to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

20:57 | 08.07.2013

Κοινωνία

Προειδοποίηση προέδρων ΤΕΙ προς υπ. Παιδείας: Οι φοιτητές θα εξεγερθούν

Τα Ιδρύματά μας, με δεδομένη την αδυναμία λειτουργίας της εκπαίδευσης από την αρχή του νέου Ακ. Έτους συγκλίνουν στην απόφαση να μην ξεκινήσει το Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14, λόγω της δραστικής μείωσης των πιστώσεων για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών.


Την προειδοποίηση αυτή κάνουν με επιστολή τους προς τον υπουργό Παιδείας οι πρόεδροι των ΤΕΙ Κρήτης, Λαμίας και Καλαμάτας, ως Τριμελής Γραμματείας της Συνόδου των προέδρων ΤΕΙ και σημειώνουν: «Με αυτά τα αδιέξοδα προβλήματα, αλλά και με την προφανή έλλειψη δραστηριότητας του Υπουργείου για επίλυσή τους, βέβαιο είναι ότι οι φοιτητές μας θα εξεγερθούν. Οι οικογένειές τους και η κοινή γνώμη δεν θα ανεχθούν την Τεχνολογική Εκπαίδευση στους δρόμους».

Οι προεδροι απευθύνουν πρόσκληση στον υπουργό Παιδείας να συμμετάσχει στην Έκτακτη Σύνοδο των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των ΤΕΙ της Χώρας, που θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη 11 Ιουλίου στην Αθήνα , προκειμένου  να συμβάλει  στην αποτελεσματική αντιμετώπιση οξύτατων ελλείψεων, οι οποίες διαφορετικά θα οδηγήσουν άμεσα σε αδυναμία λειτουργίας των Ιδρυμάτων.

Με την επιστολή που ακολουθεί οι πρόεδροι των ΤΕΙ έκριναν  απαραίτητο πριν τη Σύνοδο να ενημερώσουν τον υπουργό Παιδείας για κύρια ζητήματα και κινδύνους, «εφόσον δεν μας έχει δοθεί η δυνατότητα να σας συναντήσουμε το τελευταίο διάστημα».

Η επιστολή των προέδρων των ΤΕΙ κλείνει ως εξής: «Στη Σύνοδο αυτή οι παραιτήσεις μας θα είναι στη διάθεσή σας».

 

Η επιστολή των προέδρων των ΤΕΙ

"Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013, συγκαλείται στη Αθήνα Έκτακτη Σύνοδος των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των ΤΕΙ της Χώρας. Καλείσθε να συμμετάσχετε στις εργασίες της Συνόδου μας αυτής και να συμβάλετε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση οξύτατων ελλείψεων, οι οποίες διαφορετικά θα οδηγήσουν άμεσα σε αδυναμία λειτουργίας των Ιδρυμάτων μας.

Κρίνουμε απαραίτητο πριν τη Σύνοδο να σας ενημερώσουμε με την παρούσα για κύρια ζητήματα και κινδύνους, εφόσον δεν μας έχει δοθεί η δυνατότητα να σας συναντήσουμε το τελευταίο διάστημα.

Κατά τις πρόσφατες επικοινωνίες μας μαζί σας, περιλαμβανόμενης και της συνάντησής μας στο Υπουργείο σας προ διμήνου, μας επισημαίνετε ότι το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό των ΤΕΙ θα περικοπεί από το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος κατά 90%. Πράγματι, πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχει προ πολλού υπογραφεί η σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με 150 θέσεις-πιστώσεις για τα ΤΕΙ. Αυτό βέβαια οδηγεί σε απόλυτη αδυναμία λειτουργίας μας.

Μας είναι γνωστό πως γνωρίζετε ότι, μετά από μια τέτοια περικοπή, τα ΤΕΙ μπορούν να προσφέρουν στους φοιτητές μόνο το 50-55% περίπου του εκπαιδευτικού έργου, ακόμα και μετά από τις πραγματικά δραματικές οικονομίες κλίμακας στο εκπαιδευτικό έργο σε όλα τα Ιδρύματα το τελευταίο διάστημα. Αυτές ήδη εγγίζουν απαράβατα όρια, όχι μόνο στην ποιότητα αλλά και στην επάρκεια του εκπαιδευτικού έργου: Διδασκαλία από έναν μόνο εκπαιδευτικό ανά εργαστηριακή ομάδα (ανεξάρτητα από την επικινδυνότητα ή την εποπτική/ διδακτική ανάγκη), παρακολούθηση ασκήσεων μόνο από φοιτητές που δεν έχουν ξανα-παρακολουθήσει, πολλαπλές συνδιδασκαλίες κ.ά..

Είμαστε επίσης βέβαιοι πως σας είναι προφανές ότι, μολονότι σε πολλές περιπτώσεις το Μόνιμο ΕΠ υπερβαίνει σημαντικά το νενομισμένο ελάχιστο ωράριο διδασκαλίας, οι παραπάνω ελλείψεις δεν είναι δυνατό να καλυφθούν με αυτό τον τρόπο. Ο γνωστός σε όλους χαμηλός αριθμός των Μελών του Μόνιμου ΕΠ έχει πρόσφατα επιπλέον μειωθεί δραματικά λόγω συνταξιοδοτήσεων, ενώ επίκεινται και άλλες αποχωρήσεις στο τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους για τους γνωστούς λόγους.

Επιπλέον:

-          Στα ΤΕΙ δεν υπάρχουν διδακτορικοί φοιτητές, ενώ τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης είναι λίγα. Οι φοιτητές τους σε ελάχιστο ποσοστό εργαστηριακής διδασκαλίας μπορούν να συνδράμουν.

-          Το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό έχει βέβαια κληθεί να αναλάβει επικουρικό έργο ασκήσεων, όμως ο αριθμός των Μελών του είναι πλέον πάρα πολύ μικρός.

-          Σε σχέση με τους Υποτρόφους που προβλέπονται κατά το ν. 4115/2013 για τη διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων: Όπως σας είναι γνωστό, δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης και αμοιβής τους, ενώ οι πόροι για το σκοπό αυτό σε ελάχιστα Ιδρύματα υπάρχουν, σε αμελητέα ποσά. Το Υπουργείο σας, με τις υπηρεσίες του, είναι απαραίτητο να αναζητήσει μαζί μας το θεσμικό πλαίσιο και τους επιπλέον απαραίτητους πόρους.

Κύριε Υπουργέ,

Τα Ιδρύματά μας βρίσκονται στο απόλυτο αδιέξοδο σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Η έναρξη του επόμενου Εξαμήνου δεν είναι δυνατή μόνο με το 50% των φοιτητών μας στις αίθουσες και τα εργαστήρια, ούτε με πρόγραμμα για κάθε φοιτητή μόνο με το 50% των μαθημάτων του.

Ιδιαίτερο είναι το πρόβλημα σε Τμήματα με ελάχιστο ή καθόλου Μόνιμο Προσωπικό: Όπως είναι πλατειά γνωστό, πολλά από τα Τμήματα που διατηρούνται με το Σχέδιο Αθηνά έχουν έως 2-3 Μέλη Μόνιμου ΕΠ. Με τη διατήρηση πολλών τέτοιων Τμημάτων (παρά τις αντίθετες προτάσεις των Ιδρυμάτων) και με τη δημιουργία πληθώρας Κατευθύνσεων σε πολλά Τμήματα, μαζί με την πρόβλεψη οι σημερινοί φοιτητές να πάρουν Πτυχίο με τον τίτλο της εισαγωγής τους, το εκπαιδευτικό έργο με το Σχέδιο Αθηνά αυξάνεται σημαντικά.

Με αυτά τα αδιέξοδα προβλήματα, αλλά και με την προφανή έλλειψη δραστηριότητας του Υπουργείου για επίλυσή τους, βέβαιο είναι ότι οι φοιτητές μας θα εξεγερθούν. Οι οικογένειές τους και η κοινή γνώμη δεν θα ανεχθούν την Τεχνολογική Εκπαίδευση στους δρόμους. Τα Ιδρύματά μας, με δεδομένη την αδυναμία λειτουργίας της εκπαίδευσης από την αρχή του νέου Ακ. Έτους συγκλίνουν στην απόφαση να μην ξεκινήσει το Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14. Πως άλλωστε θα ξεκινούσε εφόσον, με τα μέχρι στιγμής γνωστά, δεν είναι δυνατή η προκήρυξη για πρόσληψη Έκτακτου ΕΠ (που κατά νόμο έχει προθεσμία τις 10 Μαΐου). Προκηρύξεις δεν έχουν γίνει.

Επείγει, λοιπόν, στην Έκτακτη Σύνοδο στην Αθήνα, η καλά προετοιμασμένη αντιμετώπιση των γνωστών σε εσάς προβλημάτων. Εκεί είναι αδήριτη ανάγκη να εξειδικευθούν τα μέτρα:

o        Για επάρκεια των Εκπαιδευτικών για τη λειτουργία της εκπαίδευσης,

o        Για επάρκεια των Τακτικών Προϋπολογισμών με σκοπό την κάλυψη των βασικών αναγκών της εκπαίδευσης,

o        Για επίλυση σοβαρών διοικητικών και λειτουργικών προβλημάτων που προκύπτουν από τα ΠΔ του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ. Ιδιαίτερα η συγχώνευση ιδρυμάτων είναι θέμα χωριστής συζήτησης.

Οι Διοικήσεις μας, για την αδυναμία λειτουργίας των Ιδρυμάτων, δεν μπορούν να επωμισθούν αποκλειστικά την ευθύνη, και ειδικά για περιορισμούς που επιβάλλονται άνωθεν χωρίς να εξετασθούν οι ελάχιστες (minimum minimorum) ανάγκες.

Η διοίκηση των ΤΕΙ από εμάς χωρίς δυνατότητα λειτουργίας της εκπαίδευσης είναι κενό γράμμα.

Η ευθύνη μας απέναντι στους φοιτητές μας μεταφέρεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σε εσάς.

Οι σημερινές οι Διοικήσεις των ΤΕΙ ανέλαβαν τις θέσεις τους με πλήρη επίγνωση των άμεσων δυσκολιών, τις οποίες όμως θεωρούσαμε πως θα αντιμετωπίζαμε με την υποστήριξή σας. Αυτή δεν είναι ορατή.

Η Σύνοδος, ως ένα από τα δύο ανώτατα συλλογικά θεσμικά όργανα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, έχει επανειλημμένα δηλώσει στο Υπουργείο σας ότι είναι στη διάθεσή σας ως θεσμικός συνομιλητής, για κοινή ενδελεχή εξέταση των τρεχόντων προβλημάτων, αλλά και για μια μεθοδική προσπάθεια ισχυροποίησης της δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως καλεί η ανάπτυξη της Χώρας. Ο ρόλος αυτός δεν μας ζητήθηκε αλλά ούτε και μας αναγνωρίσθηκε ποτέ.

Στη Σύνοδο αυτή οι παραιτήσεις μας θα είναι στη διάθεσή σας.

Η Τριμελής Γραμματεία της Συνόδου των Τ.Ε.Ι.

Δημήτριος Βελισσαρίου, Πρόεδρος ΤΕΙ Καλαμάτας.

Ευάγγελος Καπετανάκης, Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης.

Κωνσταντίνος Αναστασίου, Πρόεδρος ΤΕΙ Λαμίας."

Πηγή: esos

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)