to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

10:35 | 05.03.2015

Οικονομία

Ντράγκι σε Παπαδημούλη: Φιλοαναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις για να καταπολεμηθεί ο αποπληθωρισμός στην ευρωζώνη

Λίγες ώρες πριν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ανακοινώσει τις λεπτομέρειες του Προγράμματος Ποσοτικής Χαλάρωσης, ύψους 1 τρις ευρώ, και λίγες μέρες πριν το Eurogroup της Δευτέρας για την Ελλάδα, ο Μάριο Ντράγκι τονίζει τη σημασία που έχουν οι φιλο-αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις και η δημοσιονομική πολιτική στην αποτελεσματική καταπολέμηση του αποπληθωρισμού στην Ευρωζώνη


 (η φωτογραφία από την ομιλία Ντράγκι στη Λευκωσία, το βράδυ της Τετάρτης 4/3)

Λίγες ώρες πριν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανακοινώσει τις λεπτομέρειες του Προγράμματος Ποσοτικής Χαλάρωσης, ύψους 1 τρις ευρώ, και λίγες μέρες πριν το Eurogroup της Δευτέρας για την Ελλάδα, ο Μάριο Ντράγκι, με απάντησή του στο Δημήτρη Παπαδημούλη (03/03/15), τονίζει τη σημασία που έχουν οι φιλο-αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις και η δημοσιονομική πολιτική στην αποτελεσματική καταπολέμηση του αποπληθωρισμού στην Ευρωζώνη.

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, στην ερώτησή του στις 13/01/15, ζητούσε να πληροφορηθεί από τον Μάριο Ντράγκι «Γιατί έχει καθυστερήσει δραματικά να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του αποπληθωρισμού και τη στήριξη της ανάπτυξης στην ΕΕ, όπως, άλλωστε, προβλέπεται και στο καταστατικό της ΕΚΤ», επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις πληροφορίες για διαφωνίες, εκ μέρους της Γερμανίας, αναφορικά με την «ενεργοποίηση ενός προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων, με το επιχείρημα ότι θα ατονήσουν οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των κρατών μελών».

 

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην απάντησή του αφού παρουσιάζει τις γενικές γραμμές του Προγράμματος Ποσοτικής Χαλάρωσης «το οποίο θα περιλαμβάνει τα υφιστάμενα προγράμματα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων και αγοράς καλυμμένων ομολογιών, καθώς και αγορές στη δευτερογενή αγορά τίτλων επενδυτικής κατηγορίας (investment grade) σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από κυβερνήσεις χωρών της ζώνης του ευρώ, οργανισμούς και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα», επαναλαμβάνει τη θέση της Τράπεζας, όσον αφορά τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα χωρών που βρίσκονται σε χρηματοδοτική στήριξη, όπως η Ελλάδα.

 

Στη συνέχεια της απάντησής του, ο Μάριο Ντράγκι, επισημαίνει τους κινδύνους που δημιουργούνται από τη συνέχιση των πολιτικών λιτότητας, για την επιτυχή μάχη κατά του αποπληθωρισμού, τονίζοντας ότι: «Μολονότι διαθέτουμε τα μέσα νομισματικής πολιτικής προκειμένου να εκπληρώσουμε την αποστολή μας για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, τα μέτρα νομισματικής πολιτικής μας θα ήταν πιο αποτελεσματικά εάν συμπληρώνονται από αποφασιστικές δράσεις πολιτικής και σε άλλους τομείς πολιτικής, μεταξύ των οποίων η διαρθρωτική και η δημοσιονομική πολιτική, προκειμένου να αυξηθεί η επενδυτική δραστηριότητα, να ενισχυθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας και να επιταχυνθεί ο ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας», ενω καταλήγει σημειώνοντας ότι «Είναι ζωτικής σημασίας η γρήγορη, αξιόπιστη και αποτελεσματική εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», αφού «δεν θα αυξήσει μόνο τη μελλοντική διατηρήσιμη ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ, αλλά και τις προσδοκίες για υψηλότερα εισοδήματα…και… θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σήμερα σε περισσότερες επενδύσεις και να επισπεύσουν την οικονομική ανάκαμψη».

 

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Ζ-12/2015

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο εσωτερικό της ΕΚΤ εκφράζονται διαφωνίες για την ενεργοποίηση ενός προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων, με το επιχείρημα ότι θα ατονήσουν οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των κρατών μελών. Εναλλακτικά, έχουν προταθεί, μάλιστα, είτε η αγορά ομολόγων μόνο ανώτερης πιστοληπτικής διαβάθμισης είτε η αγορά κρατικού χρέους από τις αντίστοιχες εθνικές κεντρικές τράπεζες, προτάσεις που περιορίζουν την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, προεξοφλώντας την αποτυχία του.

Με δεδομένους τους στόχους της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό και τη στήριξη των γενικών στόχων της Ένωσης, αλλά και ότι το ∆εκέμβριο παρουσιάστηκε αρνητικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, ερωτάται ο Πρόεδρος της ΕΚΤ:

Γιατί έχει καθυστερήσει δραματικά να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του αποπληθωρισμού και τη στήριξη της ανάπτυξης στην ΕΕ, όπως, άλλωστε, προβλέπεται και στο καταστατικό της ΕΚΤ;

Ισχύουν οι πληροφορίες για επιβολή, εκ μέρους της Γερμανίας, περιορισμών στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, με αποτέλεσμα να εξαιρούνται μια σειρά από χώρες με οικονομικά προβλήματα; Εάν ναι, θα υποκύψει στον εν λόγω εκβιασμό;

Πότε απέκτησε η ΕΚΤ αρμοδιότητες σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη στις οικονομίες τους;

 

 

Απάντηση Προέδρου EKT

Μάριο Ντράγκι

 

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Παπαδημούλη,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 16 Ιανουαρίου 2015.

 

Η ΕΚΤ αποφάσισε στις 22 Ιανουαρίου 2015 να εισαγάγει διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων, το οποίο θα περιλαμβάνει τα υφιστάμενα προγράμματα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων και αγοράς καλυμμένων ομολογιών, καθώς και αγορές στη δευτερογενή αγορά τίτλων επενδυτικής κατηγορίας (investment grade) σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από κυβερνήσεις χωρών της ζώνης του ευρώ, οργανισμούς και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Όσον αφορά την καταλληλότητα πρόσθετων τίτλων σε ευρώ για το πρόγραμμα αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι οι τίτλοι θα πρέπει να είναι επενδυτικής κατηγορίας (investment-grade), δηλ. να έχουν την πρώτη καλύτερη από τις διαβαθμίσεις που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 3 στην εναρμονισμένη κλίμακα διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας για τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία προς χρήση ως εξασφαλίσεις στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Παρέκκλιση όσον αφορά τη διαβάθμιση εφαρμόζεται σε τίτλους συνδεδεμένους με χώρες που υπόκεινται σε κατάλληλο πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης και συμμορφώνονται με τους ανάλογους όρους όπως κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, στη διάρκεια αξιολογήσεων ενός προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης, η καταλληλότητα για αγορές στο πλαίσιο του διευρυμένου προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων θα διακόπτεται και θα αρχίζει πάλι μόνο εφόσον το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι θετικό.

Μολονότι διαθέτουμε τα μέσα νομισματικής πολιτικής προκειμένου να εκπληρώσουμε την αποστολή μας για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, τα μέτρα νομισματικής πολιτικής μας θα ήταν πιο αποτελεσματικά εάν συμπληρώνονται από αποφασιστικές δράσεις πολιτικής και σε άλλους τομείς πολιτικής, μεταξύ των οποίων η διαρθρωτική και η δημοσιονομική πολιτική, προκειμένου να αυξηθεί η επενδυτική δραστηριότητα, να ενισχυθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας και να επιταχυνθεί ο ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας. Είναι ζωτικής σημασίας η γρήγορη, αξιόπιστη και αποτελεσματική εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αυτό δεν θα αυξήσει μόνο τη μελλοντική διατηρήσιμη ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ, αλλά και τις προσδοκίες για υψηλότερα εισοδήματα. Επιπλέον, θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σήμερα σε περισσότερες επενδύσεις και να επισπεύσουν την οικονομική ανάκαμψη. Αυτό θα στηρίξει επίσης την επάνοδο του πληθωρισμού σε επίπεδα πλησιέστερα στο 2%.

 

 

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)