to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

21:28 | 20.04.2020

Πολιτική

ΕΡΤ, ΑΠΕ και άλλες εταιρείες υπάγονται στο υπ. Ανάπτυξης

Αίσθηση προκαλεί τις τελευταίες ώρες μια ανάρτηση του δημοσιογράφου (της αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ3 μετά το γνωστό “μαύρο” της κυβέρνησης Σαμαρά) Στέλιου Νικητόπουλου, σύμφωνα με την οποία η ΕΡΤ Α.Ε και το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΜΠΕ) μεταφέρθηκαν ως εταιρείες στην αρμόδια διεύθυνση εταιρειών του υπουργείου Ανάπτυξης.


Αίσθηση προκαλεί τις τελευταίες ώρες μια ανάρτηση του δημοσιογράφου (της αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ3 μετά το γνωστό “μαύρο” της κυβέρνησης Σαμαρά) Στέλιου Νικητόπουλου, σύμφωνα με την οποία η ΕΡΤ Α.Ε και το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΜΠΕ) μεταφέρθηκαν ως εταιρείες στην αρμόδια διεύθυνση εταιρειών του υπουργείου Ανάπτυξης.

Ως γνωστό, αμέσως μετά τις εκλογές του Ιουλίου, η ΕΡΤ και το ΑΜΠΕ υπήχθησαν απευθείας στον πρωθυπουργό, γεγονός που είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων της αντιπολίτευσης, καθώς η ενέργεια δημιουργούσε εύλογα ερωτήματα για την πιθανότητα κυβερνητικού και δη πρωθυπουργικού ελέγχου στην δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η κυβέρνηση είχε εξηγήσει τότε πως αυτό αποτελούσε ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρις ότου οι αρμοδιότητες περάσουν ουσιαστικά στον αρμόδιο υφυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα. Λίγο καιρό αργότερα την διοίκηση της ΕΡΤ ανέλαβε ο μέχρι τότε υπεύθυνος του γραφείου Τύπου της Ν.Δ και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, δημοσιογράφος (“Καθημερινή”) Κωνσταντίνος Ζούλας.

Τώρα γίνεται γνωστό, και μάλιστα με έμμεσο τρόπο, η υπαγωγή της ΕΡΤ στο υπουργείο Ανάπτυξης του Άδωνι Γεωργιάδη. Δεν έχει καταστεί ακόμα σαφές εάν πρόκειται για μια τυπική διαδικασία τεχνοκρατικής φύσεως ή για μια ουσιαστική ενέργεια ελέγχου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και του εθνικού πρακτορείου ειδήσεων από ένα υπουργείο που καμία σχέση δεν έχει με την ενημέρωση.

Πιθανώς να πρόκειται για μια τυπική υπαγωγή επειδή η ΕΡΤ Α.Ε και το ΑΜΠΕ θεωρούνται εταιρείες δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ. Καλό θα ήταν να εξηγηθεί αυτό διότι ήδη στους διαδρόμους της ΕΡΤ πυκνώνουν τα ερωτηματικά. Σχετική αντίδραση υπάρχει και από την ΠΟΣΠΕΡΤ, στελέχη της οποίας έχουν ήδη απευθυνθεί στην διοίκηση και αναμένουν εξηγήσεις.

Η μεταφορά στην διεύθυνση εταιρειών του υπουργείου Ανάπτυξης έγινε, πάντως, με πράξη του υφυπουργού Ν. Παπαθανάση εν μέσω πανδημίας και δημοσιεύτηκε στο Φύλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 10 Απριλίου, όπως δημοσιεύτηκε στο εξειδικευμένο σάϊτ taxheaven.gr

Συγκεκριμένα:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1286/10-04-2020 απόφαση με την οποία παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά των εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος του ν. 3429/2005 στη Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ειδικότερα, η απόφαση έχει ως εξής:

«Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α΄ 104) και ειδικότερα των άρθρων 9 και 187.
β. Του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
γ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 113).
δ. Του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314).
ε. Του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
στ. Του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
ζ. Του Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.
η. Του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
θ. Την αριθμ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
ι. Την αριθμ 46/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100).
Το γεγονός ότι η προβλεπόμενη προθεσμία μεταφοράς των εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος μέχρι την 31-01-2020, της παραγράφου 18 του άρθρου 187 του ν. 4548/2018, δεν αναφέρεται ως αποκλειστικού χαρακτήρα.
Το γεγονός ότι παρέλκει η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης με συνυπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών λόγω της ήδη συντελεσθείσας με το ν. 4635/2019 μεταβίβασης της αρμοδιότητας για τον έλεγχο νομιμότητας από τις Περιφέρειες της Χώρας στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.
Το αριθμ. 2/275/ΔΠΓΚ/12.02.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:

Τον ορισμό ως αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ των εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης, της Ειδικής Υπηρεσίας ΓΕΜΗ της Διεύθυνσης Εταιρειών, της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 1

Μεταφέρονται στο Τμήμα Γ’ της Διεύθυνσης Εταιρειών οι κάτωθι εταιρείες, οι οποίες αποτελούν εταιρείες δημοσίου ενδιαφέροντος κατά την έννοια της περίπτωσης ιβ’ του άρθρου 2 του ν. 4548/2018:

Παρατίθενται οι επωνυμίες των εταιρειών και μεταξύ αυτών:

37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) 132944701000
38 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΕΜΥ) Α.Ε. 006418101000
39 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΒΕΤΑΜ) Α.Ε. 050679844000
40 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚτΠ) Α.Ε. 004261201000
41 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.) 142591901000
42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε. ) 127248401000
43 ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. (ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε.) 008568001000
44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ) Α.Ε. 000297501000
45 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ ΑΒΕΕ) 131982201000
46 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ (υπό ειδική εκκαθάριση) 046151022000
47 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΕΔΔΠΒΙΕΔ) A.E.

Πηγή: Libre

tags: ΕΡΤ, ΑΠΕ

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)