to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

16:37 | 29.11.2012

Πολιτική

Κείμενο συμβολής της Επιτροπής Δικαιωμάτων στο διάλογο του ΣΥΡΙΖΑ για το μεταναστευτικό

Μια αριστερή πολιτική για το Μεταναστευτικό


Tο μεταναστευτικό και σε όλες τις πτυχές που συνδέονται με αυτό, η κυβέρνηση, η Xρυσή Aυγή και το πολιτικό σύστημα, έχoυν την απόλυτη ιδεολογική ηγεμονία. Η ανεκτικότητα, η ουδετερότητα, που υπήρχε παλιά, έχει γίνει πλέον πλειοψηφικά εχθρότητα προς τους μετανάστες.Οι ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους, διακινούν από τη μια το φόβο και από την άλλη το μίσος, συναισθήματα που διαλύουν την κοινωνία και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Σε αυτό το εύφορο έδαφος αναπτύσσονται πρακτικές βιοπολιτικής, στα σώματα των κοινωνικά αδύναμων μεταναστών με τον εγκλεισμό τους, των οροθετικών με το στιγματισμό και τον εγκλεισμό, των τρανσεξουαλ με την κακοποίηση και τον αποκλεισμό.
Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, δυσκολότερη και από το 1990, όταν η ελληνική κοινωνία αιφνιδιάστηκε με το μεταναστευτικό ρεύμα και έγινε χώρα υποδοχής μεταναστών.Η οικονομική κρίση είναι ο χειρότερος σύμμαχος για να υπερασπιστεί ο Συ.Ριζ.Α. την κοινωνική αλληλεγγύη, που να υπερβαίνει το χρώμα και τη φυλή. Να μιλήσει για ανεργία, που να υπερβαίνει επίσης το χρώμα και τη φυλή. Ή πολύ περισσότερο για δικαιώματα.

Πρέπει λοιπόν να αναστοχαστούμε όλο το μεταναστευτικό.
Να αποδομήσουμε τον κυρίαρχο λόγο και με όπλο το ρεαλισμό και τον ορθολογισμό, να καταστρώσουμε μια αφήγηση, αναδεικνύοντας την υποκρισία και τα αδιέξοδα της ηγεμονικής πρότασης. Το επίκεντρο της κριτικής μας πρέπει να είναι ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός, που διέλυσε χώρες, που νομιμοποίησε τον πόλεμο, που έδιωξε εκατομμύρια ανθρώπων από τα σπίτια και τη γη τους, διαχωριζόμενοι σε αυτό και από τη Χρυσή Αυγή.
Κεντρική θέση του Συ.Ριζ.Α. είναι η ριζική τροποποίηση του Ευρωπαικού Συμφώνου προς την κατεύθυνση της αναλογικής κατανομής των μεταναστών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάργηση του Κανονισμού Δουβλίνο 2 και η μη υιοθέτηση του υπό έγκριση Κανονισμού Δουβλίνο 3, στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαικού Συστήματος Ασύλου. Είμαστε αντίθετοι στο πρωτόκολλο επανεισδοχής μεταναστών μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας καθώς δεν εξασφαλίζει ότι οι δικαιούμενοι διεθνούς προστασίας/αιτούντες άσυλο θα εξαιρούνται ρητά από την επανεισδοχή στην Τουρκία
Διατυπώνουμε τις ακόλουθες θέσεις για τις διάφορες κατηγορίες αλλοδαπών που βρίσκονται στην Ελλάδα


1) Πρώτη μεγάλη και διακριτή κατηγορία που κινδυνεύει να χαθεί είναι οι πρόσφυγες. Είναι αυτοί που διώκονται από τις χώρες του για λόγους πολιτικούς, ιδεολογικούς, θρησκευτικούς κλπ και τυγχάνουν προστασίας από τη συνθήκη της Γενεύης.Αυτοί δικαιούνται άσυλο. 

2)Δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι οι πρόσφυγες πολέμου, που εγκαταλείπουν τη χώρα τους, γιατί διεξάγεται εμφύλιος πόλεμος και κινδυνεύει η ζωή τους. Αυτοί τυγχάνουν διεθνούς προστασίας. Δικαιούνται πολιτικό άσυλο,επικουρικό καθεστώς προστασίας ή ανθρωπιστικό καθεστώς.

3) Τρίτη μεγάλη κατηγορία είναι αυτοί που έχουν άδεια εργασία και παραμονής στη χώρα μας, οι οποίοι δικαιούνται να την ανανεώνουν.

4) Αυτοί που είχαν άδεια εργασία και παραμονής, αλλά δεν μπόρεσαν να την ανανεώσουν, γιατί δεν είχαν τον επαρκή αριθμό ενσήμων για την ανανέωση της.

5) Αυτοί που ήλθαν στην ελλάδα μετά το 2005, που έγινε η τελευταία νομιμοποίηση, έχουν πάνω από 5 χρόνια στη χώρα, εργάζονται και έχουν δημιουργήσει βιοτικούς και κοινωνικούς δεσμούς εδώ. Δικαιούνται σε άδεια διαμονής.

6) Αυτοί που εκκρεμεί σε βάρος τους διοικητική ή δικαστική απέλαση, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.Μπορούν αν λαμβάνουν άδεια υπό ανοχή παραμονής.

7)και τέλος μια μεγάλη κατηγορία που έρχονται στην Ελλάδα για να προωθηθούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν συγγενείς ή που μπορούν να βρουν δουλειά και εγκλωβίζονται εδώ. Μπορούν να πάνε αφού λάβουν χορήγηση προσωρινής διαμονής κι ένα έγγραφο της Συνθήκης Σένγκεν για να περάσουν σε άλλη χώρα. Γενίκευση του προγράμματος εθελοντικού επαναπατρισμού, για αξιοπρεπή αποχώρηση από τη χώρα, μέσω του ΔΟΜ και με τις εγγυήσεις των διεθνών συμβάσεων.

Βασική διεκδίκησή μας είναι η διαρκής διαδικασία τακτικής νομιμοποίησης των μεταναστών υπό προϋποθέσεις. Επιδίωξή μας είναι η υιοθέτηση ανάλογης θέσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, προτείνουμε:

1.Κατάργηση των ρατσιστικών διατάξεων που θεσπίζουν διακρίσεις και στερούν το δικαίωμα πρόσβασης στην υγεία, την παιδεία και την κοινωνική προστασία από μετανάστες χωρίς έγγραφα.

2. Άσυλο στους πολιτικούς πρόσφυγες. Πραγματική επικουρική προστασία στους πρόσφυγες του πολέμου της φτώχειας των κοινωνικών συγκρούσεων και των φυσικών καταστροφών και δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης για τους δικαιούχους αυτούς.

3.Αποσύνδεση της ανανέωσης της άδειας παραμονής των μεταναστών από την ύπαρξη ορισμένου αριθμού ενσήμων. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός ενσήμων που τυχόν μπορεί να απαιτείται δε θα πρέπει να υπερβαίνει εκείνον που απαιτείται για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας (50 ετησίως).

4.Δυνατότητα μεταβολής του σκοπού της άδειας διαμονής των μεταναστών, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό. Αποσύνδεση της άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα από απόδειξη ύπαρξης πόρων ύψους 60.000 ευρώ. 

5.Κατάργηση διοικητικής απέλασης που γίνεται χωρίς δικαστικές εγγυήσεις και δυνατότητα κατάλληλης και αποτελεσματικής προσφυγής σε δικαστικό όργανο για την αμφισβήτηση ή την ακύρωσή της. 

6.Αποποινικοποίηση του αδικήματος της παράνομης εισόδου και διαμονής. Χορήγηση άδειας εργασίας σε όλους. 

7.Να θεσμοθετηθεί ρητά στο μεταναστευτικό νόμο η απαγόρευση της απέλασης και της διοικητικής κράτησης των ευάλωτων ομάδων (άτομα με αναπηρία, ανήλικοι,ιδίως οι ασυνόδευτοι, έγκυες γυναίκες, άτομα ηλικίας κάτω των 65 ετών, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας κλπ).

8.Δραστική αύξηση του προσωπικού που ασχολείται με την χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής, ιδίως στις Περιφέρειες της χώρας. 

9.Άμεση κατάργηση της αρμοδιότητας της της παραλαβής και εξέτασης αιτημάτων ασύλου από τις αστυνομικές αρχές. Άμεση λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών με κατάλληλη και επαρκή υποστήριξη και υπαγωγή της στο Υπουργείο Εσωτερικών.

10.Απαγόρευση των επαναπροωθήσεων σε σημεία εισόδου -Έβρος και Βόρειο Αιγαίο. Όχι στην αυθαίρετη απόρριψη υποβαλλόμενων αιτημάτων ασύλου από τις αστυνομικές αρχές.Κατάργηση των πρακτικών αναχαίτισης των εισερχόμενων αλλοδαπών στα σύνορα.

11.Κατάργηση των κέντρων κράτησης αλλοδαπών.Άμεση λειτουργία κέντρων πρώτης υποδοχής, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των νεοεισερχομένων με εξατομικευμένη κρίση, παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με εξειδικευμένο προσωπικό .Ειδική μέριμνα για ευάλωτες ομάδες. Δημιουργία κέντρων υποδοχής/φιλοξενίας για αλλοδαπούς και άπορους/άστεγους ημεδαπούς.

12.Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε αυτοδιοικητικές εκλογές σε όλους τους αλλοδαπούς που συμπληρώνουν 5 χρόνια νόμιμης διαμονής.

13.Διατήρηση υποβολής αιτήματος για απονομή ιθαγένειας, μετά την πάροδο 7 ετών διαμονής στην ελληνική επικράτεια.Απόκρουση οποιασδήποτε τροποποίησης του νόμου Ραγκούση περί ιθαγένειας. Απόδοση ελληνικής υπηκοότητας στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα, ή που έχουν συμπληρώσει 3ετη φοίτηση σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 
14.Ενεργοποίηση συμβουλίων ένταξης μεταναστών στους δήμους 

15.Λειτουργικό και αποτελεσματικό πλαίσιο εντοπισμού και προστασίας των θυμάτων trafficking.

Για το ζήτημα των θυλάκων μεταναστών μέσα στις πόλεις
Η προσέγγιση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας με όρους γκέτο, υποβάθμισης και καταστολής, περισσότερο συσκοτίζει το ζήτημα παρά υποδεικνύει πιθανές προτάσεις αντιμετώπισης. Τα γκέτο στις πόλεις γεννιούνται από τη στέρηση δικαιωμάτων και την αδυναμία ένταξης των περιθωριοποιημένων πληθυσμών. 
Η αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων με την αύξηση της αστυνόμευσης και τις επιχειρήσεις- σκούπες το μόνο που μπορεί να επιτύχει είναι να μετατοπίσει το πρόβλημα μερικά χιλιόμετρα, σε μια άλλη γωνία της πόλης. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις (επιχειρήσεις-σκούπα),συνδέονται με εκτεταμένες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων,υιοθετούν την θεωρία της συλλογικής ευθύνης και αναπαράγουν τα πιο ρατσιστικά στερεότυπα, ενοχοποιώντας το σύνολο ενός συγκεκριμένου πληθυσμού. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ως κύριες αιχμές της πολιτικής μας
ενίσχυση των προνοιακών δομών, ώστε αυτές να μπορούν να ανταποκριθούν στις υπάρχουσες ανάγκες, ιδίως σε ότι αφορά τη σίτιση, τη στέγαση, τα προγράμματα κατά της τοξικοεξάρτησης, την (επαν)ένταξη των κοινωνικά αποκλεισμένων. 
εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων για την ανάπλαση των υποβαθμισμένων γειτονιών της Αθήνας και άλλων πόλεων με σημαντικό πληθυσμό μεταναστών, με την αναβάθμιση των υπαρχόντων χώρων πρασίνου, τη δημιουργία νέων, τη συστηματική καθαριότητα, τη δημιουργία όλων εκείνων των αναγκαίων κοινωνικών υποδομών (σχολικών κτηρίων και παιδικών σταθμών, δημοτικών ιατρείων, πολιτιστικών κέντρων, αθλητικών εγκαταστάσεων). 
οργάνωση με πρωτοβουλία και ευθύνη των Δήμων του δημόσιου διάλογου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στον αντίποδα της δημιουργίας ειδικών οργανισμών και επιτροπών με υπερεξουσίες που παραπέμπουν σε καθεστώς «έκτακτης ανάγκης».

2024 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)