to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

22:31 | 07.07.2016

Πολιτική

Το προτεινόμενο Καταστατικό και το κείμενο Θέσεων της ΚΕ για το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από την Κουμουνδούρου το κείμενο του προτεινόμενου Καταστατικού και το κείμενο Θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για το 2ο Συνέδριο, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την πρόσφατη συνεδρίαση της ΚΕ


Ακολουθούν αναλυτικότερα τα προσυνεδριακά κείμενα της ΚΕ για το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.

 

 1) ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επέρχονται μεταβολές στο προοίμιο του καταστατικού.

 

Τροποποιήσεις προτείνονται για τις Οργανώσεις Μελών (ΟΜ) με πρόνοια για ανώτατο αριθμός μελών. Προβλέπεται ειδικότερα πως αν ο αριθμός μιας ΟΜ υπερβαίνει τα 150 μέλη Α) τότε ο διαχωρισμός της είναι υποχρεωτικός και Β) προβλέπεται κατ΄αρχήν ο διαχωρισμός της, εξετάζεται ωστόσο σε ΓΣ της ΟΜ, κατά περίπτωση με βάση τις αντικειμενικές συνθήκες.

 

Στο σκέλος της Οργανωτικής Διάρθρωσης του ΣΥΡΙΖΑ και της δομής του κόμματος, προτείνεται διάρθρωση σε τέσσερα επίπεδα: την Οργάνωση Μελών, την Περιφερειακή και Νομαρχιακή Οργάνωση και το Συνέδριο. Προτείνονται εξάλλου αλλαγές στη Νομαρχιακή Συγκρότηση.

 

Στο νέο Καταστατικό προτείνεται να υπάρξει πρόνοια ώστε οι τάσεις να έχουν ανοιχτή και δημόσια λειτουργία για όλα τα μέλη του κόμματος και γι΄αυτό, όπως αναφέρεται, οφείλουν εφεξής έγκαιρα να τα ενημερώνουν και οφείλουν με τη δράση τους να μην αδυνατίζουν την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ.

 

Αναφορικά με τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής προτείνεται να περιληφθεί στο Καταστατικό διάταξη που θα ορίζει ότι συνέρχεται κάθε 2 μήνες με ευθύνη της Πολιτικής Γραμματείας και στις συνεδριάσεις της ΚΕ, να μπορούν για σοβαρά θέματα να παίρνουν μέρος με δικαίωμα λόγου οι συντονιστές/τριες των Περιφερειακών Επιτροπών, οι βουλευτές και ευρωβουλευτές.

 

Για τις αιρετές θέσεις ορίζεται ότι βουλευτές και ευρωβουλευτές που έχουν συμπληρώσει αθροιστικά θητείες 10 ετών, δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι, εκτός αν προταθούν τουλάχιστον από τα 2/3 των μελών της ΝΕ και με τη σύμφωνη γνώμη των 2/3 των μελών της ΚΕ. Ορίζεται επίσης ότι δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για μια θητεία.

 

Προτείνεται ο Κανονισμός λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας να εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή και προστίθενται και οι βουλευτές στο πλαφόν του 25% των μελών κάθε οργάνου κόμματος, για τον αριθμό στελεχών που κατέχουν αμειβόμενη κυβερνητική θέση ή αξίωμα.

 

Αναφορικά με τον Κανονισμό εκλογής οργάνων και αντιπροσώπων ορίζεται ότι δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τα όργανα του κόμματος, έχουν όλοι όσοι συμμετέχουν σε ΟΜ οι οποίες υπάρχουν για τουλάχιστον 2 μήνες πριν από τη διεξαγωγή του συνεδρίου ή της συνδιάσκεψης.

 

Δικαίωμα του εκλέγειν για αντιπροσώπους στο συνέδριο ή στην Περιφερειακή συνδιάσκεψη ή την Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη θα έχουν τα μέλη των αντίστοιχων ΟΜ. Αντιστοίχως, για την Περιφερειακή επιτροπή δικαίωμα εκλέγειν θα έχουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωπο στην περιφερειακή συνδιάσκεψη και για τη Νομαρχιακή Επιτροπή, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στη Νομαρχιακή συνδιάσκεψη.

 

Για την εκλογή όλων των βουλευόμενων και μη οργάνων καθώς των αντιπροσώπων στα συνέδρια ή στις συνδιασκέψεις, ισχύει η γυναικεία ποσόστωση. Αναφέρεται ρητά ότι στόχος είναι η ισόποση συμμετοχή των φύλων.

 

Προβλέπεται επίσης ότι ο εκάστοτε Γραμματέας του ΚΣ της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοδίκαια μέλος της ΚΕ του κόμματος και παρακολουθεί με δικαίωμα λόγου την Πολιτική Γραμματεία.

 

Στο προτεινόμενο κείμενο καταστατικού, έχουν απαλειφθεί διατάξεις για τις συνιστώσες.

 

Αναφορικά με τους εσωτερικούς κανονισμούς ορίζεται ότι το συνέδριο θα ορίσει το νέο τρόπο συγκρότησης των τμημάτων της ΚΕ, τους κανόνες για την παρουσία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στα ΜΜΕ και το γραφείο Τύπου θα συντονίζει και θα αξιοποιεί τις παρεμβάσεις των στελεχών του κόμματος στα ΜΜΕ.

 

Προβλέπεται ακόμη ότι το Συνέδριο συγκροτεί επιτροπή διοικητικής δομής και λειτουργίας με αρμοδιότητες τη δημιουργία οργανογράμματος του κόμματος, την κατάρτιση λίστας των μελών του κόμματος που είναι σε δημόσια αξιώματα ή διορισμένοι σε δημόσια θέση, την κωδικοποίηση των αναγκών του δικτύου επαγγελματικής υποστήριξης του κόμματος. Αρμοδιότητα της επιτροπής διοικητικής δομής και λειτουργίας επίσης είναι η επιλογή των παραπάνω να γίνεται με διαφανή κριτήρια.

 

 

 

2) ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕ

 

 

Στο κείμενο των θέσεων αναφέρεται η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς την εκλογική νίκη του Ιανουαρίου του 2015, περιλαμβάνονται τα θετικά και τα αρνητικά της έως τώρα διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, χαράζεται η μελλοντική πορεία του κόμματος και της κυβέρνησης. Επιπλέον περιλαμβάνονται 26 προγραμματικές τομές που προτείνει και διεκδικεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

 

-Στις Θέσεις γίνεται α) απολογισμός της νικηφόρας πορείας του ΣΥΡΙΖΑ, την ενοποίηση στο 1ο Συνέδριο και την προετοιμασία για την ανάληψη κυβερνητικής ευθύνης, της νίκης του Ιανουαρίου του 2015 και της πρώτης περιόδου στην κυβέρνηση, της διαπραγμάτευσης , της κυβερνητικής πολιτικής , του κόμματος, της σύγκρουσης , του Δημοψηφίσματος και του συμβιβασμού , της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ, της εκλογικής νίκης του Σεπτεμβρίου, της κυβερνητικής πολιτικής , της αναδιοργάνωσης του κόμματος.

 

-Επιπλέον, περιλαμβάνεται η ανάλυση για β) “ το Παρόν και το Μέλλον (Η Αριστερά στον 21ο αιώνα)", τη διεθνή κατάσταση και την Ευρώπη που βρίσκεται “ σε σταυροδρόμι". Ως προς αυτό τονίζεται ότι “οι εξελίξεις των τριών τελευταίων χρόνων, επιβεβαιώνουν τις διαπιστώσεις του ιδρυτικού Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ για την έκταση και το βάθος της ευρωπαϊκής κρίσης" και σημειώνεται ότι " η θέση του Συνεδρίου για την επανίδρυση της Ε.Ε., παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη".

 

Εντός του διεθνούς πλαισίου που περιγράφεται, επισημαίνεται ότι προκύπτει ότι η ανάγκη για ανανέωση και οικοδόμηση νέων κοινωνικών και πολιτικών συμμαχιών στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. "Με τα σημερινά δεδομένα κεντρικό ζήτημα αναδεικνύεται η αποτελεσματική οργάνωση και συνεργασία των δυνάμεων που συμμετέχουν ή παρακολουθούν το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, και ο διάλογος και η συνεργασία με τους Ευρωπαίους Πράσινους, καθώς και με εκείνα τα τμήματα της σοσιαλδημοκρατίας που δεν ανέχονται πλέον την ηγεμόνευσή τους από τον νεοφιλελευθερισμό και αντιστέκονται στη λιτότητα και τον αυταρχισμό που τη συνοδεύει" , αναφέρεται και σημειώνεται ότι " σε αυτό το πλαίσιο ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει εμπράκτως να συμβάλει σε έναν «πανευρωπαϊκό συνασπισμό κατά της κοινωνικής καταστροφής» που δεν θα οικοδομηθεί μέσα από ένα μόνο μέτωπο, το οικονομικοκοινωνικό, αλλά και άλλα μέτωπα όπως του αντιρατσισμού, του αντιμιλιταρισμού, της ειρήνης, της δημοκρατίας και της οικολογίας.

 

"Στην κοινωνία επιδιώκουμε τυπικές και άτυπες συμπορεύσεις με τα κινήματα και τα κομμάτια του πληθυσμού που χτυπήθηκαν από την ύφεση. Στο πολιτικό επίπεδο, επιδιώκουμε τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για προγραμματικές συμφωνίες και για συμπόρευση με όλες τις δυνάμεις της Αριστεράς. Επίσης, επιδιώκουμε συμμαχίες και συμπόρευση με κόμματα και κινήσεις που αναφέρονται στη σοσιαλδημοκρατία, εφόσον απαλλάσσονται από δεσμεύσεις απέναντι στο παλιό κομματικό σύστημα και τον νεοφιλελευθερισμό, καθώς και με πολιτικές εκφράσεις του οικολογικού κινήματος, πρώτα από όλα με το κόμμα των Πρασίνων".

 

-Στο τρίτο σκέλος γίνεται εκτενής αναφορά γ) “για ένα κόμμα ενεργών πολιτών, έκφραση αγωνιών και ελπίδων της κοινωνίας" . Ενός κόμματος δημοκρατικού και ανοικτού και ταυτόχρονα αποτελεσματικού, όπως τονίζεται, μαζί με την επισήμανση ότι “ιδίως τα ηγετικά όργανα πρέπει να έχουν διαρκές μέλημα την εφαρμογή στην πράξη αυτών των κατευθύνσεων”. Γίνεται λόγος για “ένα μαζικό κόμμα της Αριστεράς που θα μπορεί να μαθαίνει από τους αγώνες της κοινωνίας, να συμπυκνώνει τα καλύτερα στοιχεία αυτών των αγώνων και να τα μετατρέπει σε κομμάτι της συλλογικής διάνοιας, με λειτουργία που δεν θα μετατρέπει τις δυνάμεις μας σε εσωτερικούς μηχανισμούς πίεσης ή προσωπικούς στρατούς κυβερνητικών στελεχών”, αναφέρεται μεταξύ άλλων”.

 

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η οργανωτική και πολιτική αυτονομία από την κυβέρνηση και το κράτος και ο σεβασμός των εσωκομματικών αποφάσεων και επιλογών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του κόμματος ως συλλογικού διανοούμενου, στον οποίο ανήκουν και εκφράζονται όλα τα μέλη του σε όποια θέση και αν βρίσκονται.

 

Υπογραμμίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί καθημερινά να εκφράσει, τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, τον νέο κοινωνικό-πολιτικό-πολιτισμικό ριζοσπαστικό, προοδευτικό πόλο, που διαμορφώνεται "απέναντι στις δυνάμεις του μεγάλου κεφαλαίου των νεοφιλελεύθερων καπιταλιστικών εκμεταλλευτικών δεδομένων".

 

Μεγάλο τμήμα των θέσεων αποτελεί η ενότητα δ) "Αριστερό πρόγραμμα, απεγκλωβισμός από τις αιτίες που μας οδήγησαν στο Μνημόνιο, από το οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο του νεοφιλελευθερισμού σε Ελλάδα και Ευρώπη".

 

Αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ “ καλείται να αποδείξει και προγραμματικά ότι ακόμα και στο δυσκολότερο και το πιο ασφυκτικό περιβάλλον η άσκηση αριστερής πολιτικής είναι δυνατή" και ότι καλείται “να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα τριετίας, δηλαδή μέχρι το επόμενο Συνέδριό του, που χρονικά συμπίπτει περίπου με τη διάρκεια της συμφωνίας της κυβέρνησης με τους δανειστές”, με πρ ώτο μέλημα του τ η ν αναστροφή της υφεσιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας με όσο δυνατό υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και μείωσης της ανεργίας.

 

Περιληπτικά οι 26 Προγραμματικές τομές που προτείνει και διεκδικεί ο ΣΥΡΙΖΑ:

 

Α. Μετασχηματισμός του κράτους

 

1. Δημοκρατική επαναθέσμιση του πολιτικού συστήματος

 

2. Δίκαιο εκλογικό σύστημα και ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου. Επ’ αυτού, σημειώνεται ότι “η απλή αναλογική –περισσότερο από κάθε άλλο σύστημα– προϋποθέτει τη σοβαρή και έγκαιρη επεξεργασία μιας πολιτικής συμμαχιών άξιας του ονόματός της και όχι της τελευταίας στιγμής. Αυτό είναι ανεξάρτητο από την αυτονόητη επιδίωξη του μεγαλύτερου δυνατού εκλογικού ποσοστού μέχρι την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή, αλλά και την επιδίωξη της μεγαλύτερης δυνατής συσπείρωσης κοινωνικών δυνάμεων γύρω από το πρόγραμμα της Αριστεράς".

 

3. Η προσπάθεια για μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης

 

4. Τοπική Αυτοδιοίκηση συμμετοχική, με αρμοδιότητες και πόρους

 

5. Ασυμβίβαστοι ενάντια στη διαπλοκή και τη διαφθορά

 

6. Αστυνομία με τον πολίτη, όχι απέναντί του

 

Β. Κοινωνία και δικαιώματα απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό

 

7. Προστασία της εργασίας και ενίσχυση της απασχόλησης. Στις εν λόγω τομές που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η “ο υσιαστική επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων με όλες τις ασφαλιστικές δικλίδες υπέρ των εργαζομένων. Αποτελεσματική δικαστική και εξωδικαστική προστασία των μισθωτών και επιτάχυνση διαδικασιών".

8. Καθολική πρόσβαση σε ένα αναβαθμισμένο δημόσιο Σύστημα Υγείας

 

9. Ανθρώπινα δικαιώματα για πρόσφυγες και μετανάστες

 

10. Για την πολιτική αλληλεγγύης και πρόνοιας

 

11. Άρση των διακρίσεων φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού

 

12. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον άνθρωπο

 

13. Πολιτισμός, τέχνες και δημιουργία

 

13.α. Αθλητισμός – κοινωνικό αγαθό.

 

Γ. Παραγωγική ανασυγκρότηση, με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον

 

14. Τραπεζικό σύστημα στην υπηρεσία της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας

 

14.α. Για την προστασία και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και των κρατικών συμμετοχών σε επιχειρήσεις

 

15. Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας

 

16. Στήριξη νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 

17. Για ένα αξιόπιστο πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού

 

18. Ριζοσπαστική πολιτική για την έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες

 

19. Αγροτική παραγωγή και κτηνοτροφία με στόχο τη διατροφική επάρκεια

 

20.Ένα νέο ενεργειακό υπόδειγμα με προτεραιότητα στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες

 

21. Ένα σύγχρονο μοντέλο για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και μεταποίησης στη χώρα

 

22. Κατασκευές, υποδομές και μεταφορές για το δημόσιο συμφέρον

 

23. Βιώσιμος τουρισμός προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της οικονομίας

 

Δ. Για την εξωτερική και ευρωπαϊκή πολιτική και άμυνα της χώρας

 

24. Πολυδιάστατη και φιλειρηνική εξωτερική πολιτική, διεκδικητική εντός Ε.Ε.

 

25. Ένας νέος ρόλος της Ελλάδας στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι η ευρωπαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί στους εξής άξονες: Ενίσχυση του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς ενάντια στις ακροδεξιές δυνάμεις που αναπτύσσονται, κίνημα ειρήνης στην Ευρώπη ώστε να μπει φραγμός στη στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίσταση στην επικύρωση του Διατλαντικού Συμφώνου Εμπορίου και Επενδύσεων που απειλεί τη δημοκρατία, την υγεία των πολιτών και τις οικονομίες των πιο αδύναμων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ) .

 

25.α. Για τον Ελληνισμό της Διασποράς 26. Δημοκρατική ανασυγκρότηση των Ενόπλων Δυνάμεων

 

Εργασιακά

 

Μεταξύ άλλων, σημειώνεται ως προς το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων ότι “ συγκροτεί αυτή τη στιγμή το κεντρικό μέτωπο που έχουμε μπροστά μας”. “Πυρήνας του δικού μας σχεδίου”, υπογραμμίζεται, “είναι η αναδιανομή εξουσίας και πλούτου υπέρ του κόσμου της δουλειάς. Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί παρά να φέρει ως βασικό της στοιχείο την απόκρουση των νεοφιλελεύθερων σχεδιασμών για ομαδικές απολύσεις, λοκ άουτ, επίθεση στις συνδικαλιστικές ελευθερίες και στο δικαίωμα της απεργίας’”. Επιπλέον, περιλαμβάνει “ τον αγώνα για την ουσιαστική επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων με τις ασφαλιστικές δικλίδες υπέρ των εργαζομένων, όπως, π.χ., διαιτησία, επεκτασιμότητα, μετενέργεια κ.λπ., καθώς και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από τη διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων".

 

"Σε αυτή τη μάχη οφείλουμε να δώσουμε το σύνολο των δυνάμεών μας για την ανάπτυξη πολύμορφων κοινωνικών και πολιτικών πρωτοβουλιών σε Ελλάδα και Ευρώπη", σημειώνεται.

 

 

Προσφυγικό

 

Σχετικά με το μείζον πρόβλημα της προσφυγικής κρίσης αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι “η ελληνική κυβέρνηση κινήθηκε σωστά σε γενικές γραμμές. Κατάργησε το προηγούμενο απάνθρωπο και παράνομο καθεστώς, ζήτησε την ριζική αλλαγή μεταναστευτικής πολιτικής της Ε.Ε. , ώθησε πανευρωπαϊκές εξελίξεις και συνέβαλε στην αφύπνιση ευρωπαϊκών κοινωνιών, αναδεικνύοντας το αίτημα για μια πραγματικά κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της κρίσης”.

 

Το Προσφυγικό αφορά η μία εκ των δύο προσθηκών που περιλαμβάνονται στο προσυνεδριακό κείμενο και οι οποίες δεν συγκέντρωσαν την πλειοψηφία της ΚΕ στην πρόσφατη συνεδρίασή της.

 

 

2023 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)