to top
 • βρείτε μας στο Twitter
 • βρείτε μας στο Facebook
 • βρείτε μας στο YouTube
 • στείλτε μας email
 • εγγραφείτε στο RSS feed
 • international version

1:08 | 10.07.2015

Πολιτική

Η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης στους θεσμούς

Στη δημοσιότητα έδωσαν από το Μέγαρο Μαξίμου την πρόταση που στάλθηκε στους θεσμούς.


1. Η ελληνική πρόταση που κατατέθηκε προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας [ESM] αφορά τη χρηματοδότηση των δανειακών αναγκών της χώρας από την 01/07/2015 έως τις 30/06/2018, για τρία δηλαδή χρόνια. Και περιλαμβάνει ακόμα την ρύθμιση του χρέους καθώς και εμπροσθοβαρές αναπτυξιακό πακέτο ύψους 35 δισ.

2. Στην πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης οι στόχοι πρωτογενούς πλεονάσματος [1%, 2% και 3% του ΑΕΠ] θα επανεξεταστούν, καθώς τα δεδομένα έχουν μεταβληθεί.

3. Τα βασικά τρόφιμα και ο ΦΠΑ στα ξενοδοχεία είναι στο 13%. Διατηρείται η έκπτωση του ΦΠΑ στα νησιά μέχρι το τέλος του 2016, εκτός από τα πλουσιότερα και πιο τουριστικά. Η κατάργηση της έκπτωσης στα απομακρυσμένα νησιά θα γίνει στο τέλος του 2016 και όταν θα έχει δημιουργηθεί μηχανισμός αποζημίωσης των μόνιμων κατοίκων. Οι συντελεστές ΦΠΑ θα επανεξεταστούν στο τέλος του 2016.

4. Το ΕΚΑΣ θα χορηγείται μέχρι τον Ιανουάριο του 2020, οπότε και θα έχει δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο κοινωνικής πρόνοιας.

5. Αναστολή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος μέχρι τον Οκτώβριο του 2015, που θα έρθει προς ψήφιση νέα νομοθεσία.

6. Σταδιακή κατάργηση της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης για τους αγρότες με ομαλή αποκλιμάκωση της επιδότησης πετρελαίου που θα απορροφηθεί από την πτώση των διεθνών τιμών.

7. Αύξηση του εταιρικού φόρου από 26% στο 28%.

8. Νέα πρόταση για ολοκληρωμένο σχέδιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής με:

** έλεγχο των αδήλωτων καταθέσεων μέσω διασταύρωσης των τραπεζικών συναλλαγών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

** εισαγωγή προγράμματος εθελοντικής δήλωσης με τις κατάλληλες ποινές, κίνητρα και διαδικασίες βεβαίωσης σύμφωνα με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές,

** αίτηση στις χώρες μέλη της ΕΕ για παροχή δεδομένων σχετικά με την ιδιοκτησία ελλήνων και την προέλευσή της

9. Θέσπιση περιουσιολογίου.

10. Ο νέος νόμος για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις θα είναι έτοιμος το τελευταίο τρίμηνο του 2015.

11. Στις αγορές προϊόντων, η κυβέρνηση:

** Θα διατηρήσει το σημερινό καθεστώς για τα ΜΗΣΥΦΑ [Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα], ψωμί, γάλα, Κυριακές.

** Θα μειώσει τη γραφειοκρατία με τη δημιουργία «one stop shop» για τις επιχειρήσεις.

12. Μείωση συντελεστή σε φάρμακα, βιβλία, εισιτήρια θεάτρου σε 6% από 6,5%.

13. Βελτίωση του ποινικού δικαίου για τη φοροδιαφυγή.

14. Αύξηση φόρου ναυτιλιακών επιχειρήσεων και κατάργηση προνομίων εφοπλιστών.

15. Αύξηση φόρου πολυτελείας και εφαρμογή του και στα σκάφη αναψυχής.

16. Άμεση εφαρμογή του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων.

17. Εισαγωγή σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ νέων μεταρρυθμίσεων για το σπάσιμο των καρτέλ σε χονδρικό εμπόριο, κατασκευές, ηλεκτρονικό εμπόριο, μέσα ενημέρωσης.

_______________________

Η πρόταση της Ελλάδας είναι στα αγγλικά και έχει μεταφραστεί από την "Αυγή"

Ελλάδα: Προαπαιτούμενα

Δεσμεύσεις και δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε συνεννόηση με το προσωπικό των Ε.Ε. / ΕΚΤ / ΔΝΤ:

1. Υποβολή συμπληρωματικού προϋπολογισμού του 2015 και Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019.

Αποτελεσματική υιοθέτηση από 1ης Ιουλίου 2015 συμπληρωματικού προϋπολογισμού του έτους 2015 και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016 - 2019 που να υποστηρίζονται από μια αρκετά μεγάλη και αξιόπιστη δέσμη μέτρων. Η νέα δημοσιονομική πορεία βασίζεται σε έναν στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 1%, 2%, 3% και 3,5% του ΑΕΠ για τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις στον ΦΠΑ, άλλα μέτρα φορολογικής πολιτικής, μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό, μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και μεταρρυθμίσεις που να αντιμετωπίζουν τις ανεπάρκειες στην είσπραξη των φόρων και άλλες παραμετρικές ρυθμίσεις, όπως διευκρινίζεται παρακάτω.

2. Μεταρρύθμιση ΦΠΑ

Υιοθέτηση νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ, το οποίο θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου 2015. Η μεταρρύθμιση θα έχει στόχο μια καθαρή αύξηση των εσόδων κατά 1% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση από παραμετρικές αλλαγές. Το νέο σύστημα ΦΠΑ θα προβαίνει:

(i) Στην ενοποίηση των συντελεστών σε βασικό συντελεστή 23%, ο οποίος θα περιλαμβάνει εστιατόρια και υπηρεσίες "catering" καθώς και μειωμένο συντελεστή 13% για τα βασικά τρόφιμα, την ενέργεια, τα ξενοδοχεία και νερό (εξαιρουμένων των αποβλήτων), όπως επίσης και έναν υπερμειωμένο συντελεστή του 6% για φαρμακευτικά προϊόντα, βιβλία και θέατρα.

(ii) Στον εξορθολογισμό των φορολογικών απαλλαγών για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την αύξηση του φόρου επί των ασφαλιστικών υπηρεσιών.

(iii) Κατάργηση των εκπτώσεων στα νησιά, αρχής γενομένης από τα νησιά με υψηλότερα εισοδήματα, τα οποία είναι οι πιο δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, εκτός από τα πιο απομακρυσμένα. Αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016 και με κατά περίπτωση στοχευμένα δημοσιονομικά ουδέτερα μέτρα, προορισμένα για να αποζημιωθούν οι κάτοικοι που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ για τα ξενοδοχεία και τα νησιά θα εφαρμοστούν από τον Οκτώβριο του 2015.

Η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να επανεξεταστεί στο τέλος του 2016, υπό την προϋπόθεση ότι ισοδύναμα πρόσθετα έσοδα θα εισπράττονται μέσω μέτρων που λαμβάνονται για την πάταξη της φοροδιαφυγής και για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ. Οποιαδήποτε απόφαση για την επανεξέταση και αναθεώρηση θα λάβει χώρα σε διαβούλευση με τους θεσμούς.

3. Δημοσιονομικά μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα

* Υιοθέτηση νομοθεσίας για:

* Την εξάλειψη των δυνατοτήτων φοροαποφυγής του φόρου εισοδήματος (π.χ. αυστηρότερος προσδιορισμός της ιδιότητας του αγρότη).

* Τη λήψη μέτρων για την αύξηση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων το 2015.

* Την προκαταβολή 100% φόρου για τα εταιρικά εισοδήματα και σταδιακά και για τον φόρο εισοδήματος των ατομικών επιχειρήσεων έως το 2017.

* Σταδιακή κατάργηση της προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος έως το 2017.

* Αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

* Κατάργηση των επιδοτήσεων για τους φόρους κατανάλωσης επί του πετρελαίου ντίζελ για τους αγρότες και καλύτερη επιλεξιμότητα, με στόχο την μείωση κατά το ήμισυ των δαπανών, για τα επιδόματα πετρελαίου θέρμανσης στον προϋπολογισμό του 2016.

* Εν όψει της οποιασδήποτε αναθεώρησης των τιμών ζώνης των ακινήτων, προσαρμογή του φόρου ακίνητης περιουσίας, εάν είναι απαραίτητο, για τη διασφάλιση κατά το 2015 και κατά το 2016 εσόδων από φόρο ακίνητης περιουσίας ύψους 2,65 δισ. ευρώ και προσαρμογή της εναλλακτικής ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

* Εξάλειψη της διασυνοριακής παρακράτησης φόρου που θεσπίστηκε με τη ρύθμιση δόσεων (νόμος XXXX / 2015) και επαναφορά των πρόσφατων τροποποιήσεων στον νόμο για τη δημόσια διοίκηση (νόμος XXXX / 2015), συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής μεταχείρισης του γεωργικού εισοδήματος.

* Υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν σχετικά με τους κώδικες για τον φόρο εισοδήματος και τις φορολογικές διαδικασίες:

* Εισαγωγή ενός νέου Ποινικού Κώδικα για τη φοροδιαφυγή και την απάτη για την τροποποίηση του Ειδικού Ποινικού Νόμου 2523/1997, καθώς και κάθε άλλης σχετικής νομοθεσίας, καθώς και αντικατάσταση του άρθρου 55, παρ. 1 και 2, του Φορολογικού Ποινικού Κώδικα, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εκσυγχρονιστεί και να διευρυνθεί ο ορισμός της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλες τις κατηγορίες φόρων.

* Κατάργηση όλων των προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιβάλλονται βάσει του νόμου 2523/1997.

* Ανάπτυξη του φορολογικού πλαισίου για τα συλλογικά επενδυτικά σχήματα και τους συμμετέχοντες σε αυτά στην κατεύθυνση του Διεθνούς Φορολογικού Κώδικα και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές στην Ε.Ε.

* Θέσπιση νομοθεσίας για την αναβάθμιση του οργανικού νόμου για τον προϋπολογισμό:

(i) εισαγωγή ενός πλαισίου για ανεξάρτητες υπηρεσίες

(Ii) κατάργηση των προληπτικών ελέγχων του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου και των υπαλλήλων "Υπολόγου".

(Iii) Παροχή στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της αποκλειστικής δυνατότητας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των εξουσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προκειμένου να επιβλέπει τα οικονομικά του δημόσιου τομέα.

(iv) Σταδιακή κατάργηση των γραφείων φορολογικού ελέγχου ως τον Ιανουάριο του 2017.

* Αύξηση του συντελεστή φόρου χωρητικότητας και σταδιακή κατάργηση των ειδικών φορολογικών καθεστώτων της ναυτιλίας.

Έως τον Σεπτέμβριο του 2015:

(ι) Απλοποίηση της κλίμακας φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

(ii) Επανασχεδιασμός και ένταξη στη φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2016 για την αποτελεσματική καθιέρωση της προοδευτικότητας της κλίμακας του φόρου εισοδήματος.

(iii) Έκδοση εγκυκλίου σχετικά με τα πρόστιμα ώστε να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και συνεκτική εφαρμογή του Φορολογικού Ποινικού Κώδικα.

(iv) Πραγματοποίηση των υπολοίπων μεταρρυθμίσεων που καθορίζονται στο άρθρο 9 της έκθεσης Νο 14/151 του ΔΝΤ για την Ελλάδα.

Για την υγειονομική περίθαλψη, ισχύς από 1ης Ιουλίου 2015:

(i) Της αποκατάστασης πλήρους συνταγογράφησης διεθνούς κοινής ονομασίας (ΔΚΟ) χωρίς εξαιρέσεις.

(ii) Μείωση ως πρώτο βήμα της τιμής όλων των πρώην πρωτοτύπων φαρμάκων, τα οποία έχουν χάσει την πατέντα προστασίας ("off patent") στο 50% και όλων των γενόσημων φαρμάκων σε 32,5% της τιμής του πρωτότυπου, με την κατάργηση της ρήτρας κεκτημένων δικαιωμάτων για τα φάρμακα που βρίσκονται ήδη στην αγορά το 2012.

(iii) Επανεξέταση και περιορισμός των τιμών των διαγνωστικών εξετάσεων για να διαμορφωθούν οι διαρθρωτικές δαπάνες στους στόχους που προβλέπονται για την "επανάκτηση" (Clawback).

(iv) Πλήρης συλλογή του 2014 Clawback για τις ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά και φαρμακευτικά προϊόντα, και επέκταση της οροφής του 2015 και για τα ανώτατα όρια του "Clawback" του 2016.

* Εισαγωγή της Επιθεώρησης Κοινωνικής Πρόνοιας με βάση τους συμφωνηθέντες όρους αναφοράς, με λήψη τεχνικής βοήθειας από την Παγκόσμια Τράπεζα, με στόχο την εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ, που θα μπορεί να βοηθήσει στη χρηματοδότηση φορολογικά ουδέτερης σταδιακής εξάπλωσης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος τον Ιανουάριο του 2016.

* Υιοθέτηση νομοθεσίας για την:

- Μείωση του ανώτατου όριου εξόδων για στρατιωτικές δαπάνες κατά 100 εκατομμύρια ευρώ το 2015 και κατά 200 εκατομμύρια ευρώ το 2016 με μια στοχευμένη δέσμη ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του αριθμού του προσωπικού και της προμήθειας.

- Εισαγωγή της μεταρρύθμισης του κώδικα φορολογίας εισοδήματος (μεταξύ άλλων καλύπτει φορολογία του κεφαλαίου), των επενδυτικών σχημάτων, αγροτών και αυτοαπασχολούμενων κ.λπ.

- Αύξηση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από 26% στο 28%.

- Επιβολή φόρου στις τηλεοπτικές διαφημίσεις.

- Προκήρυξη δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την απόκτηση αδειών λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών και τη χρήση των αντίστοιχων εισφορών των σχετικών συχνοτήτων.

- Επέκταση της εφαρμογής του φόρου πολυτελείας για σκάφη αναψυχής άνω των 5 μέτρων και αύξηση του ποσοστού από 10% έως 13%, αρχής γενομένης του φόρου εισοδήματος 2014 και εφεξής.

- Επέκταση της φορολογίας του 30% στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα των παιγνιομηχανών VLT που αναμένεται να εγκατασταθούν στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 και το 2016.

- Έσοδα μέσω της έκδοσης αδειών 4G και 5G.

* Εξέταση κάποιων αντισταθμιστικών μέτρων στην περίπτωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων:

(i) Αύξηση του φορολογικού συντελεστή στα έσοδα ενοικίων, για ετήσια εισοδήματα κάτω από 12.000 ευρώ έως 15% (από 11%) με στόχο πρόσθετα έσοδα 160 εκατομμύρια ευρώ και για τα ετήσια εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ σε 35% (από 33%) με στόχο επιπλέον έσοδα 40 εκατ. ευρώ.

(ii) Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων θα αυξηθεί κατά επιπλέον μία ποσοστιαία μονάδα (δηλαδή από 28% έως 29%), κάτι που θα οδηγήσει σε πρόσθετα έσοδα ύψους 130.000.000 ευρώ.

4. Μεταρρυθμίσεις στο Συνταξιοδοτικό

Οι αρχές αναγνωρίζουν ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο και χρειάζεται θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις. Αυτός είναι ο λόγος που θα εφαρμόσουν πλήρως τον νόμο συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του 2010 (3863/2010) και θα εφαρμόσουν πλήρως ή αντικαταστήσουν / προσαρμόσουν τους παράγοντες βιωσιμότητας για εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις από τη μεταρρύθμιση του 2012, ως μέρος μιας νέας μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος από τον Οκτώβριο του 2015 για να επιτευχθεί ισοδύναμη εξοικονόμηση και να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Με ισχύ από την 1 Ιούλη 2015, οι αρχές θα εισάγουν σταδιακά μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα προσδώσουν την αναμενόμενη μόνιμη εξοικονόμηση 0,25-0,50 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2015 και 1 τοις εκατό του ΑΕΠ για όλο το έτος 2016 και στη συνέχεια θα θεσπιστεί νομοθεσία για:

* Δημιουργία ισχυρών αντικινήτρων για την πρόωρη συνταξιοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των ποινών για πρόωρη συνταξιοδότηση, και, μέσω της σταδιακής κατάργησης των κεκτημένων σε νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και πρόωρης συνταξιοδότησης, να υπάρξει σταδιακή προσαρμογή του ορίου της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης των 67 ετών ή 62 έτη για 40 χρόνια εισφορών από το 2022, που ισχύει για όλους όσοι συνταξιοδοτούνται (εκτός των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και των μητέρων με παιδιά με αναπηρία), με άμεση εφαρμογή.

* Θέσπιση νομοθεσίας ώστε οι αναλήψεις από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επιβαρύνονται με ετήσιο πρόστιμο για όσους πλήττονται από την παράταση της περιόδου ηλικίας συνταξιοδότησης, που ισοδυναμεί με το 10% πάνω από το σημερινό όριο 6%.

* Ένταξη στο ETEA όλων των επικουρικών συνταξιοδοτικών ταμείων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 2015, όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία να χρηματοδοτούνται μόνο από τις δικές τους εισφορές.

* Καλύτερη στόχευση στις κοινωνικές συντάξεις, αυξάνοντας τον αριθμό των ανασφάλιστων δικαιούχων που λαμβάνουν σύνταξη του ΟΓΑ.

* Τη σταδιακή κατάργηση της επιδότησης αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για όλους τους συνταξιούχους από το τέλος Δεκεμβρίου του 2019. Αυτό πρέπει να νομοθετηθεί άμεσα και να αρχίσει όσον αφορά το 20% των "υψηλότερων" δικαιούχων από τον Μάρτιο του 2016 με τις λεπτομέρειες της σταδιακής κατάργησης που θα συμφωνηθούν με τους Θεσμούς.

* "Πάγωμα" των μηνιαίων κατώτερων συντάξεων σε ονομαστικούς όρους μέχρι το 2021.

* Παροχή στα άτομα που συνταξιοδοτούνται μετά τις 30 Ιουνίου 2015 της βασικής, εγγυημένης σύνταξης και να λάβουν την κανονική μόνο στην επίτευξη της νόμιμης κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης σήμερα 67 χρόνια.

* Αύξηση των εισφορών υγείας για τους συνταξιούχους από 4% σε 6% κατά μέσο όρο και επέκτασή του στις επικουρικές συντάξεις.

* Σταδιακή κατάργηση όλων των κρατικών χρηματοδοτικών απαλλαγών και εναρμόνιση των κανόνων συμμετοχής για όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία με τη δομή των εισφορών προς το ΙΚΑ από 1η Ιουλίου 2015.

Επιπλέον, προκειμένου να αποκατασταθεί η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, οι αρχές από τις 31 Οκτωβρίου 2015, θα νομοθετήσουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για να τεθούν σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2016: (i) ειδικό σχεδιασμό και παραμετρικές βελτιώσεις για τη δημιουργία στενότερου συνδέσμου μεταξύ εισφορών και παροχών, (ii) διεύρυνση και εκσυγχρονισμό των εισφορών και των συντάξεων προσαρμοσμένη σε όλους τους αυτοαπασχολούμενους, συμπεριλαμβανομένων και των με μεταγωγή από το πλασματικό στο πραγματικό εισόδημα, που θα υπόκειται σε ελάχιστους απαιτούμενους κανόνες εισφορών, (iii) την αναθεώρηση και τον εξορθολογισμό όλων των διαφορετικών συστημάτων των βασικών, που εγγυάται την καταβολή εισφορών και συνεπάγεται δοκιμασμένα συστατικά στοιχεία του συνταξιοδοτικού συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα για να εργαστούν και να συνεισφέρουν, (iv) τα κύρια στοιχεία μιας ολοκληρωμένης ενοποίησης των Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπολοίπων της εναρμόνισης των εισφορών και την καταβολή παροχών κανόνων και των διαδικασιών σε όλα τα κεφάλαια, (v) κατάργηση όλων των μη ορθολογικών δαπάνες χρηματοδότησης των συντάξεων, αντισταθμιζόμενη από τη μείωση των παροχών ή την αύξηση των εισφορών σε συγκεκριμένα κεφάλαια για να τεθεί σε ισχύ από τις 31 Οκτώβρη του 2015, vi) την εναρμόνιση των κανόνων παροχών του Γεωργικού Ταμείου (ΟΓΑ) με το υπόλοιπο του συνταξιοδοτικού συστήματος σε αναλογικό τρόπο, εκτός αν ο ΟΓΑ συγχωνευθεί σε άλλα ταμεία.

Η ενοποίηση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης θα λάβουν χώρα μέχρι το τέλος του 2017. Το 2015, η διαδικασία αυτή θα ενεργοποιηθεί μέσω της νομοθεσίας για την παγίωση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με μια ενιαία οντότητα και η λειτουργική ενοποίηση που θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 του Δεκέμβρη του 2016. Περαιτέρω μειώσεις στο κόστος λειτουργίας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένης βελτιωμένης εξισορρόπησης των αναγκών των πιο εύπορων με τα φτωχότερα Ταμεία, η οποία θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ενεργά.

Οι αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία για να αντισταθμιστούν πλήρως οι φορολογικές επιπτώσεις της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2012.

Παράλληλα με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, η αναθεώρηση της Κοινωνικής Πρόνοιας θα πρέπει να διενεργείται ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη αντιμετώπιση των διαφόρων μεταρρυθμίσεων.

Οι Θεσμοί να είναι προετοιμασμένοι ώστε να ληφθούν υπόψη άλλα παραμετρικά μέτρα εντός του συνταξιοδοτικού συστήματος με ισοδύναμο αποτέλεσμα ώστε να αντικαταστήσουν ορισμένα από τα προαναφερθέντα μέτρα, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεών τους στην ανάπτυξη, και υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά παρουσιάζονται στους Θεσμούς κατά τη φάση του σχεδιασμού και είναι αρκούντως συγκεκριμένα και μετρήσιμα, ενώ ελλείψει των συγκεκριμένων επιλογών ορίζεται ό,τι προβλέπεται παραπάνω.

5. Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοσύνη και Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Υιοθέτηση νομοθεσίας για:

* Μεταρρύθμιση του ενιαίου μισθολογίου, με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2016, για τον καθορισμό των βασικών παραμέτρων κατά τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο και σύμφωνα με τους συμφωνημένους στόχους του μισθολογικού κόστους και με πλήρη εφαρμογή σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της αποσυμπίεσης της κατανομής των μισθών μέσω της σύνδεσής τους με την ικανότητα, την απόδοση και την ευθύνη του προσωπικού. (Οι αρχές θα εγκρίνουν επίσης τη νομοθεσία για τον εξορθολογισμό του εξειδικευμένου πλέγματος των μισθών από το τέλος Νοεμβρίου του 2015).

* Ευθυγράμμιση των μη μισθολογικών οφελών, όπως ρυθμίσεις άδειας, ημερήσιες αποζημιώσεις, έξοδα ταξιδίου και προνόμια, με τις βέλτιστες πρακτικές εντός Ε.Ε., εφαρμοζόμενη από 1η Ιανουαρίου του 2016

* Θέσπιση ένός ανώτατου ορίου στο μισθολογικό κόστος του Δημοσίου, στο πλαίσιο του νέου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος (ΜΠΔΣ - MTFS) και για το μέγεθος του προσωπικού στο Δημόσιο, το οποίο θα είναι συνεπές με την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων και (το κυριότερο) θα διασφαλίζει τη μείωση του μισθολογικού κοστους, σε σχέση με το ΑΕΠ, έως το 2019.

* Πρόσληψη διευθυντών που θα αξιολογούν τις επιδόσεις όλων των εργαζομένων (με στόχο να ολοκληρωθεί η πρόσληψη νέων στελεχών από 31 Δεκεμβρίου 2015 μετά από μια διαδικασία αναθεώρησης).

* Εισαγωγή ενός νέου συστήματος μόνιμης κινητικότητας που θα εφαρμοστεί από το τέταρτο τρίμηνο του 2015. Το πρόγραμμα θα προωθήσει τη χρήση της περιγραφής εργασίας και θα πρέπει να συνδέεται με μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις τρέχουσες κενές θέσεις εργασίας. Η τελική απόφαση σχετικά με την κινητικότητα των εργαζομένων θα πρέπει να λαμβάνεται από κάθε σχετική υπηρεσία. Αυτό αναμένεται να εξορθολογίσει την κατανομή των πόρων, καθώς και τη στελέχωση σε όλη τη Γενική Κυβέρνηση.

* Μεταρρύθμιση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα με τις προηγούμενες συμφωνίες που εισάγουν μέτρα για τη μείωση των υποθέσεων που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και συνεργάζεται στενά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τεχνική βοήθεια αναφορικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη διαμεσολάβησης και των δικαστικών στατιστικών

* Tην ενίσχυση της διακυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ. Θα καλύπτει: (i) Τον ρόλο και τη δομή των συμβουλευτικών φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της αναδιατύπωσης του Συμβουλίου του ΕΛΣΣ σε συμβουλευτική επιτροπή του ΕΛΣΣ, καθώς και τον ρόλο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Καλής Πρακτικής. (ii) Τη διαδικασία πρόσληψης για τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα προσλαμβάνεται ο Πρόεδρος με τα περισσότερα επαγγελματικά προσόντα, με διαφανείς διαδικασίες και κριτήρια επιλογής. (iii) Η συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ, κατά περίπτωση, με νομοθετική πρόταση σχετικά με τα θέματα της Στατιστικής. (iv) Άλλα θέματα που επηρεάζουν την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής αυτονομίας, την ενδυνάμωση της ΕΛΣΤΑΤ για την ανακατανομή των υφιστάμενων μόνιμων θέσεων και την πρόσληψη προσωπικού, όπου αυτό είναι αναγκαίο, και για την πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, καθώς και ο χαρακτηρισμός του οργάνου ως δημοσιονομικού οργάνου χάραξης πολιτικής στον πρόσφατο νόμο 4270/2014 και των αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος στον τομέα των στατιστικών, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

* Δημοσίευση ενός αναθεωρημένου στρατηγικού σχεδίου κατά της διαφθοράς μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015. Τροποποίηση και εφαρμογή του νομικού πλαισίου για τη δήλωση των περιουσιακών στοιχείων και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και υιοθέτηση νομοθεσίας κατά του οικονομικού εγκλήματος και έρευνες για την καταπολέμηση της διαφθοράς από πολιτικές παρεμβάσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, οι αρχές (θα προβούν σε):

* Ενίσχυση των ελέγχων σε δημόσιους φορείς και ιδιαίτερα στις ΔΕΚΟ. Εξουσιοδότηση των αρμόδιων υπουργείων για την εκτέλεση αυστηρών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών επιχειρήσεων.

* Ενίσχυση των ελέγχων και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου σε "σπάταλους" Θεσμούς Αυτοδιοίκησης και εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα.

* Ενίσχυση των ελέγχων των επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, που είτε χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους είτε συγχρηματοδοτούνται από άλλες πηγές, και συμπεριλαμβάνουν δημόσια έργα και δημόσιες συμβάσεις (π.χ. στον τομέα της υγείας, ΣΔΙΤ).

* Ενίσχυση των διαδικασιών διαφάνειας και του ελέγχου των φορολογικών και τελωνειακών αρχών.

* Αξιολόγηση των μεγάλων κινδύνων στον κύκλο των δημοσίων συμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις (Κεντρική Αγορά και e-Procurement: KHMDHS και ESHDHS) και δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου διακυβέρνησης. Ανάπτυξη στρατηγικής σύμφωνα με την εκτίμηση (4ο τρίμηνο 2015)

* Εφαρμογή της στρατηγικής για τον περιορισμό των κινδύνων για τις δημόσιες συμβάσεις (1ο τρίμηνο 2016).

* Αξιολόγηση δύο συγκεκριμένων τομέων, της Υγείας και των Δημοσίων Έργων, προκειμένου να κατανοήσουν τους υπάρχοντες περιορισμούς που σχετίζονται με τη διαφθορά και τους κινδύνους αποβλήτων και να προταθούν μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής (4ο τρίμηνο 2015).

6. Φορολογική διοίκηση

* Υιοθέτηση νομοθεσίας για τη δημιουργία ενός αυτόνομου οργανισμού εσόδων, που θα καθορίζει: (i) τη νομική μορφή, την οργάνωση, την κατάσταση και το πεδίο δράσης του οργανισμού, (ii) τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβουλίου του, (iii) τη σχέση τους με τον Υπουργό Οικονομικών και άλλους φορείς της κυβέρνησης, (iv) την ευελιξία του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού και τη σχέση του με τις δημόσιες υπηρεσίες, (v) την αυτονομία του προϋπολογισμού με τη δική Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (GDFS) και ένα νέο τύπο χρηματοδότησης για την ευθυγράμμιση των κινήτρων σε σχέση με την είσπραξη των εσόδων και την εγγύηση της προβλεψιμότητας και της ευελιξίας του προϋπολογισμού, (vi) την επίδοση αναφοράς στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο και (vii) την άμεση μεταφορά όλων των σχετικών με την φορολογία και τις τελωνειακές υπηρεσίες αρμοδιοτήτων και του προσωπικού τους στο ΣΔΟΕ και τους άλλους φορείς του οργανισμού.

* Για τις κατασχέσεις: Έγκριση νομοθεσίας για την εξάλειψη του ανωτάτου (ακατάσχετου) ορίου του 25% σε μισθούς και συντάξεις και μείωση όλων τα κατώτατων ορίων των 1.500 ευρώ, εξασφαλίζοντας παράλληλα σε όλες τις περιπτώσεις αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Επιτάχυνση της προμήθειας υποδομής πληροφοριακών συστημάτων για την αυτοματοποίηση των συντηρητικών κατασχέσεων, βελτίωση των κανόνων διαγραφής φορολογικών χρεών, προσωπική νομική ευθύνη των υπολόγων για μη εξυπηρέτηση παλαιότερων χρεών, άρση των περιορισμών σχετικά με τη διεξαγωγή ελέγχων φορολογικών δηλώσεων πριν από το 2012 υπόχρεων που υπόκεινται σε εξωτερικό καθεστώς φορολογικού πιστοποιητικού, και επιβολή, εάν είναι νομικά δυνατόν, εκ των προτέρων είσπραξης εσόδων σε περιπτώσεις φορολογικών διαφορών.

* Τροποποίηση (i) του καθεστώτος ρύθμισης φορολογικών δόσεων για το 2014-15 ώστε να αποκλείονται εκείνοι που δεν καταφέρνουν να πληρώσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους και υιοθέτηση απαίτησης από τις υπηρεσίες φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης ώστε να μειωθεί η διάρκεια της ρύθμισης για όσους έχουν την ικανότητα αποπληρωμής νωρίτερα, παράλληλα με την υιοθέτηση επιτοκίων αγοράς. Αξιολόγηση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015 των μεγάλων οφειλετών που το χρέος τους υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ (π.χ. επαλήθευση της ικανότητά τους να πληρώσουν και λήψη διορθωτικών μέτρων) και (ii) το βασικό σύστημα δόσεων / TPC πρέπει να ρυθμιστεί με βάση τα επιτόκια της αγοράς και να ανασταλούν μέχρι το τέλος του 2017 οι τραπεζικές απαιτήσεις εγγύησης και επαλήθευσης από τρίτους.

* Θέσπιση νομοθεσίας για να περιοριστεί η μη υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ ώστε να προστατευτούν τα σχετικά έσοδα από τον ΦΠΑ, επιτάχυνση της προμήθειας σχετικού λογισμικού ανάλυσης. Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τη σημαντική ενίσχυση και την αναδιοργάνωση του τμήματος επιβολής ΦΠΑ, προκειμένου να ενισχυθεί η είσπραξη του φόρου και να καταπολεμηθεί η απάτη που σχετίζεται με αυτόν. Οι αρχές θα υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή ΦΠΑ της Ε.Ε. και θα προετοιμάσουν μια αξιολόγηση των επιπτώσεων της αύξησης του ορίου του ΦΠΑ σε 25.000 ευρώ.

* Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων μέσω νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης (σταθερών ή κινητών).

* Σύσταση ενός περιεκτικού σχεδίου με τεχνική βοήθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η οποία περιλαμβάνει (i) τον προσδιορισμό των αδήλωτων καταθέσεων μέσω του έλεγχου των τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, (ii) την εισαγωγή ενός εθελοντικού προγράμματος αποκάλυψης αδήλωτων καταθέσεων με τις δέουσες κυρώσεις, τα κίνητρα και τις διαδικασίες επαλήθευσης σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, και χωρίς οποιεσδήποτε διατάξεις αμνηστίας, (iii) αίτηση από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να παρέχουν στοιχεία σχετικά με την κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων και την απόκτηση τους από τους Έλληνες πολίτες, (iv) ανανέωση του αιτήματος για την παροχή τεχνικής βοήθειας στη φορολογική διοίκηση με την πλήρη χρήση των διαθέσιμων πόρων και ικανοτήτων, (v) δημιουργία μητρώου πλούτου για τη βελτίωση της παρακολούθησης του.

* Ανάπτυξη ενός κοστολογημένου προγράμματος για την προώθηση της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών, κάνοντας χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

* Δημιουργία βάσης δεδομένων σε χρονική σειρά για την παρακολούθηση των ισολογισμών θυγατρικών εταιρειών με στόχο τη βελτίωση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου σε σχέση με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης.

7. Οικονομικός τομέας

Υιοθετούνται:

1. Τροποποιήσεις στη νομοθεσία περί πτώχευσης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών ώστε να καλυφθούν όλοι οι οφειλέτες και να προσαρμοστεί το εταιρικό δίκαιο όπως ορίζει ο νόμος OCW.

2. Τροποποιήσεις στη νομοθεσία περί πτώχευσης των νοικοκυριών ώστε να δοθεί χώρος σε ένα σύστημα που θα διαχωρίζει τους στρατηγικά εκπρόθεσμους οφειλέτες από τους οφειλέτες που έχουν αδυναμία πληρωμών, καθώς επίσης να απλοποιήσει και να ενδυναμώσει τις διαδικασίες, όπως και να θεσπίσει μέτρα για την αντιμετώπιση του μεγάλου όγκου των συγκεκριμένων υποθέσεων.

3. Τροποποιήσεις ώστε να βελτιωθεί άμεσα το νομικό πλαίσιο για τις εκκρεμότητες νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

4. Nομοθεσία για την εγκαθίδρυση του επαγγέλματος των εκκαθαριστών, που δεν θα περιορίζεται σε κανένα συγκεκριμένο επάγγελμα και θα συμμορφώνεται με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

5. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το οικονομικό σύστημα: Αυτή η στρατηγική θα βασιστεί στην αντίστοιχη του 2013, λαμβάνοντας υπ' όψιν το νέο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί και τις νέες συνθήκες για το οικονομικό σύστημα και με την προοπτική της επιστροφής των τραπεζών στην ιδιωτική πρωτοβουλία με την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων και να επιτευχθεί ένα βιώσιμο μοντέλο χρηματοδότησης.

6. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική επίλυση για τα "κόκκινα δάνεια", παρασκευασμένη με τη βοήθεια εξειδικευμένου συμβούλου.

8. Aγορά εργασίας

Να ξεκινήσει μία διαδικασία διαβούλευσης για να αναθεωρηθεί όλο το φάσμα των υφιστάμενων ρυθμίσεων της αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Περαιτέρω συμβολή στη διαδικασία διαβούλευσης, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, θα παρέχεται από διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΙLO). Η οργάνωση και τα χρονοδιαγράμματα θα διαμορφωθούν σε συνεργασία με τους θεσμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, η νομοθέσια για ένα νέο σύστημα συλλογικών συμβάσεων θα πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι το τέταρτο τετράμηνο του 2015 (Q4). Οι αρχές θα λάβουν μέτρα για να καταπολεμήσουν τη μαύρη αδήλωτη εργασία ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των νόμιμων εταιρειών και να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές και τους φόρους.

9. Aγορά προϊόντων

Υιοθέτηση νομοθεσίας ώστε:

* Να εφαρμοστούν όλες οι συστάσεις που βρίσκονται στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ 1 και εκκρεμούν, εκτός των MHΣΥΦΑ φαρμακευτικών προϊόντων, ξεκινώντας με: τουριστικά λεωφορεία, άδειες φορτηγών, κώδικα δεοντολογίας για τα παραδοσιακά τρόφιμα, ευρωκώδικες για τα οικοδομικά υλικά, και όλες οι συστάσεις που βρίσκονται στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ ΙΙ για τα αναψυκτικά και τα προϊόντα πετρελαίου.

* Προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και να αυξηθεί η ευημερία των καταναλωτών θα ξεκινήσει άμεσα μία νέα αξιολόγηση ανταγωνισμού, σε συνεργασία και με την τεχνική υποστήριξη του ΟΟΣΑ, στο χοντρικό εμπόριο, την οικοδομική δραστηριότητα, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα ΜΜΕ. Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί το πρώτο τετράμηνο του 2016 (Q1). Oι προτάσεις θα υιοθετηθούν μέχρι το δεύτερο τετράμηνο του 2016 (Q2).

* Να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα των μηχανικών, των συμβολαιογράφων, των αναλογιστών και των δικαστικών επιμελητών και να απελευθερωθεί η αγορά για τις τουριστικές ενοικιάσεις.

* Να καταργηθούν τα μη ορθολογικά ανταποδοτικά τέλη και να ευθυγραμμιστούν τα ανταποδοτικά τέλη με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

* Να μειωθεί η γραφειοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των οριζόντιων απαιτήσεων αδειοδότησης επενδύσεων και των δραστηριοτήτων χαμηλού κινδύνου όπως συνιστάται από την Παγκόσμια Τράπεζα, και η διοικητική επιβάρυνση των εταιρειών με βάση τις συστάσεις του ΟΟΣΑ και να δημιουργηθεί μία επιτροπή για την προετοιμασία της διυπουργικής νομοθεσίας. Η τεχνική βοήθεια από την Παγκόσμια Τράπεζα θα ζητηθεί ώστε να εφαρμοστεί η χαλάρωση των απαιτήσεων της αδειοδότησης.

* Σχεδιασμός ηλεκτρονικών καταστημάτων μιας στάσης για τις επιχειρήσεις μέσω της ανάλυσης των υποχρεώσεων πληροφόρησης των επιχειρήσεων, οι οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται, με την ανάλογη δόμηση, βοηθώντας στον σχεδιασμό για ανάπτυξη των αναγκαίων εργαλείων και υποδομών (Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών) (3ο τρίμηνο 2015). Θέσπιση του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου, ταυτοποίηση των γεγονότων της εταιρικής ζωής που συμπεριλαμβάνεται, ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης και των διοικητικών διαδικασιών για την κατάρτιση των υπαλλήλων (4ο Τρίμηνο 2015). Εκκίνηση (1ο Τρίμηνο 2016).

* Να υιοθετηθεί η μεταρρύθμιση της αγοράς αερίου και του συγκεκριμένου οδικού χάρτη και η εφαρμογή θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα.

* Να ληφθούν μη αναστρέψιμα βήματα (συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης ημερομηνίας υποβολής των δεσμευτικών προσφορών) για να ιδιωτικοποιηθεί η επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ΑΔΜΗΕ, ή να υπάρξει μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 ένα εναλλακτικό σχήμα, με ισοδύναμα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές για να παρέχεται πλήρης ιδιόκτησια αποδεσμευμένη από τη ΔΕΗ, ενώ θα εξασφαλίζεται η αυτονομία.

* Στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας οι αρχές θα μεταρρυθμίσουν το σύστημα πληρωμών και άλλους κανόνες της αγοράς ηλεκτρισμού για να αποφευχθεί το γεγονός πως κάποιες μονάδες αναγκάζονται να λειτουργούν κάτω από το μεταβλητό κόστος και να αποτραπεί ο συμψηφισμός των οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και των διαχειριστών αγοράς, τα τιμολόγια της ΔΕΗ να διαμορφωθούν με βάση το κόστος, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης της έκπτωσης του 20% για τους χρήστες υψηλής έντασης με βάση το κόστος των τιμολογίων, και τα προϊόντα τύπου NOME να κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αρχές θα συνεχίσουν επίσης την εφαρμογή του οδικού χάρτη με βάση το μοντέλο στόχου της Ε.Ε. για την προετοιμασία ενός νέου πλαισίου για την υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την εφαρμογή της ενεργειακής απόδοσης και θα επανεξετάσουν τη φορολόγηση της ενέργειας, οι αρχές θα ενισχύσουν τη λειτουργική και οικονομική ανεξαρτησία του ρυθμιστή του ηλεκτρικού ρεύματος.

10. Ιδιωτικοποίηση

- Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ θα εγκρίνει το Αναπτυξιακό Πλάνο Περιουσιακών Στοιχείων, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει ιδιωτικοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων υπό το ΤΑΙΠΕΔ από την 31.12.2014 και το Συμβούλιο θα εγκρίνει το σχέδιο.

- Για να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση των προσφορών, οι αρχές θα ολοκληρώσουν όλες τις σε εκκρεμότητα κυβερνητικές δράσεις συμπεριλαμβανομένων όλων εκείνων που χρειάζονται για τα περιφερειακά αεροδρόμια, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την Εγνατία, τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό (συγκεκριμένη λίστα στο Τεχνικό Μνημόνιο). Αυτή η λίστα των δράσεων ενημερώνεται τακτικά και η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι όλες οι εκκρεμείς δράσεις εφαρμόζονται εγκαίρως.

- Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ θα ανακοινώσουν δεσμευτικές ημερομηνίες διαγωνισμών για τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης όχι αργότερα απο το τέλος του Οκτωβρίου 2015 και για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ROSCO χωρίς σημαντικές αλλαγές στους όρους των προσφορών.

- Η κυβέρνηση θα μεταφέρει τις κρατικές μετοχές του ΟΤΕ στο ΤΑΙΠΕΔ.

- Θα λάβει μη αναστρέψιμα μέτρα για την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων με τους τρέχοντες όρους με τον ήδη επιλεγμένο πλειοδότη.

__________________________

Greece: Prior Actions

Policy Commitments and Actions to be taken in consultation with EC/ECB/IMF staff:

1. 2015 supplementary budget and 2016-19 MTFS1

Adopt effective as of July 1, 2015 a supplementary 2015 budget and a 2016–19 medium-term fiscal strategy, supported by a sizable and credible package of measures. The new fiscal path is premised on a primary surplus target of (1, 2, 3), and 3.5 percent of GDP in 2015, 2016, 2017 and 2018. The package includes VAT reforms (¶2), other tax policy measures (¶3), pension reforms (¶4), public administration reforms (¶5), reforms addressing shortfalls in tax collection enforcement (¶6), and other parametric measures as specified below.

2. VAT reform

Adopt legislation to reform the VAT system that will be effective as of July 1, 2015. The reform will target a net revenue gain of 1 percent of GDP on an annual basis from parametric changes. The new VAT system will: (i) unify the rates at a standard 23 percent rate, which will include restaurants and catering, and a reduced 13 percent rate for basic food, energy, hotels, and water (excluding sewage), and a super-reduced rate of 6 percent for pharmaceuticals, books, and theater; (ii) streamline exemptions to broaden the base and raise the tax on insurance; and (iii) Eliminate discounts on islands, starting with the islands with higher incomes and which are the most popular tourist destinations, except the most remote ones. This will be completed by end-2016, as appropriate and targeted fiscally neutral measures to compensate those inhabitants that are most in need are determined. The new VAT rates on hotels and islands will be implemented from October 2015.

The increase of the VAT rate described above may be reviewed at the end of 2016, provided that equivalent additional revenues are collected through measures taken against tax evasion and to improve collectability of VAT. Any decision to review and revise shall take place in consultation with the institutions.

3. Fiscal structural measures

Adopt legislation to:

 • close possibilities for income tax avoidance (e.g., tighten the definition of farmers), take measures to increase the corporate income tax in 2015 and require 100 percent advance payments for corporate income and gradually for individual business income tax by 2017; phase out the preferential tax treatment of farmers in the income tax code by 2017; raise the solidarity surcharge;

 • abolish subsidies for excise on diesel oil for farmers and better target eligibility to halve heating oil subsidies expenditure in the budget 2016;

 • in view of any revision of the zonal property values, adjust the property tax rates if necessary to safeguard the 2015 and 2016 property tax revenues at €2.65 billion and adjust the alternative minimum personal income taxation.

 • eliminate the cross-border withholding tax introduced by the installments act (law XXXX/2015) and reverse the recent amendments to the ITC in the public administration act (law XXXX/2015), including the special treatment of agricultural income.

 • adopt outstanding reforms on the codes on income tax, and tax procedures: introduce a new Criminal Law on Tax Evasion and Fraud to amend the Special Penal Law 2523/1997 and any other relevant legislation, and replace Article 55, ¶s 1 and 2, of the TPC, with a view, inter alia, to modernize and broaden the definition of tax fraud and evasion to all taxes; abolish all Code of Book and Records fines, including those levied under law 2523/1997 develop the tax framework for collective investment vehicles and their participants consistently with the ITC and in line with best practices in the EU.

 • adopt legislation to upgrade the organic budget law to: (i) introduce a framework for independent agencies; (ii) phase out ex-ante audits of the Hellenic Court of Auditors and account officers (ypologos); (iii) give GDFSs exclusive financial service capacity and GAO powers to oversee public sector finances; and (iv) phase out fiscal audit offices by January 2017.

 • increase the rate of the tonnage tax and phase out special tax treatments of the shipping industry.

By September 2015, (i) simplify the personal income tax credit schedule; (ii) re-design and integrate into the ITC the solidarity surcharge for income of 2016 to more effectively achieve progressivity in the income tax system; (iii) issue a circular on fines to ensure the comprehensive and consistent application of the TPC; (iv) and other remaining reforms as specified in ¶9 of the IMF Country Report No. 14/151.

On health care, effective as of July 1, 2015, (i) re-establish full INN prescription, without exceptions, (ii) reduce as a first step the price of all off-patent drugs to 50 percent and all generics to 32.5 percent of the patent price, by repealing the grandfathering clause for medicines already in the market in 2012, and (iii)) review and limit the prices of diagnostic tests to bring structural spending in line with claw back targets; and (iv) collect in the full the 2014 clawback for private clinics, diagnostics and pharmaceuticals, and extend their 2015 clawback ceilings to 2016.

Launch the Social Welfare Review under the agreed terms of reference with the technical assistance of the World Bank to target savings of ½ percent of GDP which can help finance a fiscally neutral gradual roll-out of the GMI in January 2016.

Adopt legislation to:

 • reduce the expenditure ceiling for military spending by €100 million in 2015 and by €200 million in 2016 with a targeted set of actions, including a reduction in headcount and procurement;

 • introduce reform of the income tax code, [inter alia covering capital taxation], investment vehicles, farmers and the self- employed, etc.;

 • raise the corporate tax rate from 26% to 28%;

 • introduce tax on television advertisements;

 • announce international public tender for the acquisition of television licenses and usage related fees of relevant frequencies; and

 • extend implementation of luxury tax on recreational vessels in excess of 5 meters and increase the rate from 10% to 13%, coming into effect from the collection of 2014 income taxes and beyond;

 • extend Gross Gaming Revenues (GGR) taxation of 30% on VLT games expected to be installed at second half of 2015 and 2016;

 • generate revenues through the issuance of 4G and 5G licenses.

We will consider some compensating measures, in case of fiscal shortfalls: (i) Increase the tax rate to income for rents, for annual incomes below €12,000 to 15% (from 11%) with an additional revenue of €160 million and for annual incomes above €12,000 to 35% (from 33%) with an additional revenue of €40 million; (ii) the corporate income tax will increase by an additional percentage point (i.e. from 28% to 29%) that will result in additional revenues of €130 million.

4. Pension reform

The Authorities recognise that the pension system is unsustainable and needs fundamental reforms. This is why they will implement in full the 2010 pension reform law (3863/2010), and implement in full or replace/adjust the sustainability factors for supplementary and lump-sum pensions from the 2012 reform as a part of the new pension reform in October 2015 to achieve equivalent savings and take further steps to improve the pension system.

Effective from July 1, 2015 the authorities will phase-in reforms that would deliver estimated permanent savings of ¼-½ percent of GDP in 2015 and 1 percent of GDP on a full year basis in 2016 and thereafter by adopting legislation to:

 • create strong disincentives to early retirement, including the adjustment of early retirement penalties, and through a gradual elimination of grandfathering to statutory retirement age and early retirement pathways progressively adapting to the limit of statutory retirement age of 67 years, or 62 and 40 years of contributions by 2022, applicable for all those retiring (except arduous professions, and mothers with children with disability) with immediate application;

 • adopt legislation so that withdrawals from the Social Insurance Fund will incur an annual penalty, for those affected by the extension of the retirement age period, equivalent to 10 percent on top of the current penalty of 6 percent;

 • integrate into ETEA all supplementary pension funds and ensure that, starting January 1, 2015, all supplementary pension funds are only financed by own contributions;

 • better target social pensions by increasing OGA uninsured pension;

 • Gradually phase out the solidarity grant (EKAS) for all pensioners by end-December 2019. This shall be legislated immediately and shall start as regards the top 20% of beneficiaries in March 2016 with the modalities of the phase out to be agreed with the institutions;

 • freeze monthly guaranteed contributory pension limits in nominal terms until 2021;

 • provide to people retiring after 30 June 2015 the basic, guaranteed contributory, and means tested pensions only at the attainment of the statutory normal retirement age of currently 67 years;

 • increase the health contributions for pensioners from 4% to 6% on average and extend it to supplementary pensions;

 • phase out all state-financed exemptions and harmonize contribution rules for all pension funds with the structure of contributions to IKA from 1 July 2015;

Moreover, in order to restore the sustainability of the pension system, the authorities will by 31 October 2015, legislate further reforms to take effect from 1 January 2016; (i) specific design and parametric improvements to establish a closer link between contributions and benefits; (ii) broaden and modernize the contribution and pension base for all self-employed, including by switching from notional to actual income, subject to minimum required contribution rules; (iii) revise and rationalize all different systems of basic, guaranteed contributory and means tested pension components, taking into account incentives to work and contribute; (iv) the main elements of a comprehensive SSFs consolidation, including any remaining harmonization of contribution and benefit payment rules and procedures across all funds; (v) abolish all nuisance charges financing pensions and offset by reducing benefits or increasing contributions in specific funds to take effect from 31 October 2015; and (vi) harmonize pension benefit rules of the agricultural fund (OGA) with the rest of the pension system in a pro rata manner, unless OGA is merged into other funds. The consolidation of social insurance funds will take place by end 2017. In 2015, the process will be activated through legislation to consolidate the social insurance funds under a single entity and the operational consolidation will have been completed by 31 December 2016. Further reductions in the operating costs and a more effective management of fund resources including improved balancing of needs between better-off and poorer-off funds will be actively encouraged.

The authorities will adopt legislation to fully offset the fiscal effects of the implementation of court rulings on the 2012 pension reform.

In parallel to the reform of the pension system, a Social Welfare Review will be carried out to ensure fairness of the various reforms.

The institutions are prepared to take into account other parametric measures within the pension system of equivalent effect to replace some of the measures mentioned above, taking into account their impact on growth, and provided that such measures are presented to the institutions during the design phase and are sufficiently concrete and quantifiable, and in the absence of this the default option is what is specified above.

5. Public Administration, Justice and Anti Corruption

Adopt legislation to:

 • reform the unified wage grid, effective 1 January, 2016, setting the key parameters in a fiscally neutral manner and consistent with the agreed wage bill targets and with comprehensive application across the public sector, including decompressing the wage distribution across the wage spectrumin connection with the skill, performance and responsibility of staff. (The authorities will also adopt legislation to rationalise the specialised wage grids, by end-November 2015);

 • align non-wage benefits such as leave arrangements, per diems, travel allowances and perks, with best practices in the EU, effective 1 January 2016;

 • establish within the new MTFS ceilings for the wage bill and the level of public employment consistent with achieving the fiscal targets and ensuring a declining path of the wage bill relative to GDP until 2019;

 • hire managers and assess performance of all employees (with the aim to complete the hiring of new managers by 31 December 2015 subsequent to a review process)

 • introduce a new permanent mobility scheme applied by Q4 2015. The scheme will promote the use of job description and will be linked with an online database that will include all current vacancies. Final decision on employee mobility will be taken by each service concerned. This will rationalize the allocation of resources as well as the staffing across the General Government.


 

 • reform the Civil Procedure Code, in line with previous agreements; introduce measures to reduce the backlog of cases in administrative courts; work closely with European institutions and technical assistance on e-justice, mediation and judicial statistics

 • strengthen the governance of ELSTAT. It shall cover (i) the role and structure of the Advisory bodies of the Hellenic Statistical System, including the recasting of the Council of ELSS to an advisory Committee of the ELSS, and the role of the Good Practice Advisory Committee (GPAC); (ii) the recruitment procedure for the President of ELSTAT, to ensure that a President of the highest professional calibre is recruited, following transparent procedures and selection criteria; (iii) the involvement of ELSTAT as appropriate in any legislative or other legal proposal pertaining to any statistical matter; (iv) other issues that impact the independence of ELSTAT, including financial autonomy, the empowerment of ELSTAT to reallocate existing permanent posts and to hire staff where it is needed and to hire specialised scientific personnel, and the classification of the institution as a fiscal policy body in the recent law 4270/2014; role and powers of Bank of Greece in statistics in line with European legislation.

 • Publish a revised Strategic Plan against Corruption by 31 July 2015. Amend and implement the legal framework for the declaration of assets and financing of the political parties and adopt legislation insulating financial crime and anti-corruption investigations from political intervention in individual cases.

Moreover, in collaboration with the OECD, the Authorities will:

 • Strengthen controls in public entities and especially SOEs. Empower the Line Ministries to perform robust audit and control inspections to supervised entities including SOEs.

 • Strengthen controls and internal audit processes in high spending Local Government Institutions and their supervised legal entities.

 • Strengthen controls in public and private investment cases funded either by national or co-funded by other sources, public works and public procurement (e.g. in health sector, SDIT).

 • Strengthen transparency and control processes and skills in tax and customs authorities.


 

 • Assess major risks in the public procurement cycle, taking in consideration the recent developments (Central Purchasing and e-Procurement: KHMDHS and ESHDHS) and the need to have a clear governance framework. Develop strategy according to the assessment(Q4 2015)


 

 • Implement strategy to mitigate public procurement risks.(Q1 2016)


 

 • Assess 2 specific sectors, Health and Public Works in order to understand the existing constrains related to corruption and waste risks and propose measures to address them. Develop and implement strategy. (Q4 2015)

6. Tax administration

Take the following actions to:

 • Adopt legislation to establish an autonomous revenue agency, that specifies: (i) the agency’s legal form, organization, status, and scope; (ii) the powers and functions of the CEO and the independent Board of Governors; (iii) the relationship to the Minister of Finance and other government entities; (iv) the agency’s human resource flexibility and relationship to the civil service; (v) budget autonomy, with own GDFS and a new funding formula to align incentives with revenue collection and guarantee budget predictability and flexibility; (vi) reporting to the government and parliament; and (vii) the immediate transfer of all tax- and customs-related capacities and duties and all tax- and customs-related staff in SDOE and other entities to the agency.

 • on garnishments, adopt legislation to eliminate the 25 percent ceiling on wages and pensions and lower all thresholds of €1,500 while ensuring in all cases reasonable living conditions; accelerate procurement of IT infrastructure to automatize e-garnishment; improve tax debt write-off rules; remove tax officers’ personal liabilities for not pursuing old debt; remove restrictions on conducting audits of tax returns from 2012 subject to the external tax certificate scheme; and enforce if legally possible upfront payment collection in tax disputes.

 • amend (i) the 2014–15 tax and SSC debt instalment schemes to exclude those who fail to pay current obligations and introduce a requirement for the tax and social security administrations to shorten the duration for those with the capacity to pay earlier and introduce market-based interest rates; the LDU and KEAO will assess by September 2015 the large debtors with tax and SSC debt exceeding €1 million (e.g. verify their capacity to pay and take corrective action) and (ii) the basic instalment scheme/TPC to adjust the market-based interest rates and suspend until end-2017 third-party verification and bank guarantee requirements.

 • adopt legislation to accelerate de-registration procedures and limit VAT re-registration to protect VAT revenues and accelerate procurement of network analysis software; and provide the Presidential Decree needed for the significantly strengthening the reorganisation of the VAT enforcement section in order to strengthen VAT enforcement and combat VAT carousel fraud. The authorities will submit an application to the EU VAT Committee and prepare an assessment of the implication of an increase in the VAT threshold to €25.000.

 • combat fuel smuggling, via legislative measures for locating storage tanks (fixed or mobile);


 

 • Produce a comprehensive plan with technical assistance for combating tax evasion which includes (i) identification of undeclared deposits by checking bank transactions in banking institutions in Greece or abroad, (ii) introduction of a voluntary disclosure program with appropriate sanctions, incentives and verification procedures, consistent with international best practice, and without any amnesty provisions (iii) request from EU member states to provide data on asset ownership and acquisition by Greek citizens, (iv) renew the request for technical assistance in tax administration and make full use of the resource in capacity building, (v) establish a wealth registry to improve monitoring.

 • develop a costed plan for the promotion of the use of electronic payments, making use of the EU Structural and Investment Fund;


 

 • Create a time series database to monitor the balance sheets of parent-subsisdiary companies to improve risk analysis criteria for transfer pricing


 

7. Financial sector

Adopt: (i) amendments to the corporate and household insolvency laws including to cover all debtors and bring the corporate insolvency law in line with the OCW law; (ii) amendments to the household insolvency law to introduce a mechanism to separate strategic defaulters from good faith debtors as well as simplify and strengthen the procedures and introduce measures to address the large backlog of cases; (iii) amendments to improve immediately the judicial framework for corporate and household insolvency matters; (iv) legislation to establish a regulated profession of insolvency administrators, not restricted to any specific profession and in line with good cross-country experience; (v) a comprehensive strategy for the financial system: this strategy will build on the strategy document from 2013, taking into account the new environment and conditions of the financial system and with a view of returning the banks in private ownership by attracting international strategic investors and to achieve a sustainable funding model over the medium term; and (vi) a holistic NPL resolution strategy, prepared with the help of a strategic consultant.

8. Labour market

Launch a consultation process to review the whole range of existing labour market arrangements, taking into account best practices elsewhere in Europe. Further input to the consultation process described above will be provided by international organisations, including the ILO. The organization and timelines shall be drawn up in consultation with the institutions. In this context, legislation on a new system of collective bargaining should be ready by Q4 2015. The authorities will take actions to fight undeclared work in order to strengthen the competitiveness of legal companies and protect workers as well as tax and social security revenues.

9. Product market

Adopt legislation to:

 • implement all pending recommendations of the OECD competition toolkit I, except OTC pharmaceutical products, starting with: tourist buses, truck licenses, code of conduct for traditional foodstuff, eurocodes on building materials, and all the OECD toolkit II recommendations on beverages and petroleum products;

 • In order to foster competition and increase consumer welfare immediately launch a new competition assessment, in collaboration and with the technical support of the OECD, on wholesale trade, construction, e-commerce and media. The assessment will be concluded by Q1 2016.The recommendations will be adopted by Q2 2016.

 • open the restricted professions of engineers, notaries, actuaries, and bailiffs and liberalize the market for tourist rentals ;

 • eliminate non-reciprocal nuisance charges and align the reciprocal nuisance charges to the services provided;

 • reduce red tape, including on horizontal licensing requirements of investments and on low-risk activities as recommended by the World Bank, and administrative burden of companies based on the OECD recommendations, and (ii) establish a committee for the inter-ministerial preparation of legislation. Technical assistance of the World Bank will be sought to implement the easing of licensing requirements.


 

 • design electronic one-stop shops for businesses through analysing information obligations businesses have to comply with, structuring them accordingly and helping to design a project on developing the necessary ICT tools and infrastructure (Q3 2015). Setting up the institutional & co-ordination structure, identification of the business life events to be included, identification and mapping of information obligations & administrative procedures and training of officials (Q4 2015). Launch (Q1 2016)

 • adopt the reform of the gas market and its specific roadmap, and implementation should follow suit.

 • take irreversible steps (including announcement of date for submission of binding offers) to privatize the electricity transmission company, ADMIE, or provide by October 2015 an alternative scheme, with equivalent results in terms of competition, in line with the best European practices to provide full ownership unbundling from PPC, while ensuring independence.

On electricity markets, the authorities will reform the capacity payments system and other electricity market rules to avoid that some plants are forced to operate below their variable cost, and to prevent the netting of the arrears between PPC and market operator; set PPC tariffs based on costs, including replacement of the 20% discount for HV users with cost based tariffs; and notify NOME products to the European Commission. The authorities will also continue the implementation of the roadmap to the EU target model prepare a new framework for the support of renewable energies and for the implementation of energy efficiency and review energy taxation; the authorities will strengthen the electricity regulator’s financial and operational independence;

10. Privatization

 • The Board of Directors of the Hellenic Republic Asset Development Fund will approve its Asset Development Plan which will include for privatisation all the assets under HRDAF as of 31/12/2014; and the Cabinet will endorse the plan.

 • To facilitate the completion of the tenders, the authorities will complete all government pending actions including those needed for the regional airports, TRAINOSE, Egnatia, the ports of Pireaus and Thessaloniki and Hellinikon (precise list in Technical Memorandum). This list of actions is updated regularly and the Government will ensure that all pending actions are timely implemented.

 • The government and HRADF will announce binding bid dates for Piraeus and Thessaloniki ports of no later than end-October 2015, and for TRAINOSE ROSCO, with no material changes in the terms of the tenders.

 • The government will transfer the state's shares in OTE to the HRADF.

 • Take irreversible steps for the sale of the regional airports at the current terms with the winning bidder already selected.

1 The fiscal path to reach the medium term primary surplus target of 3.5% will be discussed with the institutions, in light of recent economic developments.

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)