to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

11:55 | 02.02.2018

Οικονομία

Γενικόλογη απάντηση Ντράγκι σε Δημ. Παπαδημούλη και άλλους 38 ευρωβουλευτές: Η ΕΚΤ λειτουργεί στο πλαίσιο της εντολής της

«Η ΕΚΤ λειτουργεί στο πλαίσιο της εντολής της – Τα μέλη και το προσωπικό της εκτελεστικής επιτροπής τηρούν το πλαίσιο εχεμύθειας και ανεξαρτησίας»


Γενικόλογη απάντηση έδωσε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι σε ερώτηση τουΑντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλη και άλλων 38 Ευρωβουλευτών από τρεις πολιτικές ομάδες, αναφορικά με το πλήθος χρηματοπιστωτικών κολοσσών, οι οποίες, σύμφωνα με στοιχεία, αποτελούν μυστικούς συμβούλους της ΕΚΤ, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να τελούν υπό την εποπτεία της.

Αναφορικά με τα στοιχεία που δείχνουν την ΕΚΤ να δέχεται συμβουλές από μεγάλα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ο κ. Ντράγκι σημειώνει πως «οι υπεύθυνοι για την χάραξη της πολιτικής της ΕΚΤ συγκεντρώνουν πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα σχετικών παγκόσμιων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών εξελίξεων. Για το λόγο αυτό, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και το προσωπικό της ΕΚΤ βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με ένα ευρύ φάσμα ειδημόνων, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων του χρηματοπιστωτικού και του μη χρηματοπιστωτικού τομέα».

Παράλληλα ο Πρόεδρος της ΕΚΤ υπογραμμίζει, χωρίς να παρέχει κάποια απόδειξη, πως «οι δραστηριότητες αυτών των ομάδων (contact groups) δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συγκριθούν με την άσκηση πίεσης, δηλαδή με την προσπάθεια να επηρεαστούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής κατά τις αποφάσεις τους ή τη διεξαγωγή μιας δραστηριότητας που τελικά θα είναι επωφελής για την ιδιαίτερη οργάνωσή τους».

Ο κ. Ντράγκι επιχειρεί να ξεκαθαρίσει, χωρίς ωστόσο να παρέχει στοιχεία, ότι «τα μέλη και το προσωπικό της εκτελεστικής επιτροπής τηρούν αυστηρά το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΚΤ για τη χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του κώδικα δεοντολογίας, του πλαισίου δεοντολογίας, των κατευθυντήριων αρχών για την εξωτερική επικοινωνία και των υποχρεώσεων της επαγγελματικής εχεμύθειας και ανεξαρτησίας»

Τέλος, ο κ. Ντράγκι παραδέχεται τα στοιχεία που κάνουν λόγο για ομάδες πίεσης που συμβουλεύουν την ΕΚΤ«εν κρυπτώ» αφού δηλώνει στην απάντησή του πως «ενόψει του αποκλειστικού χαρακτήρα συλλογής πληροφοριών των ομάδων επαφών της ΕΚΤ, δεν θα ήταν σκόπιμο τα μέλη τους να εγγραφούν στο μητρώο διαφάνειας της ΕΕ»

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημ. Παπαδημούλης, επικαλούμενος στοιχεία που δείχνουν ότι από τους 517 εξωτερικούς συμβούλους, των οποίων τις υπηρεσίες αγοράζει η ΕΚΤ, οι 508 είναι σχετιζόμενοι με τον ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό τομέα και ιδιαίτερα με κολοσσούς όπως η Deutsche bank, BNP Paribas και Citigroup, είχε καταθέσει στις 30 Οκτωβρίου 2017 ερώτηση προς την ΕΚΤ η οποία και συνυπογράφεται από άλλους 39 Ευρωβουλευτές από τρεις πολιτικές ομάδες.

Στην ερώτησή τους οι 39 Ευρωβουλευτές, επικαλούμενοι στοιχεία του Corporate Europe Observatory, τα οποία κάνουν λόγο για μη διαφανείς συνθήκες lobbying στην ΕΚΤ και για επιρροή ιδιωτικών κολοσσών στην λήψη των αποφάσεών της, ζητούν από την ΕΚΤ να πάψει να δέχεται συμβουλές από εταιρίες κι ιδιωτικούς τραπεζικούς κολοσσούς τους οποίους, βάσει καταστατικού της θα έπρεπε στην πραγματικότητα να εποπτεύει.

Τέλος οι 39 Ευρωβουλευτές ζητούν από τη Κομισιόν να υποχρεώνει, όσους της παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, να εγγράφονται στο μητρώο λόμπι της ΕΕ.

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση των Ευρωβουλευτών και η απάντηση του Μ. Ντράγκι:

Σε πρόσφατη έκθεση του Corporate Europe Observatory, παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τις σχέσεις της ΕΚΤ με τον ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η έκθεση αναφέρει στοιχεία σχετικά με το γεγονός ότι η ΕΚΤ ζητάει βοήθεια από πλήθος εμπειρογνωμόνων και 22 συμβουλευτικές ομάδες. Συγκεκριμένα από τους 517 εξωτερικούς συμβούλους των οποίων τις υπηρεσίες αγοράζει η ΕΚΤ, οι 508 είναι σχετιζόμενες με τον ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό τομέα. Τραπεζικά ιδρύματα όπως η Deutsche bank, BNP Paribas, Citigroup και άλλοι καλύπτουν τις 208 θέσεις συμβούλων στην ΕΚΤ. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε σύνολο 144 συμβουλευτικών εταιριών, οι 64 δεν είναι καν εγγεγραμμένες στο μητρώο λόμπι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χρηματοπιστωτικές εταιρίες τις οποίες η ΕΚΤ έχει αρμοδιότητα εκ του καταστατικού της να επιβλέπει, κατέχουν περίπου τα 2/3 του συνολικού αριθμού συμβούλων που παρέχουν υπηρεσίες στην ΕΚΤ (346 στον αριθμό).

Mε βάση την εμπειρία του κραχ του 2008, καθώς και το καταστατικό της ΕΚΤ:

  1. Ποια μέτρα σχεδιάζει να λάβει η ΕΚΤ, ώστε να πάψει να δέχεται συμβουλές από εταιρίες και ιδιωτικούς τραπεζικούς κολοσσούς τους οποίους θα έπρεπε να εποπτεύει;
  2. Τι σχεδιάζει η ΕΚΤ, ώστε όσοι της παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο λόμπι της ΕΕ;

Οι ευρωβουλευτές που υπογράφουν:

Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/ NGL)
Katerina Konecna (GUE/ NGL)
Tania Penas Gonzalez (GUE/ NGL)
Barbara Spinelli (GUE/ NGL)
Jiri Mastalka (GUE/ NGL)
Fabio De Masi (GUE/ NGL)
Bart Staes (Greens)
Stefan Eck (GUE/ NGL)
Molly Scott (Greens)
Luke Flanagan (GUE)
Tanja Fajon (S&D)
Guillaume Balas (S&D)
Kari Rina Ronja (GUE/ NGL)
Nessa Childers (S&D)
Στέλιος Κούλογλου (GUE/ NGL)
Anja Hazekamp (GUE/ NGL)
Paloma Lopez (GUE/ NGL)
Matt Carthy (GUE/ NGL)
Liadh Ni Riada (GUE/ NGL)
Martina Anderson (GUE/ NGL)
Lynn Boylan (GUE/ NGL)
Δημήτρης Παπαδάκης (S&D)
Alfred Sant (S&D)
Ernest Urtasun (Greens)
Miguel Viegas (GUE/ NGL)
Martina Michels (GUE/ NGL)
Curzio Maltese (GUE/ NGL)
Patrick Le Hyaric (GUE/ NGL)
Gabi Zimmer (GUE/ NGL)
Jean Lambert (Greens)
Ana Maria Gomes (S&D)
Εύα Καϊλή (S&D)
Bas Eickhout (Greens)
Κώστας Χρυσόγονος (GUE/ NGL)
Konstadinka Kuneva (GUE/ NGL)
Dietmar Koster (S&D)
Νεοκλης Συλικιώτης (GUE/ NGL)
Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/ NGL)
Eleonora Forenza (GUE/ NGL).

Απάντηση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Αξιότιμοι Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, συνοδευόμενη από επιστολή με ημερομηνία 7 Νοεμβρίου.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συμμερίζεται την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι πρέπει να θεσπιστεί πλαίσιο αναφορικά με δημόσιες πληροφορίες που σχετίζονται με τις σχέσεις που διατηρεί η ΕΚΤ με εκτός του οργανισμού φορείς, με τρόπο που θα αντικατοπτρίζει δεόντως το εύρος και την φύση των καθηκόντων και των στόχων της ΕΚΤ και δεν θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της εντολής της όπως κατοχυρώνεται στο πρωτογενές δίκαιο.

Ως απαραίτητο συμπλήρωμα της ανεξαρτησίας, τα τελευταία χρόνια η ΕΚΤ έχει καταδείξει ολοένα και περισσότερο τη δέσμευσή της για μεγαλύτερη διαφάνεια, μεταξύ άλλων μέσω ενός ενισχυμένου πλαισίου για τις σχέσεις τις με εκτός του οργανισμού φορείς. Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει τη δημοσίευση των ημερολογίων των συνεδριάσεων των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου, τα οποία καλύπτουν επίσης όλες τις συναντήσεις με εκτός του οργανισμού φορείς καθώς και το θέμα της συζήτησης.

Για να διασφαλιστεί η ορθή εκτέλεση της εντολής που έχει η ΕΚΤ, οι υπεύθυνοι για την χάραξη της πολιτικής της ΕΚΤ συγκεντρώνουν πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα σχετικών παγκόσμιων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών εξελίξεων. Για το λόγο αυτό, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και το προσωπικό της ΕΚΤ βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με ένα ευρύ φάσμα ειδημόνων, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων του χρηματοπιστωτικού και του μη χρηματοπιστωτικού τομέα.

Δεδομένης της φύσης των αποφάσεων και των καθηκόντων της ΕΚΤ, είναι φυσικό οι εν λόγω διαπραγματεύσεις να επικεντρώνονται κυρίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ διατηρεί επαφές με φορείς των αγορών, υψίστης σημασίας για την υλοποίηση νομισματικής πολιτικής -πρόκειται για αγορές ομολόγων, χρήματος και συναλλάγματος.

Επιπλέον, λόγω της αρμοδιότητας και του ρόλου της ΕΚΤ στον τομέα των πληρωμών και του διακανονισμού των κινητών αξιών, η ύπαρξη συζητήσεων κατά την διάρκεια των οποίων το Ευρωσύστημα μπορεί να ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με τα συστήματα και τις υπηρεσίες πληρωμών είναι ζωτικής σημασίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πρωτοβουλίες υπό την αιγίδα του Ευρωσυστήματος με στόχο την προώθηση της αποδοτικότητας, της καινοτομίας και της διαφάνειας και, τελικά, την ενίσχυση των δράσεων χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης στις ευρωπαϊκές αγορές, όπως  είναι η δράση TARGET2-Securities (T2S). Ενώ η πλατφόρμα T2S ανήκει και λειτουργεί από το Ευρωσύστημα, είναι απαραίτητη η τακτική αλληλεπίδραση με τους πελάτες και τους χρήστες της -τα κεντρικά αποθετήρια αξιών και τις τράπεζες- προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και η υψηλή ποιότητά της.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να τονίσω ότι οι ομάδες της ΕΚΤ που έχουν αναλάβει αυτές τις επαφές (contact groups), δεν έχουν συσταθεί για να παρέχουν συμβουλές ή άμεσες πληροφορίες στην ΕΚΤ κατά την προετοιμασία ρυθμιστικών κανόνων, πολιτικών πρωτοβουλιών ή την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου της ΕΚΤ. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες αυτών των ομάδων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συγκριθούν με την άσκηση πίεσης, δηλαδή με την προσπάθεια να επηρεαστούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής κατά τις αποφάσεις τους ή τη διεξαγωγή μιας δραστηριότητας που τελικά θα είναι επωφελής για την ιδιαίτερη οργάνωση τους.

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι αλληλεπιδράσεις της ΕΚΤ μέσω των ομάδων αυτών πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των αποφάσεων της κεντρικής τράπεζας της ΕΚΤ. Ως εκ τούτου, δεν έχουν καμία σχέση με την εντολή τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ. Για την πλήρη τήρηση της αρχής του διαχωρισμού μεταξύ των λειτουργιών νομισματικής πολιτικής και της τραπεζικής εποπτείας, τα μέλη και το προσωπικό της εκτελεστικής επιτροπής τηρούν αυστηρά το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΚΤ για τη χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του κώδικα δεοντολογίας, του πλαισίου δεοντολογίας, των κατευθυντήριων αρχών για την εξωτερική επικοινωνία, και των υποχρεώσεων της επαγγελματικής εχεμύθειας και ανεξαρτησίας.

Οι ομάδες επαφών που αναφέρονται στην επιστολή σας, δημιουργήθηκαν με βάσηένα προσεκτικά καθορισμένο δημόσιο πλαίσιο, το οποίο εγγυάται επαρκές επίπεδο διαφάνειας και ισότιμης πρόσβασης. Στην ιστοσελίδα της, η ΕΚΤ δημοσιεύει εκτενή τεκμηρίωση σχετικά με τα μέλη και τις συνεδριάσεις καθώς και δίνει στη δημοσιότητα ημερήσιες διατάξεις και περιλήψεις των συζητήσεων. Όπου κρίνεται σκόπιμο μάλιστα, έχουν εγκριθεί χάρτες – συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί εμπιστευτικότητας και δεοντολογίας. Καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την ενίσχυση και την εναρμόνιση των πληροφοριών σχετικά με τις ομάδες επαφών της ΕΚΤ.

Τέλος, ενόψει του αποκλειστικού χαρακτήρα συλλογής πληροφοριών των ομάδων επαφών της ΕΚΤ, δεν θα ήταν σκόπιμο τα μέλη τους να εγγραφούν στο μητρώο διαφάνειας της ΕΕ. Ωστόσο για να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες αυτών των ομάδων δεν παραβιάζουν τυχόν σχετικά διεθνή και ευρωπαϊκά στάνταρντ, κανόνες ή αρχές, η ΕΚΤ είναι και θα παραμείνει δεσμευμένη στην υποβολή τους σε επαρκή διαφάνεια και ηθικό έλεγχο καθώς και στην προσαρμογή και την ενημέρωση αυτών των πλαισίων, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Με Εκτίμηση,

Μάριο Ντράγκι.

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)