to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

13:05 | 05.10.2015

Οικονομία

Ουραγός στην ΕΕ η Ελλάδα στη χρήση πλαστικού χρήματος - Η ερώτηση του Δ. Παπαδημούλη

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σε ερώτησή του, έθεσε το θέμα της χρήση πλαστικού χρήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραθέτοντας στοιχεία από την ΕΚΤ, σύμφωνα με τα οποία "η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην ΕΕ στη χρήση καρτών ανά κάτοικο, με 6,88 συναλλαγές το χρόνο


  • Δυνατή θεωρεί τη συγχρηματοδότηση από τα ενωσιακά ταμεία της τοποθέτησης τερματικών συσκευών POS σε επιχειρήσεις, ο Επίτροπος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Jonathan Hill, απαντώντας σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, σχετικά με τη χρήση πιστωτικών/χρεωστικών καρτών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην ερώτησή του έθετε το θέμα της χρήση πλαστικού χρήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραθέτοντας στοιχεία από την ΕΚΤ, σύμφωνα με τα οποία "η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην ΕΕ στη χρήση καρτών ανά κάτοικο, με 6,88 συναλλαγές το χρόνο, όταν στην Κύπρο έχουμε 47.6 συναλλαγές, στην Ισπανία 54,6, στην Ιρλανδία 94.8, στην Πορτογαλία 116,1, ενώ στην Εσθονία 170, στη Φινλανδία 224,7 και στη Σουηδία 249,7 συναλλαγές".

Στη συνέχεια της ερώτησής του ο 'Ελληνας ευρωβουλευτής, αφού σημείωνε ότι "η επέκταση ηλεκτρονικών καρτών στις συναλλαγές, καταναλωτών και επιχειρήσεων, εξορθολογίζει τα συστήματα πληρωμών, μειώνει το κόστος μετρητών για τις επιχειρήσεις (στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 2,5% του τζίρου) και, κυρίως, αποτυπώνει πλήρως τις οικονομικές δραστηριότητες, καταπολεμώντας φαινόμενα φοροδιαφυγής και μη απόδοσης ΦΠΑ", ρωτούσε την Κομισιόν "Ποια είναι η στρατηγική της για την προώθηση της χρήσης πλαστικού χρήματος στις χώρες με τη χαμηλότερη χρήση, όπως η Ελλάδα", καθώς επίσης, "Ποιες δυνατότητες στις ελληνικές επιχειρήσεις παρέχει το ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση, μέρους του κόστους εγκατάστασης τερματικών αποδοχής καρτών (POS)".

Στην απάντησή του ο αρμόδιος Επίτροπος, Jonathan Hill, παραθέτει τα πιο πρόσφατα νομοθετήματα της ΕΕ, τα οποία συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ευρώπη, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι: "Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012 είναι αποφασιστικής σημασίας για τη δημιουργία ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ, η οδηγία 2014/92/ΕΕ διασφαλίζει την πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς για όλους τους πολίτες της ΕΕ σε δίκαιες τιμές, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/751 μειώνει σημαντικά τις προμήθειες που καταβάλλονται από τους εμπόρους για την αποδοχή των καρτών πληρωμών και ενθαρρύνει σημαντικά την αποδοχή καρτών στα καταστήματα".

Συνεχίζοντας στην απάντησή του ο Επίτροπος Hill, σημειώνει ότι οι διαπιστούμενες αποκλίσεις στη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών στην ΕΕ "εν μέρει σχετίζονται με προτιμήσεις καταναλωτών και εμπόρων, άλλες στα τέλη που συνεπάγονται οι αγορές με κάρτα. Όσον αφορά τις χρεώσεις για τραπεζικές υπηρεσίες εν γένει, αναμένεται ότι η οδηγία 2014/92/ΕΕ, συν τω χρόνω, θα οδηγήσει σε μείωση των τελών αυτών", ενώ απαντώντας στην ερώτηση για την πιθανή χρηματοδότηση από τα κοινοτικά ταμεία της τοποθέτησης τερματικών συσκευών POS, τονίζει ότι "η τοποθέτηση τερματικών στα σημεία πώλησης (POS) σε επιχειρήσεις αναμένεται κατά κανόνα να αυτοχρηματοδοτηθεί από τους εμπόρους. Η επιλεξιμότητα για συγχρηματοδότηση από ενωσιακά ταμεία μπορεί να είναι δυνατή, θα απαιτηθεί όμως ενδελεχέστερη εξέταση, ανάλογα με τις εκάστοτε ακριβείς περιστάσεις".


 

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-008702/2015

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Ενίσχυση χρήσης ηλεκτρονικών καρτών για τις συναλλαγές.
 

Παρά τις αυξητικές τάσεις στη χρήση ηλεκτρονικών καρτών από τους Ευρωπαίους, η είσοδος του «πλαστικού χρήματος» στις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών, διαφέρει πολύ μεταξύ των κρατών μελών. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, στην ΕΕ, στη χρήση καρτών, ανά κάτοικο, με 6,88 συναλλαγές το χρόνο, όταν στην Κύπρο έχουμε 47.6 συναλλαγές, στην Ισπανία 54,6, στην Ιρλανδία 94.8, στην Πορτογαλία 116,1, ενώ στην Εσθονία 170, στη Φινλανδία 224,7 και στη Σουηδία 249,7 συναλλαγές. Με δεδομένο ότι η επέκταση ηλεκτρονικών καρτών στις συναλλαγές, καταναλωτών και επιχειρήσεων, εξορθολογίζει τα συστήματα πληρωμών, μειώνει το κόστος μετρητών για τις επιχειρήσεις (στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 2,5% του τζίρου) και, κυρίως, αποτυπώνει πλήρως τις οικονομικές δραστηριότητες, καταπολεμώντας φαινόμενα φοροδιαφυγής και μη απόδοσης ΦΠΑ, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Ποια είναι η στρατηγική της για την προώθηση της χρήσης πλαστικού χρήματος στις χώρες με τη χαμηλότερη χρήση, όπως η Ελλάδα;

  2. Ποια κίνητρα, φορολογικά ή άλλα, θα μπορούσαν να δοθούν στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η χρήση καρτών συναλλαγών;

  3. Ποιες δυνατότητες στις ελληνικές επιχειρήσεις παρέχει το ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση, μέρους του κόστους εγκατάστασης τερματικών αποδοχής καρτών (POS);
 

E-008702/2015
Απάντηση του Λόρδου Hill εξ ονόματος της Επιτροπής
(21.9.2015)

Διάφορα πρόσφατα νομοθετήματα της ΕΕ συμβάλλουν στο στόχο αύξησης της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ευρώπη. Για παράδειγμα:

- Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012 είναι αποφασιστικής σημασίας για τη δημιουργία ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ·

- Η οδηγία 2014/92/ΕΕ διασφαλίζει την πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς για όλους τους πολίτες της ΕΕ σε δίκαιες τιμές·

- Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/751 μειώνει σημαντικά τις προμήθειες που καταβάλλονται από τους εμπόρους για την αποδοχή των καρτών πληρωμών και ενθαρρύνει σημαντικά την αποδοχή καρτών στα καταστήματα. Οι διαπιστούμενες αποκλίσεις στη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών στην ΕΕ οφείλονται σε διάφορους λόγους. Εν μέρει σχετίζονται με προτιμήσεις καταναλωτών και εμπόρων, άλλες στα τέλη που συνεπάγονται οι αγορές με κάρτα. Όσον αφορά τις χρεώσεις για τραπεζικές υπηρεσίες εν γένει, αναμένεται ότι η οδηγία 2014/92/ΕΕ, συν τω χρόνω, θα οδηγήσει σε μείωση των τελών αυτών. Η τοποθέτηση τερματικών στα σημεία πώλησης (POS) σε επιχειρήσεις αναμένεται κατά κανόνα να αυτοχρηματοδοτηθεί από τους εμπόρους. Η επιλεξιμότητα για συγχρηματοδότηση από ενωσιακά ταμεία μπορεί να είναι δυνατή, θα απαιτηθεί όμως ενδελεχέστερη εξέταση, ανάλογα με τις εκάστοτε ακριβείς περιστάσεις. Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί στην Επιτροπή τέτοιο συγχρηματοδοτούμενο σχέδιο έργου.

 

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)