Ερωτηθείς για τις αλλαγές που ετοιμάζονται από την κυβέρνηση αφορούν και σε έργα, όπως το μεταλλείο χρυσού στις Σκουριές, ο υπουργός απάντησε τα εξής: «...Η έμφαση δίνεται σε στρατηγικές επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, ει δυνατόν με απασχόληση υψηλού εργατικού δυναμικού, μορφωμένου, δηλαδή, προσωπικού. Άρα, δηλαδή, με μια έμφαση κατ' ανάγκης υπηρεσίας υψηλής προστιθέμενης αξίας ή προϊόντων, οι οποίες μπορεί να έχουν υψηλό βαθμό καθετοποίησης στην Ελλάδα και να μπορούν να έχουν ισχυρή εξωστρέφεια κλπ. Από την άλλη μεριά, το πρόβλημα το περιβαλλοντικό ορισμένης κατηγορίας στρατηγικών επενδύσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το πρόβλημα με τις Σκουριές, όπως ξέρετε, έχει προκύψει εν πολλοίς και από το θεσμικό κενό που υπάρχει στους περιβαλλοντικούς νόμους που αφορούν τα ορυχεία και την εξορυκτική δραστηριότητα στην Ελλάδα".

Μεταξύ άλλων ο Γ. Σταθάκης έκανε λόγο για "ένα μεγάλο πρόβλημα θεσμικής υστέρησης, το οποίο προκάλεσε φυσικά διαφορετικές ερμηνείες για ενέργειες συγκεκριμένης εταιρείας και από την παρούσα κυβέρνηση, αλλά θα τολμούσα να πω και από ερμηνείες οι οποίες έχουν διχάσει και την τοπική κοινωνία, και φυσικά και έχουν μεταφερθεί σε δικαστικούς αγώνες".

Τέλος τόνισε πως η κυβέρνηση θα επιμείνει "στο ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και για λόγους προφανείς, ένα μεγάλο μέρος των στρατηγικών επενδύσεων, τα επόμενα χρόνια θα έρθουν στο χώρο του τουρισμού. Πρέπει να είναι απόλυτα σαφές ότι θέλουμε μεγάλες και καλές στρατηγικές επενδύσεις στον τουριστικό τομέα, με πολύ υψηλό βαθμό, όμως, περιβαλλοντικής προστασίας, που θα υπερασπιστεί και το ίδιο το τουριστικό προϊόν το οποίο θα φτιαχτεί τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα και που με βάση την εμπειρία των τελευταίων ετών, φαίνεται ότι είναι το καλύτερο υπόδειγμα, να έχει ισχυρή περιβαλλοντική προστασία και για την ίδια την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος που εντάσσεται σε αυτές τις κατηγορίες".