to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

Λιμάνι Πειραιά: Ξεκίνησαν την επέκταση του Νότιου Προβλήτα Κρουαζιέρας χωρίς Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στο λιμάνι του Πειραιά, στην Άκρα Θεμιστοκλέους της Πειραϊκής στη νοτιοδυτική θαλάσσια και χερσαία περιοχή της εισόδου του μεγάλου λιμανιού, εκτελούνται τους τελευταίους έξι μήνες έργα επέκτασης του Νότιου Προβλήτα Κρουαζιέρας.


Γιατί καθυστερεί η υπογραφή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο επέκτασης του Νότιου Προβλήτα Κρουαζιέρας στον ΟΛΠ ενώ το έργο εκτελείται! Με ποιο τρόπο ασκείται από τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες o έλεγχος  νομιμότητας εκτέλεσης του έργου, όσο εκκρεμεί η παραπάνω έγκριση, ρωτούν 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Πειραιά και Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας, Θοδωρή Δρίτσα.

Στο λιμάνι του Πειραιά, στην Άκρα Θεμιστοκλέους της Πειραϊκής στη νοτιοδυτική θαλάσσια και χερσαία περιοχή της εισόδου του μεγάλου λιμανιού, εκτελούνται τους τελευταίους έξι μήνες  έργα επέκτασης του Νότιου Προβλήτα Κρουαζιέρας.

Για σχεδόν το σύνολο των έργων του Master Plan του ΟΛΠ συντάχθηκε και κατατέθηκε τον Νοέμβριο 2019  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που περιελάμβανε και το συγκεκριμένο έργο, ενώ εκκρεμεί η σύνταξη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), που θα συνοδεύει συνολικά το Master Plan.

Η προαναφερθείσα ΜΠΕ εξετάζει αναλυτικά το έργο της επέκτασης, ως προς τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, την κυκλοφορία, το αστικό και αρχαιολογικό τοπίο, ως προς τις επιπτώσεις του στο φυσικό περιβάλλον (αέριοι ρύποι, βυθοκορήσεις και ιζήματα λιμενολεκάνης), ως προς την κυκλοφοριακή επιβάρυνση και ως προς τις επιπτώσεις της λειτουργίας του εργοταξίου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του. Για τούτο προτείνει ειδικούς όρους και τεχνικές με στόχο τη μείωση ή εξάλειψη αυτών των επιπτώσεων.

Στο πλαίσιο του νόμου, η ΜΠΕ εξετέθη σε δημόσια διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν οι δήμοι και οι φορείς της πόλης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά γνωμοδότησε (31.1.2020) και έθεσε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους με απόφαση του. Το ίδιο έπραξε και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με απόφαση του (20.5.2020), συμφωνώντας με τους πιο πάνω περιβαλλοντικούς όρους.

 Αντίστοιχοι όροι ετέθησαν με τις σχετικές αποφάσεις της ΕΣΑΛ (80η Απόφαση ΕΣΑΛ/25.9.2019 και 81η Απόφαση ΕΣΑΛ/9.10.2019). Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης εκκρεμεί η υπογραφή της από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τούτο δεν έχει γίνει ακόμη παρότι έχει παρέλθει προ πολλού ο «εύλογος χρόνος» επεξεργασίας όπως και έχει ολοκληρωθεί ο δημόσιος διάλογος με την κατάθεση των προτάσεων της αυτοδιοίκησης, των φορέων και των πολιτών.

Έχει επίσης παρέλθει κάθε προθεσμία που δίνει το νέο «εκσυγχρονισμένο» θεσμικό πλαίσιο του ν.4685|2020 για τις νέες προθεσμίες παρά τις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου Υπουργού, ότι θα ξεχάσουμε τις περιπτώσεις καθυστερήσεων χρόνων. Επίσης έχει παρέλθει κάθε προθεσμία για εισαγωγή του θέματος στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και κάθε αντίστοιχη προθεσμία για την έκδοση της απόφασης από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα.

Όμως ο ΟΛΠ, με την έναρξη της πανδημίας και των σχετικών περιορισμών άρχισε την εκτέλεση του έργου με θαλάσσιες εργασίες βυθοκορήσεων, απόρριψης σκωριών και αδρανών για τη θεμελίωση του νέου προβλήτα. Με την έναρξη του δεύτερου κύματος περιορισμών άρχισε την εκτέλεση του χερσαίου σκέλους του έργου, με διέλευση εκατοντάδων τετραξονικών φορτηγών μέσα από την πόλη του Πειραιά, παρά τον ρητό όρο που ετέθη τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά όσο και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής για τη μη διέλευση τους για λόγους μεγάλης κυκλοφοριακής επιβάρυνσης, επιβάρυνσης από καυσαέρια, φθοράς των οδοστρωμάτων και των υπόγειων δικτύων λόγω μεγάλου βάρους και κραδασμών από τις συνεχείς μεταφορές.

Όλα τα παραπάνω, δηλαδή χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους αλλά σε αναμονή έκδοσής τους,

-με δεδομένους τους κινδύνους που συνεπάγεται η εκτέλεση έργων στο λιμένα Πειραιά από την ΟΛΠ Α.Ε. χωρίς την αδειοδότηση και την θεσμοθέτηση των ειδικότερα προβλεπόμενων περιβαλλοντικών όρων και την αντίστοιχη εποπτεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες,

-με δεδομένη την υποβάθμιση του αστικού, αρχαιολογικού, αέριου και θαλάσσιου περιβάλλοντος της πόλης του Πειραιά,

-με δεδομένη την αγνόηση τόσο των τοπικών θεσμικών οργάνων -δημοτικών και περιφερειακών- όσο και μεγάλης μερίδας της ευρύτερης Πειραϊκής κοινωνίας που δραστηριοποιείται επί μακρόν επί περιβαλλοντικών ζητημάτων και ζητημάτων ποιότητας ζωής και μάλιστα σε σχέση με την επίδραση των έργων της ΟΛΠ Α.Ε. σε αυτά.

 

Ερωτάται ο κος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 

-Για ποιους λόγους καθυστερεί, πολύ πέραν του προβλεπόμενου «εύλογου χρόνου» την υπογραφή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αλλά και των προθεσμιών και διαδικασιών που ο ίδιος νομοθέτησε μερικούς μήνες νωρίτερα; 

-Προτίθεται να ενσωματώσει – συμπεριλάβει σε αυτήν την Μελέτη, (την οποία οφείλει κατά νόμο να υπογράψει, να τροποποιήσει ή να απορρίψει εντός «εύλογου χρόνου»), τους περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι περιγράφονται με την από 31- 01- 2020 ομόφωνη Απόφαση – Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, με την από 20 - 5 - 2020  ίδιου περιεχομένου Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, όπως επίσης με την 80η και 81η Απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), στις 25-9-2019 και στις 9-10-2019 αντίστοιχα;

Ερωτώνται επίσης ο κύριος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κυρία Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού και ο κύριος Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: 

-Δεδομένου ότι, το έργο εκτελείται αυθαίρετα και παράνομα χωρίς εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (όπως παράλληλα εκτελούνται και άλλα συνοδά ή  διαφορετικά  έργα στο σύνολο του λιμανιού), με βάση ποια δεσμευτικά εκ του νόμου κριτήρια επί τη βάσει μη εγκεκριμένων όρων, ασκείται σήμερα αλλά και ήδη πλέον του εξαμήνου, ο έλεγχος νομιμότητας, καλής εκτέλεσης και τήρησης εγκεκριμένων όρων από τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων   και από το Λιμεναρχείο Πειραιά σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες  του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή; 

-Εάν το έργο προχωρήσει και ολοκληρωθεί αυθαίρετα, χωρίς ή και ενδεχομένως κατά παράβαση της εκ του νόμου δεσμευτικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ποιοι θα ευθύνονται για την εκτέλεση του έργου καθ΄ υπέρβαση της νομιμότητας και ποιος θα έχει την ευθύνη στη βέβαιη περίπτωση περιβαλλοντικής υποβάθμισης της περιοχής; Αδίκημα που με βάση την κείμενη νομοθεσία είναι και ποινικού χαρακτήρα.

 
 

2024 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)