to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

10:20 | 01.06.2019

Κοινωνία

Νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη Δημόσια Υγεία 2019-2022: «Η υγεία ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα»

«Τα σύγχρονα συστήματα υγείας οφείλουν να εξασφαλίζουν το δικαίωμα κάθε πολίτη να απολαμβάνει το υψηλότερο εφικτό επίπεδο σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας και ευεξίας»


Όπως αναφέρεται στο κατατεθέν «Εθνικό Σχέδιο για τη Δημοσια Υγεία 2019-2020», «η υγεία αποτελεί ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Τα σύγχρονα συστήματα υγείας οφείλουν να εξασφαλίζουν το δικαίωμα κάθε πολίτη να απολαμβάνει το υψηλότερο εφικτό επίπεδο σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας και ευεξίας. Αυτό επιδιώκεται μέσω της εφαρμογής σύγχρονων πολιτικών δημόσιας υγείας, οι οποίες συνιστούν θεμελιώδη προϋπόθεση για:
α) την αποτελεσματική, αποδοτική και βιώσιμη αντιμετώπιση του σύγχρονου νοσολογικού φάσματος και των μειζόνων παραγόντων κινδύνου που το διαμορφώνουν, καθώς και
β) την επίτευξη των στόχων της καθολικής πρόσβασης και της άρσης των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων που επιδεινώνονται λόγω των παγκόσμιων οικονομικών και πολιτικών συγκυριών».

Το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας έφερε στη δημοσιότητα δύο σημαντικά κείμενα για το νέο τοπίο στη Δημόσια Υγεία, το «Εθνικό Σχέδιο Δημοσιας Υγείας 2019-2022», καθώς και το «Εγχειρίδιο για τον Αντιγριππικο Εμβολιασμό».

Στόχος η καθολική υγειονομική κάλυψη σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

«Το παγκοσμιοποιημένο και ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον δημιουργεί συνεχείς προκλήσεις στο χώρο της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα δε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) οι βασικότερες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι η οικονομική κρίση, οι κοινωνικές ανισότητες, η γήρανση του πληθυσμού και η υψηλή επίπτωση χρόνιων εκφυλιστικών νοσημάτων, οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές καθώς και οι σύγχρονες περιβαλλοντικές απειλές, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής», αναφέρεται μεταξύ άλλων στις πρώτες σελίδες ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας, Ιωάννη Μπασκόζου.

«Ειδικότερα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια,  το σύστημα Δημόσιας Υγείας δοκιμάστηκε με μείζονες περικοπές στον προϋπολογισμό που μείωσαν σημαντικά τη δαπάνη για τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας την ίδια στιγμή που οι δείκτες φτώχειας αυξήθηκαν σημαντικά», αναφέρεται στον πρόλογο του κ. Μπασκόζου.

«Αναμφισβήτητα οι  προκλήσεις είναι πολλές και μεγάλες. Ανταποκρινόμενη σε αυτές τις προκλήσεις η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο της γενικότερης μεταρρύθμισης του συστήματος Υγείας , σε συνεργασία με τον ΠΟΥ , έχει αναλάβει ένα έργο μείζονος και κομβικής σημασίας που αφορά στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των δομών και των πολιτικών Δημόσιας Υγείας στην χώρα μας», συνεχίζει.

«Ο στόχος της καθολικής υγειονομικής κάλυψης  εναρμονίζεται με το προτεινόμενο όραμα για  την "Υγεία 2020" του ΠΟΥ και τους στόχους της "Βιώσιμης Ανάπτυξης το 2030" του ΟΗΕ. Η υγεία,  σύμφωνα με το "Υγεία 2020" και τους στόχους της "Βιώσιμης Ανάπτυξης το 2030", συνιστά καίρια πολιτική επιλογή για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Η δέσμευση του Υπουργείου Υγείας αποτυπώνεται στο πενταετές Πρόγραμμα Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων με τίτλο: «Ο τομέας της Υγείας στην Ελλάδα πέρα από την λιτότητα: 100 σημεία Δράσης στην κατεύθυνση της καθολικής κάλυψης» («Σχέδιο 100 δράσεων»), το οποίο περιέχει μια σειρά δεσμεύσεων με απώτερο σκοπό την παροχή καθολικής κάλυψης, την ποιοτική φροντίδα υγείας και ποιοτική δημόσια υγεία, τη διαφάνεια, την χωρίς αποκλεισμούς σύγχρονη διακυβέρνηση και τη δίκαιη και βιώσιμη χρηματοδότηση για την περίθαλψη», αναφέρεται στο κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Δημόσιας Υγείας 2019-2022.

«Ένα σχέδιο που αναμετριέται με τις προκλήσεις αλλά και τα ζητήματα προσβασιμότητας στους εμβολιασμούς»

Λόγο για τη σημασία της ευρείας εφαρμογής των προγραμμάτων εμβλιασμού κάνει και ο χαιρετισμός του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας και προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας, Ιωάννη Μπασκόζου, στο «Εγχειρίδιο για τον Αντιγριππικο Εμβολιασμό».

«Η ευρεία εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμού στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα αποτέλεσε μία από τις πιο επιτυχημένες πολιτικές Δημόσιας Υγείας στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Οι σύγχρονες πολιτικές Δημόσιας Υγείας βασίζονται στη μετάβαση από το  «παιδιατρικό πρόγραμμα εμβολιασμού» σε ένα «εμβολιαστικό πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες και όλες τις ομάδες». Παρόλα αυτά, επιδημίες από νοσήματα που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό συνεχίζουν να εμφανίζονται ακόμη και σε χώρες με μακροχρόνια προγράμματα εμβολιασμού. Για τις σύγχρονες κοινωνίες, προκλήσεις αποτελούν η διστακτικότητα εμβολιασμού (ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας περιλαμβάνει τη διστακτικότητα στις δέκα κορυφαίες απειλές για την παγκόσμια υγεία το 2019), οι μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών, η προσβασιμότητα στους εμβολιασμούς, η υποχρεωτικότητα ή μη των εμβολιασμών, νέα εμβόλια και νέες ενδείξεις για εμβολιασμό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλούν σε δράσεις για την προώθηση του αντιγριπικού εμβολιασμού του προσωπικού υπηρεσιών υγείας. Ο στόχος είναι διττός: η άμεση προστασία του ίδιου του εργαζόμενου και ή έμμεση προστασία των ασθενών, κυρίως αυτών που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Επομένως ο αντιγριπικός εμβολιασμός του προσωπικού υπηρεσιών υγείας συνιστά σημαντικό μέτρο ενός συνολικού προγράμματος για την πρόληψη και τον έλεγχο της μετάδοσης λοιμώξεων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας αλλά και προώθησης της επαγγελματικής υγείας. Επιπρόσθετα, οι επαγγελματίες υγείας παραμένουν οι πιο πολύτιμοι σύμβουλοι που επηρεάζουν τις αποφάσεις του γενικού πληθυσμού για εμβολιασμό. Σε απάντηση στις προκλήσεις αυτές, το Υπουργείο Υγείας συγκρότησε τη Συντονιστική Επιτροπή για τον Εμβολιασμό των Επαγγελματιών Υγείας για την Εποχική Γρίπη, με σκοπό την αναζήτηση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των βέλτιστων πρακτικών για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης του προσωπικού υπηρεσιών υγείας κατά της γρίπης. Επίσης για πρώτη φορά το Υπουργείο Υγείας βραβεύει τις υγειονομικές μονάδες που πετυχαίνουν τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης πανελλαδικά.   

Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε ειδικά για τον αντιγριπικό εμβολιασμό του προσωπικού υπηρεσιών υγείας. Η υλοποίηση του αποτέλεσε πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής για τον Εμβολιασμό των Επαγγελματιών Υγείας για την Εποχική Γρίπη και στη συγγραφή του συμμετείχαν επιστήμονες από το χώρο της Δημόσιας Υγείας και της Υγείας γενικότερα.

Τους ευχαριστούμε θερμά. Το έργο παρουσιάζει αναλυτικά τα επιστημονικά δεδομένα και τις εφαρμόσιμες πρακτικές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αντιγριπικού εμβολιασμού σε επίπεδο υγειονομικών μονάδων. Ευελπιστούμε ότι θα υποστηρίξει καθοριστικά το έργο των Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, των Ιατρών Εργασίας και των διοικήσεων των υγειονομικών μονάδων και υγειονομικών περιφερειών για την προστασία των ασθενών και του προσωπικού, που αποτελεί τον κύριο στόχο της Δημόσιας Υγείας».

tags: υγεία

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)