to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

19:47 | 28.03.2022

Κοινωνία

«Τετραπλή ήττα του Δικαίου στην υπόθεση "Παπαγγελόπουλου – Νοβάρτις"», διαπιστώνει ο νέος συνήγορος της Γ. Παπαδάκου

Τι αναφέρει σε αναλυτική του ανακοίνωση ο δικηγόρος Ιπποκράτης Μυλωνάς


Το δελτίο Τύπου του δικηγορικού γραφείου του Ιπποκράτη Ι. Μυλωνά (28/3/22):

1. Στις 23-2-2022 ανέλαβα την υπεράσπιση της δημοσιογράφου Γιάννας Παπαδάκου, λόγω της σοβαρής ασθένειας του συνηγόρου της Δημητρίου Τσοβόλα.
Πρόκειται για τη γνωστή υπόθεση «Παπαγγελόπουλου – Νοβάρτις»: ως γνωστόν η Ολομέλεια τη Βουλής άσκησε ποινική δίωξη κατά του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλου, και στη συνέ-χεια διεξάγεται κύρια ανάκριση από την ορισθείσα (σύμφωνα με τη διαδι-κασία που προβλέπει το άρθρο 86 του Συντάγματος) Ανακρίτρια – Αρεοπα-γίτη κ. Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου.

Η ανωτέρω Ανακρίτρια επέκτεινε την κατηγορία και στην κ. Παπα-δάκου, καλώντας την σε απολογία ως συμμέτοχο του κ. Παπαγγελόπουλου σε δύο κακουργηματικές και δύο πλημμεληματικές πράξεις.

Τα δύο κακουργήματα είναι η παροχή βοήθειας (συνδρομής) α) σε απόπειρα εκβίασης κατ’ επάγγελμα και β) σε δωροληψία πολιτικού, ενώ τα δύο πλημ-μελήματα είναι η παροχή βοήθειας (συνδρομής) σε παράβαση καθήκοντος και η συμμετοχή σε συμμορία μαζί με τους Παπαγγελόπουλο. Φιλιππάκη και Τάρκα.

Μελετώντας την υπόθεση, διαπίστωσα αμέσως ότι σε αυτήν υπήρξε μία τετραπλή ήττα του Δικαίου από την πολιτική σκοπιμότητα:

2. Η πρώτη ήττα του Δικαίου αφορά στην απαγγελία κατηγορίας κατά της κ. Παπαδάκου.

Θυμίζω ότι στις 22-7-2020 η Ολομέλεια της Βουλής άσκησε ποινική δίωξη κατά του πρώην Υπουργού κ. Παπαγγελόπουλου και μόνο, για συγκε-κριμένα εγκλήματα, χωρίς να αναφέρεται σε ποινική εμπλοκή μη πολι-τικών προσώπων, για τα οποία άλλωστε η Βουλή δεν είχε δικαίωμα να εκφέρει κρίση.

Ωστόσο η κ. Ανακρίτρια δεν θέλησε να αντιταχθεί στο περιεχόμενο του Πορίσματος της πλειοψηφίας της Βουλής, το οποίο περιέχει (παρανό-μως....) κρίσεις για δήθεν αξιόποινη εμπλοκή της κ. Παπαδάκου και προέβη, αυτή για πρώτη φορά, σε επέκταση της κατηγορίας, συντάσσοντας κατη-γορητήριο, χωρίς να υπάρχουν καν αποδεικτικά στοιχεία.

3. Η ανυπαρξία αποδεικτικών στοιχείων οδήγησε στη δεύτερη ήττα του Δι-καίου, την οποία προκάλεσε η σύνταξη ενός παντελώς ασαφούς και αόρι-στου κατηγορητηρίου, κατά παραβίαση των άρθρων 273 παρ. 2 ΚΠΔ και 6 παρ. 3 α της ΕΣΔΑ.

Σημειώνω ότι για το ζήτημα αυτό προσέφυγα στις 14-3-2022 ενώπιον του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου, ζητώντας την κήρυξη της ακυρότητας του κατηγορητηρίου.

4. Την τρίτη ήττα του Δικαίου προκάλεσε η αυθαίρετη δικαστική κρίση (κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ) της κ. Ανακρίτριας.

Θυμίζω ότι, βάσει της σχετικής νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έχουμε αυθαίρετη δικαστική κρίση υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ όταν οι δικαστές διαστρεβλώνουν το περιεχόμενο των αποδείξεων, καθώς και όταν αγνοούν το περιεχόμενο ουσιωδών εγγράφων.

Δυστυχώς η κ. Ανακρίτρια αποδίδει κατηγορία στην κ. Παπαδάκου για το περιεχόμενο της τηλεοπτικής εκπομπής “check point” του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA TV» στις 29-11-2015, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙ-ΚΟΓΡΑΦΙΑ αυτή η εκπομπή!!....

Δηλαδή η κ. Ανακρίτρια επικαλείται στο κατηγορητήριο ένα έγγραφο που δεν το γνωρίζει....

Προσθέτω ότι και ο ισχυρισμός του κατηγορητηρίου ότι, σε τρεις αναρ-τήσεις στην ιστοσελίδα «www.tovima.gr» στις 11-9-2015, 12-9-2015 και 13-9-2015 αντίστοιχα, η κ. Παπαδάκου δήθεν εμφάνιζε «τους Σ...Μ..., Σ.... Π... .και Ά...Μ... αβάσιμα ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης ξεπλύματος μαύρου χρήματος το οποίο είχε σχέση και με πολιτικά πρόσωπα» δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα και αποτελεί ένα κατ’ εξοχήν παράδειγμα διαστρέβλωσης του περιεχομένου των ανωτέρω αναρτήσεων, όπως προ-κύπτει από την απλή ανάγνωση αυτών....

5. Σε αυτό το σημείο διευκρινίζω ότι τα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά που αφορούν την -υποτιθέμενη- συμμετοχική δράση της κ. Παπαδάκου στα κακουργήματα είναι τα εξής τέσσερα:
-Μετάβαση στο Παρίσι στις 11-9-2015 και λήψη συνέντευξης από τον κ. Φαλτσιανί,

-Ανάρτηση τριών κειμένων στην ιστοσελίδα «www.tovima.gr» στις 11-9-2015, 12-9-2015 και 13-9-2015 αντίστοιχα,

-Παρουσίαση τηλεοπτικής ενημερωτικής εκπομπής “check point” του τηλε-οπτικού σταθμού «ALPHA TV» στις 29-11-2015,

-Δημοσίευση άρθρου στην online έκδοση της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» στις 18-3-2016 με τίτλο «Μυστική συνάντηση Φαλτσιανί με οικονομικούς εισαγ-γελείς στο Παρίσι».

6. Την τέταρτη και βαρύτερη ήττα του Δικαίου προκαλεί το γεγονός ότι το κατηγορητήριο ποινικοποιεί το δημοσιογραφικό έργο της κ. Παπα-δάκου και παραβιάζει το δικαίωμά της στην ελευθερία της δημοσιογρα-φικής έκφρασης κατ’ άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, αφού αυτό αξιολογεί –παντε-λώς αναιτιολόγητα- ως συμμετοχή σε απόπειρα εκβίασης και σε δωρολη-ψία τις δημοσιεύσεις της (δηλαδή τις επίδικες αναρτήσεις στο διαδίκτυο, την τηλεοπτική εκπομπή της και το άρθρο της στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗ-ΜΑ») για τη λίστα Λαγκάρντ.
Ακόμη χειρότερα, το κατηγορητήριο ποινικοποιεί την ιδιότητα του δημο-σιογράφου, αφού αυτό αξιολογεί την ιδιότητα της κ. Παπαδάκου ως δημοσιογράφου ως συστατικό στοιχείο της υποδομής, στην οποία βασί-ζεται η κρίση ότι αυτή δήθεν έχει τελέσει κατ’ επάγγελμα το έγκλημα της συμμετοχής σε απόπειρα εκβίασης που της αποδίδεται!!....

7. Επειδή η κ. Ανακρίτρια αρνήθηκε να αναμένει την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου επί της αναφερθείσας προσφυγής κατά του περιεχομένου του κατηγορητηρίου, η κ. Παπαδάκου απολογήθηκε στις 17-3-2022, χωρίς βέβαια να της επιβληθεί κάποιος περιοριστικός όρος. Στην απολογία της παραστάθηκα μαζί με την συνάδελφο κ. Λυδία Τσοβόλα. 

8. Επιφυλάσσομαι να αναφερθώ λεπτομερώς στο περιεχόμενο των -ασαφών και αόριστων- κατηγοριών σε βάρος της κ. Παπαδάκου μετά την έκδοση του σχετικού Βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο οφείλει να ακυρώσει το κατηγορητήριο και την δοθείσα απολογία. Θα το πράξει;
Σε κάθε περίπωση η νομική πραγματικότητα είναι απελπιστικά απλή: η κ. Παπαδάκου διώκεται για την άσκηση του δημοσιογραφικού της έργου, όπως αυτό καταγράφεται στις αναφερθείσες δημοσιεύσεις της, αλλά και για να μην μπορεί να καταθέσει ως μάρτυρας στο σκάνδαλο Νοβάρτις, το οποίο ως δημοσιογράφος έχει ερευνήσει και γνωρίζει πολύ καλά....

Υ.Γ. Η καθυστερημένη έκδοση του παρόντος οφείλεται στο ότι αμέσως μετά την απολογία της κ. Παπαδάκου, αρρώστησα με κορονοϊό....

2024 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)