to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

10:49 | 15.10.2014

Πολιτική

Ο. Γεροβασίλη: Τα κόμματα δεν είναι εταιρείες - Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει «ναι» στη μείωση της χρηματοδότησης

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί κατηγορηματικά με τη θεσμοθέτηση χρηματοδότησης κομμάτων από ιδιωτικές εταιρείες και ΝΠΙΔ καθώς «τα κόμματα δεν πρέπει αντιμετωπίζονται ως ιδιωτικές εταιρείες με όρους αγοράς»


Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη συζήτηση στη Βουλή για το σχεδίου νόμου «Έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», επισήμανε τις θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί με τη δυνατότητα των ΝΠΙΔ να χρηματοδοτούν κόμματα και αναφέρθηκε αναλυτικά στις αντιρρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ επί των άρθρων του νομοσχεδίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της δημόσιας χρηματοδότησης των κομμάτων, σε συνδυασμό με την οικονομική υποστήριξη από τα μέλη και τους φίλους τους προκειμένου καθώς τα κόμματα αποτελούν πυλώνες της σύγχρονης Δημοκρατίας, εκπροσωπώντας στη δημόσια σφαίρα τα αντιπαρατιθέμενα κοινωνικά συμφέροντα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερψηφίσει τα άρθρα 1,2,3 (που αφορούν στις ρυθμίσεις για την περιστολή χρηματοδότησης και τον τρόπο καταβολής της χρηματοδότησης). Διαφωνεί στο άρθρο 5 που καθιερώνει την ονομαστικοποίηση των κουπονιών που εκδίδονται από τα κόμματα και προτείνει την αφαίρεση του εν λόγω άρθρου. Υπερψηφίζει το άρθρο 6 για τ χρηματοδότηση πολιτικών προσώπων ενώ διαφωνεί με τη θεσμοθέτηση χρηματοδότησης κομμάτων από ιδιωτικές εταιρείες και ΝΠΙΔ (άρθρο 7). «Τα κόμματα δεν πρέπει αντιμετωπίζονται ως ιδιωτικές εταιρείες με όρους αγοράς» τόνισε.

Ολόκληρη η τοποθέτηση της Όλγας Γεροβασίλη:

Κύριε Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,

Για το Συνασπισμό της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, όπως πιστεύω αναδείξαμε και εγώ και οι συνάδερφοι μου, στη χθεσινή επί της αρχής συζήτηση στην Ολομέλεια, η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων συνδέεται με τη θεσμική ποιότητα του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην πολιτική ζωή.
Μόνο η επαρκής δημόσια χρηματοδότηση με όρους αναλογικής ισότητας, καθώς και η προσωπική χρηματοδότηση από τους έλληνες πολίτες, διασφαλίζουν την οικονομική αυτοτέλεια των πολιτικών κομμάτων.
Για το λόγο αυτό διαφωνούμε με τη δυνατότητα νομικών προσώπων να χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα, έστω και με όριο τα 20.000 €.
Έρχομαι τώρα αναλυτικά στην κατ’ άρθρο συζήτηση.

Το άρθρο ένα (1) του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου εισάγει μια σειρά από ορισμούς που αντιστοιχούν σε πρόνοιες των επιμέρους διατάξεων του.
Με την παράγραφο 3 μειώνεται όμως η ετήσια κρατική επιχορήγηση σε ποσοστό 0,05 τοις χιλίοις επί των καθαρών εσόδων του κρατικού απολογισμού του προηγούμενου έτους. Παράλληλα μειώνονται αναλογικά και η εκλογική χρηματοδότηση και η χρηματοδότηση για ερευνητικούς και μορφωτικούς λόγους.
Σας θυμίζω πως ως σήμερα η νόμιμη επιχορήγηση ανέρχεται στο 1,02 τοις χιλίοις των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού.
Εννοείται πως δεχόμαστε τη συνεπαγόμενη μείωση του ποσού εν μέσω οικονομικής κρίσης, σεβόμενοι όλες τις άλλες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και την κατά προτεραιότητα κάλυψή τους.

Θα επαναλάβω για ακόμα μία φορά πως από το 2009 ως σήμερα έχει ήδη μειωθεί, χωρίς νομοθετική μεταβολή, η κρατική χρηματοδότηση σε ποσοστό περίπου 75%.
Επίσης θα υπερψηφίσουμε τις διατάξεις των άρθρων δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4) .

Ειδικότερα με το άρθρο 2 καθορίζεται η κατανομή της επιχορήγησης στα πολιτικά κόμματα.
Αλληλένδετο με το ύψος της χρηματοδότησης, είναι το θέμα της απόδοσης των χρημάτων αυτών εγκαίρως προς τα κόμματα ώστε να μπορούν στοιχειωδώς να προγραμματίσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.
Προγραμματισμός που αποβαίνει προς όφελος της εξοικονόμησης πόρων και της ακώλυτης πολιτικής τους δράσης.
Θα θέλαμε να δούμε ρητή πρόβλεψη που να καθορίζει την καταβολή τουλάχιστον ένα ποσοστό της τάξης του 60 – 70% να δίνεται στην αρχή του έτους.
Βέβαια, η εισαγωγή μιας παρόμοιας ρύθμιση δεν λύνει από μόνη της το πρόβλημα, προϋποθέτει και την τήρησή της.

Με το άρθρο τρία (3) καθορίζονται οι όροι για την είσπραξη και διακίνηση των εσόδων και τον έλεγχο των εξόδων των πολιτικών κομμάτων. Συμφωνούμε.

Με το άρθρο τέσσερα (4) επέρχεται αντιστοίχηση των διατάξεων που ισχύουν για τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων με σχετικές ρυθμίσεις που αφορούν τους υποψήφιους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές. Συναινούμε και σε αυτό.

Με το άρθρο πέντε (5), κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαφωνούμε.
Και ενώ θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με τις πρόνοιες του παραγράφων 1, 2 3, 5 και 6 για τις απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.
Θεωρούμε απαράδεκτη τη ρύθμιση της παραγράφου 4 που οδηγεί στη φαλκίδευση του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτικών κομμάτων να διατηρούν την ανωνυμία των μελών τους και στο προσωπικό δικαίωμα των πολιτών στην ανώνυμη συνεισφορά με τη μορφή της συνδρομής μέλους.
Ξέρετε ο/η πολίτης που συνεισφέρει 5, 10 ή και 20 Ευρώ δεν θέλει να γίνουν γνωστά τα πολιτικά του φρονήματα.
Δεν συναλλάσσεται με τα πολιτικά κόμματα.
Δεν προσδοκά ανταπόδοση από το πολιτικό του κόμμα.
Στήριξη προσφέρει για να συνεχίσει τον πολιτικό και ιδεολογικό του αγώνα.
Έχουμε ζήσει μαύρες εποχές σ’ αυτή τη χώρα, ακόμα και στην πρόσφατη (μεταπολεμική) ιστορία μας. Σας προτείνουμε, κύριε Υπουργέ, να καταργήσετε το αυθαίρετο και ισοπεδωτικό όριο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000 €), ευρώ που εισάγεται στην παράγραφο 4.
Εμείς δεν θέλουμε κανένα όριο.
Όχι γιατί πιστεύουμε πως το ανωτέρω όριο των 150.000 € είναι μικρό ή ανεφάρμοστο και ισοπεδωτικό – που βέβαια είναι και όλα τα παραπάνω.
Διαφωνούμε με κάθε μέτρο που νομιμοποιεί την καταγραφή του αριθμού μελών ή (πολύ περισσότερο) των προσωπικών τους στοιχείων.
Τη διάταξη του άρθρου πέντε (5), σας καλούμε σήμερα κ. Υπουργέ, να την αποσύρετε.

Συμφωνούμε με τους περιορισμούς που εισάγονται στη χρηματοδότηση πολιτικών προσώπων. Συνεπώς, υπερψηφίζουμε το άρθρο 6 που αναφέρεται στη χρηματοδότηση των υποψηφίων σε εθνικές εκλογές και εκλογές για το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.
Με τη διάταξη του άρθρου 7 έχουμε σοβαρές διαφωνίες και θα την καταψηφίσουμε. Διαφωνούμε με τη θεσμοθέτηση της ιδιωτικής επιχορήγησης κομμάτων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και από ιδιωτικές εταιρείες.
Ότι μέχρι σήμερα συνέβαινε κάτω από το τραπέζι, θα συμβαίνει στο μέλλον νόμιμα και «ηθικά».
Αντίστοιχα φαινόμενα διαφθοράς, που σχετίζονται με τη διακίνηση πολιτικού χρήματος από επιχειρηματικά συμφέροντα, έχουν εκδηλωθεί και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
Εμείς δεν θέλουμε να αντιμετωπίζονται τα κόμματα ως Ανώνυμες Εταιρείες με πρακτικές αγοράς.
Την ώρα που ισχυροί οικονομικοί παράγοντες και lobbies θα επιδιώκουν τον έλεγχο της πολιτικής ζωής, το μέλος και ο ψηφοφόρος θα υπόκειται σε ασφυκτικό οικονομικό έλεγχο για τη συνδρομή του. Εμείς διαφωνούμε και καταψηφίζουμε.

Συμφωνούμε με τo άρθρο οκτώ (8) που εισάγει απλά νομοτεχνικές διορθώσεις που οδηγούν σε αντιστοίχηση παλαιότερων διατάξεων με τη σημερινή διάρθρωση των τοπικών και περιφερειακών εκλογών.

Διατηρούμε επιφυλάξεις σχετικά με το άρθρο εννέα (9) του παρόντος σχεδίου και θα ψηφίσουμε παρών.
Δεν αρκεί η απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης ψηφοφόρων από τα αστικά κέντρα προς τις εκλογικές τους περιφέρειες, αν δεν συνοδεύεται από διεύρυνση του δικαιώματος των ετεροδημοτών να ψηφίζουν στον τόπο κατοικίας τους σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.
Εάν επιβάλουμε μόνο το πρώτο συμβάλλουμε απλά στην αύξηση της αποχής στις εκλογές. Γιατί πολλοί συμπολίτες μας δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο μεγάλο κόστος της μετακίνησής τους προς τις εκλογικές τους περιφέρειες.

Υπερψηφίζουμε τα άρθρα δέκα (10) ως και δεκατρία (13) που εισάγουν τεχνικές και λεπτομερειακές ρυθμίσεις σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων εσόδων και εξόδων των κομμάτων και των υποψηφίων.

Είμαστε αντίθετοι με το άρθρο δεκατέσσερα (14) του παρόντος σχεδίου νόμου γιατί θεωρούμε πως η κύρωση της στέρησης της κρατικής επιχορήγησης για απλές παραβάσεις είναι προφανώς δυσανάλογη και προσβάλει την αρχή της αναλογικότητας.

Υπερψηφίζουμε τα άρθρα δεκαπέντε (15) και δεκαέξι (16) για τις κυρώσεις των υποψηφίων και τις σχετικές ποινικές κυρώσεις που θωρακίζουν το παρόν σχέδιο Νόμου.

Υπερψηφίζουμε το άρθρο δεκαοκτώ (18), όπως αυτό τροποποιήθηκε μετά από παρέμβασή μας.
Η διάταξη της παρ. 2 που αποσύρατε συνιστούσε ακραία μορφή λογοκρισίας και δεν έγινε δεκτή ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από το ΠΑΣΟΚ.

Καταψηφίζουμε τη διάταξη του άρθρου δεκαεννέα (19) που αναθέτει τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος στην Επιτροπή του άρθρου 3α του Νόμου 3213/2003, όπως ισχύει.
Έχουμε διαφωνήσει με τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου.
Καταψηφίζουμε γιατί δεν θεωρούμε πως η Επιτροπή με τη σημερινή της σύνθεση μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που προβλέπονται.
Δεν έχουμε αντίρρηση με την πλειοψηφία δικαστικών λειτουργών αλλά αρνούμαστε τη συμμετοχή σ’ αυτήν του διορισμένου από την εκάστοτε κυβέρνηση υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να συγκροτήσουμε την Επιτροπή Ελέγχου ως αμερόληπτο και αντικειμενικό σώμα ώστε ο ελεγχόμενος να μην είναι και ελεγκτής.
Έτσι θα θέλαμε μια Επιτροπή και με αναλογική εκπροσώπηση των κομμάτων, χωρίς να συγκροτούν, οι βουλευτές, την πλειοψηφία της.
Τέλος, θέλω να επισημάνω και την έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής που εκφράζει αμφιβολίες για τη πιθανή σύγχυση που δημιουργεί η διάσπαση αρμοδιότητας ως προς το αρμόδιο, εν προκειμένω, για την ποινική παραπομπή των ελεγχομένων όργανο. Εφόσον ο συντακτικός νομοθέτης δεν επιθυμεί την τροποποίηση της αποκλειστικής αρμοδιότητας του Δικαστικού Συμβουλίου να παραπέμπει Υπουργούς ή Υφυπουργούς, που τυγχάνουν και Βουλευτές, η διάταξη στερείται κανονιστικού περιεχομένου ως προς τους ελεγχόμενους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.
Έτσι όμως νομοθετείτε κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης: από ιδιοτέλεια και στο πόδι….

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η εξουσιοδότηση του άρθρου 21 παρ. 1 είναι γενική και αόριστη και συνεπώς η διοικητική κωδικοποίηση που θα γίνει με Προεδρικό Διάταγμα, η έκδοση του οποίου, απλά προβλέπεται στην ανωτέρω εξουσιοδότηση τυπικού Νόμου, δεν μπορεί να θεσπίζει νέους κανόνες δικαίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Δεν μπορώ να μην στηλιτεύσω – για μια ακόμα φορά- τον τρόπο με τον οποίο εισάγονται οι τροπολογίες.
Φέρνει η κυβέρνηση τροπολογίες, με πολλά άρθρα, που σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσαν να αποτελούν αυτοτελή Νομοσχέδια.
Και χρησιμοποιεί το εξής τρικ:
Εισάγει άρθρα με πολλές παραγράφους με τις οποίες ξέρει ότι θα συμφωνήσουμε, και μία παράγραφο με την οποία ξέρει ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι, προκειμένου να μας εκθέσει.
Και χωρίς, βέβαια, να σας νοιάζει αν και με αυτό τον τρόπο απαξιώνετε τη κοινοβουλευτική διαδικασία.
Δεν είναι αποδεκτό να φαλκιδεύεται η ψήφος μας σε ένα ναι ή όχι επί πληθώρας θεματικών με διαφορετικό περιεχόμενο.
Καταγγέλλουμε τη μεθόδευση και σας καλούμε να ανακαλέσετε τις σχετικές πολύ-τροπολογίες.

Υπενθυμίζουμε την εισήγηση της Όλγας Γεροβασίλη κατά την συζήτηση επί της αρχής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΌΛΓΑΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΣΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 

«Έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2014

Κύριε Πρόεδρε, 

κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,

Εκτός από την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα, τα τελευταία πολλά χρόνια, βιώνει και πολιτική  και θεσμική κρίση.

Το «σύστημα εξουσίας»  ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας που κυβέρνησε τον τόπο από το 1974 και μετά και εξακολουθούν να κυβερνούν, απεμπόλησε σταδιακά τον χαρακτήρα του ως σύστημα κομμάτων με αρχές και αξίες. 

Αρχικά παρουσιάστηκαν ως φορείς υπεράσπισης κοινωνικών συμφερόντων και διεκδικήσεων.

Σταδιακά, όμως, μετατράπηκαν σε μηχανισμούς που συχνά νομιμοποιούσαν προειλημμένες σε εξωθεσμικό επίπεδο αποφάσεις. 

Κατέληξαν, δε, να εξαρτούν την οικονομική και πολιτική τους επιβίωση από την πρόσβασή τους στον κρατικό μηχανισμό, τον οποίο χρησιμοποιούσαν για πελατειακούς και ψηφοθηρικούς λόγους.

Επιπλέον, για τη διατήρηση της εξουσίας τους, στηρίχθηκαν σε διασυνδέσεις με το  οικονομικό σύστημα, με δρόμους υπόγειους και αδιαφανείς.

Και αυτό έγινε σε πλήρη αντίθεση με τον καταστατικό χάρτη της χώρας που εν πολλοίς οι ίδιοι είχαν συντάξει. 

Θυμίζω ότι το άρθρο 29 του Συντάγματος κατοχυρώνει την ελευθερία ίδρυσης κομμάτων και συμμετοχής σε αυτά, προς εξυπηρέτηση της εύρυθμης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. 

Επίσης, προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των κομμάτων από το κράτος, καθώς και τον έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών τους. 

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, 

Μένοντας πιστοί στο Σύνταγμα, υποστηρίζουμε τη δημόσια χρηματοδότηση των κομμάτων, σε συνδυασμό με την οικονομική υποστήριξη από τα μέλη και τους φίλους τους.

Γιατί το κράτος να χρηματοδοτεί τα κόμματα;

Γιατί τα κόμματα αποτελούν πυλώνες της σύγχρονης Δημοκρατίας, εκπροσωπώντας στη δημόσια σφαίρα τα αντιπαρατιθέμενα κοινωνικά συμφέροντα.

Γιατί η κρατική χρηματοδότηση έρχεται να ολοκληρώσει θεσμικά την ένταξη των πολιτικών κομμάτων στο δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο της μεταπολίτευσης.

‘Άλλωστε, η κρατική χρηματοδότηση αποτελεί διεθνή κανόνα.

Υιοθετείται από το 60% των μελών του ΟΗΕ και το 91% των ευρωπαϊκών κρατών, όπως και την ίδια η Ε.Ε..

Θεσμικό πλαίσιο υπήρχε και υπάρχει. 

Η πρώτη ρύθμιση ανάγεται στο νόμο 1443/1984 που είχε φέρει η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Πολλές, δε, διατάξεις του παρόντος Νομοσχεδίου αποτελούν συνέχεια προηγούμενων Νόμων όπως του Ν. 3213/2003 και του Νόμου 3023/2010 .

Υπάρχει, ωστόσο, η ανάγκη επανεξέτασης του υφιστάμενου  νομικού πλαισίου χρηματοδότησης;

Είναι αλήθεια, ότι παρ’ όλη τη θεσμική θωράκιση της Πολιτείας, ήταν πολλά τα σκάνδαλα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, που απασχόλησαν τη πολιτική ζωή και την κοινή γνώμη.

Το πολιτικό έγκλημα που διαπράχθηκε δεν ήταν δυστυχώς στιγμιαίο, αλλά παραμένει διαρκές. 

Το «μαύρο πολιτικό χρήμα», από τα κουπόνια γνωστού επιχειρηματία, ως και τα «μαύρα ταμεία» της siemens, ταλάνισαν την πολιτική ζωή του τόπου. 

Η «αμαρτίες» του παρελθόντος είναι γνωστές, όπως γνωστοί είναι και οι πρωταγωνιστές τους.

 Άλλωστε οι ίδιοι τα ομολόγησαν.

Τα γνωρίζουν, βέβαια, και οι πολίτες. 

Και εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, δεν δικαιούμαστε να ξεχνάμε.

Έρχεται σήμερα η κυβέρνηση με το παρόν νομοσχέδιο να εξαγνίσει τις «αμαρτίες» του παρελθόντος.

Αφού, όμως, πρώτα εξασφάλισε, ότι θα μπουν στο απυρόβλητο οι πρωταγωνιστές που ενεπλάκησαν σε υποθέσεις όπως η Siemens, η Ferrostal, η Mann και άλλες.

Και όχι μόνο αυτό.

Σε πλήρη συναίνεση μεταξύ σας, τα κόμματα της συγκυβέρνησης, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, με τους διάφορους «πρόθυμους» στα τηλεοπτικά παράθυρα, άρχισαν να καταγγέλλουν συλλήβδην τα κόμματα ως κρατικοδίαιτους και άχρηστους μηχανισμούς.

Με το Νομοσχέδιο επιχειρείτε, εν μέρει, να κατευνάσετε την αγανάκτηση των πολιτών και να ανατάξετε, δήθεν, την εικόνα του πολιτικού συστήματος

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,

Μια ακόμα «αμαρτία», επίσης σκανδαλώδης και διαρκής, είναι η δανειοδότηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. 

Δάνεια, τα οποία χορηγήθηκαν με μοναδική εγγύηση τη μελλοντική κρατική επιχορήγηση και μάλιστα σε βάθος πολλών χρόνων.

Και αφού αυτά τα κόμματα «βάρεσαν κανόνι», αφήνοντας απλήρωτους εργαζόμενους, ασφαλιστικούς φορείς, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και βέβαια ιδιώτες. άρχισε να αναπτύσσεται μια φιλολογία για διάδοχα κόμματα, αλλαγή ονομάτων, ΑΦΜ κ.λπ. 

Με μοναδικό, βέβαια, στόχο, να μην επιβαρυνθούν τα διάδοχα σχήματα με τα χρέη των «μητρικών κομμάτων». 

Μια σκέψη που συνειρμικά μας προκύπτει, είναι ότι θα διαχωρίσετε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία σε bad and good party κατά τα πρότυπα των τραπεζών.

Δεν βλέπουμε στο παρόν Νομοσχέδιο, όπως θα οφείλατε, να υπάρχει  ρητή διάταξη που να προβλέπει ότι τα οικονομικά βάρη των κομμάτων θα επιβαρύνουν τα πιθανά διάδοχα σχήματά τους.

Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει παλιότερα σχετική τροπολογία.

Αντίθετα η κυβέρνηση ήταν πολύ πρόθυμη με σκανδαλώδεις δε τροπολογίες, να καλύψει τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία χορήγησης των δανείων.

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το θέμα των οικονομικών των κομμάτων και πολύ περισσότερο το θέμα της δανειοδότησής τους, έχουν διάφορες διαστάσεις, ακόμα και εσωκομματικές, στις οποίες εμείς δεν θέλουμε να υπεισέλθουμε. 

Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει επανειλημμένα  να δοθούν στη δημοσιότητα οι ρυθμίσεις στις οποίες έχουν προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, όσο αναφορά τα δάνεια τους. 

Το έχουμε ζητήσει, χωρίς φωνές και κραυγές, γιατί δεν θέλουμε το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του, να γίνεται βορά σε έναν ανεξέλεγκτο λαϊκισμό που ενισχύει τις φασίζουσες απόψεις και τη συλλήβδην απαξίωση του πολιτικού συστήματος.  

Ως τώρα έχει υπάρξει σιγή ιχθύος. 

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, 

Το παρόν Νομοσχέδιο προβλέπει τη μείωση του ύψους της κρατικής χρηματοδότησης προς τα κόμματα, κατά περίπου 50% στο ποσοστό επί του απολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους, δηλαδή επί πραγματικών στοιχείων.

Φυσικά, δεχόμαστε τη μείωση του ποσού, εν μέσω οικονομικής κρίσης, σεβόμενοι όλες τις άλλες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και την κατά προτεραιότητα κάλυψή τους.

 Θεωρούμε, όμως, ότι η Δημοκρατία κοστίζει και αυτό πραγματικά πρέπει να το υπερασπιζόμαστε και να το κατοχυρώνουμε.

Είναι απαραίτητο, ωστόσο, να γίνουν κάποιες επισημάνσεις για να έχουν οι πολίτες κυρίως μια ξεκάθαρη εικόνα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση.

Για να μην υποκύπτουν στη φτηνή, λαϊκίστικη προπαγάνδα που εξαπολύεται από πολλά ΜΜΕ και αναμεταδίδεται συχνά από τους τηλεοπτικούς δέκτες.  

Ξεκαθαρίζουμε, λοιπόν:

Η μείωση της χρηματοδότησης έχει ήδη συμβεί. 

Από 55 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2009, έφτασε στα 8 εκατομμύρια χωρίς να έχει αλλάξει η νομοθεσία. 

Εν μέρει εξαιτίας της μείωσης των εσόδων του προϋπολογισμού αλλά στο μεγαλύτερο μέρος αυθαίρετα και χωρίς εξηγήσεις από τη σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία. 

Αυτό έφερε σε δεινή οικονομική θέση τα κόμματα διότι δεν μπορούν να προγραμματίσουν ούτε και να είναι συνεπή στις υποχρεώσεις τους, πόσο μάλλον να επιτελέσουν τον ρόλο τους. 

Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, για τα κόμματα της Αριστεράς, που δεν έχουν άλλους πόρους πέρα από την κρατική χρηματοδότηση και τη συνεισφορά των μελών και των φίλων τους, η απόδοση των χρημάτων στον προκαθορισμένο χρόνο, είναι ζωτική για την εύρυθμη λειτουργία τους. 

Ως ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της μεγάλης μείωσης αλλά κυρίως εξαιτίας της μη απόδοσης των χρημάτων στους προκαθορισμένους χρόνους, δυσκολευόμαστε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας.

Ταυτόχρονα, έχουμε ρυθμισμένο δάνειο στο οποίο προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.  

Χρειάζονται, λοιπόν, εξ’ αρχής, να προσδιοριστούν σταθεροί κανόνες.

Πρέπει μετά την κατάθεση του απολογισμού κάθε κόμμα να ξέρει πόσα χρήματα θα πάρει και να δίνονται σε συγκεκριμένο χρόνο. 

Θα μπορούσε να προβλεφθεί ένα ποσοστό της τάξης του 60 – 70% να δίνεται στην αρχή του έτους και αργότερα με τον απολογισμό, να δίνεται το υπόλοιπο ποσό.

Την πρόταση αυτή, την καταθέσαμε και στην Επιτροπή χωρίς ωστόσο να τύχει ιδιαίτερης επεξεργασίας από τον αρμόδιο Υπουργό. 

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, 

Στο παρόν σχέδιο Νόμου και στο άρθρο 5 εισάγεται η δυνατότητα χρηματοδότησης κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών προσώπων από  νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 

Όποια εταιρία επιθυμεί θα μπορεί να χρηματοδοτεί όποιο κόμμα θέλει. 

Αρκεί να καταθέτει μέχρι 20.000 ευρώ ανά έτος σε τραπεζικό λογαριασμό του κόμματος και να καταγράφονται τα στοιχεία του νομικού προσώπου. 

Και εδώ θα ήθελα να θέσω στους συναδέρφους ένα ερώτημα:

Αν  η Siemens και ο κος Χριστοφοράκος, αντί να δίνουν βαλίτσες και σακούλες με χρήματα στον άνθρωπο που ήταν το δεξί χέρι πρώην Πρωθυπουργού, είχαν καταθέσει το προβλεπόμενο από τον Νόμο ποσό στην τράπεζα, δεν θα υπήρχε πρόβλημα; 

Αν δηλαδή τα είχαν καταθέσει σπαστά, σε 20χίλιαρα, διαφορετικά πρόσωπα και εταιρίες, και είχαν πάρει και απόδειξη, δεν θα είχε κανείς πρόβλημα;

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με τον τρόπο αυτό θα ελεγχθεί η ροή ιδιωτικού χρήματος προς τα κόμματα και θα υπάρξει διαφάνεια. 

Εμείς υποστηρίζουμε ότι με το Νομοσχέδιο αυτό νομιμοποιούνται - στην καλύτερη περίπτωση - οι σχέσεις συναλλαγής μεταξύ οικονομικών συμφερόντων και κομμάτων.

Κάποια χρήματα θα δίνονται πάνω από το τραπέζι, πολύ περισσότερα δε, θα δίνονται κάτω από το τραπέζι. 

Με τον τρόπο αυτό, θα οδηγηθούμε αργά ή γρήγορα, σε κόμματα «ανοιχτής» διαπλοκής. 

Για όσους βέβαια είναι πρόθυμοι. 

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,

Με το παρόν Νομοσχέδιο δεν νομιμοποιείται μόνο η διαπλοκή.

Επιχειρήθηκε, επιπλέον, και το «φακέλωμα» των φίλων και των μελών που συνεισφέρουν από το υστέρημά τους προκειμένου να συνδράμουν το κόμμα που εκφράζει τις πολιτικές τους απόψεις. 

Απειλήσατε ακόμα και με διακοπή της χρηματοδότησης για τα κόμματα που δεν θα  συμμορφωθούν.

Νομίζω ότι ούτε εσείς οι ίδιοι δεν πιστεύατε ότι θα βρεθείτε αντιμέτωποι, στην Επιτροπή, με την ομόθυμη αντίδραση των κομμάτων.

Προφανώς, και μέσα στους δικούς σας κόλπους υπήρξε αντίδραση για αυτή τη διάταξη.

 Όπως άλλωστε και για την παράγραφο 2 του άρθρου 18 που ασκούσε λογοκρισία στα ΜΜΕ και την οποία αναγκαστήκατε να αποσύρετε.

Για εμάς το όριο των 150.000 χιλιάδων ευρώ είναι προσχηματικό. 

Εμείς λέμε κανένα όριο, κανένας έλεγχος στα πόσα μέλη και πόσους φίλους έχουμε και τι συνεισφέρουν οικονομικά στα κόμματα.

Πρακτικά  μπορεί και να μην ξεπεραστεί ποτέ αυτό το όριο, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας.

Όμως, αν υποθέσουμε ότι ξεπερνιέται το όριο, έστω και για 50 ευρώ, τότε αυτό το μέλος θα πρέπει να δώσει ονοματεπώνυμο. 

Άρα θα βρεθούμε στο ίδιο αποτέλεσμα.

Σας καλούμε, για μια ακόμα φορά, να αποσύρετε αυτή τη διάταξη. 

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, 

Εμείς είμαστε υπέρ της πλήρους διαφάνειας και του αυστηρού ελέγχου ειδικά όταν πρόκειται για τη διαχείριση δημόσιου χρήματος. 

Κάποιες διατάξεις του παρόντος Νομοσχεδίου που κινούνται σ’ αυτή την κατεύθυνση, θα τις υπερψηφίσουμε.

Ανακεφαλαιώνοντας, για εμάς η δίκαιη και διαφανής επιχορήγηση των πολιτικών κομμάτων καθώς και ο αυστηρός έλεγχος στα οικονομικά τους αποτελεί εχέγγυο για τη σωστή λειτουργία του πολιτικού συστήματος και της ίδιας της Δημοκρατίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,

Για το πρώτο σημαντικό θέμα του Νομοσχεδίου που είναι η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, είμαστε σύμφωνοι, όπως αναλύσαμε στην αρχή.

Με δεδομένο, όμως, ότι παρόν Νομοσχέδιο:

1ον:  δεν απαντά στην ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων και των πολιτικών προσώπων,

2ον:  εισάγει την ιδιωτική χρηματοδότηση από νομικά πρόσωπα, δηλαδή νομιμοποιεί τη διαπλοκή και

3ον: καταργεί την ανωνυμία της οικονομικής συμβολής μελών και φίλων των κομμάτων.  

Καταψηφίζουμε το παρόν Νομοσχέδιο επί της αρχής.

Αναμένουμε, βέβαια, να λάβετε υπ’ όψιν τις αντιρρήσεις μας και τις παρατηρήσεις μας.

Αν κατά τη συζήτηση προκύψουν σημαντικές αλλαγές εκ μέρους σας, κύριε Υπουργέ, εδώ είμαστε, και θα επανατοποθετηθούμε. 

Σας ευχαριστώ.

 
 

2023 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)