to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

19:38 | 30.03.2021

Οικονομία

Ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για τα σοβαρά προβλήματα του Επικουρικού Ταμείου Ασφάλισης Φαρμακοϋπαλλήλων

Ερώτηση προς τον υπ. Εργασίας κατέθεσαν 46 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με πρωτοβουλία της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα σε σχέση με τη διοίκηση, τη λειτουργία και την κατάσταση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Φαρμακοϋπαλλήλων ΤΕΑΥΦΕ, με συνέπειες στους συνταξιούχους και στους ασφαλισμένους. Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές:


Όπως τονίζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ:

- Σύμφωνα με καταγγελίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιατρικών Επισκεπτών και Φαρμακοϋπαλλήλων – Συναφών Επαγγελμάτων – Κλάδων/ΠΟΙΕΦΣΕΚ, το επικουρικό Ταμείο του φαρμάκου ΤΕΑΥΦΕ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όσον αφορά στη διοίκηση και τη λειτουργία του, με επιπτώσεις στους συνταξιούχους και στους ασφαλισμένους.

- Το 2012 όταν ενοποιήθηκαν όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία δόθηκε σε όσα δεν είχαν κοινωνικό πόρο το δικαίωμα να παραμείνουν αυτόνομα, αν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, με αναλογιστική μελέτη εγκεκριμένη από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, αποδείξουν ότι είναι βιώσιμα. Στο φάρμακο (συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, εργοδότες) συμφωνήσαν να παραμείνει χωρίς να συγχωνευτεί με την έγκριση του Υπουργείου και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, γιατί είχε την προοπτική να δίνει καλύτερες παροχές από το επικουρικό του Δημοσίου.

- Στην πορεία του χρόνου όμως, όπως αναφέρει  η ΠΟΥΕΦΣΕΚ, έχουν προκύψει ζητήματα που επιβάλλουν τροποποιήσεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας σε τρεις άξονες:

1. Απονομή των συντάξεων: Ενώ τα ΤΕΑ (Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης) που βάσει του Νόμου 4052/2012 λειτουργούν καθ’ υποκατάσταση του Δημοσίου φορέα Επικουρικής Ασφάλισης και θα έπρεπε να «χορηγούν συμπληρωματικές σε σχέση με την δημόσια κυρία ασφάλιση παροχές υπέρ των προερχόμενων από το ΝΠΔΔ καθώς και των εφεξής συνταξιούχων τους, ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης αντίστοιχου τουλάχιστον του επιπέδου που ασφαλίζει το ΕΤΕΑ καθ’ υποκατάσταση του οποίου λειτουργούν» (απόφαση ΣΤΕ 2287,2290/2015 Όλ) το ΤΕΑΥΦΕ δεν το κάνει. Αντ’ αυτού δεν έχει αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων που ισχύει εδώ και δεκαετίες και δεν έχει προσαρμοστεί ποτέ στις όποιες μεταβολές έχουν γίνει στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια στο ασφαλιστικό σύστημα και ειδικότερα με τους νόμους 4387/2016 και 4670/2020 για τους νέους συνταξιούχους και την απόφαση 1880/2019 του Συμβουλίου Επικρατείας σε σχέση με τους παλιούς. Αποτέλεσμα, ένα ταμείο με αναλογία ενός συνταξιούχου με τρεις και πλέον εργαζόμενους, με αποθεματικά πέραν των 300 εκατομμυρίων και μέσο όρο αποδοχών μεγαλύτερο των 1.500 € να χορηγεί μέση σύνταξη 172€ (στοιχεία αναλογιστικής μελέτης ΤΕΑΥΦΕ 2019).

Σε αντίθεση, το σύνολο σχεδόν των ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑΕΠ που καλύπτει πέρα του 97% των εργαζομένων στη χώρα μας, με αναλογία εργαζομένων συνταξιούχων 1,5-1 και μέσες αποδοχές μικρότερες των 1.000 €, με βάση την αναλογιστική μελέτη που συνοδεύει το ασφαλιστικό νόμο 4670/2020 έχει την δυνατότητα να καταβάλει μέση επικουρική σύνταξη 194€ (σύστημα ΗΛΙΟΣ 2/2021). Στο ΤΕΑΥΦΕ όλοι οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισμένοι πριν το 1993 καταβάλλουν εισφορές 4% +4%, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων - συνταξιούχων στο ΕΤΕΑΕΠ 3% + 3%! Η ουσία της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας είναι να επικρατήσει περισσότερη δικαιοσύνη στην σχέση εισφορών - παροχών για όλα τα ταμεία και τους εργαζόμενους, ώστε να μην υπάρχει ισοπέδωση, αλλά αναλογικότητα.

Στο ΤΕΑΥΦΕ αντίθετα εργαζόμενος με 35 χρόνια υπηρεσίας μπορεί να λαμβάνει την ίδια σύνταξη με εργαζόμενο 40 χρόνια και ας έχει καταβάλει ο τελευταίος τριπλάσιες και τετραπλάσιες εισφορές. Οι υπηρεσίες και οι νομικοί σύμβουλοι αυτή την ισοπέδωση την γνώριζαν, όπως και την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας.

Η ΠΟΙΕΦΣΕΚ προτείνει να γίνει αναλογιστική μελέτη με τις ίδιες παραδοχές της μελέτης που συνοδεύει τον Ν. 4670/2020 και οι παροχές να ευθυγραμμιστούν τουλάχιστον με αυτές του ΕΤΕΑΕΠ. Σε κάθε περίπτωση, να είναι σύννομες με την αρχή της αναλογικότητας εισφορών - παροχών. Για τους παλαιούς ασφαλισμένους, πριν το 2014, να προσαρμοστούν οι συντάξεις με τον τρόπο που έγινε σε όλα τα άλλα ταμεία που ευθυγραμμίστηκαν με την απόφαση του ΣΤΕ.

2. Προσόντα Διοικούντων: Η ΠΟΙΕΦΣΕΚ επισημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο κατηγορίες ΝΠΙΔ, όπου στην μια οι Διοικητές να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και στην άλλη όχι. Απαιτείται να ισχύουν για τους Προέδρους και τα εκτελεστικά μέλη των ΔΣ των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης οι ίδιες προϋποθέσεις για την ανάληψη αυτών των θέσεων και σε αντίθετη περίπτωση να προσλαμβάνεται Διευθύνων Σύμβουλος με αυτά τα προσόντα μέσω ΑΣΕΠ.

3. Εκλογικές διαδικασίες: Φαίνεται ότι συμμετέχουν εν δυνάμει όλοι οι ασφαλισμένοι (21.000 άτομα), στην πράξη όμως ψηφίζουν γύρω στους 1800, οι 400 δια ζώσης στην Αθήνα και οι άλλοι με επιστολικές ψήφους. Η ΠΟΙΕΦΣΕΚ ζητά να διασφαλιστεί η διαφάνεια, το αμερόληπτο και η μαζικότερη συμμετοχή στη διαδικασία και σε κάθε περίπτωση η όλη διαδικασία να εποπτεύεται από το Υπουργείο (η άλλο αξιόπιστο φορέα) και όχι από υπηρεσιακούς παράγοντες του Ταμείου.

- Δεδομένου ότι η ΠΟΙΕΦΣΕΚ με την από 8/3/2021 αριθμ.πρωτ.944 επιστολή της ζήτησε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας για να τον ενημερώσει και να αναδείξει τα σοβαρά αυτά ζητήματα προκειμένου οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι στο φάρμακο να τύχουν δικαιοσύνης όπως όλοι οι εργαζόμενοι, και δεν υπήρξε μέχρι σήμερα ανταπόκριση.

- Δεδομένου ότι το ζητούμενο είναι ο καλύτερος τρόπος λειτουργίας αυτών των Ταμείων για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, τις προδιαγραφές με τις οποίες δίδονται οι συντάξεις, τα απαραίτητα προσόντα του Προέδρου και όσων έχουν εκτελεστικές τουλάχιστον αρμοδιότητες στο ΔΣ, τον τρόπο που εκλέγεται η Διοίκηση, καθώς και τη διασφάλιση του απαραίτητου κοινωνικού ελέγχου.

- Δεδομένων των σοβαρών καταγγελιών για τον τρόπο λειτουργίας του επικουρικού Ταμείου των Φαρμακοϋπαλλήλων ΤΕΑΥΦΕ, στο οποίο υπάγονται πάνω από 30000 οικογένειες εργαζόμενων και συνταξιούχων. Ειδικότερα, ενώ το Ταμείο αυτό δεν ενοποιήθηκε με τα άλλα, γιατί πληρούσε τις οικονομικές δυνατότητες να χορηγεί καλύτερες παροχές, σήμερα, οκτώ χρόνια μετά, με καλύτερα οικονομικά στοιχεία, έχει μειώσει κατά 65% τις συντάξεις χωρίς να έχει ευθυγραμμιστεί με τις νέες συνθήκες, όπως διαμορφώθηκαν στην χώρα με τους τελευταίους ασφαλιστικούς νόμους και τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Αδικίες στον τρόπο απονομής των συντάξεων, που σύμφωνα με την ΠΟΙΕΦΣΕΚ, οφείλονται στον τρόπο εκλογής και στα ελλιπή προσόντα της πλειοψηφίας των Διοικούντων.

- Δεδομένου ότι μόλις το 2021 σε Συνεδρίαση του ΔΣ ζητήθηκε από τις υπηρεσίες να υπάρξει ενημέρωση για τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης των συντάξεων, από την οποία αποκαλύφθηκε η ισοπέδωση, η αδικία και εν τελεί η αντισυνταγματικότητα του τρόπου απονομής τους. Επιπλέον, συγκροτήθηκε επιτροπή επανεξέτασης του τρόπου απονομής αποκλείοντας το μέλος που ανέδειξε το θέμα.

- Δεδομένης της ανάγκης άμεσης παρέμβασης του Υπουργείου Εργασίας και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχή, ως αρμόδιων εποπτευόντων φορέων, για να σταματήσει αυτή η αντισυνταγματική πρακτική και να ζητηθούν εξηγήσεις από το ΔΣ .

-  Δεδομένης της απαξίωσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων ασφαλισμένων και συνταξιούχων με προσπάθειες υποβάθμισης της λειτουργίας του ΔΣ και του κοινωνικού ελέγχου, καθώς και της μη τήρησης του καταστατικού να συμμετέχουν στο ΔΣ δικηγόρος και οικονομολόγος με εμπειρία στην κοινωνική ασφάλιση που θα αναβάθμιζαν την ποιότητα και την αξιοπιστία του ΔΣ.

- Δεδομένου ότι η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στέκεται δίπλα στον αγώνα εργαζόμενων και συνταξιούχων στο φάρμακο για καλύτερες παροχές και δημοκρατική λειτουργία στο Ταμείο τους.

Ερωτάται ο υπουργός:

1.Πότε προτίθεται να συναντήσει την ΠΟΙΕΦΣΕΚ προκειμένου να ενημερωθεί για τα σοβαρά προβλήματα που καταγγέλλονται σε σχέση με τη διοίκηση και τη λειτουργία του ΤΕΑΥΦΕ,  που έχουν συνέπειες στους ασφαλισμένους και στους συνταξιούχους;

2.Ποιες ενέργειες ελέγχου και εποπτείας πρόκειται να αναλάβει, και να ζητήσει και από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, για τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει η ΠΟΙΕΦΣΕΚ;

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)