to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

20:16 | 11.03.2013

Κοινωνία

24ωρη απεργία του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων στις 14/3

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων καλεί τα μέλη του και όλα τα σωματεία για τον πολιτισμό σε απεργιακή κινητοποίηση την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013, ενάντια στην υποβάθμιση του πολιτισμού και την εξαθλίωση των εργαζομένων, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11:30 στο κτήριο της Γ.Γ. Πολιτισμού (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού) στην Αθήνα, στην Πλατεία Αριστοτέλους (πάνω από την οδό Τσιμισκή) στη Θεσσαλονίκη, στo Δημοτικό Θέατρο στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου στην Κρήτη, στην Κεντρική Πλατεία στη Σπάρτη, και Άρτα.


ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ

- τις μαζικές απολύσεις εργαζομένων στις αρχαιολογικές έρευνες του έργου του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, με πρόσχημα την έλλειψη αντικειμένου, η οποία όμως τεχνηέντως δημιουργήθηκε, καθώς υπάρχουν ακόμα χώροι προς αρχαιολογική διερεύνηση, ενώ απώτερος στόχος των εργοδοτών είναι η αλλαγή των συμβάσεων εργασίας και η μείωση των μισθών. Οι μαζικές απολύσεις αντιτίθενται τόσο στην εργατική νομοθεσία, όσο και στις διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου, όπου στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄) προβλέπεται στις υποχρεώσεις του Κυρίου του Έργου η συντήρηση, μελέτη και δημοσίευση των ευρημάτων.

- την άρνηση των συνδέσμων των τεχνικών εταιρειών Σ.Α.Τ.Ε. και Σ.Τ.Ε.Α.Τ., που αποτελούν εργοδότες μας, να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις για υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Σ.ΕΚ.Α., παρόλο που έχει επανειλημμένως σταλεί πρόσκληση σε αυτούς.

- τη στάση της Γ.Γ. Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ απέναντι στο φλέγον ζήτημα της καταβολής δεδουλευμένων και των ανανεώσεων συμβάσεων και νέων προσλήψεων, που δημιουργήθηκε έπειτα από την απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σύμφωνα με αυτή, οι προσλήψεις, που πραγματοποιήθηκαν μετά την 14/03/2012 κρίθηκαν παράτυπες κατ’ ερμηνεία του Ν4057/2012 και επιβάλλεται η έκδοση Π.Υ.Σ.33/2006 για προσλήψεις που αφορούν στο εξειδικευμένο προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ., το οποίο απασχολείται στα τεχνικά και συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ αρχαιολογικά έργα. Το προσωπικό βρίσκεται «επί ξυρού ακμής», καθώς έχει παράσχει υπηρεσίες για τις οποίες ακόμη δεν έχει αποζημιωθεί και δεν έχει διευκρινιστεί πώς και αν τελικά θα αποζημιωθεί, ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκονται οι ανανεώσεις συμβάσεων και έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και απολύσεις τους, γεγονός που δημιουργεί έντονα προβλήματα και στα έργα, που κινδυνεύουν κυριολεκτικά να τιναχτούν στον αέρα, λόγω απολύσεων και καθυστερήσεων στις νέες προσλήψεις.

- την έκδοση ΥΑ από την Γ.Γ. Πολιτισμού, με την οποία, αποδεχούμενη την εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου, επανενεργοποιεί μεν τις νέες προκηρύξεις, αλλάζει ωστόσο τον τρόπο πρόσληψης δημιουργώντας νέα κωλύματα στους εργαζόμενους, αλλά και την ίδια την υπηρεσία. Συγκεκριμένα, «θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα», παρότι η πρόσληψη του επιστημονικού και εξειδικευμένου προσωπικού υπάγεται σε ειδικές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες η διαδικασία προκήρυξης και πρόσληψης διενεργείται από τις ίδιες τις Υπηρεσίες που εκτελούν τα έργα, με αντικειμενικά κριτήρια και πρότυπα του ΑΣΕΠ.

- την άρνηση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. να χορηγήσει στην ειδικότητα των αρχαιολόγων ΠΕ που εργάζονται με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στη Γ.Γ. Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. το επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας, που έχει ήδη αναγνωριστεί για τους μόνιμους τεχνίτες, συντηρητές και άλλες ειδικότητες της Γ.Γ. Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Οι αρχαιολόγοι, όμως, προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση σε ανασκαφικές και αναστηλωτικές εργασίες, που, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ΦΕΚ 1416/Β/30-04-2012, δικαιολογούν την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Επίσης, για όσους αρχαιολόγους εργάζονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. δεν αναγνωρίζεται μισθολογικά η προϋπηρεσία τους σε ιδιωτικά έργα και ΝΠΙΔ (εργολάβους και οικόπεδα, ΤΔΠΕΑΕ), παρόλο που η προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται ως προσόν διορισμού αρχαιολόγων στο Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 7δ΄ του Νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271Α΄/1997).

- την επιπλέον υποβάθμιση (μέσω του νέου οργανογράμματος) του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και νυν Γ.Γ. Πολιτισμού, με άμεσο απόηχο την περαιτέρω συρρίκνωση του ανεπαρκούς προσωπικού και της υπολειτουργούσας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.  

- την περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων στη Γ.Γ. Πολιτισμού, μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον Τομέα του Πολιτισμού (ΚΟ.Χ.Π.). Σε μια προσπάθεια να καλυφθούν οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Υπηρεσίας, οι προσλήψεις του προσωπικού θα γίνονται μέσω Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), οι οποίες θα επινοικιάζουν εργαζομένους με μισθούς πείνας, με συνεπάγουσα αντικατάσταση των συμβασιούχων με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ:

1.     Ανάκληση των μαζικών απολύσεων στο έργο του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. Άμεση προώθηση της αρχαιολογικής διερεύνησης στους υπό εκκρεμότητα χώρους, προκειμένου να μην καθυστερήσει περεταίρω το έργο. Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄) για τη συντήρηση, μελέτη και δημοσίευση των ευρημάτων με παράλληλη αξιοποίηση του εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού στις εργασίες του τεχνικού τμήματος.

2.     Να προσέλθει ο Σ.Α.Τ.Ε. και ο Σ.Τ.Ε.Α.Τ. σε διαπραγματεύσεις για υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Σ.ΕΚ.Α.

3. Επίλυση του ζητήματος των προσλήψεων που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τον Μάρτιο του 20012, ώστε να καταβληθούν τα δεδουλευμένα και να συνεχίσουν οι προγραμματισμένες προσλήψεις και ανανεώσεις συμβάσεων, απαραίτητες ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ.     

4. Αναθεώρηση της Υ.Α. που εκδόθηκε από τον Αν. Υπουργό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., σχετικά με τις νέες προσλήψεις προσωπικού σε έργα Ε.Σ.Π.Α., ώστε η πρόσληψη του επιστημονικού προσωπικού να γίνεται με βάση τα κριτήρια και τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2190/1994 (βάσει των διατάξεων την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν3051/2002).

4.     Χορήγηση του Επιδόματος Ανθυγιεινής Εργασίας στους συμβασιούχους αρχαιολόγους στα έργα αυτεπιστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού και αναγνώριση μισθολογικά στα κλιμάκια της προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά έργα και στο ΤΔΠΕΑΕ στους εργαζόμενους με συμβάσεις στη Γ. Γ. Πολιτισμού.

5. Απόσυρση του προσχέδιου του νέου οργανογράμματος που έχει σαν απώτερο σκοπό τη συρρίκνωση και υποβάθμιση του πολιτισμού. Ζητούμε αυτόνομο Υπουργείο Πολιτισμού με διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και με τους απαραίτητους πόρους για την προστασία, διαφύλαξη  και ανάδειξη της Πολιτισμικής μας κληρονομιάς.  

6.     Άμεση διακοπή των προσλήψεων από Μ.Κ.Ο. μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον Τομέα του Πολιτισμού (ΚΟ.Χ.Π.) και κάλυψη των αναγκών του υπουργείου με προσλήψεις με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

7.     Απόσυρση της παρ.2, του Άρθρου 5, του κατατιθέμενου στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση νομοσχεδίου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ζητούμε να σταματήσει η πολιτική που οδηγεί σε πλήρη απαξίωση του πολιτισμού και καταργεί τα εργασιακά δικαιώματα και την έννοια του κοινωνικού κράτους. Απαιτούμε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου να σταματήσει την τακτικών των υπεκφυγών και απραγίας και να πάρει θέση και να επιλύσει τα αιτήματά μας.

Διεκδικούμε την επιλογή και διασφάλιση του προσωπικού στα αρχαιολογικά έργα μέσω της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, την προάσπιση και διατήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων και την άμεση υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης.

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων

καλεί όλα τα μέλη του και τα σωματεία για τον πολιτισμό να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία στις

14 Μαρτίου 2013

στο κτήριο της Γ.Γ. Πολιτισμού (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού) στην Αθήνα,

στην Πλατεία Αριστοτέλους (πάνω από την οδό Τσιμισκή) στη Θεσσαλονίκη,

στο Δημοτικό Θέατρο στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα,

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου στην Κρήτη,

στην Κεντρική Πλατεία στη Σπάρτη

2020 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)