Με δεδομένη την αντίθεση της κυβέρνησης στη μείωση των συντάξεων και την άποψη των δανειστών ότι για να είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό, οι δαπάνες του δεν θα ξεπερνούν το 15.5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την επιστημονική έρευνα και τις αναλογιστικές μελέτες, το ασφαλιστικό σύστημα μπορεί να είναι βιώσιμο ως το 2031. Ο χρόνος αυτός είναι δυνατό να παραταθεί ανάλογα με την ανάπτυξη και τη βελτίωση της κατάστασης της οικονομίας και δίνει μια απαραίτητη "ανάσα" στο ασφαλιστικό σύστημα

Το Διεθνές γραφείο εργασίας αναγνώρισε τα σφάλματα που έχουν γίνει στους υπολογισμούς των δανειστών και με βάση αυτό, η διόρθωση από την πλευρά τους θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει, να καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα χωρίς τη μείωση των συντάξεων.

Ο Σ. Ρομπόλης υποστήριξε ότι η επίλυση του ασφαλιστικού αποτελεί ένα πολύ δύσκολο ζήτημα, ενώ τόνισε ότι οτιδήποτε αποφασίζεται στο παρόν και στο μέλλον  θα πρέπει να είναι υπολογίσιμο και μετρήσιμο με δεδομένο ότι «οι πόροι είναι πολλοί περιορισμένοι και οι ανάγκες της κοινωνίας απεριόριστες».

Ανέφερε μάλιστα εδώ το γεγονός ότι πολλές ελληνικές οικογένειες βασίζονται στις συντάξεις των συνταξιούχων για να επιβιώσουν. Τόνισε ανέφερε ότι πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό, χωρίς όμως να οργανώνουμε τη μετέπειτα φτωχοποίηση ομάδων του πληθυσμού.

Πρότεινε μάλιστα τη δημιουργία γραφείου, όπως γίνεται και στις χώρες του εξωτερικού, που κάθε χρόνο θα παρακολουθεί πως εξελίσσεται η ασφαλιστική δαπάνη.