Με σχετικό υπόμνημά της στους Γκ. Χαρδούβελη και Ν. Δένδια η ΕΣΕΕ σημειώνει ότι σε πολλές περιπτώσεις, ενώ ο δανειλήπτης υποβάλει αίτημα ρύθμισης εγγράφως στην τράπεζά του ή δεν παίρνει ποτέ απάντηση ή η τράπεζα – μέσω εισπρακτικών εταιριών και δικηγορικών γραφείων – συνεχίζει τη διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης. Υπάρχουν και περιπτώσεις που η τράπεζα λαμβάνει μία απόφαση ρύθμισης, η οποία όμως δε μπορεί να εξυπηρετηθεί από τον πελάτη.

Στις προτάσεις της ΕΣΕΕ περιλαμβάνονται:

  • "κούρεμα" των οφειλών από καταχρηστικές ή υπερβολικές χρεώσεις που επιβαρύνουν τον δανειολήπτη
  • διευκολύνσεις για ρυθμίσεις καθυστερημένων οφειλών (προς τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία)
  • προτεραιότητα στη βιωσιμότητα της επιχείρησης έναντι του χρόνου εξόφλησης της οφειλής, με δυνατότητα μείωσης της δόσης
  • επανενεργοποίηση του νόμου 3816/2010 που προέβλεπε επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής, περίοδο χάριτος με καταβολή μόνο τόκων κλπ
  • σειρά αλλαγών στον Τειρεσία, με προσαρμογή των κριτηρίων στα δεδομένα της κρίσης.