to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

20:20 | 27.07.2020

πηγή: Αυγή

Πολιτική

Γιώργος Γιαννόπουλος: Οι υπηρεσίες Υγείας... δεν αντέχουν εργολάβους

" Το ΕΣΥ μπόρεσε να αντεπεξέλθει στο πρώτο κύμα της πανδημίας κυρίως γιατί οι ρυθμοί διασποράς διατηρήθηκαν πολύ χαμηλοί στη χώρα μας και έτσι δεν υπήρξε ιδιαίτερη πίεση "


Στο προς ψήφιση νομοσχέδιο για τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας του Δημοσίου με την επωνυμία Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.) αναφέρεται, σε συνέντευξή του στην «Αυγή», ο Γιώργος Γιαννόπουλος, τέως γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας, τονίζοντας ότι είναι τόσο εμφανής η απουσία της σχέσης στρατηγικού σχεδιασμού και αξιολόγησης της ποιότητας που μοιάζει σαν να θέλει το υπουργείο να υποκατασταθεί στον δικό του ρόλο από μια Α.Ε.-«αρωγό»!

Τη συνέντευξη πήρε ο Παναγιώτης Αντωνογιαννάκης

Η κυβέρνηση, υποβαθμίζοντας τον ρόλο του ΚΕΣΥ, προχωρά στη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας, του ΟΔΙΠΥ, για τη βελτίωση, όπως αναφέρει, με βάση τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα, του επιπέδου ασφάλειας, επάρκειας και καθολικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας. Ποια η θέση σας απέναντι στο νομοσχέδιο;

Η θέση μας απέναντι στο σχέδιο νόμου που προβλέπει τη δημιουργία αυτής της Α.Ε. είναι καταρχάς αρνητική, γιατί, ως Αριστερά, πιστεύουμε ότι η αναβάθμιση της ποιότητας και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών Υγείας με γνώμονα την εκτίμηση των αναγκών του πληθυσμού σε όλα τα επίπεδα -πρωτοβάθμια φροντίδα, νοσοκομειακή περίθαλψη, ψυχική υγεία, αποκατάσταση- πρέπει να αποτελεί οργανικό συστατικό των στρατηγικών που σχεδιάζονται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία σε συνεργασία με τα υπηρεσιακά στελέχη του συστήματος και την επιστημονική κοινότητα και ότι δεν μπορεί ο ρόλος αυτός να «ανατίθεται ως εργολαβία» σε μια Α.Ε. Στη σχέση, για παράδειγμα, που έχει η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η βελτίωση της προσβασιμότητας με την επαρκή στελέχωση των δομών, η ΟΔΙΠΥ Α.Ε. θα είναι ο φορέας που θα εισηγείται στο υπουργείο τον αναγκαίο αριθμό και το χρονοδιάγραμμα των προσλήψεων;

Ταυτόχρονα, η νομοθέτηση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας τον Μάρτιο του 2019 ως γενικού μέτρου που θα καθόριζε τη σχέση των πολιτών με το σύστημα Υγείας και η ανάγκη διαλειτουργικότητάς του με ένα αναβαθμισμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης θα επέβαλλε μια θεσμική αναπροσαρμογή των κεντρικών και περιφερειακών διοικητικών μηχανισμών του συστήματος Υγείας σε συνδυασμό με την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη, προκειμένου να παρακολουθείται η λειτουργία των δύο μεγάλων αυτών εφαρμογών και να αξιολογούνται τα στρατηγικής σημασίας δεδομένα που συλλέγονται απ’ αυτές.

Η κυβέρνηση φαίνεται να αγνοεί αυτή τη διάσταση και να προωθεί αποσπασματικά έναν φορέα που αποκλειστικά ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών. Πώς, για παράδειγμα, θα αξιοποιούνται τα δεδομένα των μεγάλων εφαρμογών για την παρακολούθηση και αναπροσαρμογή των στρατηγικών στόχων; Θα δημιουργηθεί ακόμα μια Α.Ε. για την αξιοποίηση των δεδομένων;

Από την άλλη, εμείς, για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών αμέσως μετά τη λήξη των Μνημονίων: α. Είχαμε ολοκληρώσει, με τη συνδρομή κλιμακίου του ΠΟΥ, πόρισμα σχετικό με τους δείκτες που θα αποτύπωναν με μετρήσιμο τρόπο την ποιότητα της νοσοκομειακής περίθαλψης από την οπτική των ασθενών. β. Είχαμε ολοκληρώσει την αναβάθμιση των δεδομένων που καταχωρούνται στο σύστημα ΒΙ, βάσει των οποίων θα παρακολουθείται η λειτουργία των νοσοκομείων, οι χρόνοι αναμονής κ.λπ. γ. Είχαμε προχωρήσει στην αναμόρφωση του συστήματος συνταγογράφησης, ενσωματώνοντας 60 θεραπευτικά πρωτόκολλα και κανόνες ορθής ιατρικής πρακτικής και δ. Είχαμε εντάξει σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα τη δημιουργία ενός μηχανισμού αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Σχεδιάζαμε όλα αυτά να μπουν κάτω από την «ομπρέλα» του ΚΕΣΥ, που, ενισχυμένο επιστημονικά με μόνιμες επιτροπές και αναβαθμισμένο οργανωτικά, θα αναλάμβανε να εισηγείται προς το υπουργείο -αυτός άλλωστε είναι και ο νομοθετημένος ρόλος του- για όλα εκείνα τα «εργαλεία» με βάση τα οποία θα αξιολογείται η πορεία υλοποίησης των σχεδιασμών και η ποιότητα των υπηρεσιών. Η διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας θα διενεργείτο από ένα σώμα πιστοποιημένων εξωτερικών συνεργατών.

Αντίθετα με αυτό, η σημερινή ηγεσία του υπουργείου σχεδιάζει να καταργήσει το ΚΕΣΥ και να το αντικαταστήσει με έναν οργανισμό με πολύ ασαφή οργανική διάρθρωση (πουθενά δεν αναφέρεται η διάρθρωσή του σε διευθύνσεις, τμήματα και η στελέχωσή του), με άγνωστη την οργανική μονάδα του υπουργείου που θα έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας του και με ταύτιση του ρόλου της ως διαμορφωτή των κριτηρίων ελέγχου με τον ρόλο του ελεγκτή.

Αξίζει ακόμα να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, ο έλεγχος των δημόσιων δομών από τον οργανισμό αυτό θα είναι υποχρεωτικός, ενώ των ιδιωτικών θα διενεργείται μόνο έπειτα από αίτημά τους.

Το συκοφαντημένο και υποτιμημένο ΕΣΥ αντεπεξήλθε επαρκώς μέχρι σήμερα με την υπόθεση της πανδημίας. Θεωρείτε ότι σε μια μεγαλύτερης έκτασης διασπορά κρουσμάτων Covid 19 το ΕΣΥ έχει θωρακιστεί κατάλληλα, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες;

Το ΕΣΥ μπόρεσε να αντεπεξέλθει στο πρώτο κύμα της πανδημίας κυρίως γιατί οι ρυθμοί διασποράς διατηρήθηκαν πολύ χαμηλοί στη χώρα μας και έτσι δεν υπήρξε ιδιαίτερη πίεση. Τα μέτρα ενίσχυσής του με κριτήριο τη διαχείριση της πανδημίας πάρθηκαν μάλλον καθυστερημένα και δεν ξέρω ποια θα ήταν η εικόνα αν οι ρυθμοί εξάπλωσης ήταν πολύ υψηλοί στη διάρκεια του πρώτου κύματος. Το πιο σημαντικό κενό που θα πρέπει να καλυφθεί αποφασιστικά για την αποτελεσματική διαχείριση ενός πιθανού δεύτερου κύματος είναι η αναδιοργάνωση ενός δικτύου πρωτοβάθμιων (προ-νοσοκομειακών) υπηρεσιών.

Τα μέτρα ενίσχυσης του ΕΣΥ έχουν πολύ εύστοχα χαρακτηριστεί ως «μέτρα μιας χρήσης» και με τίποτα δεν συνιστούν παρεμβάσεις με χαρακτηριστικά μόνιμης αναβάθμισης που θα καθιστούσαν το δημόσιο σύστημα Υγείας ικανό να υπερβεί τις ούτως ή άλλως υπαρκτές ανεπάρκειές του και να αντεπεξέλθει σε συνθήκες υγειονομικών κρίσεων.

Τέλος, αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα σε ενδεχόμενη νέα έξαρση είναι το ότι το ΕΣΥ δεν έχει περιθώρια να υποστείλει για άλλη μια φορά τις τακτικές του δραστηριότητες, καθώς κάτι τέτοιο θα επιδρούσε αρνητικά στην πορεία της υγείας των χρόνιων ασθενών.

Δίκτυο επικοινωνίας

Τι επιδιώκετε με τη δημιουργία του Δικτύου για την Υπεράσπιση του Καθολικού Δικαιώματος στην Υγεία της Δημόσιας Περίθαλψης;

Αυτό που προσπαθούμε μέσα από τη δημιουργία του Δικτύου είναι να εγκαινιάσουμε μια μόνιμη επικοινωνία ανάμεσα σε αριστερούς-προοδευτικούς ανθρώπους, που είτε είχαν κατά την προηγούμενη περίοδο ενεργητική εμπλοκή με τη διοίκηση του συστήματος Υγείας είτε συνέβαλαν και θέλουν να συνεχίσουν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής μας για την Υγεία και στο περιεχόμενο των δημόσιων παρεμβάσεών μας.

Με πρωτοβουλία του Τομέα Υγείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία έχει εγκαινιαστεί εδώ και αρκετό καιρό μια διαδικασία διαβούλευσης με όλους αυτούς τους ανθρώπους, με στόχο τη συλλογική επεξεργασία των πρωτοβουλιών μας με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις, αλλά και ενόψει του επικείμενου συνεδρίου του κόμματος που καλείται να αποφασίσει το επικαιροποιημένο πρόγραμμά του.

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)