to top
 • βρείτε μας στο Twitter
 • βρείτε μας στο Facebook
 • βρείτε μας στο YouTube
 • στείλτε μας email
 • εγγραφείτε στο RSS feed
 • international version

«Επιτακτική η ανάγκη υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ιλίου»

«Βασικοί άξονες αυτού του νέου μοντέλου είναι η υιοθέτηση μιας αποκεντρωμένης διαχείρισης, με προδιαλογή στην πηγή της παραγωγής απορριμμάτων, ώστε να ανακυκλώνεται και να επαναχρησιμοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος των απορριμμάτων και να απορρίπτεται ένα μικρό μόνο μέρος σε μικρούς χώρους διάσπαρτους ανά την Αττική και με την ελάχιστη περιβαλλοντική και κοινωνική όχληση»


Όπως αναλυτικά αναφέρει η Δημοτική Κίνηση Ιλίου «Αλληλέγγυα Πόλη»:

Η διαχείριση αποβλήτων στην Αττική σήμερα, χαρακτηρίζεται από ένα – παγιωμένο από δεκαετίες – πρωτόγονο μοντέλο εναπόθεσης εκατομμυρίων τόνων σκουπιδιών σε μια τεράστια χωματερή.

Είναι ένα μοντέλο βαθύτατα αντιοικολογικό, με το σύνολο σχεδόν των παραγόμενων απορριμμάτων να καταλήγει στην ΟΕΔΑ της Φυλής, κάτι που συνιστά ένα διαχρονικό περιβαλλοντικό έγκλημα που έρχεται να προστεθεί στην ήδη υποβαθμισμένη περιοχή της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας.

Είναι ένα μοντέλο αντιοικονομικό, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των παραγόμενων απορριμμάτων που καταλήγει στην ταφή, είναι χρήσιμα υλικά που μέσω της διαδικασίας της επανάχρησης και της ανακύκλωσης θα μπορούσαν να ανακτηθούν και να αξιοποιηθούν εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους, κάτι που θα μπορούσε να επιφέρει μείωση των ανταποδοτικών τελών που πληρώνουν οι δημότες.

Είναι ένα μοντέλο κοινωνικά άδικο, αφού η επιλογή τοποθέτησης της χωματερής στις πιο φτωχές γειτονιές της πόλης ενισχύει την περαιτέρω υποβάθμιση τους, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τον πολίτη σε μια αντικοινωνική πρακτική της απόρριψης του άχρηστου στην αυλή του άλλου, του πολίτη δεύτερης κατηγορίας. Μια πρακτική που δεν σέβεται τους πεπερασμένους φυσικούς πόρους του πλανήτη, τους κοινωνικούς πόρους που κατασπαταλώνται με αυτή τη διαχείριση, το περιβάλλον της περιοχής και βεβαίως τον ίδιο το συμπολίτη του.

Ταυτόχρονα, είναι το μοντέλο που εξυπηρετούσε για χρόνια ένα καθεστώς ανομίας από μεγαλύτερα ή μικρότερα οικονομικά συμφέροντα και είχε την ανοχή τόσο των προηγούμενων κυβερνήσεων, όσο και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ως «Αλληλέγγυα Πόλη» έχουμε από καιρό τοποθετηθεί δημόσια για την αναγκαιότητα συνολικής ανατροπής αυτού του μοντέλου και την αντικατάστασή του από ένα ριζικά διαφορετικό που θα βασίζεται σε μια περιβαλλοντικά και κοινωνικά δίκαιη διαχείριση των απορριμμάτων.

Βασικοί άξονες αυτού του νέου μοντέλου είναι η υιοθέτηση μιας αποκεντρωμένης διαχείρισης, με προδιαλογή στην πηγή της παραγωγής απορριμμάτων, ώστε να ανακυκλώνεται και να επαναχρησιμοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος των απορριμμάτων και να απορρίπτεται ένα μικρό μόνο μέρος σε μικρούς χώρους διάσπαρτους ανά την Αττική και με την ελάχιστη περιβαλλοντική και κοινωνική όχληση.

Η επιτυχία αυτού του μοντέλου βασίζεται στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και βεβαίως στην αλλαγή νοοτροπίας από τους πολίτες.

Σύμφωνα με αυτή τη λογική, η Περιφερειακή Αρχή, αμέσως μετά την εκλογή της, ακύρωσε το Δεκέμβριο του 2014 όλους τους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ που διαιώνιζαν το προηγούμενο μοντέλο – αφού προέβλεπαν την δημιουργία φαραωνικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας εγγυημένων ποσοτήτων συμμείκτων, δύο εκ των οποίων στην ήδη επιβαρυμένη και κορεσμένη περιοχή της Φυλής.

Ταυτόχρονα ζήτησε με επιτακτικό τρόπο την συμβολή των Δήμων στη ριζική αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής (ΠΕΣΔΑ) μέσω της σύνταξης, κατάθεσης και υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ). Μετά από πολύμηνη καθυστέρηση, σχεδόν το σύνολο των Δήμων της Αττικής έχει καταθέσει Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Ιλίου.

Σήμερα, η Αττική διαθέτει έναν ριζικά αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ που κινείται προς την κατεύθυνση της μείωσης, της διαλογής στην πηγή, της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης, στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Ο νέος ΠΕΣΔΑ προβλέπει το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής, τον εκσυγχρονισμό του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης – Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ), τις μικρής κλίμακας Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων σε όλη την Αττική, οι οποίες πλέον αποσυνδέονται από τους χώρους τελικής διάθεσης. Πρόκειται για ένα αποκεντρωμένο μοντέλο διαχείρισης, με δημόσιο χαρακτήρα.

Για την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας οφείλουν να συμβάλλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς – πολιτικά κόμματα, τοπικές αρχές, οργανώσεις πολιτών, ακαδημαϊκή κοινότητα, κ.α. Με την έννοια αυτή, ο Δήμος Ιλίου οφείλει άμεσα να προχωρήσει στην εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης που ο ίδιος συνέταξε.

Συγκεκριμένα, στο ΤΣΔΑ που έχει καταθέσει ο Δήμος Ιλίου (σελίδα 31) υπάρχει πίνακας με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των προβλέψεών του. Μέχρι σήμερα όμως, τίποτα από αυτά που προβλέπονται δεν έχει ξεκινήσει, καμία πρωτοβουλία δεν έχει αναληφθεί και άρα συνεχίζεται η ιδία διαχείριση.

Μια διαχείριση που σύμφωνα με τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το 2016 οδήγησε στην συλλογή 32.000 τόνων οικιακών απορριμμάτων και μόνο 3.163 τόνων ανακυκλούμενων υλικών.

Γίνεται φανερό πως με την αδιαφορία, την απραξία και την αδράνειά της η Διοίκηση του Δήμου Ιλίου εμπράκτως συντηρεί και διαιωνίζει το σημερινό, απαράδεκτο μοντέλο της Φυλής, το οποίο κατά τα άλλα υποκριτικά καταγγέλλει μέσα από ψηφίσματα και κινητοποιήσεις.

Είναι σαφές πως η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να «κουκουλώσει» την αδυναμία και την ανικανότητά της με επικοινωνιακά κόλπα, προσπαθώντας να εμφανίσει ένα φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ που όμως σε καμία περίπτωση δεν αποδεικνύεται από την – μέχρι σήμερα – δράση της.

Σε ότι μας αφορά, ως «Αλληλέγγυα Πόλη», θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την αντιστροφή της υφιστάμενης κατάστασης, πιέζοντας τη Δημοτική Αρχή να αναλάβει τις ευθύνες της και να υλοποιήσει αυτά που η ίδια προέβλεψε στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης του Δήμου.

Στην κατεύθυνση αυτή, θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε με συγκεκριμένες προτάσεις για:

 • δημιουργία Πράσινων Σημείων και Πράσινων Γωνιών, όπου οι δημότες θα μπορούν να αποθέτουν (χωριστά συλλεγέντα) ανακυκλώσιμα υλικά, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση,
 • δράσεις ενημέρωσης πολιτών για τη σημασία και την αξία της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και εν γένει της πρόληψης,
 • δράσεις ενημέρωσης και κίνητρα στους επαγγελματίες της πόλης για τη μείωση της χρήσης συσκευασιών,
 • πρωτοβουλίες και κίνητρα προς τους δημότες για την αύξηση της κομποστοποίησης και της διαλογής στην πηγή,
 • εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεις στα σχολεία με στόχο την ευαισθητοποίηση αλλά και την ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τον ορθό τρόπο συμμετοχής στην ανακύκλωση.

Το νέο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων της Αττικής οφείλει να είναι η αφετηρία για μια νέα κοινωνική οργάνωση που θα σέβεται τον πολίτη και το περιβάλλον. Στην προσπάθεια αυτή πρέπει όλοι οι πολίτες να είναι συμμέτοχοι.

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)