to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

17:46 | 25.04.2017

Κοινωνία

Γραφείο πληροφόρησης των ΟΤΑ και στη Θεσσαλονίκη

Γραφείο της διοίκησης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, στο χώρο του καταστήματος που βρίσκεται στην πόλη, προκειμένου να προσφέρει στους ΟΤΑ τις υπηρεσίες του τις οποίες, μάλιστα, αναβαθμίζει ειδικά για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και της βόρειας Ελλάδας.


 Αυτό επισημαίνει ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων praktoreio-ota.gr, τονίζοντας ότι στο γραφείο αυτό πραγματοποιούνται πλέον τακτικά συναντήσεις με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της βόρειας Ελλάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος συναντήσεων και επικοινωνίας με τους δήμους όλης της χώρας.

 

   Για τις δυνατότητες που παρέχονται στους δήμους, υπογραμμίζει ότι το Ταμείο είναι ο μόνος χρηματοπιστωτικός φορέας που κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης δεν έχει σταματήσει να στηρίζει τους ΟΤΑ και μάλιστα το τελευταίο διάστημα, έχει αναλάβει σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών με σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

   Μεταξύ άλλων, χρηματοδοτεί όλα τα βιώσιμα επενδυτικά σχέδια των ΟΤΑ μέσω του προγράμματος συγχρηματοδότησης που έχει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες συνολικής δαπάνης 7,5 εκατ . ευρώ για να επιταχυνθεί η ωρίμανση των έργων των δήμων, καλύπτει το σύνολο ή μέρος του κόστους των υλικών των έργων στα οποία απασχολούνται οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 51 Δήμους σε όλη τη χώρα , έχει πάρει πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ρευστότητας των δήμων και συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με εξειδικευμένους φορείς όπως είναι το ΚΑΠΕ, ΕΕΤΑΑ και η ΠΕΤΑ.

   Ο κ. Βαρλαμίτης επισημαίνει ότι τα έργα που γίνονται αυτή την περίοδο ή που αναμένεται να ξεκινήσουν μπορούν να καταταγούν σε τρείς κατηγορίες: αυτά που οδηγούν σε σημαντική εξοικονόμηση του λειτουργικού κόστους των ΟΤΑ (όπως τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού αλλά και αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων), αυτά που παράγουν έσοδα (όπως, για παράδειγμα, τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα) αλλά και έργα αναγκαία για τους πολίτες (όπως έργα οδοποιίας, ανάπλασης περιοχών, παιδικών χαρών κ.λπ.).

   Στο αίτημα, τέλος, των δήμων να γίνει πιο ελκυστικό το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε σχέση με τις τράπεζες, ο κ. Βαρλαμίτης απαντά ότι το ταμείο προσπαθεί να βρει τις καλύτερες δυνατές λύσεις, υπενθυμίζει ότι από τις αρχές του 2015 "τρέχει" ένα πρόγραμμα αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων δανείων των ΟΤΑ που οδηγεί σε σημαντική μείωση του επιτοκίου τους και στο οποίο ήδη έχει ενταχθεί περίπου το 50% των Δήμων και προσθέτει ότι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γίνεται προσπάθεια να αλλάξει το μείγμα της χρηματοδότησης των νέων επενδυτικών προγραμμάτων των ΟΤΑ ώστε να υπάρξει περαιτέρω μείωση των επιτοκίων χρηματοδότησης.

   Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κωνσταντίνου Βαρλαμίτη στην Αλεξάνδρα Γούτα για το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων:

   Ερ. Με αφορμή την πρόσφατη παρουσία σας στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) ποια ήταν τα αιτήματα των δημάρχων που σας κατατέθηκαν και σε ποια ζητήματα ζήτησαν περισσότερη πληροφόρηση;

   Απ. "Οι Δήμοι και κυρίως αυτοί εκτός Αττικής ζητούν μια πιο στενή κι εποικοδομητική συνεργασία και συνεχή επικοινωνία με το Ταμείο, ώστε να μπορούν αφενός να μετέχουν με τους προβληματισμούς τους στους σχεδιασμούς των δράσεων του Ταμείου και αφετέρου να μπορούν έγκαιρα να προγραμματίσουν τα δικά τους έργα. Για τον σκοπό αυτό, το Ταμείο έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα συναντήσεων κι επικοινωνίας με τους Δήμους όλης της χώρας. Ειδικότερα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος, το Ταμείο αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που θα μπορεί το Κατάστημα Θεσσαλονίκης να προσφέρει προς τους ΟΤΑ, δημιουργώντας παράλληλα στον χώρο του Καταστήματος γραφείο της Διοίκησης του Ταμείου, όπου τακτικά πλέον γίνονται συναντήσεις με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Βορείου Ελλάδος".

   Ερ. Ποιες είναι οι δυνατότητες που παρέχονται αυτή τη στιγμή στους δήμους από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από τα προγράμματα συνεργασιών του ταμείου με την ΠΕΤΑ, την ΕΕΤΑΑ και το ΚΑΠΕ;

   Απ. "Το ΤΠ&Δ είναι ίσως ο μόνος χρηματοπιστωτικός φορέας που κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης δεν έχει σταματήσει να στηρίζει τους ΟΤΑ. Ειδικότερα, το τελευταίο διάστημα, έχει αναλάβει σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών με σκοπό την ενίσχυση της Περιφερειακής Ανάπτυξης.

   Συγκεκριμένα, το Ταμείο:

   1. Χρηματοδοτεί όλα τα βιώσιμα επενδυτικά σχέδια των ΟΤΑ μέσω του προγράμματος συγχρηματοδότησης που έχει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

   α. Οι συνολικές εγκρίσεις και προεγκρίσεις χρηματοδοτήσεων το τελευταίο 24 μηνο αφορούν σε επενδύσεις άνω των 200 εκατ Euro ενώ υπάρχουν προγράμματα που είναι σε επεξεργασία για επενδύσεις άνω των 50 εκατ Euro.

   2. Έχει αναλάβει πρωτοβουλίες συνολικής δαπάνης 7,5 εκατ Euro για να επιταχυνθεί η ωρίμανση των έργων των Δήμων, οι οποίες αφορούν :

   α. στην προτυποποίηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για έργα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για πολλούς Δήμους και τη διαμόρφωση στοχευμένων ολοκληρωμένων προγραμμάτων χρηματοδότησης, με 1η ομάδα τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού, πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη

   β. στην επιδότηση μελετών μικρών δήμων (κυρίως ορεινών, ημιορεινών και νησιωτικών) που δεν διαθέτουν κατάλληλες υποδομές, ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση έργων υποδομών τάξεως 100 εκατ Euro

   3. Καλύπτει το σύνολο ή μέρος του κόστους των υλικών των έργων στα οποία απασχολούνται οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)» του Υπουργείου Εργασίας σε 51 Δήμους σε όλη τη χώρα, στο οποίο απασχολούνται περίπου 20.000 μακροχρόνια άνεργοι σε καθορισμένα/ εγκεκριμένα έργα μικρής κλίμακας που υλοποιούνται στους Δήμους αυτούς.

   4. Έχει πάρει πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ρευστότητας των Δήμων μέσω των προγραμμάτων :

   α. αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων, πρόγραμμα που θα οδηγήσει, με την πλήρη εφαρμογή του, σε ενίσχυση της ρευστότητας των Δήμων άνω των 50 εκατ Euro ετησίως. Το όφελος προκύπτει από τη μείωση του επιτοκίου και τη μικρή επιμήκυνση της διάρκειας των υφιστάμενων δανείων.

   β. ισοσκέλισης προϋπολογισμού για τους Δήμους που ενώ είναι βιώσιμοι, τα προβλεπόμενα έσοδα τους δεν επαρκούν για να καλύψουν έκτακτες δαπάνες συνήθως από εκκρεμείς δικαστικές διαφορές.

   5. Τέλος, συνάπτοντας προγραμματικές συμβάσεις με εξειδικευμένους φορείς όπως είναι το ΚΑΠΕ, η ΕΕΤΑΑ και η ΠΕΤΑ, προσφέρει στους Δήμους υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με σκοπό την υποστήριξη υλοποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων τους, χωρίς πρόσθετο κόστος γι΄αυτούς αφού αυτό αναλαμβάνεται από το Ταμείο".

   Ερ. Ποια είναι τα βασικότερα έργα δήμων, με χρηματοδότηση από το Ταμείο, που βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα;

   Απ. "Τα έργα που γίνονται αυτή την περίοδο ή που αναμένεται να ξεκινήσουν μπορούν να καταταγούν σε τρείς κατηγορίες :

   1. Αυτά που οδηγούν σε σημαντική εξοικονόμηση του λειτουργικού κόστους των ΟΤΑ, όπου η έμφαση είναι σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού αλλά και αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων και μετεγκαταστάσεων / συγκέντρωσης υπηρεσιών και υφιστάμενων δομών

   2. Αυτά που παράγουν έσοδα, όπως έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές π.χ. μικρά υδροηλεκτρικά κ.λπ. και

   3. Αυτά που θα λέγαμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, «κοινωφελή» που δεν έχουν οικονομικό όφελος αλλά είναι αναγκαία για τους πολίτες, όπως έργα οδοποιίας, ανάπλασης περιοχών, παιδικών χαρών κ.λπ.".

   Ερ. Τι απαντά το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο αίτημα των δήμων να γίνει πιο ελκυστικό οικονομικά σε σχέση με τις τράπεζες, με πιο μικρά επιτόκια δανεισμού;

   Απ. "Κατ΄αρχήν, συμμεριζόμαστε απόλυτα την αγωνία των ΟΤΑ που κινούνται σε ένα πολύ δύσκολο και ασφυκτικό γι΄ αυτούς οικονομικό περιβάλλον και τις προσπάθειες που κάνουν για να μειώσουν τα κόστη τους, μαζί με αυτά και τα χρηματοοικονομικά τους κόστη, διασφαλίζοντας παράλληλα τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πολίτες. Για τον σκοπό αυτό, από την πλευρά μας, προσπαθούμε να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

   Ήδη, όπως αναφέρθηκε, το Ταμείο από τις αρχές του 2015 τρέχει ένα πρόγραμμα αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων δανείων των ΟΤΑ που οδηγεί σε σημαντική μείωση του επιτοκίου τους και στο οποίο ήδη έχει ενταχθεί περίπου το 50% των Δήμων. Σε πρώτη φάση λοιπόν, θα πρέπει να επωφεληθούν όλοι οι Δήμοι αυτής της δυνατότητας εντασσόμενοι στο πρόγραμμα αυτό.

   Παράλληλα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προσπαθούμε να αλλάξουμε το μείγμα της χρηματοδότησης των νέων επενδυτικών προγραμμάτων των ΟΤΑ ώστε να υπάρξει περαιτέρω μείωση των επιτοκίων χρηματοδότησης που, ας σημειωθεί και σήμερα, κινούνται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα.

   Τέλος, με την ευκαιρία αυτή, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους ΟΤΑ και τις τοπικές κοινωνίες ότι το Ταμείο, σε κάθε περίπτωση και με κάθε τρόπο, θα προσπαθεί να εξασφαλίζει τις συμφερότερες γι αυτούς λύσεις χωρίς διακρίσεις και προαπαιτούμενα".

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)