to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

12:02 | 19.12.2019

Πολιτική

Επανέρχεται ο Χ. Μαμουλάκης για τις συμβάσεις νέων επιστημόνων που απασχολούνται μέσω ΟΑΕΔ

Επανέρχονται, αναδεικνύοντας ξανά την αναγκαιότητα παράτασης του ειδικού προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. που αφορά 5.500 νέους επιστήμονες, οι οποίοι καλύπτουν νευραλγικές θέσεις διαφόρων υπηρεσιών, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης και Θεοδώρα Τζάκρη.


Μη έχοντας λάβει καμία απάντηση από τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με τη συνυπογραφή 32 ακόμα Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ζητούν ενημέρωση σχετικά με το εάν προτίθεται η Κυβέρνηση να παρατείνει το πρόγραμμα πριν την καταληκτική ημερομηνία διακοπής των συμβάσεων των εργαζομένων, που είναι η 21η Φεβρουαρίου 2020. Οι Βουλευτές ζητούν επίσης ενημέρωση για το εάν η Κυβέρνηση σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα για να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα νέων προσλήψεων στους φορείς του στενού δημοσίου, καθώς και για το εάν οι νέοι και οι νέες πτυχιούχοι του προγράμματος, θα έχουν αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους με ειδική μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που θα προκύψουν στους φορείς στους οποίους απασχολούνται σήμερα.

«Στην πρώτη ερώτηση που καταθέσαμε προς τον Υπουργό, δεν λάβαμε καμία απάντηση» αναφέρει σε δήλωσή του ο Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Επανερχόμαστε όμως και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την πίεση έτσι ώστε να δοθεί μια δίκαιη λύση, στο μείζον αυτό ζήτημα. Ελπίζουμε ότι θα πείσουμε τελικά την Κυβέρνηση ΝΔ στο ότι η αντιμετώπιση του brain drain και η καθιέρωση συνθηκών ικανών να κρατήσουν στην Ελλάδα τους νέους επιστήμονες, απαιτεί πράξεις και όχι λόγια».

Όπως είναι γνωστό, ο Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με αντιπροσωπεία των συμβασιούχων του και είχε δεσμευτεί απέναντί τους ότι θα αναδείξει το θέμα και θα πιέσει με κάθε τρόπο για την ανανέωση των συμβάσεών τους. Στη συνάντηση αυτή, οι εργαζόμενοι είχαν ενημερώσει αναλυτικά τον Χάρη Μαμουλάκη για τις συνθήκες στις υπηρεσίες του δημοσίου όπου υπηρετούν - όπου σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει καν μόνιμο προσωπικό να καλύψει τις θέσεις τους - ενώ είχαν περιγράψει και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, αφού σε πολλές περιπτώσεις η υποστελέχωση των φορέων (π.χ. ΕΦΚΑ, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, κ.α.) έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα.


Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, είχε ως στόχο την απασχόληση 5500 ανέργων πτυχιούχων σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς και αφορούσε σε προσλήψεις τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού (ΠΕ και ΤΕ). Η χρηματοδότηση του προγράμματος προερχόταν από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ αλλά και από δεσμεύσεις ποσών από τον ετήσιο προϋπολογισμό, συγκεκριμένα για το 2018 4.000.000 ευρώ, για το 2019 76.000.000 ευρώ και για το 2020 14.000.000. Βάσει του προγράμματος, υπουργεία και εποπτευόμενοι φορείς στελεχώθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου 2019 με 3200 ανέργους νέους επιστήμονες, πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών με διάρκεια σύμβασης 12 μηνών, με απολαβές 1040 € (για ΠΕ) και 990 € (για ΤΕ).

Εκκρεμεί η πρόσληψη των υπολοίπων 2300 πτυχιούχων, ενώ έχουν δεσμευθεί 50 εκατομμύρια ευρώ από τα 90 εκατομμύρια ευρώ που είχαν αρχικά διατεθεί μέσω ΕΣΠΑ. Όποτε υπολείπονται άλλα 40 εκατομμύρια ευρώ τα οποία καθιστούν εφικτή την διατήρηση της ισχύς του προγράμματος χωρίς να υφίσταται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την συνέχιση του.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Παράταση προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ «5.500 νέοι επιστήμονες για τη θεσμική αναβάθμιση δημοσίων υπηρεσιών»»

Κατά την τρέχουσα περίοδο 2019-2020 βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα «5.500 νέοι επιστήμονες για τη θεσμική αναβάθμιση δημοσίων υπηρεσιών» μέσω του ΟΑΕΔ. Αντικείμενο του ειδικού  αυτού προγράμματος αποτελεί η απασχόληση 5500 ανέργων πτυχιούχων σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο Άρθρο 51 του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει και δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Το εν λόγω πρόγραμμα αφορούσε προσλήψεις τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού (ΠΕ και ΤΕ) με απολαβές 1040 ευρώ και 990 ευρώ, αντίστοιχα. Η χρηματοδότηση προερχόταν από τον τακτικό προυπολογισμό του ΟΑΕΔ αλλά και από δεσμεύσεις ποσών από τον ετήσιο προΰπολογισμό, συγκεκριμένα για το 2018 4.000.000 ευρώ, για το 2019 76.000.000 ευρώ και για το 2020 14.000.000.

Βάσει του προγράμματος αυτού υπουργεία και εποπτευόμενοι φορείς στελεχώθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου 2019 με 3200 ανέργους νέους επιστήμονες, πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών με διάρκεια σύμβασης 12 μηνών, με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάσχεση  του φαινόμενου νέοι επιστήμονες να στρέφονται σε άλλες χώρες για αναζήτηση εργασίας (brain drain) . Τα αποτελέσματα  στην Δημόσια Διοίκηση από την υλοποίηση του προγράμματος αυτού είναι ήδη άμεσα και ορατά καθώς νέα projects υλοποιήθηκαν, δημόσιοι φορείς με εμφανείς ελλείψεις  ανθρωπινού δυναμικού στελεχώθηκαν με  καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό το όποιο κρίνεται απαραίτητο για την περαιτέρω βιωσιμότητα τους.

Όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα οι νέοι αυτοί επιστήμονες καλύπτουν ανάγκες σε επιστημονικό προσωπικό σε υπηρεσίες αιχμής που  λόγω της πολύχρονης εφαρμογής του κανόνα 1/5 (και 1/10 παλαιότερα) παρουσίαζαν  πολύ μεγάλες ελλείψεις επιστημονικού προσωπικού. Ενώ νεοσύστατοι φορείς που ενδεχομένως δεν θα μπορούσαν  να στελεχωθούν αλλιώς  και να  λειτουργήσουν, ανταποκρίνονται χάριν αυτών στις υψηλές απαιτήσεις και τα στάνταρ μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης.

Επισημαίνεται ότι βάσει του προγράμματος αυτού έχουν προσληφθεί 3200 νέοι επιστήμονες και υπολείπονται 2600 επιπλέον θέσεις νέου ανθρωπινού δυναμικού, ενώ έχουν δεσμευθεί 50 εκατομμύρια ευρώ από τα 90 εκατομμύρια ευρώ που είχαν αρχικά διατεθεί μέσω ΕΣΠΑ. Όποτε υπολείπονται άλλα 40 εκατομμύρια ευρώ τα οποία καθιστούν εφικτή την συνέχιση του προγράμματος χωρίς να υφίσταται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την συνέχιση του.

Aντίστοιχη παράταση έχει ήδη δοθεί από τη σημερινή Διοίκηση και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον Δημόσιο Τομέα της Υγείας.

Για τους παραπάνω λόγους και επειδή κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία η παράταση του προγράμματος «5500 νέοι επιστήμονες για την θεσμική αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών».

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1.    Προτίθεται να παρατείνει άμεσα το παραπάνω πρόγραμμα πριν την διακοπή των συμβάσεων των εργαζομένων στις 21 Φεβρουαρίου 2020;
2.    Σκοπεύει η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει το παραπάνω πρόγραμμα για να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα νέων πρόσληψεων στους φορείς του στενού δημοσίου;
3.    Οι νέοι και οι νέες πτυχιούχοι που συμμετέχουν στο παραπάνω πρόγραμμα θα έχουν αναγνώριση της προυπηρεσίας τους με ειδική μοριοδότηση σε τυχόν διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που θα προκύψουν στους φορείς στους οποίους αποσχολούνται σήμερα;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης

Τζάκρη Θεοδώρα

Αβραμάκης Λευτέρης

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκαρά Νατάσσα

Ζειμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νίκος

Καλαματιανός Διονύσης

Κασιμάτη Νίνα

Κάτσης Μάριος

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κώστας

Μεΐκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Γιάννης

Μπουρνούς Γιάννης

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπανάτσιου Κατερίνα

Παππάς Νίκος

Πολάκης Παύλος

Πούλου Γιώτα

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουροαλιάκος Πάνος

Σκούφα Μπέττυ

Σπίρτζης Χρήστος

Τσίπρας Γιώργος

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γιώργος

2023 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)