Από πλευράς Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου επισημαίνεται ότι σε γενικές γραμμές οι μικρομεσαίοι χρειάζονται ένα νόμο σαν αυτόν και προσβλέπουν και σε άλλα νομοθετήματα στην κατεύθυνση της διάσωσης και ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας, ενώ πρώτη φορά προσεγγίζονται σε ένα βαθμό οι επανειλημμένες προτάσεις της Συνομοσπονδίας για τη διευθέτηση των υποχρεώσεων των "εντός κρίσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων". Κάνει λόγο για θετικά σημεία, αλλά και για εύλογα ερωτήματα που θα χρειαστούν ανάλογες διευκρινίσεις, όπως τα κριτήρια των τραπεζών ώστε να προχωρήσουν σε διαγραφή, δεν υπάρχει σαφής κατεύθυνση στο είδος των ρυθμίσεων από τις τράπεζες, ενώ απαιτούνται δηλώσεις καθαρής περιουσιακής θέσης του αιτούντος, δεν προκύπτει σε ποιο είδος οφειλής ή τραπεζικού προϊόντος αναφέρεται, αν αφορά μόνο επαγγελματικά δάνεια ή και άλλους τύπους, δεν διευκρινίζεται τι γίνεται με πολλαπλά τραπεζικά ιδρύματα κ.λπ.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο σημειώνει ότι δίνεται η πολυπόθητη "δεύτερη ευκαιρία", κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Σημειώνει πάντως ότι θα πρέπει οι δόσεις αποπληρωμής που θα κληθεί να καταβάλλει ο οφειλέτης να είναι με βάση την πραγματική του δυνατότητα, να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό του εισόδημα, ενώ ζητά να πάψουν οι τράπεζες να κρατούν κλειστές τις "κάνουλες" της χρηματοδότησης προς επιχειρήσεις - επαγγελματίες.