to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

15:15 | 28.05.2013

Πολιτική

Ο κερδοφόρος ΟΤΕ εκποιεί τις θυγατρικές του- Ερωτήματα θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Ερώτηση για την εκποίηση των θυγατρικών του ΟΤΕ από την Deutsche Telekom, την πώληση της HELLAS SAT και η γεωστατική θέση του δορυφόρου HELLAS SAT2 ως δικαίωμα της χώρα, κατέθεσαν τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Άμυνας.


Προς τους κ.κ Υπουργούς:

-Οικονομικών

-Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

-Εθνικής Άμυνας

Θέμα: «Η εκποίηση των θυγατρικών του ΟΤΕ από την Deutsche Telekom, η πώληση της HELLAS SAT και η γεωστατική θέση του δορυφόρου HELLAS SAT2 ως δικαίωμα της χώρας».

Η αύξηση των κερδών του ΟΤΕ, που κατά βάση προέρχεται από τη μείωση των μισθών του παλαιού προσωπικού κατά 11%, την εφαρμογή των μισθών του μνημονίου στους νέους και τη δραστική μείωση των θέσεων εργασίας κατά δύο περίπου χιλιάδες, δεν φαίνεται να μπορεί από μόνη της να καλύψει και να αναχρηματοδοτήσει τις αλόγιστες δανειακές του υποχρεώσεις.

Η διοίκηση του ΟΤΕ παρά την αυξημένη κερδοφορία ακόμη και στην περίοδο της κρίσης (363,5 εκατομμύρια € το 2012 και 167,5 εκατομμύρια € το πρώτο τρίμηνο του 2013) και παρά τις διαφορετικές δυνατότητες που έχει για να συμπληρώσει τα απαιτούμενα ποσά για την αναχρηματοδότηση των δανείων προχωράει στην εκποίηση των θυγατρικών του.

Ο ΟΤΕ τα τελευταία χρόνια αποχωρεί σταδιακά από όλες τις χώρες στις οποίες είχε επενδύσει στο παρελθόν. Η αποχώρηση ,πριν λίγα χρόνια ξεκίνησε από την Αρμενία, το Μαυροβούνιο και τα Σκόπια. Στις μέρες της σημερινής διοίκησης πιστώνεται η πώληση της TELEKOM SERBIA, η πρόσφατη πώληση της GLOBUL (τηλεπικοινωνιακός οργανισμός Βουλγαρίας) και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την πώληση της HELLAS SAT, της εταιρείας που διαχειρίζεται τον ελληνικό δορυφόρο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ δεν θα είχε αντίρρηση στην πώληση των θυγατρικών του εξωτερικού αν εννοούνταν η επιστροφή των οργανισμών αυτών στο δημόσιο έλεγχο των χωρών. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο και ο ΟΤΕ φέρεται να παίζει το ρόλο του μεσίτη, ρόλο τον οποίο στην  περίπτωση του ΟΤΕ έπαιξε η MARFIN του κ. Βγενόπουλου. Αντίθετα εκφράζει την αντίθεσή του στην εκποίησή τους σε άλλους πολυεθνικούς κολοσσούς και μάλιστα την ώρα που οι θυγατρικές αυτές είναι κερδοφόρες.

Τα πράγματα με την πώληση της HELLAS SAT είναι ακόμη χειρότερα. Εδώ δεν έχουμε απλά την πώληση μιας θυγατρικής. Έχουμε την πώληση μιας θυγατρικής που διαχειρίζεται το δορυφόρο HELLAS SAT2 και με την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας που είναι σε εξέλιξη θα περάσει στα χέρια της ARAB SAT. Το θέμα της HELLAS SAT δεν έχει να κάνει μόνο με τα οικονομικά της στοιχεία. Η γεωστατική θέση που είναι δικαίωμα της χώρας και οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής είναι θέματα τα οποία η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να τα παραβλέπει και να παραμένει άφωνη.

Επειδή η διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου που αφορούν την τροχιακή θέση 39⁰ και τις συσχετισμένες ραδιοσυχνότητες είναι καθόλα σημαντική.

Επειδή η ειδική άδεια εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στην πρόσβαση και στην χρήση της ονομαστικής θέσης  39⁰  (αρ.457/14.12.2001) ανατολικά επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων ορίζεται από την σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Hellas Sat ΑΕ και η λειτουργία των ραδιοσυχνοτήτων ρυθμίζεται από το άρθρο 31 του ν.4070/12.

Επειδή σύμφωνα με την σύμβαση οποιοδήποτε αλλοδαπό Δημόσιο (πέραν του Κυπριακού) και οι παντός είδος αντιπρόσωποι αυτών, αποκλείονται της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και στην σύνθεση των οργάνων διοίκησης του δορυφορικού συστήματος, και οποιαδήποτε μεταβολή των συνθέσεων του μετοχικού κεφαλαίου και του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας και πρέπει να γνωστοποιείται στον Υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1) Γιατί η ελληνική κυβέρνηση επιτρέπει την πώληση της HELLAS SAT; Δεν γνωρίζει ή δεν την ενδιαφέρει το ότι η γεωστατική θέση δεν ανήκει στη Deutsche Telekom αλλά είναι δικαίωμα της χώρα μας;

2) Ποιες είναι οι εντολές και οι κατευθύνσεις που έδωσε στα μέλη του Δ.Σ. του ΟΤΕ που έχουν οριστεί από το ελληνικό Δημόσιο; Γιατί δεν αξιοποιήθηκε η πολυδιαφημισμένη δυνατότητα άσκησης αρνησικυρίας; Γιατί η κυβέρνηση παραμένει τελείως άφωνη και επιτρέπει την από-επένδυση και την εκποίηση των θυγατρικών του εξωτερικού;

3) Οι μετοχικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση προς την Arabsat Cyprus Limited έχουν επίδραση στους όρους της σύμβασης και ιδίως στις απαιτήσεις του ελληνικού Δημοσίου περί παράδοσης του τρίτου αναμεταδότη και περί εκτόξευσης νέου δορυφόρου σε αυτήν την τροχιακή θέση;

4) Ποιες δεσμεύσεις έχει αναλάβει ο νέος επενδυτής για παραγγελία και εκτόξευση νέου δορυφόρου στην τροχιακή θέση που κατέχει η Ελλάδα καθώς και για την διατήρηση των σταθμών ελέγχου σε Ελλάδα και Κύπρο;

5) Ποιες δεσμεύσεις έχει αναλάβει ο δυνάμει νέος επενδυτής για παραγγελία και εκτόξευση νέου δορυφόρου στην τροχιακή θέση που κατέχει η Ελλάδα, καθώς και για τη διατήρηση των Σταθμών Ελέγχου σε Ελλάδα και Κύπρο;

6)Θα αξιοποιηθούν τα δικαιώματα προτεραιότητας με τις ραδιοσυχνότητες που έχουν ανακοινωθεί από την χώρα μας στην Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) με τις ονομασίες «HELLAS-SAT-2G», «GRC15002» και «HELLAS-SAT-3G», δεδομένου ότι τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί των άνω επιπρόσθετων καταχωρίσεων θα αρχίσουν να λήγουν σταδιακά, από τις 20 Οκτωβρίου 2013( εκτός εάν τεθούν σε χρήση σε πρώτο στάδιο με την έγκαιρη μεταφορά στη συγκεκριμένη τροχιακή θέση των 39ο ανατολικά ενός υφιστάμενου δορυφόρου πριν την πρώτη συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία) και σε ένα αμέσως μεταγενέστερο στάδιο με την εκτόξευση ενός νέου δορυφόρου, ο οποίος να διαθέτει τις συμπεριλαμβανόμενες  στις ως άνω καταχωρίσεις συχνότητες;

7) Θα διατηρηθούν οι αντιπαροχές που προβλέπονται στη Σύμβαση της Hellas Sat με το Ελληνικό Δημόσιο, και κυρίως η απρόσκοπτη δωρεάν λειτουργία των αναμεταδοτών του δορυφόρου που χρησιμοποιούνται από κρατικές υπηρεσίες (στρατός, δήμοι κλπ);

Οι ερωτώντες βουλευτές

Διαμαντόπουλος Ευάγγελος

Στρατούλης Δημήτριος

Γάκης Δημήτριος

Σταθάκης Γεώργιος

2023 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)