to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

9:42 | 04.12.2018

Οικονομία

Γενικόλογη απάντηση Μ. Ντράγκι σε Δ. Παπαδημούλη για τη συμμετοχή του ως επικεφαλής της ΕΚΤ στο Φόρουμ G30

Δημ. Παπαδημούλης: «Να επανεξετάσει τη συμμετοχή του ο επικεφαλής της ΕΚΤ στο G30, ώστε να υπηρετήσει επαρκώς το αίσθημα ανεξαρτησίας και δικαιοσύνης, το οποίο ‘θολώνει’ με την επιλογή του αυτή».


Γενικόλογη απάντηση, και μάλιστα κατόπιν καθυστέρησης σχεδόν 4 μηνών, έστειλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επικεφαλής της ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την συμμετοχή του Μάριο Ντράγκι στην «Ομάδα των 30».

Η «Ομάδα των 30» ή αλλιώς G30 αποτελεί Διεθνές Φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν τραπεζίτες, ακαδημαϊκοί και επικεφαλής ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών γιγάντων. Ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, παρά την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας Emily OReilly, η οποία έκρουε τον κώδωνα για την ανάγκη διαφύλαξης της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας για την ΕΚΤ, υπογραμμίζει πως «για τη διαφύλαξη της αμεροληψίας και της ακεραιότητας των υψηλόβαθμων αξιωματούχων της, η ΕΚΤ έχει αναπτύξει ισχυρό σύνολο κανόνων και διατάξεων δεοντολογίας. Οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ΕΚΤ συμμορφώνονται αυστηρά με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, στον Κώδικα Συμπεριφοράς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Συμπληρωματικό Κώδικα Κριτηρίων Δεοντολογίας για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και/ή στον Κώδικα Συμπεριφοράς των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου ανά πάσα στιγμή, και όταν συμμετέχουν σε κλειστές εκδηλώσεις».

Παράλληλα, ο κ. Ντράγκι επιμένει πως «οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ΕΚΤ ενεργούν ανεξάρτητα και αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων κατά την άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί». Χωρίς όμως να αναφέρει καμία συγκεκριμένη πρόταση ή μηχανισμό με τον οποίο ελέγχεται το κατά πόσο οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ υλοποιούν αυτές τις κατευθύνσεις ή όχι.

Τέλος η ΕΚΤ δεσμεύεται να συνεχίσει να εφαρμόζει τα υψηλά πρότυπα δεοντολογίας της σε όλες τις συναντήσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων όσων οργανώνονται από τo G30. Φυσικά και πάλι ο Επικεφαλής της ΕΚΤ αποφεύγει να αναφερθεί σε συγκεκριμένα μέτρα και εποπτικούς μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν την εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας.

Τον περασμένο Ιούλιο ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημ. Παπαδημούλης είχε καταθέσει ερώτηση προς τον Μάριο Ντράγκι, ζητώντας του να επανεξετάσει την συμμετοχή του στο G30 καθώς και να σχολιάσει την φράση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας κας Ο΄ Reilly, η οποία είχε πει πως «η αρχή της καλής διοίκησης εκείνων που ηγούνται δημοσίων ρόλων λέει ότι δεν θα πρέπει να επηρεάζονται, ή να εμφανίζονται ότι μπορεί να επηρεαστούν, από ιδιωτικές σχέσεις».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και η πλήρης απάντηση:

Ερώτηση Δημήτρη Παπαδημούλη

30 Ιουλίου 2018

Με βάση την απάντηση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας κας Emily O’ Reilly προς τον Πρόεδρο της ECON κ. Roberto Gualtieri στις 4 Ιουλίου 2018, προκύπτει ότι η ΕΚΤ και συγκεκριμένα ο Επικεφαλής της κ. Μ. Ντράγκι,, «υπονομεύουν την ανεξαρτησία, την  ακεραιότητα και τη φήμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας». Η συμμετοχή του κ. Ντράγκι στο ισχυρό Group of 30 (G30), ένα διεθνές Φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν τραπεζίτες, ακαδημαϊκοί και επικεφαλής ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών γιγάντων, φαίνεται ότι οδηγεί την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια στο να μιλάει για «κακοδιοίκηση» της ΕΚΤ εκ μέρους του Επικεφαλής της.

Η κα O’ Reilly κάνει ευθέως λόγο για σύγκρουση συμφερόντων, λόγω της σχέσης που αναπτύσσεται με όχημα το G30 μεταξύ επόπτη και εποπτευόμενου, γεγονός που «δεν είναι συμβατό με την υποχρέωση της ΕΚΤ να παραμένει ανεξάρτητη».

Ερωτάται η ΕΚΤ:

  • Πώς σχολιάζει τη φράση της κας O’ Reilly: «Η αρχή της καλής διοίκησης εκείνων που ηγούνται δημοσίων ρόλων λέει ότι δεν θα πρέπει να επηρεάζονται, ή να εμφανίζονται ότι μπορεί να επηρεαστούν, από ιδιωτικές σχέσεις;».

  • Σκοπεύει η ΕΚΤ να επανεξετάσει τη συμμετοχή του επικεφαλής της στο G30, ώστε να υπηρετήσει επαρκώς το αίσθημα ανεξαρτησίας και δικαιοσύνης, το οποίο «θολώνει» με την επιλογή του αυτή;

Απάντηση Mario Draghi

16 Νοεμβρίου 2018

Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ-064)

«Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε Παπαδημούλη,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON), μαζί με συνοδευτική επιστολή στις 23 Ιουλίου 2018.

Η ΕΚΤ έλαβε γνώση της απόφασης της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη συμμετοχή των μελών των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ στην «Ομάδα των 30» (G30) και απάντησε σε αυτήν στις 28 Σεπτεμβρίου 2018.1 Στην απάντησή της, η ΕΚΤ αποτύπωσε τις λεπτομερείς εξηγήσεις όσον αφορά τη θέση της τις οποίες είχε παράσχει στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια με την επιστολή της 31ης Οκτωβρίου 2017 και με την αναλυτική γνώμη της 18ης Απριλίου 2018.

Όπως δήλωσα στη διάρκεια της τελευταίας μου ακρόασης ενώπιον της Επιτροπής ECON στις 24 Σεπτεμβρίου 2018, η ΕΚΤ χαιρετίζει κάθε πρόταση η οποία συμβάλλει στην περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησής της. Σε προηγούμενες απαντήσεις μας προς την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έχουμε επίσης παρουσιάσει τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η ΕΚΤ κατά τα τελευταία έτη προκειμένου να βελτιώσει τα αντίστοιχα πλαίσια.

Για τη διαφύλαξη της αμεροληψίας και της ακεραιότητας των υψηλόβαθμων αξιωματούχων της, η ΕΚΤ έχει αναπτύξει ισχυρό σύνολο κανόνων και διατάξεων δεοντολογίας. Οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ΕΚΤ συμμορφώνονται αυστηρά με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών4, στον Κώδικα Συμπεριφοράς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Συμπληρωματικό Κώδικα Κριτηρίων Δεοντολογίας για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και/ή στον Κώδικα Συμπεριφοράς των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου ανά πάσα στιγμή, και όταν συμμετέχουν σε κλειστές εκδηλώσεις. Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ΕΚΤ ενεργούν ανεξάρτητα και αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων κατά την άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.

Η συμμετοχή μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και της Προέδρου και της Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου σε εξωτερικές εκδηλώσεις ανακοινώνεται κατά κανόνα εκ των προτέρων στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα της ΕΚΤ. Επιπροσθέτως, για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου διαφάνειας, τέτοιες εκδηλώσεις συμπεριλαμβάνονται στα αντίστοιχα ημερολόγια που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Οι ομιλίες των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και της Προέδρου και της Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου δημοσιεύονται επίσης στον δικτυακό τόπο σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, η ΕΚΤ έχει υιοθετήσει σειρά αρχών που καθοδηγούν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής όσον αφορά την αλληλεπίδρασή τους με εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Η Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και οι εκπρόσωποι της ΕΚΤ στο Συμβούλιο, έχουν οικειοθελώς προσυπογράψει τους κανόνες αυτούς. Επιπροσθέτως, η ΕΚΤ εξετάζει επί του παρόντος κατά πόσον είναι σκόπιμη η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής αυτών των κατευθυντήριων αρχών.

Αυτά τα πρότυπα διαφάνειας και κανόνες δεοντολογίας διέπουν τη συμμετοχή των μελών των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ σε όλες τις συναντήσεις με εξωτερικά μέρη και σε όλες τις σχετικές εκδηλώσεις. Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχουν τακτικά μαζί με μέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ σε συναντήσεις που διοργανώνονται από τρίτα μέρη ή από την ίδια την ΕΚΤ και στις οποίες συμμετέχουν πολλά διαφορετικά ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν από πρώτο χέρι την εφαρμογή αυτών των κανόνων και αρχών από τους εκπροσώπους της ΕΚΤ και την απουσία κάθε μορφής κακοδιαχείρισης από αυτήν την άποψη.

Η ΕΚΤ δεσμεύεται να συνεχίσει να εφαρμόζει τα υψηλά πρότυπα δεοντολογίας της σε όλες τις συναντήσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων όσων οργανώνονται από την G30. Συνεπώς, η ΕΚΤ θα διασφαλίσει τον μέγιστο δυνατό βαθμό διαφάνειας, όπως ζητήθηκε από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια στην τελική της απόφαση.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, όπως επισημάνθηκε στην απάντηση της ΕΚΤ προς την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, η G30 έχει λάβει μέτρα για την ενίσχυσή της διαφάνειάς της. Από τη σύσκεψη της ολομέλειάς της τον Νοέμβριο/Δεκέμβριο 2017 και μετά, η G30 δημοσιεύει τις ημερήσιες διατάξεις, τις καταστάσεις συμμετεχόντων και περιλήψεις των συσκέψεών της, κίνηση που αντανακλά την πρακτική της ίδιας της ΕΚΤ σε σχέση με τις συνεδριάσεις και τους διαρθρωμένους διαλόγους με τον χρηματοπιστωτικό και τον μη χρηματοπιστωτικό τομέα. Η ΕΚΤ ενημέρωσε επίσης την G30 σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για δημοσίευση των ονομάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της G30. Αυτές οι πληροφορίες διατίθενται πλέον στον δικτυακό τόπο της G30. Η ΕΚΤ ενθαρρύνει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της G30 για αύξηση της διαφάνειας και θα συνεχίσει να το πράττει.

Στην προηγούμενη επικοινωνία της με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια και στην απάντησή της προς τον αξιότιμο συνάδελφό σας στις 10 Απριλίου 2018, η ΕΚΤ εξήγησε επίσης τη θέση της σχετικά με το θέμα της συμμετοχής, το οποίο θέσατε επίσης στην επιστολή σας. Η ΕΚΤ εξακολουθεί να είναι πεπεισμένη ότι πρέπει να επιτρέπεται στα μέλη των οργάνων λήψης αποφάσεών της να συμμετέχουν σε φόρουμ που περιλαμβάνουν εκπροσώπους οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα, όπως τράπεζες, και να παρίστανται στις σχετικές συναντήσεις, όταν αυτές κρίνονται συναφείς και χρήσιμες για την εκπλήρωση της αποστολής των κεντρικών τραπεζιτών και υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω συμμετοχή είναι συμβατή με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης. Με δεδομένο τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συναρμόδιου νομοθετικού οργάνου για το σύνολο της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά επίσης την ανάγκη για ανοιχτό διάλογο μεταξύ φορέων λήψης αποφάσεων και σχετικών ενδιαφερόμενων τρίτων μερών.

Όπως είχα επίσης την ευκαιρία να διευκρινίσω στις προαναφερόμενες απαντήσεις, η G30 δεν συζητά μεμονωμένες οντότητες τις οποίες εποπτεύει η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ. Αντιθέτως, η G30 εξετάζει διεθνή οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, τα οποία αναμφίβολα είναι συναφή, χρήσιμα και ενδιαφέροντα για τους κεντρικούς τραπεζίτες. Πράγματι, η συμμετοχή στην G30 αποτελεί σαφώς καθιερωμένη πρακτική μεταξύ μεγάλων κεντρικών τραπεζών. Οι δύο προηγούμενοι πρόεδροι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης – η οποία σύμφωνα με τη δομή του Ομοσπονδιακού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών δεν εφαρμόζει μόνο τη νομισματική πολιτική αλλά ασκεί και καθήκοντα εποπτείας και ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων – ήταν μέλη στη διάρκεια της θητείας τους εντός του Ομοσπονδιακού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Η G30 τακτικά συμπεριλαμβάνει επίσης μέλη από πολλές άλλες κεντρικές τράπεζες, όπως την Τράπεζα της Αγγλίας, την Τράπεζα της Ιαπωνίας και τη Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας. Δεδομένων των παραπάνω, η ΕΚΤ συμμορφώνεται πλήρως με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2018, στο οποίο ζητείται η συμμετοχή σε φόρουμ ή ομάδες που περιλαμβάνουν στελέχη τραπεζών εποπτευόμενων από την ΕΚΤ να είναι σύμφωνη με την καθιερωμένη πρακτική μεταξύ μεγάλων κεντρικών τραπεζών και διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Τέλος, είναι καθιερωμένη πρακτική συναντήσεις των μελών της G30 να διοργανώνονται σε κεντρικές τράπεζες: η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης φιλοξενεί τις συσκέψεις της ολομέλειας στο τέλος του έτους, ενώ τα τελευταία έτη η Τράπεζα της Αγγλίας και η Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης έχουν φιλοξενήσει τις εαρινές συναντήσεις. Μια από τις προσεχείς συναντήσεις θα διοργανωθεί στην Banco de España.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να τονίσω ξανά ότι τα ισχυρά πλαίσια διαφάνειας και χρηστής διακυβέρνησης της ΕΚΤ, σε συνδυασμό με τον διαχωρισμό των καθηκόντων κεντρικής τράπεζας από τα εποπτικά καθήκοντα, παρέχουν τις απαραίτητες και κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας ούτως ώστε να προστατεύεται και να διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία της ΕΚΤ και στην περίπτωση που μέλη των οργάνων λήψης αποφάσεών της ανήκουν και συμμετέχουν σε φόρουμ ή συναντήσεις της G30 ή άλλων τρίτων μερών.

Με εκτίμηση,

Mario Draghi».

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)