to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

19:35 | 23.10.2013

Κοινωνία

Μονιμοποιείται το "έκτακτο" χαράτσι - Φοροληστεία σε χωράφια, σπίτια, μαντριά

Οι ιδιοκτήτες σπιτιών χωρίς ρεύμα, χωραφιών και μαντριών που πριν δεν πλήρωναν χαράτσι, είναι τώρα αναγκασμένοι να πληρώσουν, όπως υποδεικνύει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Το χαράτσι της ΔΕΗ παίρνει μόνιμο χαρακτήρα, ενώ για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται η αναλγησία της μνημονιακής κυβέρνησης.


Νέες επιβαρύνσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων με τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων. Μονιμοποιείται το «χαράτσι, αφήνεται στο απυρόβλητο η μεγάλη ακίνητη περιουσία και φορολογούνται αγροτεμάχια, χέρσα χωράφια ακόμη και στάνες! Δείτε αναλυτικά το Σχέδιο Νόμου ΕΔΩ.

Για να εξασφαλιστεί η έκπτωση κατά 50% ή πλήρης απαλλαγή, για νοικοκυριά με τρία και περισσότερα παιδιά που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας θα πρέπει – κατά περίπτωση- να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες ευρώ (€7.000), προσαυξημένο κατά χίλια ευρώ (€1.000) για τον/την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,

• το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων και των γηπέδων στα οποία κατέχουν δικαιώματα τα μέλη της οικογένειας δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά προκειμένου για κτίσματα, ή τα 500 τετραγωνικά για οικόπεδα, ή τα 6.000 , προκειμένου για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, και

• ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Είναι βέβαια απορίας άξιο ποια οικογένεια με τέτοια εισοδήματα δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ή στο Δημόσιο (πηγή: euro2day.gr)…

Μεγάλοι χαμένοι του νέου φόρου θα είναι όσοι έχουν ακίνητοι περιουσία κάτω από τις 200.000 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες αυτοί πλήρωναν μόνο το περιβόητο χαράτσι και τίποτα για το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το ακίνητό τους. Ακόμη, οι ιδιοκτήτες μονοκατοικιών αξίας κάτω από 200.000 ευρώ καθώς και οι ιδιοκτήτες ακινήτων και αγροτεμαχίων αξίας μικρότερης των 200.000 ευρώ. Επίσης επιβαρύνονται όσοι έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια που εντός τους υπάρχει οποιοδήποτε κτίσμα.

Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, «μονιμοποιώντας και διευρύνοντας το δήθεν έκτακτο «χαράτσι» αλλά και φορολογώντας  αγροτεμάχια, χέρσα χωράφια ακόμη και στάνες, η κυβέρνηση συνεχίζει να λεηλατεί τους φτωχούς και την καθημαγμένη μεσαία τάξη, εφαρμόζοντας πιστά και απαρέγκλιτα τη μνημονιακή πολιτική».

Υπολογισμός του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων

Για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Α., καθορίζονται 20 συντελεστές με τη φορολογική επιβάρυνση ανά τετραγωνικό να κλιμακώνεται από τα 2,3 ευρώ για ακίνητα πολύ χαμηλής αντικειμενικής αξίας έως 500 ευρώ και να φτάνει τα 17 ευρώ για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης πάνω από τα 5.001 ευρώ.

Ο ΕΝ.Φ.Α. για τα δικαιώματα επί των κτισμάτων, εκτός των ειδικών κτιρίων, ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου (ΒΦ), του συντελεστή παλαιότητας κτίσματος (ΣΠΚ), του συντελεστή ορόφου (ΣΟ) ή μονοκατοικίας και του συντελεστή πρόσοψης (ΣΠ), καθώς και του συντελεστή βοηθητικών χώρων (ΣΒΧ), και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος (ΣΗΚ), κατά περίπτωση, ως εξής:
Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (μ2) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΟ ή ΣΜ x ΣΠ x ΣΒΧ (όπου εφαρμόζεται) x ΣΗΚ (όπου εφαρμόζεται).
Τι ισχύει το 2013:

1. Επιβάλλεται φόρος επί του συνόλου της αξίας της περιουσίας των φυσικών προσώπων (όχι όμως και για τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού), με αφορολόγητο όριο τις 200.000€, ανά φυσικό πρόσωπο, και προοδευτικό συντελεστή φορολόγησης από 0,2% έως και 1%.

2. Στα νομικά πρόσωπα επιβάλλεται φόρος επί του συνόλου της αξίας της περιουσίας, με συντελεστές 0,1% και 0,6% για τα κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, και 0,1% και 0,3% για τα μη κερδοσκοπικά που επιτελούν κοινωφελείς σκοπούς. Υπάρχουν διάφορες απαλλαγές νομικών προσώπων (κυρίως για ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα), κανένα όμως πρόσωπο δεν είναι πλήρως απαλλασσόμενο πλην του Ελληνικού Δημοσίου. 

3. Σε όλα τα πρόσωπα που έχουν ηλεκτροδοτούμενα κτήρια (κατοικίες, επαγγελματικές στέγες, επαγγελματικά κτήρια κ.λπ.), για το έτος 2013 (ορίζεται ρητά στο νόμο), καταβάλουν ένα έκτακτο τέλος (ΕΕΤΑ). Και για τα έτη 2011 και 2012 ίσχυε επίσης ένα έκτατο τέλος (ΕΕΤΗΔΕ), το οποίο όμως αντικαταστάθηκε γιατί δεν μπορούσε να έχει μόνιμο χαρακτήρα, σύμφωνα με το συμβούλιο επικρατείας.

Νέα φορολογία:

Η φορολογία δεν επιβάλλεται με προοδευτική κλίμακα, αλλά επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο. Επίσης δεν είναι συνάρτηση του ύψους της περιουσίας κάθε προσώπου. 

Ο τρόπος που σχεδιάσθηκε έχει να κάνει αποκλειστικά με αριθμητικά στοιχεία, που υπάρχουν από την καταγραφή των ακινήτων μηχανογραφικά, έτσι ώστε να βγαίνουν τα ποσά που έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισμό. Απόδειξη αυτού είναι ότι, το αριθμητικό ποσό (που εξαρτάται από την τιμή ζώνης του ακινήτου) το οποίο πολλαπλασιάζεται με τα τ.μ. των κτισμάτων, δεν έχει σταθερό βήμα αλλά αλλού αυξάνει κατά 0,2, αλλού κατά0,3 ή 0,4 ή 0,5 και ξαφνικά «πηδάει» στο 1. Σαφέστατα από αυτό προκύπτει ότι σχεδιάσθηκε αποκλειστικά με στόχο να προκύπτουν τα ποσά και όχι με αναλογικό – προοδευτικό τρόπο. Επί πλέον αυτά τα «πηδήματα» πραγματοποιούνται σε μέσες τιμές ζωνών και όχι στις υψηλές ζώνες (μεσαία τάξη – ταξικό κριτήριο).

Ο τρόπος που υπολογίζονται τα κτίσματα μοιάζει με τον τρόπο που έχουν επιβληθεί τα «χαράτσια», στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (ΕΕΤΗΔΕ –ΕΕΤΑ). Απλά ο αριθμός με τον οποίο πολλαπλασιάζονται τα κτίσματα, είναι λίγο μικρότερο, από εκείνο του ΕΕΤΑ. Κάτι το οποίο πλασάρουν ως μείωση, παραλείποντας να πουν ότι αυτό ήταν έκτακτο μέτρο, που επιβλήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα, και όχι μόνιμη φορολογία πάνω στα ακίνητα. Παραβλέπουν ότι είναι διαφορετικό οι φορολογούμενοι να πληρώσουν (με απόλυτη στέρηση) για ένα μέτρο 2 ή 3 χρόνια και διαφορετικό αυτό να γίνει μόνιμη, ετήσια επαναλαμβανόμενη φορολογία. Πόσο μάλλον, όταν ο φόρος στις πολύ μεγάλες περιουσίες, μειώνεται αισθητά (σε σχέση με το άθροισμα του ΦΑΠ και των χαρατσιών)

Τα οικόπεδα υπολογίζονται εν μέρει βάσει της αξίας τους και τα αγροτεμάχια με βάση την επιφάνεια, την ελάχιστη βασική αξία γης (του αντικειμενικού), την καλλιέργειά τους, την απόστασή τους από τη θάλασσα, την πρόσοψή τους και τον αν έχουν επάνω τους κατοικία ή όχι.

Σήμερα η τακτική φορολογία (ΦΑΠ) επιβάλλεται στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας με προοδευτική κλίμακα και με αφορολόγητο ποσό. Κατ’ έτος για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα βεβαιώνονταν περίπου 800.000.000€. Τώρα προσπαθούν να βεβαιώσουν 3.700.000.000€ ή 4.000.000€. (ποσά ακόμα μεγαλύτερα από το άθροισμά ΦΑΠ και ΕΕΤΑ)

Υπάρχει μια μικρή μείωση σε πρόσωπα, που έχουν μόνο κτίσματα (χωρίς οικόπεδα ή περαιτέρω δικαίωμα σε υψούν οικοπέδου ή αγροτεμάχια) σε σχέση με τα έκτακτα  μέτρα (ΕΕΤΑ). Επίσης θα ελαφρυνθούν όσοι πλήρωναν υψηλό φόρο ακίνητης περιουσίας. 

Σίγουρα θα επιβαρυνθούν όσοι δεν πλήρωναν ΦΑΠ (άρα περιουσίες μέχρι 217.000€) και έχουν οικόπεδο και όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν αγροτεμάχιο.

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)