to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

17:01 | 20.11.2018

Κοινωνία

«Ρατσιστική η προκήρυξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που αποκλείει τα ΑμΕΑ»

Οργή και αγανάκτηση έχει προκαλέσει στην ΕΣΑμεΑ η προκήρυξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία προάγει την άνιση μεταχείριση, καθώς αποκλείει τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από το να δηλώσουν συμμετοχή.


Η ΕΣΑμεΑ θεωρεί ότι ο αποκλεισμός συνιστά διάκριση και κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία της χώρας μας και με πλειάδα διεθνών συμβάσεων. Έτσι με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Τράπεζας Κώστα Μιχαηλίδη ζητά την άμεση διόρθωση της προκήρυξης.

Η επιστολή:

«Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, δια της παρούσας επιστολής εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για τον αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από συμμετοχή σε προκήρυξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε από μέλη μας ότι η προκήρυξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύθηκε την 01.11.2018 για την πρόσληψη προσωπικού το οποίο πρόκειται να καλύψει κάλυψη ανάγκες μονάδων διοικήσεως με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Η Τράπεζα θα αρνηθεί την πρόσληψη υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Εργασίας αυτής, καθώς και, όσων, ύστερα από σχετική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής αυτής, διαπιστωθεί ότι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες οι οποίες εμποδίζουν την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων τους.»

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί ότι ο ανωτέρω αποκλεισμός συνιστά διάκριση και κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία της χώρας μας, όπου μεταξύ άλλων ορίζονται:

– παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας:  «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

– άρθρο 3 του ν. 4443/2016 «Αρχές της ίσης μεταχείρισης», (ΦΕΚ 232 Α’/2016) το οποίο αναφέρει:

«1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 4, η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, όσον αφορά:

α) τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, καθώς και τους όρους υπηρεσιακής και επαγγελματικής εξέλιξης,…»

– άρθρο 27 «Εργασία & Απασχόληση» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο αυτής επικύρωσε με τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α’/ 11.04.2012) και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο, το οποίο ορίζει ότι: «τα Κράτη Μέλη οφείλουν να προστατεύουν τα δικαιώματα των ΑμεΑ για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και να διασφαλίζουν ότι τους παρέχεται εύλογη προσαρμογή στο χώρο εργασίας και απαγορεύουν τη διάκριση βάσει αναπηρίας σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν όλες τις μορφές της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών επάνδρωσης, πρόσληψης και απασχόλησης, συνέχειας της απασχόλησης, επαγγελματικής ανέλιξης και ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας».

Κύριε Πρόεδρε,

Τέτοιου είδους αποφάσεις, τέτοιου είδους προβλέψεις σε προκηρύξεις θέσεων εργασίας, από τις οποίες αποκλείονται άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις αποτελούν όνειδος για τη χώρα μας και παραπέμπουν σε εποχές σκοταδισμού.

Ως εκ τούτου, ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας για τη διόρθωση της ανωτέρω προκήρυξης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΤΕ, ώστε να μη θιγούν  κεκτημένα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα, αναμένουμε τα αποτελέσματα των ενεργειών σας».

 Κ. Κούνεβα: Απαράδεκτη και ρατσιστική η προκήρυξη της Εθνικής

Θέλω να εκφράσω την θλίψη μου, αλλά και  την αγανάκτησή μου, ως ευρωβουλευτής αλλά και ως άτομο με αναπηρία, για τη απαράδεκτη και ρατσιστική προκήρυξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που αποκλείει από την επιλογή προσωπικού τα άτομα με αναπηρία και με χρόνιες παθήσεις, την οποία  πολύ σωστά κατήγγειλε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.ΜΕ.Α.)

Συγκεκριμένα η προκήρυξη αναφέρει: «Η Τράπεζα θα αρνηθεί την πρόσληψη των υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Εργασίας αυτής, καθώς και, όσων, ύστερα από σχετική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής αυτής, διαπιστωθεί ότι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες οι οποίες εμποδίζουν την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων τους».

O αποκλεισμός αυτός συνιστά κατάφορη καταπάτηση του θεμελιώδους δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, αλλά και ευθεία παραβίαση του Συντάγματος (Άρθρο 21) και της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ (Άρθρο 27) που αποτελεί νόμο του κράτους και μάλιστα με νέο θεσμοθετημένο πλαίσιο για την πλήρη εφαρμογή της.

Είναι γνωστό ότι στην χώρα μας έχουμε δει κατά καιρούς πολλές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε πολλούς τομείς. Η κριτική που ασκούσαμε ήταν κυρίως προς το κυριαρχούμενο «ιατρικό μοντέλο» που προάγει λύσεις φιλανθρωπίας και βλέπει τα άτομα με αναπηρία ως απλά υποκείμενα κρατικής φροντίδας, περιθωριοποιημένα από την κοινωνική και οικονομική ζωή. Η συγκεκριμένη προκήρυξη όμως ξεπερνάει κάθε όριο.

Η τράπεζα, τη  διάσωση της οποίας, όπως και όλων των τραπεζών, ο ελληνικός λαός την έχει πληρώσει ακριβά, αγνοεί την υποχρέωση "εύλογης προσαρμογής" των θέσεων εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος που επιβάλλει η Σύμβαση του ΟΗΕ και  προτιμά να αποκλείσει εκ των προτέρων τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, θεωρώντας τα εξ ορισμού ανίκανα προς κάθε εργασία.

Καλώ τις αρμόδιες αρχές και τη διοίκηση της τράπεζας να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αλλάξει άμεσα η απαράδεκτη προκήρυξη που προσβάλλει τους πολίτες με αναπηρία και συντηρεί τα ρατσιστικά στερεότυπα προς οτιδήποτε μη "κανονικό".

2021 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)