to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

12:21 | 14.02.2014

Πολιτική

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: Με «φωτογραφική» δημοπρασία δίνουν στη DIGEA τις συχνότητες ψηφιακού σήματος

«Δίνουν στη Digea το σύνολο των συχνοτήτων ψηφιακής τηλεόρασης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας με το απίστευτα χαμηλό τίμημα των 18,336 εκ. € για 15 χρόνια», επισημαίνουν στη σχετική τους ερώτηση έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ


Oλόκληρη η ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα τη «φωτογραφική δημοπρασία για την ανάδειξη παρόχου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος»

Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στο μείζονος εθνικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος θέμα του ψηφιακού σήματος, επιβεβαιώνεται πλήρως ότι η Κυβέρνηση δρα προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ιδιωτικών-μιντιακών συμφερόντων, σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. 

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το κυβερνητικό «μαύρο» στην ΕΡΤ έπεσε ακριβώς εν μέσω της δημόσιας διαβούλευσης για το σχετικό διαγωνισμό, η οποία έληγε στις 19/6/2013, όπως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, Νίκος Βούτσης και Ζωή Κωνσταντοπούλου επισημάναμε με την υπ’ αρ. 12009/18-6-2013 ερώτησή μας, κάνοντας λόγο για «φωτογραφική επιλογή παρόχου» και επισημαίνοντας ότι «όλα τα στοιχεία συγκλίνουν σε έναν φωτογραφικό διαγωνισμό, με στόχο να αναλάβει το έργο η κοινοπραξία Digea, που έχουν δημιουργήσει οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί με στόχο τον πλήρη έλεγχο των ψηφιακών τηλεοπτικών εκπομπών».

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκήρυξε προσφάτως πλειοδοτικό διαγωνισμό (δημοπρασία) με αντικείμενο την διάθεση για 15 έτη των συχνοτήτων ψηφιακής τηλεόρασης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και την ανάδειξη των αντίστοιχων παρόχων δικτύου. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε παραμονές Χριστουγέννων 2013, λίγες μόνον ημέρες μετά τον διορισμό της νέας σύνθεσης της ΕΕΤΤ με την υπ’ αρ. 34/18.12.2013 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 634/18.12.2013) ύστερα από την υπ’ αρ. 3249/13.12.2013 πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αφού πρώτα άλλαξε νομοθεσία για τον τρόπο ορισμού των προέδρων, αντιπροέδρων και μελών της Επιτροπής. 

Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ήταν 16,39 εκ. € για τις τέσσερις συχνότητες εθνικής εμβέλειας και  1,946 εκ. € για το σύνολο των συχνοτήτων περιφερειακής εμβέλειας, για 15ετή εκμετάλλευση, καταγγέλθηκε δε ως εξαιρετικά χαμηλή σύμφωνα με πλήθος δημοσιευμάτων.

Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών (30/01/2014) η ΕΕΤΤ εξέδωσε ανακοίνωση, από την οποία προκύπτει ότι στη δημοπρασία κατατέθηκε προσφορά από μόνον μία εταιρεία, την Digea και μόνον για τις συχνότητες εθνικής εμβέλειας. Παρά ταύτα, η ΕΕΤΤ ανακοίνωσε ότι, εφόσον η προσφορά της πληροί τις προϋποθέσεις, θα την ανακηρύξει «υπερθεματιστή» και ανάδοχο, όχι μόνον για τις συχνότητες εθνικής εμβέλειας αλλά και για τις συχνότητες περιφερειακής εμβέλειας, για τις οποίες δεν κατέθεσε προσφορά. Οι δε συχνότητες αυτές θα της αποδοθούν με το αντάλλαγμα της τιμής εκκίνησης, όπως είχε ορισθεί εκ των προτέρων στο τεύχος προκήρυξης (παρ. 7.1.1)!

 Αποκτά, δηλαδή, η Digea το σύνολο των συχνοτήτων ψηφιακής τηλεόρασης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας με το απίστευτα χαμηλό τίμημα των 18,336 εκ. € (16,39 + 1,946) για 15 χρόνια. Ακόμη πιο σκανδαλώδες είναι το ποσό που καθορίζεται ως εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που καθορίζεται σε 100.000 € μόνον! Αν, δηλαδή, η Digea δεν εκτελέσει τις υποχρεώσεις της και ρίξει διαρκές μαύρο σε όλη τη χώρα, η ποινή της θα είναι 100.000 €!   

Η συμμετοχή μιας και μόνον εταιρίας στη συγκεκριμένη «δημοπρασία» ενισχύει τις ενδείξεις φωτογραφικών προδιαγραφών, για τις οποίες έχει υπάρξει σειρά δημοσιευμάτων. 

Σε διαγωνισμούς του δημοσίου, όταν εμφανίζεται ένας μόνον υποψήφιος, ο διαγωνισμός ακυρώνεται και επαναλαμβάνεται με τροποποίηση των προδιαγραφών, ώστε να επιτευχθεί ευρύτερη συμμετοχή και να διασφαλισθεί το δημόσιο συμφέρον. Τούτο επρόκειτο να γίνει πολύ  περισσότερο στην συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία αφορά δημοπρασία για την διάθεση σπάνιου και πολύτιμου δημόσιου πόρου για διάστημα 15ετίας, σε μια εποχή που η Πολιτεία έχει αδήριτη ανάγκη εσόδων.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όχι μόνον δεν ακυρώθηκε ο «διαγωνισμός», αλλά διατίθενται στην συγκεκριμένη εταιρεία πρόσθετες συχνότητες (περιφερειακής εμβέλειας) χωρίς να έχει καταθέσει προσφορά για αυτές. Η Ένωση Περιφερειακών Καναλιών Ελλάδος (ΕΠΕΚ) έχει ήδη καταγγείλει τον διαγωνισμό και έχει δηλώσει ότι θα προσφύγει αρμοδίως για την ακύρωσή του. 

Όπως είναι γνωστό, η Digea αποτελεί κοινοπραξία έξι ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας. Έτσι, οι τηλεοπτικοί αυτοί σταθμοί  αποτελούν πλέον  και προμηθευτή της υπηρεσίας, αλλά ταυτοχρόνως και τους πελάτες της σε ένα συντριπτικό ποσοστό. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που δεν συμμετείχε κανείς άλλος επενδυτής στην «δημοπρασία», αφού κατά το επιχειρησιακό σχέδιο που θα έπρεπε να εκπονήσει θα διαπίστωνε ότι η πλειονότητα των πελατών του αποτελούν και ανταγωνιστή του, με δεσπόζουσα θέση στο αναγκαίο πελατολόγιο της υπηρεσίας, γεγονός που παραβιάζει τους κανόνες του ανταγωνισμού. 

Μία ακόμη φωτογραφική διάταξη των προδιαγραφών που εμπόδισε άλλες εταιρείες να λάβουν μέρος, αφορούσε την υποχρέωση του αναδόχου, εντός 91 ημερών από τη χορήγηση των δικαιωμάτων, να έχει εγκαταστήσει όλους τους απαραίτητους πομπούς, σε όλα τα σημεία που έχει εγκαταστάσεις η Digea, ως προσωρινός έως τώρα πάροχος δικτύου (Παράρτημα Ε, άρθρο 6, παρ. 4). Θα έπρεπε δηλαδή αυτό που έκανε η Digea σε 4 έτη, να το επιτύχει ο νέος πάροχος σε 91 ημέρες.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον ακυρώνοντας τον εν λόγω «διαγωνισμό», ο οποίος αντί δημοπρασίας κατέληξε σε μια προδιαγεγραμμένη απ’ ευθείας ανάθεση, με γνωστό εκ των προτέρων ανάδοχο και με ανυπολόγιστη ζημία διαφευγόντων εσόδων για το Δημόσιο;

2. Προτίθεται η Κυβέρνηση να ζητήσει από την ΕΕΤΤ να τροποποιήσει τις προδιαγραφές και τα οικονομικά στοιχεία του επίμαχου διαγωνισμού, ώστε να εξαλειφθούν οι φωτογραφικές διατάξεις υπέρ της Digea, να εξασφαλισθεί ευρύτερη συμμετοχή και να επωφεληθεί το Δημόσιο από την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού;

3. Ποιο είναι το Ανώτατο Όριο Τιμής (ΑΟΤ) που πρέπει να πληρώνει ετησίως ένας τηλεοπτικός σταθμός εθνικής εμβέλειας τυπικής ευκρίνειας (Standard Definition) στην Digea σύμφωνα με την προσφορά της,  για ρυθμό μετάδοσης δεδομένων  3Mbits/sec;  Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσό για έναν περιφερειακό σταθμό σε κάθε μία από τις 13 περιφέρειες; Πώς καθορίσθηκαν τα ανωτέρω ποσά;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Δημήτριος Παπαδημούλης

Νικόλαος Βούτσης

Ευάγγελος Διαμαντόπουλος

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ευγενία Ουζουνίδου

Γεώργιος Σταθάκης

 

2023 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)