to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

Περί του νέου νόμου 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

Να υπενθυμίσω ότι στο παρελθόν, δεν υπήρχε κανένας νόμος για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, της δυνατότητας δηλαδή τα τρανς άτομα να μπορούν να αλλάζουν τα έγγραφα τους, χωρίς το προαπαιτούμενο των χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς μεταξύ άλλων, οι χειρουργικές αποφάσεις είχαν καταδικαστεί από τον ΟΗΕ και τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας


Ακούγεται από μερίδα πολιτών πως ο νέος νόμος 4491/2017 για την ταυτότητα φύλου, «κάνει ένα βήμα μπροστά, αλλά ταυτόχρονα κάνει και δύο βήματα πίσω από τον νόμο 344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων».

Να υπενθυμίσω ότι στο παρελθόν, δεν υπήρχε κανένας νόμος για την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, της δυνατότητας δηλαδή τα τρανς άτομα να μπορούν να αλλάζουν τα έγγραφα τους, χωρίς το προαπαιτούμενο των χειρουργικών επεμβάσεων. Κάτι δηλαδή, που ήδη ακολουθείται από 20 χώρες της Ευρώπης, καθώς τόσο ο ΟΗΕ, όσο και ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας, έχει καταδικαστεί την υποχρεωτικότητα των χειρουργικών αποφάσεων.

Κατά το παρελθόν, μόνη αναφορά γίνονταν στο άρθρο 14 του ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 ν. 2503/1997 ή τον νόμο 4144/2013, ο οποίος προέβλεπε τη «διόρθωση» της ληξιαρχικής πράξης σε περίπτωση «αλλαγής φύλου», χωρίς όμως να καθορίζει τη διαδικασία που πρέπει να προηγηθεί. Η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, καθορίζονταν δηλαδή νομολογιακά.

Προς αυτή την κατεύθυνση, τον τελευταίο 1 χρόνο+, καθοριστικό ρόλο, έπαιξαν και οι νομολογιακές εξελίξεις της χώρας μας, καθόσον αυτές έπειτα από πάρα πολλά χρόνια καθυστέρησης και συγκεκριμένα από τη δημιουργία του νόμου 1976 και έπειτα, έδωσαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε τρανς πολίτες της χώρας μας, να μπορούν να αλλάζουν τα έγγραφα τους χωρίς να απαιτείται χειρουργική επέμβαση. Ιστορική απόφαση ήταν η πρώτη απόφαση ειρηνοδικείου της χώρας μας, δηλαδή η 418/2016.

Όμως το σύνολο των μέχρι τώρα νομολογιακών αποφάσεων, αφορά τρανς άγαμους ενήλικες ανθρώπους, πράγμα που σημαίνει ότι δε γνωρίζουμε ποια θα είναι η έκβαση προς ανήλικα ή παντρεμένα πρόσωπα. Επίσης στις αποφάσεις αυτές, υπήρχε το προαπαιτούμενο της προσκόμισης χαρτί ψυχιάτρου, κάτι που ψυχοιατρικοποιούσε την τρανς κατάσταση.

Άρα σε σύγκριση με τις μέχρι τώρα νομολογιακές εξελίξεις της χώρας μας, ο νόμος βρίσκεται μόνον μπροστά, όχι μόνον γιατί για πρώτη φορά δημιουργείται ένας νόμος που να προσφέρει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, αλλά ταυτόχρονα γιατί αυτός ο νόμος απευθύνεται και προς ανήλικα πρόσωπα (έστω και με την ψυχιατρικοποιηση για τα άτομα ηλικίας 15-17 ετών), ενώ παράλληλα αποψυχιατρικοποιεί την τρανς κατάσταση και σε πρόσωπα άνω των 17 ετών (οι μέχρι τώρα νομολογιακές εξελίξεις, δε δίνουν αυτή τη δυνατότητα).

Εξάλλου, όπως γίνεται παγίως δεκτό από το ΕΔΑΔ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) και από το Δικαστήριο της ΕΕ, η ασφάλεια δικαίου και το εύλογο ενδιαφέρον των πολιτών να έχουν πλήρη γνώση των δικαιωμάτων τους και να τα ασκούν αποτελεσματικά, διασφαλίζονται μόνο με τη θέσπιση νόμων και όχι μέσα από νομολογιακές παραδοχές ή διοικητική πρακτική (βλ. ενδεικτικά την πρόσφατη απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-528/15).

Ταυτόχρονα όμως, παρά το γεγονός ότι είναι πολλά τα κράτη, τα οποία δεν έχουν ενσωματώσει τη σύσταση 2048/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης (ενδεικτικό παράδειγμα ότι μόλις 6 χώρες, δηλαδή Γαλλία, Δανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Μάλτα, Νορβηγία, έχουν αποψυχιατρικοποίησει την τρανς κατάταση, ή μόλις 9 χώρες δεν έχουν κανένα ηλικιακό όριο για την μεταβολή του καταχωρισμένου φύλου, δηλαδή οι: Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Κροατία, Λευκορωσία, Μάλτα, Μολδαβία, ενώ η Νορβηγία δίνει τη δυνατότητα σε άτομα ηλικίας άνω των 6 ετών), η σύσταση εμπεριέχει πολύ σημαντικές διατάξεις για τους συνανθρώπους μας, καθόσον, σύμφωνα με αυτήν:

6.2. όσον αφορά την νομική αναγνώριση φύλου

6.2.1.

να αναπτύξουν ταχείες, διαφανείς και προσβάσιμες διαδικασίες, βασιζόμενες στον αυτοπροσδιορισμό, ως προς την αλλαγή των ονομάτων και του καταχωρισμένου φύλου των διεμφυλικών ατόμων στα πιστοποιητικά γέννησης, τα δελτία ταυτότητας, τα διαβατήρια, τους τίτλους εκπαίδευσης και άλλα παρόμοια έγγραφα - να καταστήσουν αυτές τις διαδικασίες διαθέσιμες για όλα τα άτομα που επιθυμούν να τις χρησιμοποιήσουν, ανεξάρτητα από την ηλικία, την κατάσταση υγείας, την οικονομική κατάσταση, ή το αστυνομικό ιστορικό.

6.2.2.

να καταργήσουν την στείρωση και άλλες υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις, όπως και την διάγνωση ψυχικής υγείας ως αναγκαίες νομικές προϋποθέσεις για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου στην διαδικασία για την μεταβολή του ονόματος και του καταχωρισμένου φύλου

6.2.3.

να καταργήσουν κάθε περιορισμό στο δικαίωμα των διεμφυλικών ατόμων να παραμένουν σε έγγαμη κατάσταση μετά την αναγνώριση του φύλου τους - να διασφαλίζουν ότι οι σύζυγοι ή τα παιδιά τους δεν χάνουν δικαιώματα

6.2.4.

να εξετάσουν την συμπερίληψη τρίτης επιλογής καταχώρισης φύλου στα έγγραφα ταυτοποίησης, για όσα άτομα το επιθυμούν

6.2.5.

να διασφαλίσουν ότι τα βέλτιστα συμφέροντα των παιδιών είναι το πρωταρχικό κριτήριο σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν παιδιά

Ακόμη επομένως και εάν, ισχύει αυτό το οποίο ισχυρίζονται νομικοί της χώρας μας, δηλαδή ότι κατηγορηματικά και σε καμία περίπτωση, οι συστάσεις δεν συνιστούν διατάξεις προς τις οποίες οι χώρες έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης, καθώς αυτές έχουν χαρακτήρα καθαρά προαιρετικό, αποτελούν δηλαδή ένα εργαλείο “soft low” ή οδηγό καλών πρακτικών και χρησιμεύουν για τη νοηματική προσέγγιση των διατάξεων της ΕΣΔΑ ή προτείνουν θετικά μέτρα, αυτό δε σημαίνει ότι η χώρα μας δε θα έπρεπε να την έχει υιοθετήσει στο σύνολο της, πολλώ δε μάλλον όταν τα ίδια τα κόμματα την έχουν υπερψηφίσει.

Το δυστυχές βέβαια μεταξύ άλλων είναι ότι κόμματα που όλη την προηγούμενη περίοδο, δήλωναν υπέρμαχοι για την ΝΑΤΦ, παρουσίασαν μια τελείως διαφορετική στάση, όταν ήρθε η ώρα της. Για παράδειγμα i. Η ΔΗΣΥ παρουσίασε μια a la cart συμπεριφορά, τύπου ψηφίζουμε αν ψηφίσουν και οι άλλοι, ενώ με εξαίρεση τον Θεοχαρόπουλο που πρόσκειται στην ΔΗΜΑΡ, ψήφισε παρών στην μείωση του ηλικιακού ορίου από τα 17 στα 15 (άρθρο 3 του νέου νόμου, το οποίο παράλληλα είναι αυτό που αποψυχιατρικοποιεί την τρανς κατάσταση) ii. Η Ένωση Κεντρώων, παρουσίασε ένα τελείως φασιστικό πρόσωπο, καταψηφίζοντας τελικά το νομοσχέδιο iii. Ο Κ. Μητσοτάκης, ασπάστηκε τη φασιστική ατζέντα του αντιπροέδρου του κόμματος Α. Γεωργιάδη, του Βορίδη και διαφόρων άλλων, κάνοντας λόγο για «εξωγήινους», πράγμα που τον οδήγησε να όχι μόνον να καταψηφίσει το νομοσχέδιο, αλλά έκανε πρόταση νόμου που είναι αντίθετη προς τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού η πρόταση αυτή δίνει τη δυνατότητα αλλαγής ταυτότητας φύλου μόνον μια φορά από ενήλικα και μη έγγαμα άτομα προσκομίζοντας βεβαίωση του υπεύθυνου του Ειδικού Ιατρείου του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, από την οποία να προκύπτει ότι η δήλωση του προσώπου που αιτείται τη διόρθωση είναι ενσυνείδητη, ενώ η διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου γίνεται με δικαστική απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από δύο (2) αυτοπρόσωπες δηλώσεις του αιτούντος ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δημοσιότητα, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους τέσσερις (4) μήνες.

Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι στο μέλλον μας, η χώρα μας θα ενισχύσει αυτό το σημαντικό βήμα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, είτε λόγω ευνοϊκότερων πολιτικών συσχετισμών, είτε λόγω δικαστικών εξελίξεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ

18.10.2017 - 11:01

Η ανακοίνωση του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) αναφέρεται σε «ρεσιτάλ κακοποιητικού λόγο

2020 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)