"Ανάσα" έδωσε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, σε 46χρονη άνεργη δανειολήπτρια με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στο πλαίσιο προσωρινής διαταγής, το χρέος της γυναίκας ρυθμίζεται ως το 2020, οπότε θα εκδικαστεί η υπόθεσή της.

Πρόκειται για δανειολήπτρια έγγαμη, τρίτεκνη μητέρα, η οποία ζήτησε τη συμβουλευτική, τη νομική καθοδήγηση,  αλλά και ένταξη στο ν.3869/2010, από τη δικηγόρο στο Ηράκλειο, συνεργάτιδα της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και η οποία είναι χρεωμένη, ως οφειλέτρια και ως εγγυήτρια, σε δύο πιστωτικούς φορείς, με ποσό 71.021,95  ευρώ, χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί στις δόσεις της.

Η γυναίκα έχει σταματήσει να εργάζεται στο ξενοδοχείο που εργαζόταν εποχιακά, ως καθαρίστρια, λόγω του προβλήματος υγείας που προέκυψε αλλά και της γενικότερης ύφεσης. 

Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής της οικογένειας της, όπως δηλώνει στην αίτηση  της, ανέρχεται στο ποσό των 730 ευρώ, ποσό που κρίνεται εύλογο και μετριοπαθές, καθώς  συμπληρώνεται και από το εισόδημα του συζύγου, αλλά και δέχεται και οικονομική ενίσχυση των 60 ευρώ από την συνταξιούχο μητέρα της, καθώς από τα τρία παιδιά της - τα δύο στηρίζονται οικονομικά από αυτήν καθώς το ένα σπουδάζει στο ΤΕΙ, και το άλλο είναι ανήλικο. Το εισόδημά της αντιστοιχεί σε 400 ευρώ το μήνα που εισπράττει ως επίδομα από τον ΟΑΕΔ.

Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητα της

1) Ένα διαμέρισμα  2ου ορόφου  επιφάνειας 75 τ.μ .που είναι και η κατοικία της οικογένειας
2)Δύο αγροτεμάχια επιφάνειας 150 τ,μ και 800 τ.μ αντίστοιχα , με 12  ελαιόδενδρα
3)ένα Ι.Χ, κατά   50% κυριότητας της , συνιδιοκτησία μετά του συζύγου.

Το Ειρηνοδικείο  Ηρακλείου Κρήτης , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της  , καθώς  υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων της, λόγω της μη ικανότητας απασχόλησης της ,λόγω των προβλημάτων της υγείας της , της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή,η οποία ισχύει μέχρι το έτος 2020 δηλ (για έξι  έτη ),  με  το παρακάτω περιεχόμενο:

1)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ προσωρινά, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων  , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης  όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση της , μέχρι το έτος 2020, ημερομηνία που έχει οριστεί η δικάσιμος.

2)ΡΥΘΜΊΖΕΙ α)  σε μηνιαία καταβολή δόσεων τετραετίας (48 μηνών),  το ποσό των 60 Ευρώ , συμμέτρως διανεμόμενα προς τους πιστωτές της , μέχρι το έτος 2018 β) Μετά το πέρας των 48 μηνών και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης να καταβάλει 60 ευρώ ,για την διάσωση της κύριας κατοικίας της.

3)ΟΡΊΖΕΙ  ως χρόνο καταβολής εκάστης μηνιαίας χρηματικής καταβολής,  το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από 01-6-214.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  ,θεωρείται  η απόφαση αυτή, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς ο δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  της τρίτεκνης μητέρας, η οποία απέχει από την εργασία της για λόγους υγείας,  διατάσσει  μηνιαία καταβολή δόσης των  60  ευρώ, καθώς προσφέρεται η συνταξιούχος  μητέρα της να την ενισχύει με το ποσό αυτό.