to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

16:16 | 07.08.2020

Πολιτική

Αποστάσεις παίρνει η Κομισιόν από το φιάσκο της τηλεκατάρτισης

Αποστάσεις παίρνει η Κομισιόν από το φιάσκο της τηλεκατάρτισης με σφραγίδα ΝΔ, στην Ελλάδα: «Αρμόδιες, οι αρχές σε κάθε κράτος-μέλος να διαχειρίζονται την υλοποίηση, επιλογή, έγκριση και παρακολούθησης των έργων - Η Επιτροπή δεν συμμετέχει ενεργά» λέει η απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, για το γαλάζιο φιάσκο της τηλεκατάρτισης επιστημόνων μέσω ιδιωτικών ΚΕΚ


Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του Επιτρόπου της, αρμόδιου για θέματα Απασχόλησης, Νίκολας Σμιτ, σε Ερώτηση με αίτημα γραπτής Απάντησης που είχαν καταθέσει οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, Κώστας Αρβανίτης, Στέλιος Κούλογλου και Έλενα Κουντουρά.


Η Ερώτηση αφορούσε το φιάσκο με το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και επιστημόνων με τη χρήση voucher μέσω ιδιωτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), που με προχειρότητα και μετά τον περίγελο και την δημόσια κατακραυγή αναγκάστηκε να αποσύρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διατηρώντας ωστόσο τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, στη θέση του.

Στην απάντησή της η Κομισιόν αναφέρει ότι για την «περίπτωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης με τη χρήση κουπονιών», μόνες «αρμόδιες είναι οι αρχές σε κάθε κράτος μέλος για να διαχειρίζονται την επιτόπια υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένων της επιλογής, της έγκρισης και της παρακολούθησης των έργων». Όπως σπεύδει να διευκρινίσει ο Επίτροπος Σμιτ, κρατώντας αποστάσεις από τον επικών διαστάσεων τραγέλαφο των «σκοιλ ελικικού» και «μέτζη του νεούκτη» της γαλάζιας τηλεκατάρτισης, «η Επιτροπή δεν λαμβάνει κοινοποιήσεις, ούτε εγκρίνει έργα», ως εκ τούτου «η Επιτροπή δεν συμμετέχει ενεργά στην εν λόγω διαδικασία».

O Επίτροπος σημείωσε ακόμη πως «τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για τη στήριξη προγραμμάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, καθώς και ειδικών μέτρων για τους αυτοαπασχολούμενους, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.» Υπογραμμίζει δηλαδή στην απάντησή του τις δυνατότητες στήριξης πτυχιούχων χωρίς να αναφέρεται καθόλου στην πρωτοφανή απόφαση της κυβέρνησης να στήσει πρόγραμμα "κατάρτισης" για επιστήμονες – οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, κατέχουν πέραν του ενός πανεπιστημιακού τίτλου – που απαξίωσε την επιστημονική τους επάρκεια, με μια, καινοφανούς έμπνευσης, μέθοδο ακαδημαϊκής υποβάθμισης.

Ακολουθούν οι πλήρεις ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002461/2020

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou

Θέμα:         Τηλεκατάρτιση ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και επιστημόνων

Για τη στήριξη περίπου 180.000 ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και επιστημόνων (δικηγόρων, γιατρών, μηχανικών κλπ.) που δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους και δεν έχουν έσοδα εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται για την ανάσχεση της πανδημίας COVID-19, επιλέχθηκε στην Ελλάδα η μέθοδος της προκήρυξης προγράμματος, εν δυνάμει συγχρηματοδοτούμενου από ευρωπαϊκά κονδύλια, για την πραγματοποίηση τηλεκατάρτισης με τη χρήση voucher μέσω ιδιωτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αυτό συνεπάγεται, αφενός, την καταβολή μικρότερου ποσού στους δικαιούχους και, αφετέρου, μεγαλύτερη συνολική δαπάνη λόγω της πληρωμής των ιδιωτικών ΚΕΚ, η οποία δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την εξόφθαλμη αποτυχία της τηλεκατάρτισης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την κατάργηση του προγράμματος, πριν καν συμπληρώσει ένα μήνα υλοποίησης.

Με δεδομένες τις ήδη εγκριθείσες τροποποιήσεις των κανόνων που αφορούν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Είναι επιλέξιμη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ή από άλλο Ταμείο) η χρηματοδότηση μέτρων άμεσης ενίσχυσης του εισοδήματος προσώπων που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες χωρίς τη μεσολάβηση τηλεκατάρτισης μέσω ιδιωτικών ΚΕΚ;

2.    Έχει εγκρίνει ή έστω ενημερωθεί για το ανωτέρω πρόγραμμα ταχείας τηλεκατάρτισης;

EL

E-002461/2020

Απάντηση του κ. Schmit

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(6.8.2020)

Από την αρχή της πανδημίας COVID-19, η Επιτροπή επισήμανε την ανάγκη προστασίας των εργαζομένων από την ανεργία και την απώλεια εισοδήματος, κυρίως μέσω συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, καθιστώντας εφικτή τη βιώσιμη διατήρηση των θέσεων εργασίας μέσω της προσωρινής μείωσης του ωραρίου εργασίας με παράλληλη υποστήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων[1]. Ο στόχος αυτός βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο του μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE)[2], που θα στηρίζει προγράμματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοια μέτρα. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για τη στήριξη προγραμμάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, καθώς και ειδικών μέτρων για τους αυτοαπασχολούμενους, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Χάρη στην επιμερισμένη διαχείριση του ΕΚΤ την οποία ασκούν από κοινού τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, καθίσταται εφικτή η ανάληψη ευθύνης στο κατάλληλο επίπεδο: τα επιχειρησιακά προγράμματα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του κράτους μέλους, περιγράφουν τις προτεραιότητες και τους στόχους των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων του ΕΚΤ. Οι αρμόδιες αρχές σε κάθε κράτος μέλος διαχειρίζονται την επιτόπια υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένων της επιλογής, της έγκρισης και της παρακολούθησης των έργων. Η Επιτροπή δεν συμμετέχει ενεργά στην εν λόγω διαδικασία, δεν λαμβάνει κοινοποιήσεις, ούτε εγκρίνει έργα. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης με τη χρήση κουπονιών, στο οποίο αναφέρονται οι κ. βουλευτές.

[1]        Ανακοίνωση σχετικά με τη συντονισμένη οικονομική αντίδραση στην έξαρση της νόσου COVID-19 [COM(2020)112 final της 13ης Μαρτίου 2020].

[2]        Κανονισμός (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2020, σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 159 της 20.5.2020, σ. 1).

...

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)