Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, η Vodafone Ελλάδας ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τις εταιρίες Intracom και World Equities Investments Holdings (οι οποίες  ελέγχουν ποσοστά 57,24% και 17,9%, αντίστοιχα), για την απόκτηση μετοχών τους έναντι ποσού συνολικά 72,7 εκατ. ευρώ. Η Vodafone κατέχει ήδη18,4% μερίδιο στην Ηellas Οnline και με την ολοκλήρωση της συμφωνίας το συνολικό ποσοστό θα φτάσει στο 91,2%.

Σε επόμενη φάση και μετά από την αναμενόμενη έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΕΤ) θα ακολουθήσει η διαδικασία συγχώνευσης. Από την πλευρά της, η Intracom κάνει λόγο για «επωφελή συμφωνία» που θα της «αποφέρει ρευστότητα και θα επιτρέψει την υλοποίηση νέων επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας».