to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

10:43 | 21.06.2021

Πολιτική

Κρ. Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ στηρίζει πλήρως την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης

Απάντηση της Προέδρου της ΕΚΤ, Κρ. Λαγκάρντ, σε ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του Τρίτου Πυλώνα και της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (‘EDIS’)


Κρ. Λαγκάρντ: «Η ΕΚΤ στηρίζει πλήρως την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, βασική συνιστώσα της οποίας είναι η θέσπιση ενός πλήρως ανεπτυγμένου Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων. Η απόφαση πρέπει να ληφθεί σε πολιτικό επίπεδο»

Απάντηση αναφορικά με τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του Τρίτου Πυλώνα και της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (‘EDIS’), έδωσε η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Στην απάντησή της η Κρ. Λαγκάρντ καθιστά ξεκάθαρη την θέση της ΕΚΤ υπέρ της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης και της υλοποίησης ενός πλήρως ανεπτυγμένου Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (‘EDIS’). Όπως επισημαίνει, ωστόσο, «η απόφαση για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης πρέπει να ληφθεί σε πολιτικό επίπεδο». Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει πως «είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε τεχνικές αναλύσεις όπου αυτό θα διευκόλυνε την πολιτική συναίνεση και να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας με τα συναρμόδια νομοθετικά όργανα για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης».

Επιπλέον, η Πρόεδρος της ΕΚΤ αναφέρει ότι όλες οι ρυθμίσεις της πρότασης για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων εξασφαλίζουν ένα σημαντικά ισχυρότερο σύστημα ασφάλισης καταθέσεων σε σύγκριση με το υφιστάμενο σύστημα των εθνικών συστημάτων. Υπογραμμίζει μάλιστα, πως «ένα πλήρες ανεπτυγμένο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ) θα πρέπει να παραμένει βασική προτεραιότητα για την Τραπεζική Ένωση» και συνεπώς εάν οι συννομοθέτες επρόκειτο να στηρίξουν ένα «υβριδικό μοντέλο», αυτό θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τελικά την ομαλή μετάβαση σε ένα πλήρως ανεπτυγμένο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων.

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δημ. Παπαδημούλης δήλωσε τα εξής:

«Η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ) έχει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κομισιόν και της ΕΚΤ. Χωρίς αυτό, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η τραπεζική ένωση. Παρόλα αυτά, εδώ και 5,5 χρόνια έχει «κολλήσει» στο Συμβούλιο με στοχευμένες προσπάθειες αποδυνάμωσής του από κράτη-μέλη και τραπεζικές ενώσεις. Η θεσμοθέτηση ενός πλήρως ανεπτυγμένου και αμοιβαιοποιημένου ΕΣΑΚ, που θα προστατεύει τους καταθέτες από διαταραχές και κρίσεις στον τραπεζικό τομέα, πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι του δρόμου για την ανάκαμψη από την κρίση της πανδημίας».

Ακολουθούν οι πλήρεις ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης Ζ015/2021

προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Άρθρο 140 του Κανονισμού

Δημήτριος Παπαδημούλης (The Left)

Θέμα: Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε πρόσφατο ψήφισμά του για την ΕΚΤ1, τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ) έχει καθυστερήσει ιδιαίτερα, παρά την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πλήρους αμοιβαιοποιημένου συστήματος για την προστασία των καταθετών σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το 20152 και τη θετική θέση της ΕΚΤ, όπως επανειλημμένα έχει εκφραστεί3. Και τα δύο θεσμικά όργανα έχουν πρόσφατα υπογραμμίσει ότι οι προτάσεις τους «παραμένουν στο τραπέζι» και επισημαίνουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη μη υλοποίηση του τρίτου πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης για τη σταθερότητα του ευρώ, την υγιή οικονομία, τη φερεγγυότητα της ΕΕ και την προστασία των καταναλωτών.

Δεδομένων των σοβαρών επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά και των πρόσφατων νομοθετικών πρωτοβουλιών σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ερωτάται η ΕΚΤ:

1. Σκοπεύει να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να ξεπεραστούν οι συνεχιζόμενες από κάποια κράτη μέλη και τις ενώσεις τραπεζών τους καθυστερήσεις αναφορικά με τη δημιουργία του ΕΣAΚ;

2. Δεδομένων των προβλημάτων που δημιουργούνται στην ευρωπαϊκή οικονομία από την καθυστέρηση της τραπεζικής ολοκλήρωσης, σκοπεύει να παρουσιάσει μια σχετική μελέτη αξιολόγησης αυτού του κόστους;

3. Αποτελεί ένα ημιτελές ΕΣAΚ, όπως υποστηρίζεται από μερικά κράτη μέλη, μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη λύση ή ουσιαστικά θα διαιωνίζει μια ατελή Τραπεζική Ένωση;

κ. Δημήτριο Παπαδημούλη

Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

60, rue Wiertz

B-1047 Βρυξέλλες

Φρανκφούρτη, 28 Μαΐου 2021

L/CL/21/115

Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ-015)

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητέ κ. Παπαδημούλη,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε η κα Irene Tinagli, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 31 Μαρτίου 2021.

Αναφορικά με την πρώτη ερώτησή σας κατά πόσον η ΕΚΤ θα αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ), θα ήθελα πρώτον να επισημάνω ότι η ΕΚΤ στηρίζει πλήρως την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, βασική συνιστώσα της οποίας είναι η θέσπιση ενός πλήρως ανεπτυγμένου ΕΣΑΚ.1 Το ΕΣΑΚ θα διασφάλιζε ότι οι καταθέτες σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα απολάμβαναν το ίδιο επίπεδο προστασίας για τις αποταμιεύσεις τους. Αυτό θα στηρίξει την εμπιστοσύνη των αποταμιευτών και θα διαφυλάξει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Επιπλέον, το ΕΣΑΚ θα συνδράμει στην περαιτέρω αντιμετώπιση του δεσμού μεταξύ τραπεζών και κράτους, που επί του παρόντος διατηρείται με εφαρμογή της προστασίας των καταθετών σε εθνικό επίπεδο, καθώς και στην απρόσκοπτη χρήση κεφαλαίων και ρευστότητας εντός των τραπεζικών ομίλων σε όλες τις χώρες.

Ωστόσο, η απόφαση για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης πρέπει να ληφθεί σε πολιτικό επίπεδο.

  • ΕΚΤ συμβάλλει ενεργά στη σχετική συζήτηση παρέχοντας τεχνικές αναλύσεις εμπειρογνωμόνων, για τις οποίες έχουμε συζητήσει επανειλημμένα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, η ανάλυση των

εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ έχει δείξει ότι το ΕΣΑΚ δεν θα δημιουργούσε άσκοπες συστηματικές διασταυρούμενες επιδοτήσεις υπό την έννοια ότι ορισμένα τραπεζικά συστήματα θα συνεισέφεραν συστηματικά λιγότερο από ό,τι θα αποκόμιζαν από το κοινό ταμείο ασφάλισης καταθέσεων.2 Είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε περαιτέρω τεχνικές αναλύσεις όπου αυτό θα διευκόλυνε την πολιτική συναίνεση και να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας με τα συναρμόδια νομοθετικά όργανα για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης.

Αναφορικά με τη δεύτερη ερώτησή σας σχετικά με τη μελέτη αξιολόγησης του κόστους, θα ήθελα να σας παραπέμψω στην ανάλυση επιπτώσεων της αρχικής πρότασης για το ΕΣΑΚ που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αξιολογεί διάφορες ρυθμίσεις για το ΕΣΑΚ.3 Σύμφωνα με την ανάλυση όλες οι ρυθμίσεις εξασφαλίζουν ένα σημαντικά ισχυρότερο σύστημα ασφάλισης καταθέσεων σε σύγκριση με το υφιστάμενο σύστημα των εθνικών συστημάτων με προαιρετικές χορηγήσεις. Επιπλέον, μια πιο πρόσφατη ανάλυση περιλαμβάνεται στην αρχική εκτίμηση επιπτώσεων που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της επανεξέτασης του πλαισίου διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων και ασφάλισης καταθέσεων.4 Αυτή η εκτίμηση δείχνει τις θετικές επιδράσεις τόσο της ολοκλήρωσης όσο και της ενδυνάμωσης της τραπεζικής ένωσης. Η ΕΚΤ θα στηρίξει βεβαίως την Επιτροπή στην ολοκλήρωση της προαναφερθείσας επανεξέτασης συνεισφέροντας σε τεχνικό επίπεδο σε όλα τα σχετικά ζητήματα.

Αναφορικά με την τρίτη ερώτησή σας κατά πόσον ένα ημιτελές ΕΣΑΚ θα ήταν μια βιώσιμη μακροχρόνια λύση, θα ήθελα να επαναλάβω ότι ένα πλήρες ανεπτυγμένο ΕΣΑΚ θα πρέπει να παραμένει βασική προτεραιότητα για την τραπεζική ένωση. Η θέσπιση κοινού μηχανισμού ασφαλείας για τους καταθέτες σε όλη την τραπεζική ένωση είναι ουσιώδης προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη προστασία των καταθετών ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης της τράπεζας. Τα κράτη μέλη διεξάγουν συζητήσεις για ένα «υβριδικό μοντέλο», το οποίο θα παρέχει μόνο στήριξη της ρευστότητας στα εθνικά συστήματα ασφάλισης καταθέσεων.5 Αν τα νομοθετικά όργανα της ΕΕ επρόκειτο να στηρίξουν ένα τέτοιο μοντέλο, θα έπρεπε να σχεδιαστεί κατά τρόπο που θα διασφάλιζε τελικά την ομαλή μετάβαση σε ένα πλήρες ανεπτυγμένο ΕΣΑΚ.

Με εκτίμηση,

Christine Lagarde

1. Η ΕΚΤ εξέφρασε ήδη τη στήριξή της προς ένα πλήρως ανεπτυγμένο ΕΣΑΚ το 2016, όταν δημοσίευσε τη γνώμη της (CON/2016/26) σχετικά με την αρχική νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΣΑΚ, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016AB0026&from=EL.

2. Bλ. Carmassi, J., Dobkowitz, S., Evrard, J., Parisi, L., Silva, A. and Wedow, M., “Completing the Banking Union with a European Deposit Insurance Scheme: who is afraid of cross-subsidisation?”, Occasional Paper Series, No 208, ΕΚΤ, Απρίλιος 2018, διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op208.en.pdf.

3. Βλ. “Effects analysis (EA) on the European Deposit Insurance Scheme (EDIS)”, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/161011-edis-effect-analysis_en.pdf.

4. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. “Banking Union – review of the bank crisis management & deposit insurance framework (DGSD review)”, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12737-Banking-Union-Review-of-the-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework-DGSD-review-.

5. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την επιστολή του Προέδρου της Ευρωομάδας (Eurogroup) προς τον Πρόεδρο Charles

Michel, της 4ης Δεκεμβρίου 2020, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.consilium.europa.eu/media/47177/20201204-letter-to-president-charles-michel.pdf.

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)