικό βαθμό τα προβλήματα των 200.000 και πλέον τριτέκνων οικογενειών της χώρας μας.


ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΩΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΣΤΟ ΝΟΜΟ 1910/1944»


Το άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α), που τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α), αντικαθίσταται ως εξής:


«1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά της εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. Στους γονείς αυτούς συνυπολογίζονται και οι γονείς με τρία τέκνα, οι οποίοι κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου έχουν τρία τέκνα ζώντα ανεξαρτήτου ηλικίας. 


2. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα. Όσον αφορά την ισόβια σύνταξη, παράγραφο 4 του άρθρου 63 του ν.1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, θα εξετασθεί μετά από 2 έτη και με πλεονασματικό προϋπολογισμό.


3.  Για τις διατάξεις του παρόντος συμπλήρωση ηλικίας θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου τους έτους αναφοράς».


Οι προτείνοντες βουλευτές

Τσίπρας Αλέξης
Λαφαζάνης Παναγιώτης
Παπαδημούλης Δημήτρης
Κουρουμπλής Παναγιώτης
Βούτσης Νίκος
Στρατούλης Δημήτρης
Καραγιαννίδης Χρήστος
Μπάρκας Κώστας
Μπόλαρη Μαρία
Σταθάς Γιάννης
Χαραλαμπίδου Δέσποινα
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αθανασίου Νάσος
Αλεξόπουλος Αποστόλης
Αμανατίδης Ιωάννης
Αμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία
Αποστόλου Ευάγγελος
Βαλαβάνη Νάντια
Βαμβακά Τζένη
Βαρεμένος Γιώργος
Γαϊτάνη Ιωάννα
Γάκης Δημήτρης
Γελαλής Δημήτρης
Γερμανίδης Αθανάσιος
Γεροβασίλη Όλγα
Γεωργοπούλου Έφη
Γλέζος Μανώλης
Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος
Διακάκη Μαρία
Διαμαντόπουλος Ευάγγελος
Διώτη Ηρώ
Δούρου Ρένα
Δραγασάκης Γιάννης
Δρίτσας Θοδωρής
Δριτσέλη Παναγιώτα
Ζαχαριάς Κωνσταντίνος
Ζεϊμπέκ Χουσείν
Ζερδελής Ιωάννης
Θεοπεφτάτου Αφροδίτη
Ιγγλέζη Αικατερίνη
Καλογερή Αγνή
Κανελλοπούλου Μαρία
Καραγιουσούφ Αϊχάν
Κατριβάνου Βασιλική
Καφαντάρη Χαρά
Κοδέλας Δημήτρης
Κοντονής Σταύρος
Κουράκης Τάσος
Κριτσωτάκης Μιχάλης
Κυριακάκης Βασίλης
Κωνσταντοπούλου Ζωή
Μαντάς Χρήστος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μητρόπουλος Αλέξης
Μιχαλάκης Νίκος
Ξανθός Αντρέας
Ουζουνίδου Ευγενία
Παναγούλης Στάθης
Πάντζας Γεώργιος
Πετράκος Θανάσης
Σακοράφα Σοφία
Σαμοϊλης Στέφανος
Σταθάκης Γιώργος
Σταμπουλή Αφροδίτη
Συρμαλένιος Νίκος
Τατσόπουλος Πέτρος
Τριανταφύλλου Μαρία
Τσακαλώτος Ευκλείδης
Τσουκαλάς Δημήτρης
Φωτίου Θεανώ
Χατζηλάμπρου Βασίλης

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)