to top
 • βρείτε μας στο Twitter
 • βρείτε μας στο Facebook
 • βρείτε μας στο YouTube
 • στείλτε μας email
 • εγγραφείτε στο RSS feed
 • international version

13:56 | 23.05.2018

Κοινωνία

Φ. Κούβελα: Δεν εξαιρούμε από κανένα πεδίο των δράσεών μας τις γυναίκες Ρομά

Η συμμετοχή της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα, στην 15η συνάντηση της Ad Hoc Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για θέματα Ρομά και ταξιδευτών του Συμβουλίου της Ευρώπης


Στην 15η συνάντηση ολομέλειας της Ad Hoc Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για θέματα Ρομά και ταξιδευτών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στις 22/5/2018 στην Αθήνα, συμμετείχε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα. Η εν λόγω συνάντηση, αποτέλεσε πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και ειδικότερα της ως άνω Επιτροπής, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την κοινωνική ένταξη του πληθυσμού των Ρομά.

Η Γενική Γραμματέας, αφού τόνισε εξ’ αρχής ότι ο πληθυσμός των Ρομά στην Ελλάδα δεν αποτελεί μειονότητα, αλλά είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, αναφέρθηκε στο σύνολο των πολιτικών και των δράσεων της ΓΓΙΦ για την ενδυνάμωση των γυναικών Ρομά, ώστε να κάνουν χρήση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων, όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση, η εργασία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κα Κούβελα αναφέρθηκε στις σχετικές πρωτοβουλίες της ΓΓΙΦ σε θεσμικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως:

 • Η θεματική «Κοινωνική ένταξη και Ισότιμη μεταχείριση γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις» ως στρατηγικός στόχος στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020. Η εν λόγω θεματική αφορά τις γυναίκες οι οποίες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, μία εκ των οποίων είναι οι γυναίκες Ρομά.

 • Κατάθεση προτάσεων της ΓΓΙΦ για τις γυναίκες Ρομά στην Ειδική Γραμματέα για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, προκειμένου να ενσωματωθούν στο επικείμενο επιχειρησιακό σχέδιο «Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Ρομά».

 • Ενεργός συμμετοχή της ΓΓΙΦ στο Συμβούλιο των εμπειρογνωμόνων για την Κοινωνική ένταξη των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, για την προώθηση ζητημάτων έμφυλης ισότητας στον πληθυσμό των Ρομά.

 • Συνεργασία των δομών του δικτύου για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών με τις 3 «νομικές κλινικές», που λειτούργησαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη, στο πλαίσιο υλοποίησης του Κοινού Προγράμματος της ΕΕ και του ΣτΕ για την Πρόσβαση των Γυναικών Ρομά και Ταξιδευτών στη Δικαιοσύνη (JUSTR♀M).

 • Δυνατότητα των γυναικών Ρομά θύματα ή εν δυνάμει θύματα έμφυλης βίας να μπορούν να απευθύνονται και να λαμβάνουν ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική στα Συμβουλευτικά Κέντρα (ΣΚ) και στους ξενώνες φιλοξενίας (ΞΦ) γυναικών της ΓΓΙΦ, καθώς επίσης και από την 24ωρη Πανελλαδική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900.

 • Παρουσία της ΓΓΙΦ σε ευρωπαϊκές συναντήσεις, οι οποίες είχαν ως ομάδα στόχου τις γυναίκες Ρομά.

 • Υλοποίηση του προγράμματος Progress με τίτλο: «Η ένταξη της διάστασης του φύλου στους δήμους, με έμφαση στις γυναίκες που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (όπως μετανάστριες, πρόσφυγες, Ρομά, ηλικιωμένες που ζουν μόνες και γυναίκες με ειδικές ανάγκες)».

 • Υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση ΜΚΟ για υλοποίηση σχεδίων δράσης που προωθούν την ισότητα των φύλων».

Κλείνοντας, η κα Κούβελα δήλωσε ότι: «Οι πολιτικές και οι δράσεις μας για την ισότητα, δεν εξαιρούν από κανένα πεδίο τους τις γυναίκες Ρομά, όπως άλλωστε και κάθε άλλη πληθυσμιακή ομάδα γυναικών, που υφίσταται ή κινδυνεύει να υποστεί έμφυλες διακρίσεις. Διότι, για την εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας στην πράξη, προϋποτίθεται και η μεγαλύτερη δυνατή διεύρυνση της ομάδας στόχου, κάτι που στην ΓΓΙΦ επιδιώκουμε και επιτυγχάνουμε ολοένα και περισσότερο.


Αναλυτικά η ομιλία της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, Φωτεινής Κούβελα,

στην 15η συνάντηση ολομέλειας της Ad Hoc Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για θέματα Ρομά και ταξιδευτών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Ειδική Γραμματεία για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, Αθήνα, 22/5/2018

Κυρίες και κύριοι,

Χαιρετίζω την προσπάθεια αυτή που λαμβάνει χώρα σήμερα στη χώρα μας και αποτελεί πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και ειδικότερα της Ειδικής (Ad hoc) Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για θέματα Ρομά και Ταξιδευτών (CAHROM) για την κοινωνική ένταξη του πληθυσμού των Ρομά .

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), σέβεται και λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού αυτού και στόχος της είναι, μέσω συνεργιών και οριζόντιων παρεμβάσεων, να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση των γυναικών Ρομά, ώστε να κάνουν χρήση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων, όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση, η εργασία.

Και είναι κρίσιμο να τονίζουμε κάθε φορά ότι ο πληθυσμός των Ρομά στην Ελλάδα δεν αποτελεί μειονότητα, αλλά είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες. Παρόλα αυτά όμως, αποκλείονται από πολλά κοινωνικά αγαθά, ενώ συχνά υποβάλλονται σε διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού.

Ιδιαίτερα αποκομμένες από τον κοινωνικό ιστό είναι οι γυναίκες και τα κορίτσια Ρομά. Συνήθως δεν εργάζονται, αλλά και σε περίπτωση που αναζητήσουν εργασία, εξαιτίας της σχολικής διαρροής, δεν έχουν αποκτήσει τα κατάλληλα εφόδια που θα τις βοηθήσουν στην εξεύρεση εργασίας, με αποτέλεσμα να αποκλείονται από την ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Επίσης, συχνά περιορίζονται στην οικιακή σφαίρα, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων που απέκτησαν σε εξαιρετικά νεαρή ηλικία, πολλές φορές νυμφεύονται ανήλικες, με συνέπεια τη δημιουργία πολυμελών οικογενειών, οι οποίες απορροφούν όλο το χρόνο τους και την προσοχή τους.

Από την πλευρά μας, στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020, αφουγκραστήκαμε, διερευνήσαμε και καταγράψαμε τις ανάγκες της περιόδου που διανεύουμε πάνω σε ζητήματα έμφυλης ισότητας. Κατόπιν τούτων και ερχόμενες σε διαβουλεύσεις με άλλους συναρμόδιους φορείς, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ορίσαμε ως έναν από τους στρατηγικούς στόχους του ΕΣΔΙΦ και συγκεκριμένα ως στρατηγικό στόχο 1, την «Κοινωνική ένταξη και Ισότιμη μεταχείριση γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις». Ομάδα παρέμβασης του συγκεκριμένου στρατηγικού στόχου αποτελούν οι γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, μία εκ των οποίων είναι οι γυναίκες Ρομά.

Η ΓΓΙΦ, προκειμένου να προσεγγίσει αυτή την ομάδα στόχου έχει προβεί έως σήμερα, σε μια σειρά ενεργειών και δράσεων τόσο σε θεσμικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω συνεργειών, κατάθεσης προτάσεων και παρουσίας σε ευρωπαϊκές συναντήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σε θεσμικό επίπεδο, στην ανασυγκρότηση του «Οργανισμού του Υπουργείου Εσωτερικών» ΠΔ 141/2017 (ΦΕΚ Α’ 180), προβλέφθηκε η δημιουργία και λειτουργία Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Αντιμετώπισης Πολλαπλών Διακρίσεων, στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στη ΓΓΙΦ, αρμόδια για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τις γυναίκες, οι οποίες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Όσον αφορά συνέργιες και συνεργασίες σε εθνικό επίπεδο, μπορούμε να απαριθμήσουμε τα εξής:

Α) Καταθέσαμε στην Ειδική Γραμματέα για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά προτάσεις, προκειμένου να ενσωματωθούν στο επικείμενο επιχειρησιακό σχέδιο «Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Ρομά» και αφορούν γυναίκες Ρομά. Οι προτάσεις μας διακρίνονται στις εξής προτεινόμενες δράσεις:

 • Εκπόνηση ανθρωπολογικής μελέτης πιλοτικά σε οικισμούς (ανεξαρτήτως τύπου οικισμού) Ρομά τριών Περιφερειών (της Αττικής, της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης).

 • Αποτίμηση του Προγράμματος «Κέντρα Στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων» υπό την οπτική του φύλου.

 • Διοργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων στις 6 Περιφέρειες με μεγαλύτερους πληθυσμούς Ρομά σε επαγγελματίες υγείας, εργαζόμενους/ες στην τοπική αυτοδιοίκηση, εκπαιδευτικούς, μέλη τοπικών συλλόγων Ρομά κ.α.

 • Καταγραφή γυναικείων συλλογικοτήτων Ρομά και δημιουργία δικτύου γυναικών Ρομά, με στόχο τη δικτύωση των γυναικών Ρομά και την ανάδειξη πιθανών νέων διαπολιτισμικών μεσολαβητριών και την εκπαίδευσή τους.

 • Δημιουργία εργαλείου επιμόρφωσης/Ενδυνάμωση.

 • Επιμόρφωση συμβούλων Κέντρων Ρομά

Β) Μετέχουμε ενεργά στο Συμβούλιο των εμπειρογνωμόνων για την Κοινωνική ένταξη των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, προωθώντας ζητήματα έμφυλης ισότητας στον πληθυσμό των Ρομά.

Γ) Υπήρξε συνεργασία των δομών του δικτύου για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών με τις 3 « νομικές κλινικές» που λειτούργησαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη, στο πλαίσιο υλοποίησης του Κοινού Προγράμματος της ΕΕ και του ΣτΕ για την Πρόσβαση των Γυναικών Ρομά και Ταξιδευτών στη Δικαιοσύνη (JUSTRM). Πρόθεσή μας είναι, στην νέα περίοδο λειτουργίας του προγράμματος JUSTRM να δημιουργηθεί το έδαφος για μια πιο στενή συνεργασία μεταξύ των δομών μας και των δομών του συγκεκριμένου προγράμματος.

Δ) Σχετικά με το ζήτημα της έμφυλης βίας, οι γυναίκες Ρομά θύματα έμφυλης βίας μπορούν να απευθύνονται και να λαμβάνουν ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική στα Συμβουλευτικά Κέντρα (ΣΚ) και στους ξενώνες φιλοξενίας (ΞΦ) που εποπτεύονται από τη ΓΓΙΦ, καθώς επίσης και από την 24ωρη Πανελλαδική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900. Πιο αναλυτικά, οι υπηρεσίες που προσφέρονται στα ΣΚ είναι η νομική συμβουλευτική, η συμβουλευτική απασχόληση, η ψυχοκοινωνική στήριξη και η νομική αρωγή σε συνεργασία με τους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους. Έως σήμερα, από τη σταδιακή δηλαδή λειτουργία των δομών μας από το 2011 και εφεξής, έχουμε δεχτεί 177 περιπτώσεις γυναικών Ρομά.

Όσον αφορά την παρουσία της ΓΓΙΦ σε ευρωπαϊκές συναντήσεις, οι οποίες είχαν ως ομάδα στόχου τις γυναίκες Ρομά, τον Δεκέμβριο του 2017 εκπροσωπήσαμε την Ελλάδα στη Θεματική Συνάντηση για τους παιδικούς, εξαναγκαστικούς γάμους σε πληθυσμούς Ρομά και Travellers του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Μονάδας ενάντια στους Εξαναγκαστικούς γάμους του Υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας, όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας σχετικά με τους ανήλικους γάμους, καθώς και οι πρωτοβουλίες και ενέργειες της χώρας γύρω από το ζήτημα αυτό.

Τέλος, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007-2013) σε εθνικό επίπεδο οι δράσεις της ΓΓΙΦ ήταν οι εξής:

 • Υλοποίηση του προγράμματος Progress με τίτλο: «Η ένταξη της διάστασης του φύλου στους δήμους, με έμφαση στις γυναίκες που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (όπως μετανάστριες, πρόσφυγες, ρομά, ηλικιωμένες που ζουν μόνες και γυναίκες με ειδικές ανάγκες)» (2011-2013) για 18 μήνες. Τα αποτελέσματα του έργου ήταν:

 1. η δημιουργία δύο (2) εργαλείων: α) Εργαλείο Εκτίμησης των Επιπτώσεων κατά Φύλο (GIA-Gender Impact Assessment) και β) Εργαλείο Κατάρτισης Προϋπολογισμού των Δήμων με την οπτική του φύλου (Gender Budgeting) και

 2. η εκπόνηση Οδηγού, ο οποίος περιείχε και την πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων για τη συγκεκριμένη ομάδες γυναικών.

 • Υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση ΜΚΟ για υλοποίηση σχεδίων δράσης που προωθούν την ισότητα των φύλων», διάρκειας 2 ετών, τα σχέδια δράσεις των οποίων περιλάμβαναν ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης αναφορικά με θέματα έμφυλης βίας, προώθησης στην απασχόληση, και καταπολέμησης έμφυλων στερεοτύπων. Πιο συγκεκριμένα, οι ΜΚΟ των οποίων τα σχέδια δράσης είχαν ως ομάδα στόχου τις γυναίκες Ρομά περιελάμβανε δράσεις όπως η παροχή συμβουλευτικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, παροχή πληροφόρησης πάνω σε νομικά θέματα και κοινωνικά δικαιώματα, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού, στις περιοχές δράσης αυτών.

Κυρίες και κύριοι,

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι οι πολιτικές και οι δράσεις μας για την ισότητα, δεν εξαιρούν από κανένα πεδίο τους τις γυναίκες Ρομά, όπως άλλωστε και κάθε άλλη πληθυσμιακή ομάδα γυναικών, που υφίσταται ή κινδυνεύει να υποστεί έμφυλες διακρίσεις. Διότι, για την εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας στην πράξη, προϋποτίθεται και η μεγαλύτερη δυνατή διεύρυνση της ομάδας στόχου, κάτι που στην ΓΓΙΦ επιδιώκουμε και επιτυγχάνουμε ολοένα και περισσότερο.


 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)