to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

18:23 | 28.02.2019

Οικονομία

ΕΛΠΕ: Ισχυρή κερδοφορία και το 2018

Ευ. Τσοτορός: Η ισχυρή κερδοφορία του Ομίλου διατηρήθηκε και το 2018 παρά τους αρνητικούς εξωγενείς παράγοντες


Διατήρηση υψηλής κερδοφορίας σε μια από τις καλύτερες χρονιές ιστορικά από πλευράς επιδόσεων διυλιστηρίων, με υψηλή διαθεσιμότητα των μονάδων και αυξημένη υπερ-απόδοση, ανακοίνωσαν απόψε τα Ελληνικά Πετρέλαια για το 2018.

Η διατήρηση υψηλής κερδοφορίας, η βελτίωση του ισολογισμού και η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, οδήγησε το ΔΣ σε πρόταση διανομής το 2018 μερίσματος 0,75 ευρώ ανά μετοχή (συνολικά 229,2 εκατ. ευρώ)

Ειδικότερα:

- Tα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) του 2018 ανήλθαν στα 730 εκατ. ευρώ (-12%), με τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα 296 εκατ. (-20%).

- Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα 215 εκατ. ευρώ (-44%), καθώς έχουν επηρεαστεί αρνητικά, εκτός από την αποτίμηση των αποθεμάτων στο Δ' Τρίμηνο, με σειρά από έκτακτες μη λειτουργικές προβλέψεις. Οι σημαντικότερες παράμετροι που επηρέασαν τα αποτελέσματα αφορούν τη λογιστική απομείωση της αξίας της ΔΕΣΦΑ, την πρόβλεψη για τις αυξημένες τιμές CO2, κ.α.

Ο Όμιλος το 2018 κατέγραψε ιστορικά υψηλά σε παραγωγή με 15,5 εκατ. τόνους (+3%), καθώς και αυξημένες πωλήσεις με 16,5 εκατ. τόνους (+4%). Επιπλέον, οι εξαγωγές αυξήθηκαν στα επίπεδα ρεκόρ των 9,4 εκατ. τόνων.

«Τα ισχυρά αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος οφείλονται κυρίως στην καλύτερη λειτουργία των διυλιστηρίων σε σχέση με το 2017, που αντιστάθμισαν μερικώς την αναμενόμενη πτώση στην κερδοφορία λόγω του δυσμενέστερου διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης σε σχέση με πέρυσι, όπως καταγράφεται με την υποχώρηση των ενδεικτικών περιθωρίων Μεσογείου και την ισχυροποίηση του ευρώ», σημειώνουν τα ΕΛΠΕ.

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων το 2018 ανήλθε στα 6,7 εκατ. τόνους, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 3% σε σχέση με το 2017, λόγω υποχώρησης στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης.

Αντίθετα, η ζήτηση για καύσιμα κίνησης κατέγραψε μικρή αύξηση. Η κατανάλωση αεροπορικών καυσίμων ανήλθε στους 1,3 εκατ. τόνους (+11%), σημειώνοντας αύξηση για 6η συνεχή χρονιά, με τα ναυτιλιακά καύσιμα να κινούνται επίσης ανοδικά, κατά 4%, στους 2,9 εκατ. τόνους.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου των ΕΛΠΕ Ευστάθιος Τσοτσορός σημειώνει μεταξύ άλλων:

«Η ισχυρή κερδοφορία του Ομίλου ΕΛΠΕ διατηρήθηκε και το 2018 παρά τους αρνητικούς εξωγενείς παράγοντες, όπως η υποχώρηση ενδεικτικών περιθωρίων, η ισχυροποίηση του Ευρώ έναντι του 2017, η σημαντική πτώση των διεθνών τιμών αργού το Δ΄ Τρίμηνο και η συνακόλουθη μείωση αξίας αποθεμάτων, αλλά και οι αυξημένες τιμές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα.

Παράλληλα, το 2018 συνεχίστηκε η περαιτέρω εξυγίανση της χρηματοοικονομικής δομής και η βελτίωση του ισολογισμού του Ομίλου. Οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 1.635 εκατ. ευρώ, ή ποσοστιαία κατά 26% έναντι του 2015. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1.500 εκατ., ευρώ ενώ ο συντελεστής μόχλευσης στο 38%, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 ετών.

Επετεύχθη, επίσης, περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους που περιορίστηκε στα 146 εκατ. ευρώ σημειώνοντας συνολική μείωση κατά 32% έναντι του 2014. Η σημαντική αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών στα 570 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με τα έσοδα από την πώληση του ΔΕΣΦΑ, διαμόρφωσαν ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα για τον Όμιλο στη χρηματοοικονομική αγορά.

Με στόχο την διατήρηση των συνολικών θετικών αποτελεσμάτων και την περαιτέρω βελτίωσή τους, ο Όμιλος σχεδίασε και υλοποιεί ένα πενταετές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και βελτίωσης ανταγωνιστικότητας, με κύριους άξονες της στρατηγικής τον ενεργειακό μετασχηματισμό, τη δραστική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, παράλληλα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βελτιστοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών εξόδων.

Το Πρόγραμμα αυτό, σε συνδυασμό με το Πενταετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της περιόδου 2019-2023, εξασφαλίζει στον Όμιλο μια ενεργό και διεθνώς ανταγωνιστική παρουσία στον ενεργειακό τομέα της ΝΑ Ευρώπης.».

Αντίστοιχα ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης ανέφερε:

«Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, παράλληλα με την ουσιαστική βελτίωση του ισολογισμού του Ομίλου το 2018, ενδυναμώνουν τη θέση μας σαν ένα από τους σημαντικότερους ενεργειακούς Ομίλους στην ευρύτερη περιοχή και μας επιτρέπουν να χαράξουμε απρόσκοπτα τη νέα Στρατηγική Ανάπτυξης της περιόδου 2019-2023, στην κατεύθυνση τόσο της ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας των βασικών μας δραστηριοτήτων, όσο και την επέκταση σε νέες.

Επιπλέον κατά το 2018 μετά την επιτυχή αναχρηματοδότηση τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων ύψους 900 εκατ. ευρώ επετεύχθη βελτιωμένη δανειακή διάρθρωση με καλύτερους όρους και χαμηλότερο κόστος. Σημειώνεται ότι, εντός του 2019 αναμένεται περαιτέρω βελτίωση, με επιπρόσθετη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Ορόσημο για την ΕΛΠΕ αποτέλεσε η ολοκλήρωση της συναλλαγής για τον ΔΕΣΦΑ, ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, η οποία ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Ομίλου, για αξιοποίηση της θέσης του σε μη ελεγχόμενες συμμετοχές εκτός των βασικών του δραστηριοτήτων. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΔΕΠΑ, θα μας επιτρέψει να επαναπροσδιορίσουμε τη στρατηγική μας στον τομέα του Φυσικού Αερίου.

Στις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, εντάσσεται η ανάπτυξη και διείσδυση σε νέους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και η αξιοποίηση με προσεκτικά βήματα των δυνατοτήτων στον κλάδο έρευνας και παραγωγής Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ακολουθώντας τις βέλτιστες, διεθνώς, περιβαλλοντικές προδιαγραφές, στο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου.

Σε ό,τι αφορά τις κύριες δραστηριότητές μας, υλοποιούμε όλες τις αναγκαίες προσαρμογές προκειμένου να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς, ενόψει των αλλαγών στις προδιαγραφές των ναυτιλιακών καυσίμων που θα ισχύσουν από το 2020. Παράλληλα, με στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες προχωρούμε στον Ψηφιακό και Ενεργειακό Μετασχηματισμό, στο πλαίσιο του Προγράμματος που έχουμε εκπονήσει για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η συνολική αύξηση κερδοφορίας από τις παραπάνω ενέργειες αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 δολάρια το βαρέλι. Τέλος, επαναπροσδιορίζουμε την στρατηγική μας σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να ενισχύσουμε την παρουσία μας έναντι του ανταγωνισμού. Η μετεγκατάσταση των δεξαμενών αποθήκευσης του Ομίλου στην Κύπρο, αλλά και η αναβάθμιση των πρατηρίων μας στο Μαυροβούνιο, συγκαταλέγονται σε αυτές τις κινήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags: ΕΛΠΕ

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)