to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

9:29 | 30.08.2017

Οικονομία

Απάντηση Μοσκοβισί σε Παπαδημούλη για τη φοροδιαφυγή μεγάλων Ευρωπαϊκών Τραπεζών

«Η Κομισιόν συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για τον εντοπισμό των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών τρίτων χωρών»


Απάντηση έδωσε η Κομισιόν μέσω του Αρμόδιου Επιτρόπου για Οικονομικές Υποθέσεις Π. Μοσκοβισί, σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ  Δημ. Παπαδημούλησχετικά με ενδείξεις που υπάρχουν για φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή μεγάλων Ευρωπαϊκών Τραπεζών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος τηρεί αποστάσεις από την έκθεση της Oxfam και τον ορισμό που η διεθνής οργάνωση δίνει στην έννοια του φορολογικού παραδείσου. Αντ’ αυτού, εξηγεί πως η Κομισιόν “συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για τον εντοπισμό των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών τρίτων χωρών, ενώ υπόσχεται πως η διαδικασία κατάρτισης του σχετικού καταλόγου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2017”. Ωστόσο, ο κ. Μοσκοβισί υπογραμμίζει ότι “τα ζητήματα φοροδιαφυγής συχνά έχουν αποκλειστικά εσωτερική διάσταση και τα κράτη-μέλη τα αντιμετωπίζουν με βάση την εθνική νομοθεσία”.

Tαυτόχρονα, η Κομισιόν προμηνύει πως “οι νέοι κανόνες της ΕΕ που θα παρεμποδίζουν τις τεχνητές φορολογικές ρυθμίσεις, καθώς και οι νέες απαιτήσεις διαφάνειας με βάση την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς και οι φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling» τίθενται σταδιακά σε ισχύ”. Ο κ. Μοσκοβισί υπενθυμίζει πως “το 2016 το Συμβούλιο ενέκρινε κανόνες, σχετικά με την παροχή πληροφοριών από τις πολυεθνικές εταιρείες σχετικά με τη φορολογία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ”.

Τέλος, η Κομισιόν στην απάντησή της σημειώνει πως “οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να υποβληθούν στις φορολογικές αρχές για το οικονομικό έτος 2016 έως τα τέλη του 2017 και θα γίνει ανταλλαγή τους για πρώτη φορά το 2018, ενώ η πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών-μελών, σχετικά με τις διασυνοριακές φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling,» αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2017”.

Ωστόσο, η Κομισιόν αποφεύγει να σχολιάσει τα στοιχεία που παρέχει η Oxfam σχετικά με την πολύ χαμηλή φορολόγηση των κερδών των τραπεζών, καθώς δεν παρουσιάζει τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή της η ίδια η ΕΕ για το ίδιο θέμα.

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλης, επικαλούμενος την έκθεση της διεθνούς οργάνωσης Oxfam, η οποία παρέχει ενδείξεις που δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με τις φορολογικές πρακτικές των 20 μεγαλύτερων τραπεζών της Ευρωζώνης, ζητάει από τη Κομισιόν να ενημερωθεί για “την φάση που βρίσκεται η υλοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών-μελών, ώστε να διασταυρώνονται μεταφορές κεφαλαίων σε χώρες με πολύ χαμηλό ή μηδενικό συντελεστή φορολογίας”, ενώ την ίδια στιγμή ρωτά “αν είναι σύννομη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο η πρακτική της φοροδιαφυγής από μεγάλες τράπεζες, τη στιγμή που τα ελλείμματα που καταγράφονται σε αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ είναι ακόμα αρκετά υψηλά”.

 

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003987/2017

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Ενδείξεις για φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή μεγάλων Ευρωπαϊκών Τραπεζών

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Oxfam (27 Μαρτίου), οι 20 μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρωζώνης κατέγραψαν υψηλά ποσοστά κερδών κατά το 2015 σε “φορολογικούς παραδείσους”, όπως το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία.

Συγκεκριμένα το 26% των κερδών των τραπεζών αυτών δηλώνεται σε φορολογικούς παραδείσους σύμφωνα με την έρευνα, την στιγμή μάλιστα που μόνο το 12% των εσόδων τους παράγονται εκεί. Κατά συνέπεια, οι 20 αυτές μεγάλες Ευρωπαϊκές Τράπεζες εμφανίζονται να δηλώνουν 628 εκατ. ευρώ σε φορολογικούς παραδείσους, ενώ 383 εκατ. ευρώ δεν φορολογούνται ούτε με ένα ευρώ.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τράπεζες όπως η  Barclays, δήλωσε για παράδειγμα, κέρδη 557 εκατ. ευρώ στο Λουξεμβούργο, ενώ κατέβαλε μόνο 1 εκατ. ευρώ σε φόρους.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, ερωτάται η Επιτροπή:

Είναι ακριβή τα στοιχεία που παρουσιάζει η Oxfam και, αν ναι, ποια είναι τα συνολικά αντίστοιχα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή για το 2016;

Σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών ώστε να διασταυρώνονται μεταφορές κεφαλαίων σε χώρες με πολύ χαμηλό ή μηδενικό συντελεστή φορολογίας;

Είναι σύννομη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η πρακτική της φοροδιαφυγής από μεγάλες τράπεζες την στιγμή που τα ελλείματα που καταγράφονται σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ είναι ακόμα αρκετά υψηλά;

EL

E-003987/2017

Απάντηση του κ. Moscovici

εξ ονόματος της Επιτροπής

(16.8.2017)

Τα στοιχεία της έκθεσης της Oxfam βασίζονται σε ορισμένες παραδοχές. Για παράδειγμα, η αναφορά σε «φορολογικούς παραδείσους», όπως ορίζεται από την Oxfam, βασίζεται σε δικό της ορισμό της έννοιας του φορολογικού παραδείσου. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για τον εντοπισμό των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών τρίτων χωρών. Η διαδικασία κατάρτισης του σχετικού καταλόγου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2017.

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ που θα παρεμποδίζουν τις τεχνητές φορολογικές ρυθμίσεις1, καθώς και οι νέες απαιτήσεις διαφάνειας με βάση την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς2 και οι φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling»3 τίθενται σταδιακά σε ισχύ. Το 2016, το Συμβούλιο ενέκρινε, επίσης, κανόνες σχετικά με την παροχή πληροφοριών από τις πολυεθνικές εταιρείες σχετικά με τη φορολογία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σύμφωνα με τη Δράση 13 του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS), για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (CbCR)4.

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών στις φορολογικές διοικήσεις για την εκτίμηση των δυνητικών κινδύνων που ενέχει η μεταβιβαστική τιμολόγηση. Οι πληροφορίες θα δώσουν στις φορολογικές αρχές τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν επιζήμιες φορολογικές πρακτικές και να διεξάγουν εκτιμήσεις κινδύνου και φορολογικούς ελέγχους. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να υποβληθούν στις φορολογικές αρχές για το οικονομικό έτος 2016 έως τα τέλη του 2017 και θα γίνει ανταλλαγή τους για πρώτη φορά το 2018. Η πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών σχετικά με τις διασυνοριακές φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling» αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Ωστόσο, η ανταλλαγή πληροφοριών δεν περιλαμβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους κονδυλίων από την Επιτροπή· οι εν λόγω έλεγχοι εξακολουθούν να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τα ζητήματα φοροδιαφυγής συχνά έχουν αποκλειστικά εσωτερική διάσταση και τα κράτη μέλη τα αντιμετωπίζουν με βάση την εθνική νομοθεσία. Η Επιτροπή προτείνει ενωσιακή νομοθεσία που θα τα διευκολύνει να εντοπίζουν τις διασυνοριακές πρακτικές φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής εντός της ΕΕ.

1) Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ΕΕ L 193 της 19.7.2016, σ. 1–14.

2) Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 1–29)

3) Οδηγία (ΕΕ) 2015/2376 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, ΕΕ L 332 της 18.12.2015, σ. 1–10.

4) Οδηγία (ΕΕ) 2016/881 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2016, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, ΕΕ L 146 της 3.6.2016, σ. 8–21.

 

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)